Quote of the Day

"มันมีแต่รัฐที่ไม่มั่นคงมากๆ เท่านั้นที่ต้องมากลัวการจัดเสวนาเล็กๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีคนพูดแค่สามถึงสี่คน แสดงว่ารัฐนั้นเปราะบางมากในแง่ของฐานความชอบธรรมเพราะถ้ามีฐานความชอบธรรมที่แข็งแกร่งก็จะไม่ต้องกลัวคนมาพูดมาฟังงานเสวนา"

“ปี๊บถือเป็นจุดริเริ่มที่ดีที่ทำให้แวดวงนักวิชาการมหาวิทยาลัยผู้ชอบเข้าไปมีบทบาทพัฒนาประเทศร่วมกับคณะรัฐประหารได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วตนไม่ได้มีความชอบธรรมมากไปกว่านักการเมืองและควรนำเวลาที่ควบตำแหน่งไปรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทางการศึกษาทำให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยกระเตื้องขึ้นมาจะดีกว่า”

"..สังคมไทยจะต้องเรียนรู้เสียทีว่า ที่เรียกว่าความรู้นั้นที่จริงก็คือความเห็น ไม่ได้มีอะไรต่างกัน ดังนั้น การศึกษาเล่าเรียน คือการทำความเข้าใจความเห็นของคนอื่นอย่างถึงแก่น แล้วพยายามมองหาจุดแข็ง จุดอ่อนของความเห็นนั้น โดยไม่เกี่ยวว่าความเห็นนั้นเป็นของคนที่ได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์หรือไม่ เป็น "บิดา" ของวิชาโน้นวิชานี้หรือไม่ หรือสวมเสื้อสีอะไร.."

"ทุกวันนี้ผมโดนด่าหมดจากทุกฝ่าย ผมห้ามนักศึกษา นักศึกษาก็ด่าผม ส่วนทหารและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตำหนิผมว่าทำไมไม่จัดการเด็ก ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือ รับฟังคำด่าจากทุกฝ่าย ธรรมศาสตร์ก็คือธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นอย่างที่เป็นอยู่ แต่ผมก็ไม่ได้อยู่เฉย ส่งทุกคนไปเตือนเด็กให้ระมัดระวัง"

“ถ้าคุณไม่ชอบผม ผมไม่อยู่ไปตลอดกาลหรอก ถ้าคุณไม่ชอบรัฐบาล รัฐบาลนี้ไม่อยู่ไปตลอดกาลหรอก แต่ถ้าคุณตัดสินใจไปจากสหราชอาณาจักร ก็ต้องไปตลอดกาล”