Quote of the Day

"ชื่อเต็มของ สปป.ล้านนาคือ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย นั่นคือ สนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีนโยบายแบ่งแยกดินแดนใด ๆ ทั้งสิ้น"

“ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ จะใช้ความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้ เกลียดใครไม่ได้ และไม่อยากใช้วิธีแก้ปัญหาหนึ่งเพื่อไปเจอกับอีกปัญหาหนึ่ง ไม่จบสิ้น.."

“การสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ขึ้นป้ายขับไล่รัฐบาลวันที่ 26 ก.พ.ทุกแห่งที่เป็นสถานที่ราชการ สธ.เป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ ถ้าจะแสดงออกควรไปติดที่บ้านตัวเอง เพราะหน่วยงานต่างๆ ก็มาจากภาษีของประชาชน รับราชการก็ได้เงินเดือนจากภาษีประชาชน.."

“ผมพยายามไม่ให้ลูกผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้ว ผมมีความตั้งใจว่าการชุมนุมเนี่ยมันมีปัญหา พักหลังมันยืดเยื้อและมีการสูญเสียตลอด.. ..อยากให้บ้านเมืองสงบสุขจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งคืออยากให้ทุกอย่างมันจบเร็วๆ เพื่อไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มขึ้น"

ระเบิดถูกขว้างมาจากฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งระหว่างช่องโหว่ของโล่เห็นระเบิดหล่น ตัดสินใจเตะให้พ้นตัวมากที่สุด เพราะข้างหลังมีเพื่อนอยู่ ซึ่งกระทำไปโดยสัญชาตญาณ