Quote of the Day

"เขาห้ามชาวบ้านพูดเรื่องปัญหา เขาใช้กฎอัยการศึกกับชาวบ้าน ให้ทหารลงไปควบคุมชาวบ้าน แล้วมันจะแก้ปัญหายังไง เพราะฉะนั้น วันนี้ที่นายกฯ มา พวกเราก็เลยต้องยืนยันเป้าประสงค์คือ ยกเลิกกฎอัยการศึก เราไม่เห็นด้วยกับกฎอัยการศึก เพราะการละเมิดสิทธิมีมากขึ้น ทั้งด้านสิทธิเสรีภาพและทรัพยากร เราก็เลยไปแอคชั่นกัน เพราะนายกฯ ก็มาอีสานครั้งแรกเหมือนกัน เรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่าง"

"ส่วนตัวคิดว่าเป็นการแสดงรำกระตั้ว ไม่เป็นไร ผมไม่คิดอะไร คนไทยต้องให้อภัยกัน"
 

"...ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ผ่านไปเกือบ 20 ปี เราจะต้องมาพบกันในยามที่ผมบนหัวขาวกันแทบทุกคนด้วยเรื่องเดิมอีก"

“ผมยืนยันว่าประชาธิปไตยเราก้าวหน้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน เราอยู่ระดับแนวหน้า เรามีอุบัติเหตุเท่านั้นเอง เมื่อเราผ่านอุบัติเหตุที่ทำให้สะดุดล้มลงไป ผมเชื่อว่าเราต้องไปไกลกว่าทุกประเทศ.."

"เราเชื่อกันจริง ๆ หรือครับว่าเราจะผลักจะดันอะไรอย่างเป็นผลในทางปฏิบัติจริง นอกจากบรรจุคำพูดหรูไว้ในเอกสารปฏิรูปอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไรเราจะจึงจะสรุปได้ว่า เราเพียงเข้าไปเป็นเครื่องตกแต่งของพิธีกรรมรักษาอำนาจไม่เป็นธรรมที่ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชนแม้แต่น้อยนิด"