Quote of the Day

"ค่าจ้างขั้นต่ำต้องเพียงพอต่อการดำรงชีพ และการเพิ่มศักยภาพของตนเอง เช่น การศึกษาต่อ และการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ และมีมุมบันเทิงบ้าง รวมทั้งการศึกษาอื่นๆ เปิดโลกทัศน์ของตัวคนงานเองได้ด้วย และต้องเป็นค่าจ้างที่สามารถเลี้ยงชีพได้ 3 คน ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วย"

"กลิ่นเลือดยังไม่ทันจาง คนบาดเจ็บล้มตายยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ความทุกข์ยังไม่ได้รับการบรรเทา ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งก็ปฏิบัติการสแกนกรรมเหยียบหัวเพื่อนมนุษย์บรรลุธรรม ฟินกันไปเป็นที่เรียบร้อย"

"ยังมีความตื้นเขินอย่างที่สุด ไม่เข้าใจหลักการการประกันสิทธิพื้นฐานสุขภาพให้กับประชาชน มองเห็นคนไม่เท่ากัน ต้องการลดทอนสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนให้เหลือเพียงการสังคมสงเคราะห์อนาถาเท่านั้น.."

“มันแย่ตรงที่ว่าเราเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา แล้วเราไม่ให้เด็กคิด เรามาตัดสินแทนเด็กว่า อันนี้ดีอันนี้ไม่ดี เข้ามาใช้อำนาจแบบนี้ เข้ามาข่มขู่ให้กลัว ตอนนี้มันเกิดความกลัวจริงๆ ขนาดที่ว่าเด็กก็ไม่กล้าพูด เราก็ไม่กล้าที่จะกระโตกกระตากอะไร อาจารย์ที่โดนก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไร ทุกคนต้องสงบปากสงบคำ ทั้งที่เหตุการณ์นี้มันผิดปกติ”

"สำหรับมิตรประเทศหากยังมีข้อสงสัยในประเด็นใดก็ขอให้ถาม ยินดีชี้แจง และพร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อนำมาปรับใช้กับของไทยให้เหมาะสม เราเปิดกว้างรับคำแนะนำ แต่จะให้ประเทศไทยไปกินขนมปังไปทั้งชีวิตคงไม่ได้เพราะเรากินข้าว แต่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายที่เหมือนกันเท่านั้น"