Thursday 14 December 2017

Wednesday 13 December 2017

Tuesday 12 December 2017

Monday 11 December 2017

Monday 11 December 2017

Sunday 10 December 2017

Saturday 9 December 2017

บทความ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

บล็อกกาซีน ประชาไท

Quote of the Day

"..คณะราษฎรนั้นพยายามจะเปลี่ยนการปกครองให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้อำนาจรัฐเป็นของปวงชนชาวไทย แต่ว่าถ้าคุณมาดูข้อเท็จจริงจะพบว่าในที่สุด 24 มิ.ย.2475 ในความเป็นจริงนะครับ หลังจากที่เวลาผ่านมา 80 กว่าปี หมดรัชกาลที่ 9 ในช่วง 70 ปีมาแล้ว มันคืออะไร บางทีอดคิดไม่ได้ว่ามันคือการเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยแบบหนึ่งมาเป็นราชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเอง จากแบบรัชกาลที่ 7 มาเป็นแบบรัชกาลที่ 9 .."

ไอซีที

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
 
 
3
 
4
 
5
 
13
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Classifieds

...