Quote of the Day

"ถ้ายกเลิกแล้วไม่มีการฆ่ากันก็โอเค แต่นี่ยังฆ่ากันอยู่เลย อย่าเพิ่งมาพูดกันเรื่องนี้ มันจะเป็นจะตายกันหรือไง ผมไม่เข้าใจ"

"รายชื่อ สปช.บอกอะไร เห็นรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแล้ว พอแบ่งได้เป็น อดีตข้าราชการ อดีต สว. คนในเครื่องแบบ บรรดานักวิชาการ นักคิด ส่วนใหญ่ น่าจะเคยสนับสนุน กปปส. ขณะที่คนที่มีความเห็นอีกฝ่าย แทบไม่เห็นเลย ไม่แน่ใจว่าสมัครด้วยหรือเปล่า สมัครแล้วไม่ได้รับเลือก หรือไม่สมัครเลย พอมองเห็นแล้วว่าเส้นทางปฏิรูป จะถูกกำหนดด้วยคนที่มีแนวทางคล้ายกัน ส่วนคนอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะมองเห็นแตกต่าง คงไม่มีโอกาสได้เข้ามากำหนด ก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่า เป็นการปฏิรูปของคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของสังคม"

"มันมีแต่รัฐที่ไม่มั่นคงมากๆ เท่านั้นที่ต้องมากลัวการจัดเสวนาเล็กๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีคนพูดแค่สามถึงสี่คน แสดงว่ารัฐนั้นเปราะบางมากในแง่ของฐานความชอบธรรมเพราะถ้ามีฐานความชอบธรรมที่แข็งแกร่งก็จะไม่ต้องกลัวคนมาพูดมาฟังงานเสวนา"

“ปี๊บถือเป็นจุดริเริ่มที่ดีที่ทำให้แวดวงนักวิชาการมหาวิทยาลัยผู้ชอบเข้าไปมีบทบาทพัฒนาประเทศร่วมกับคณะรัฐประหารได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วตนไม่ได้มีความชอบธรรมมากไปกว่านักการเมืองและควรนำเวลาที่ควบตำแหน่งไปรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทางการศึกษาทำให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยกระเตื้องขึ้นมาจะดีกว่า”

"..สังคมไทยจะต้องเรียนรู้เสียทีว่า ที่เรียกว่าความรู้นั้นที่จริงก็คือความเห็น ไม่ได้มีอะไรต่างกัน ดังนั้น การศึกษาเล่าเรียน คือการทำความเข้าใจความเห็นของคนอื่นอย่างถึงแก่น แล้วพยายามมองหาจุดแข็ง จุดอ่อนของความเห็นนั้น โดยไม่เกี่ยวว่าความเห็นนั้นเป็นของคนที่ได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์หรือไม่ เป็น "บิดา" ของวิชาโน้นวิชานี้หรือไม่ หรือสวมเสื้อสีอะไร.."