Quote of the Day

"คุณมีทหารหนุ่มสาวจำนวนมากถูกเกณฑ์เข้าไปทำงานในเอนเอสเอ ซึ่งพวกเขาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอจะรู้สึกถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ์ และถ้าหากพวกเราไม่ได้รู้เรื่องอันตรายว่าเสรีภาพของพวกเราถูกละเมิดได้ พวกเราจะเชื่อใจคนเหล่านี้ในการดูแลผลประโยชน์ของพวกเราได้อย่างไร"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
1
 
2
 
4
 
6
 
11
 
12
 
13
 
14
 
17
 
19
 
20
 
22
 
24
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Classifieds