Quote of the Day

“ก็ต้องถามว่า ค่านิยม 12 ประการ มันมีข้อไหนที่ไม่ดีบ้าง น้องลองท่องดูนะ 1. รักชาติ ศาสนา 2.ซื่อสัตย์ เสียสละ 1-12 มันก็ดีทุกข้อ ถ้าเราจะบอกคนให้ทำความดี 12 ประการอย่างงี้ ถ้ามันเป็นเรื่องผิดผมก็ว่า ต้องไปดูคนที่โพสต์หรืออยากเสนอเรื่องนี้ว่า ตัวเขาผิดปกติหรือเปล่า”

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
1
 
8
 
9
 
13
 
19
 
24
 
26
 
27
 
 

Classifieds

...