Quote of the Day

“การยื่นเรื่องถอดถอนมายัง สนช. นั้น หากพบว่าสำนวนนั้นๆ สมาชิกวุฒิสภา มีอำนาจพิจารณา สนช. ก็ต้องมีอำนาจในการพิจารณาเช่นกัน”

“อย่าเรียกร้องกันมาก แล้วจะเอาเงินที่ไหน งบประมาณแผ่นดินมีเท่าไร เก็บภาษีรายได้รัฐเก็บได้เท่าไร ขาดทุนเท่าไรแล้ว ปีหน้าจะเก็บได้หรือไม่ก็ไม่รู้ พอบอกจะขึ้นภาษีก็ร้องโอ๊ยว่าไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้.."

"กรอบโครงความคิดหลัก หรือพิมพ์เขียวของนักอุตสาหกรรมปฏิรูปคือ มองปัญหาประชาธิปไตยอยู่ที่ชาวบ้านผู้โง่ งก ข้อเสนอทั้งหลายจึงล้วนตั้งอยู่การดึงเอาอำนาจออกจากชาวบ้าน ข้อเสนอเหล่านี้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งแบบสัดส่วนอาชีพหรืออาจจะถึงวิธีสรรหากันแบบสภาที่ปรึกษาฯ หรืออาจจะได้ยินสภากระจกกันอีกครั้ง"

มีคนกล่าวไว้ว่าหากจะปฏิรูปการเมือง ถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพจะไม่มีวันได้รับความสำเร็จเลย นั่นหมายความว่าทุกประเทศที่ต้องการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้อง ปฏิรูปกองทัพเสียก่อน

"..เวลานี้นะ ผมอยากถาม กฏอัยการศึก ทำให้ใครเดือดร้อนบ้าง ถ้าคนปกตินะ มีใครเดือดร้อนหรือเปล่าครับ เราเคยไปจำกัดอะไรไหม ไม่เคยนะ ไม่มี นอกจากคนที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชน.."