Quote of the Day

“ผมอยากเห็นความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ แต่สิ่งที่ผมเห็นและได้ประสบพบเจอตอนนี้มันคือความอยุติธรรม ผมจะไม่หยุดผมจะไม่สยบยอมต่ออำนาจเผด็จการผมจะต่อสู้ต่อไป”

"โลกเขาเป็นยังไง อย่าไปคิดเอาเอง วันนี้เราอยู่กับกฏหมายโลกเขาหรือเปล่า กฏหมายระหว่างประเทศเขามีไหม สิทธิมนุษยชนเขามีไหม เขายกเลิกกฏหมายประหารชีวิตไปกี่ประเทศแล้ว"

"ถ้าการทำประชามตินั้น ไม่สามารถที่จะมีการรณรงค์หรือไม่สามารถที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เราก็ยากที่เรียกได้ว่าการกระทำเช่นนั้นมันมีลักษณะเป็นประชามติ"

"ผมไม่ออก ผมเป็นคนกำหนดกติกาของผม เขาไม่ได้มาแบบผม บ้านเมืองเขาไม่ได้มีปัญหาแบบบ้านเรา ไม่รับผิดชอบกันเลยหรอ ทุกคนไม่รับผิดชอบอะไรกันเลย ร่วมกับผมไม่มีเลยหรอ"