Quote of the Day

"ข้อเท็จจริง คือพวกเขาผิดกฎหมาย แต่เมื่อเทียบกับการทำผิดกฎหมายกับชีวิตของประชาชนนั้น ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะชีวิตของมนุษย์มีคุณค่ากว่ามาก"

ก็จริงที่ว่ามันเป็นกิจการภายในประเทศของไทย แต่อาเซียนเป็นประชาคมที่ห่วงใยและแบ่งปัน

กล่าวตามตรงแล้ว อินโดนีเซียนั้นกังวลต่อสถานการณ์เพราะการรัฐประหารโดยกองทัพไม่เป็นประชาธิปไตย ผมต้องหนักแน่น ชัดเจนและตรงไปตรงมา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกิจการในประเทศไทย แต่อินโดนีเซียก็แสดงความกังวล

"จะพาผมไปไหน ทำไมผมต้องไปอ่ะ"

 

 

ธนาพล อิ๋วสกุล
ในตอนเย็นของวันที่ 23 พ.ค.2557 ธนาพลและผู้ชุมนุมอีก 4 คนถูกทหารควบคุมตัวหลังกิจกรรมต้านรัฐประหารที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใกล้ยุติ

"..สวัสดี"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ย่ำรุ่ง อังคาร 20 พฤษภาคม 2557 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย