Quote of the Day

"การคลานเข่าบนพื้นถนนปูนไม่ใช่วิถีกุลสตรีอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นการลงโทษแบบศักดินาที่ไม่เคารพและคำนึงถึงสิทธิเหนือร่างกายของผู้ถูกลงโทษที่ด้อยกว่า ทั้งยังเอามาปรับประยุกต์ใช้ตามใจโดยพลการอันส่อเจตนาจะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวเกินกว่าเหตุให้แก่นักเรียนหญิงเหล่านั้นมากกว่าใดอื่น ทั้งที่ยกเลิกระบบนี้ไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้ว"

"..ดอกบัวเกิดจากโคลนตมฉันใด การปฏิรูปประเทศมันก็เกิดจากกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ฉันนั้น.."

"วันรัฐธรรมนูญที่ไม่มีรัฐธรรมนูญ ขอไว้อาลัยให้กับรัฐธรรมนูญที่ตายไปแล้ว แม้คืนชีพขึ้นมาได้ก็เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือ เพราะงาช้างไม่ได้งอกออกมาจากปากหมาฉันใด ประชาธิปไตยก็ไม่ได้งอกจากปลายกระบอกปืนฉันนั้น"

"ผมยืนยันอีกครั้งว่า เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผม แนวทางจะทำกันแบบไหน อย่างไร ก็เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจ คุณลองไปถามคนที่ติดคุก คนที่ลำบากดูว่าอยากให้นิรโทษกรรมหรือไม่ ไม่ต้องมาถามผม”

"ถ้าคุณจะมีกระบวนการปฏิรูป มันสำคัญที่ประชาชนจะต้องได้เสนอความเห็นของพวกเขา นี่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนา ให้ผู้คนได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นในสิ่งต่างๆ และมันจะช่วยในการปรองดองระยะยาวอีกด้วย"