Quote of the Day

"ไปตรวจสอบทุจริตเอาอะไร ไฟฉายไปส่อง ทำอะไร ทำได้ไหม แล้วใครตั้งให้คุณเป็นคนไปตรวจสอบ ใครตั้ง"

"การยอมรับรถตุ๊กตุ๊กบนเวทีนานาชาติทำให้หวนคิดว่านวัตกรรมประยุกต์อย่างอื่นเราจะทำให้นานาชาติยอมรับได้ไหม โดยเฉพาะเรื่องการเมือง เราประยุกต์นวัตกรรมนำเข้าให้มาเป็นของเราจนเป็นที่ยอมรับของสากลได้ในกรณีรถตุ๊กตุ๊กและเรือหางยาว ทำไมเราจะมีประชาธิปไตยตุ๊กตุ๊กและ/หรือประชาธิปไตยหางยาวไม่ได้"

"ไม่ผิด ...หลักกฎหมายอาญาที่ใหญ่ที่สุดคือ "ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย" ดังนั้น หากไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า "ผู้ใดแสดงความชื่นชอบ หรือเห็นด้วยกับอะไรสักอย่าง เป็นความผิดต้องระวางโทษ..." สิ่งนี้ก็ผิดไม่ได้ .. ตำรวจ ทหาร ซึ่งไม่ใช่ "กฎหมาย" จะมโนไปเอง เพ้อเจ้อเอง กำหนดว่าอันนั้นอันนี้ผิดไม่ได้"

"รับราชการมาทั้งชีวิต พึ่งเห็นตำรวจลี้ภัย ผมไม่รู้เห็นแต่นักการเมืองลี้ภัย ก็เจอครั้งนี้เหมือนกัน ตกใจเหมือนกัน"