Quote of the Day

"การพยายามจะห้ามผมเคลื่อนไหวทางการเมือง เท่ากับว่าผมไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกผมได้ ซึ่งผมไม่ยอมเด็ดขาด ถึงไม่ยอมเซ็นรับเงื่อนไขใดๆ ที่จะต้องมาจำกัดการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะถึงแม้ว่าผมจะเรียกร้องความยุติธรรมเขาก็จะตีความเป็นเรื่องเมือง เพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสั่งสลายการชุมนุมในระดับปฏิบัติการหรือระดับนโยบายส่วนใหญ่ก็อยู่ในคณะรัฐประหาร 57 ทั้งนั้น"
 

 

"..ฉันก้าวเดินฉันจึงยังคงอยู่ จงรับรู้ว่าฉันจะมิอาจเชื่อง ประชาชนจะนำแสงเป็นฟันเฟือง พลเมืองจะโต้กลับรุกเอาคืน"

พลเมืองโต้กลับ
12 มี.ค.58 ในแคมเปญ 'พลเมืองรุกเดิน' เรียกร้องพลเมืองต้องไม่ขึ้นศาลทหาร

"หากอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม เราแรงงานหญิงไม่ได้มองว่ามันจะเกิดขึ้นจากการแค่เปลี่ยนสัดส่วนผู้หญิงในการเมืองเป็น 50:50 เพราะคนที่เข้าไปก็เป็นคนชั้นสูง พวกเราคงไม่มีโอกาส คนชั้นสูงไม่ว่าหญิงหรือชายก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องแรงงานหรือคนชั้นล่างจริงๆ"

"คนจำพวกที่ชอบอ้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหาร โดยบอกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยก็เป็นเผด็จการได้นั้น เปรียบเหมือนคนที่ยืนริมขอบเหว แล้วบอกว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการกระโดดลงเหว"