Quote of the Day

"คำว่าเผด็จการนี่คือการยึดอำนาจ ผลประโยชน์ อะไร การค้าการลงทุนหยุดหมด เอาเป็นสินทรัพย์ของตัวเอง ของผู้นำ ผมทำอะไรสักอันหรือยัง มีอะไรเป็นของผมสักชิ้นไหม สลึงหนึ่งได้สักอย่างไหม ..แต่ผมทำอะไร เพื่อใคร ดูเจตนาผมหน่อย"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

วัฒนธรรม / บันเทิง

ต่างประเทศ

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
 
 
 
2
 
3
 
4
 
6
 
8
 
9
 
10
 
11
 
13
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
28
 
 
 
 
 
 
 

Classifieds

...