Quote of the Day

"ไม่ได้เอาไว้จะไปรบกับใคร มีไว้ให้เกรงใจ จะรักษาการเดินเรืออย่างไร การประมงอย่างไร ทะเลอื่นเขาก็มีปัญหากันอยู่ วันหน้าเราจะไม่มีปัญหาหรือไง เป็นการแสดงศักยภาพแค่นั้นเอง"

"สำหรับกลุ่มนักศึกษานั้น ผมจะไม่ไปตำหนิเขา เพราะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม ผมก็ถือว่าเขาเป็นพลังบริสุทธิ์ ซึ่งน่าที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านนี้เมืองนี้ได้อีกมากในอนาคต ก็ขอให้ใช้ในระยะเวลาที่ถูกต้อง อย่าไปเชื่อมั่นว่าใครมาบิดเบือน ใครมาสร้างความเข้าใจที่ผิดๆ ผมไม่เคยปฏิเสธคำว่าประชาธิปไตย ไม่เคยปฏิเสธการเลือกตั้ง แต่ในการเลือกตั้ง หรือในการมีประชาธิปไตยที่ผ่านมามีปัญหา ก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อน"

"อย่าให้สังคมที่นิยมเผด็จการหลอกให้เราเชื่อว่าเราไร้ความสามารถ อย่าให้ใครลวงหลอกว่าเราตัวเล็กเกินกว่าจะทำอะไร เราแต่ละคนอาจตัวเล็กเกินกว่าจะต่อสู้เพียงลำพัง แต่ประชาชนไม่เคยตัวเล็กเกินกว่าจะต่อสู้กับผู้ใด"

"วันหนึ่งนักศึกษาเหล่านี้อาจทวงถามบางสิ่งเพื่อพวกเราก็เป็นได้ หรือต้องรอให้ถึงวันนั้น เราจึงคิดว่าพวกเขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับผมแล้ว ดาวดินเป็นตัวอย่างนักศึกษาที่หาได้ยากในสังคมไทย ทั้งความทุ่มเทและความกล้าหาญของพวกเขา ล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่ควรได้รับการคารวะ ผมนับถือพวกเขาที่มองเห็นชาวบ้านเป็น ‘เพื่อน’ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านก็เห็นพวกเขาเป็น ‘เพื่อน’ เช่นกัน"

"ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง รับรองว่ามีทั้งคนดี คนไม่ดีปะปนอยู่เสมอครับ เวลาเลือกตั้งเราก็เห็นมีคนที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆ มีพวกซื้อเสียงเข้ามา ทุจริตเข้ามา มี เวลาแต่งตั้งแน่ใจหรือว่าดีทุกคน เพราะฉะนั้นเวลาสมาชิกสภาชุดปัจจุบันวิจารณ์ด่านักการเมืองนี่ ผมก็เตือนคนที่รักชอบพอกันเสมอว่าทำไมใช้เวลาสิ้นเปลืองกับไปด่าผู้แทนราษฎร เขามาจากเลือกตั้ง เวลาเขาย้อนกลับมาเจ็บนะ เขาถามคำเดียวคุณมาจากไหน คุณมันเด็กเส้นเด็กฝาก แล้วคนไปด่าเด็กที่สอบได้จริงๆ ได้อย่างไร"