Quote of the Day

"ผมไม่สนใจเรื่องในทางวิธีการ วิธีการพวกเนติบริกรก็ไปคิดกันมาแบบต่างๆ อะไรที่คุณพูดถึงมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาพยายามคิด แต่เป้าหมายมันก็คืออันเดียวกัน ทำอย่างไรทักษิณจะไม่ชนะ และทำอย่างไรเพื่อไทยจะไม่กลับมา ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยาก เขาถึงเสนออะไรเพี้ยนๆ แบบนี้ออกมา"

"สิ่งที่สมาคมนักข่าวฯ แสดงออกกับท่านประยุทธ์นี่ ผมว่าตำหนิมากกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านแสดงออกมานั้นมันมากกว่าคนอื่นเป็นจำนวนมากเท่านั้นเอง"

 

"นักการเมืองที่ฝ่ายชุมชนจำนวนมากก่นด่าว่าแสนเลว ยังไม่กล้า (หรือไม่มีอำนาจมากพอ) ที่จะกระทำการอันเลวร้าย เช่น การยกเว้นผังเมือง อย่างที่ฝ่ายกุมอำนาจรัฐปัจจุบันที่อ้างกันว่าเป็น “คนดี” กำลังกระทำอยู่"

"ก็ไม่รู้สิ ภายใน 5 ปีนั่นล่ะ 5 ปี ถ้ามันดีขึ้นทุกปีๆ ก็ผ่อนผัน ก็ลดลงไป ก็เข้ากลไกปกติทำไป ไม่เห็นจะยากเลย ถ้ามันดีนะ"