Quote of the Day

"..ฉันก้าวเดินฉันจึงยังคงอยู่ จงรับรู้ว่าฉันจะมิอาจเชื่อง ประชาชนจะนำแสงเป็นฟันเฟือง พลเมืองจะโต้กลับรุกเอาคืน"

พลเมืองโต้กลับ
12 มี.ค.58 ในแคมเปญ 'พลเมืองรุกเดิน' เรียกร้องพลเมืองต้องไม่ขึ้นศาลทหาร

"หากอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม เราแรงงานหญิงไม่ได้มองว่ามันจะเกิดขึ้นจากการแค่เปลี่ยนสัดส่วนผู้หญิงในการเมืองเป็น 50:50 เพราะคนที่เข้าไปก็เป็นคนชั้นสูง พวกเราคงไม่มีโอกาส คนชั้นสูงไม่ว่าหญิงหรือชายก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องแรงงานหรือคนชั้นล่างจริงๆ"

"คนจำพวกที่ชอบอ้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหาร โดยบอกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยก็เป็นเผด็จการได้นั้น เปรียบเหมือนคนที่ยืนริมขอบเหว แล้วบอกว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการกระโดดลงเหว"
 

"..ประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยเปลี่ยนเป็นเสียงข้างมากได้ และเสียงข้างมากก็เป็นเสียงข้างน้อยได้ โดยการแสดงเหตุแสดงผลซึ่งกันและกันเป็นแบบนี้ แต่ถ้าที่ใดก็ตามที่เสียงข้างน้อยไม่เคารพเสียงข้างมาก เสียงข้างน้อยอ้างอิงหลักการปกครองบางอย่างซึ่งปกครองโดยกฎหมาย ใช้กฎหมายทำลายเจตจำนงของเสียงข้างมาก สิ่งนี้ย่อมไม่เป็นประชาธิปไตย"