Quote of the Day

"..ประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยเปลี่ยนเป็นเสียงข้างมากได้ และเสียงข้างมากก็เป็นเสียงข้างน้อยได้ โดยการแสดงเหตุแสดงผลซึ่งกันและกันเป็นแบบนี้ แต่ถ้าที่ใดก็ตามที่เสียงข้างน้อยไม่เคารพเสียงข้างมาก เสียงข้างน้อยอ้างอิงหลักการปกครองบางอย่างซึ่งปกครองโดยกฎหมาย ใช้กฎหมายทำลายเจตจำนงของเสียงข้างมาก สิ่งนี้ย่อมไม่เป็นประชาธิปไตย"

"จะด่าพ่อล้อแม่อะไรผมก็ไม่เคยโกรธอะไร เพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริง แต่ถ้าด่าผมว่ามาเป็นอาจารย์มหาลัยได้ยังไงนี่ผมเจ็บที่สุด ผมจริงจังกับอาชีพนี้มาก และผมอยากให้พวกคุณจริงจังกับการเป็นนักศึกษาเหมือนกัน ด้วยความเป็นอาจารย์นี่สำคัญสุดเลยคือทำให้พวกคุณได้ตั้งคำถาม ถ้าผมไปพูดตามที่ประชาสัมพันธ์ว่ามาเป๊ะ ๆ อะไรนั่นมันไม่ใช่อาจารย์แล้ว มันเหมือนเครื่องบันทึกเสียงมากกว่า"

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
17 กุมภาพันธ์ 2013 คาบเรียนก่อนคาบสุดท้าย รายวิชา HS231 ประวัติศาสตร์ไทย 2
"ขอให้รางวัลโกมลคีมทองทุกๆ ปี จากนี้ไปจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการทหารมากยิ่งขึ้น เพื่อปักหลักลงไปให้ชัดว่ารัฐประหาร คือความสามานย์ของชนชั้นนำที่กดหัวประชาชน"
 
"บางทีผมก็รำคาญนะ พวกแอคทิวิสต์สายจัดตั้งเนี่ย บันทึกลงไปด้วยนะ จะต้องมีแผน จะต้องมีเป้าหมาย จะต้องมีกลุ่มเป้าหมาย พูดตรงๆ ผมไม่ถนัดทำงานแบบนี้ เป้าหมายของผมชัดเจนคือ อย่างน้อยเราต้องสร้างพื้นที่ให้คนได้มาถกเถียงกัน โดยที่ผมไม่ต้องเอาอะไรไปยัดให้พวกคุณเลย คุณมีองค์ความรู้อยู่แล้วแค่มาแลกเปลี่ยนกันก็พอ การที่มีคนคิดเหมือนกันมานั่งคุยกันสำหรับผมไม่ใช่ปัญหา ปัญหาจริงคือ เรามีพื้นที่ที่จะให้คนมาถกเถียงกันได้น้อยมาก”