Quote of the Day

“สำหรับผมถ้าถามว่าประชาชนพร้อมหรือเปล่า ประชาชนพร้อมเสมอ ชนชั้นนำต่างหากที่ไม่พร้อม และมันชัดขึ้นทุกวันว่า ชนชั้นนำไม่พร้อม”

"ตลอด 70 ปีที่ผ่านมานั้น สหประชาชาติได้ช่วยแก้ปัญหาสันติภาพและความมั่นคง รวมถึงได้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ยังไม่หมดสิ้นไปจึงจำเป็นที่จะต้องเน้นการแก้ปัญหาแบบมององค์รวมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติของการพัฒนา เนื่องจากเส้นทางสู่สันติภาพและความมั่นคงจะต้องอาศัยการพัฒนาและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย"

"ประวัติศาสตร์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า พวกเผด็จการวันนี้เป็นตัวจุดประกายให้คนออกมาต่อสู้ในวันหน้า คุณอาจจะกักขังฝ่ายตรงข้ามคุณได้ แต่จำคุกความคิดพวกเขาไม่ได้ คุณอาจจะลองควบคุมข่าวสารข้อมูลดูก็ได้ แต่คุณเปลี่ยนเรื่องโกหกให้เป็นสัจธรรมไม่ได้หรอก"

บารัค โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้ให้โอกาสประเทศไทยในการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ Thank you