Quote of the Day

“การสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ขึ้นป้ายขับไล่รัฐบาลวันที่ 26 ก.พ.ทุกแห่งที่เป็นสถานที่ราชการ สธ.เป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ ถ้าจะแสดงออกควรไปติดที่บ้านตัวเอง เพราะหน่วยงานต่างๆ ก็มาจากภาษีของประชาชน รับราชการก็ได้เงินเดือนจากภาษีประชาชน.."

“ผมพยายามไม่ให้ลูกผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้ว ผมมีความตั้งใจว่าการชุมนุมเนี่ยมันมีปัญหา พักหลังมันยืดเยื้อและมีการสูญเสียตลอด.. ..อยากให้บ้านเมืองสงบสุขจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งคืออยากให้ทุกอย่างมันจบเร็วๆ เพื่อไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มขึ้น"

ระเบิดถูกขว้างมาจากฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งระหว่างช่องโหว่ของโล่เห็นระเบิดหล่น ตัดสินใจเตะให้พ้นตัวมากที่สุด เพราะข้างหลังมีเพื่อนอยู่ ซึ่งกระทำไปโดยสัญชาตญาณ

โปรดตระหนักว่าอนาคตที่ดีไม่เคยเกิดจากวิธีการผิดๆ ไม่ว่าในนามอุดมคติชนิดไหนก็ตาม

"ตัวไอเดีย ถ้าเกิดมีคนเขาจะเห็นด้วยกับผม เขาก็เห็นด้วยกับผมอยู่ดี ต่อให้ทำร้ายผมก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ ใช้การถกเถียงดีกว่า"

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
12 ก.พ.57 กล่าวหลังถูกยิงถล่มบ้าน