Quote of the Day

"ความจริงคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดคือคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งครับท่านประธาน อย่างไรก็ตามทั้ง กกต.ก็ดี ทั้งรัฐบาลก็ดี ก็พยายามทำในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด ที่จะทำให้การขัดขวางนั้นสามารถจะไม่เป็นอุปสรรค แต่ก็ทำได้ยากด้วยข้อจำกัดต่างๆ แม้กระทั่งถนนที่ผ่านมาทางหน้าศาลรัฐธรรมนูญ กระผมเองก็ผ่านไม่ได้เป็นเวลานาน"

"ทำทุกอย่างที่ขวางหน้า ยกเว้นงานในหน้าที่ เลือกตั้งทุกอย่างโลกว่าดี ยกเว้นในที่พวกไม่ชนะ"

"ผมเองไม่เคยพูดว่าใครดีหรือเลว ก็แค่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตามความสามารถและกรอบกติกาที่มี ส่วนใครจะดีหรือเลว ท่านกับผมคงตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้เพราะเราทั้งคู่มีส่วนได้เสีย ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน"

"ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่ว่านายจ้าง แรงงานเหมาค่าแรง หรือเจ้าหน้าที่ ควรจะได้รับสิทธิเหมือนๆ กัน"

"กองทัพควรจะเลิกเล่นบทบาทพวกนี้เสียที มันไม่ใช่หน้าที่กองทัพที่จะทำเรื่องนี้ ถ้ากองทัพเข้าใจเรื่องความมั่นคงจริง คนที่ทำลายความมั่นคงของประเทศคือ กปปส. เพราะว่าดึงประเทศออกนอกทาง ดึงประเทศออกนอกรัฐธรรมนูญ แต่กองทัพกลับตาบอดต่อเรื่องนี้ กลับไปเพ่งเล็งต่อฝ่ายประชาธิปไตยทีเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่ทุกวันนี้"