Quote of the Day

"คนอยู่ดีๆ จะออกมาชุมนุมทำไม ถ้าหากเขาไม่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อน ปัญหามันคือรัฐจะแก้เหตุเหล่านั้นอย่างไรเพื่อป้องกันการชุมนุม ไม่ใช่ออกกฎหมายมาห้าม หากประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่โดนละเมิดสิทธิ เราคิดว่าการชุมนุมจะมีน้อยมาก”

"การพยายามจะห้ามผมเคลื่อนไหวทางการเมือง เท่ากับว่าผมไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกผมได้ ซึ่งผมไม่ยอมเด็ดขาด ถึงไม่ยอมเซ็นรับเงื่อนไขใดๆ ที่จะต้องมาจำกัดการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะถึงแม้ว่าผมจะเรียกร้องความยุติธรรมเขาก็จะตีความเป็นเรื่องเมือง เพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสั่งสลายการชุมนุมในระดับปฏิบัติการหรือระดับนโยบายส่วนใหญ่ก็อยู่ในคณะรัฐประหาร 57 ทั้งนั้น"
 

 

"..ฉันก้าวเดินฉันจึงยังคงอยู่ จงรับรู้ว่าฉันจะมิอาจเชื่อง ประชาชนจะนำแสงเป็นฟันเฟือง พลเมืองจะโต้กลับรุกเอาคืน"

พลเมืองโต้กลับ
12 มี.ค.58 ในแคมเปญ 'พลเมืองรุกเดิน' เรียกร้องพลเมืองต้องไม่ขึ้นศาลทหาร

"หากอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม เราแรงงานหญิงไม่ได้มองว่ามันจะเกิดขึ้นจากการแค่เปลี่ยนสัดส่วนผู้หญิงในการเมืองเป็น 50:50 เพราะคนที่เข้าไปก็เป็นคนชั้นสูง พวกเราคงไม่มีโอกาส คนชั้นสูงไม่ว่าหญิงหรือชายก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องแรงงานหรือคนชั้นล่างจริงๆ"