Quote of the Day

"...ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ผ่านไปเกือบ 20 ปี เราจะต้องมาพบกันในยามที่ผมบนหัวขาวกันแทบทุกคนด้วยเรื่องเดิมอีก"

“ผมยืนยันว่าประชาธิปไตยเราก้าวหน้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน เราอยู่ระดับแนวหน้า เรามีอุบัติเหตุเท่านั้นเอง เมื่อเราผ่านอุบัติเหตุที่ทำให้สะดุดล้มลงไป ผมเชื่อว่าเราต้องไปไกลกว่าทุกประเทศ.."

"เราเชื่อกันจริง ๆ หรือครับว่าเราจะผลักจะดันอะไรอย่างเป็นผลในทางปฏิบัติจริง นอกจากบรรจุคำพูดหรูไว้ในเอกสารปฏิรูปอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไรเราจะจึงจะสรุปได้ว่า เราเพียงเข้าไปเป็นเครื่องตกแต่งของพิธีกรรมรักษาอำนาจไม่เป็นธรรมที่ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชนแม้แต่น้อยนิด"

"กราบเรียนท่าน ผบ.ทบ.ที่เคารพรัก (หมายถึง พล.อ.ประยุทธ์) ในนามเหยื่อใต้ ขอแสดงความห่วงใหญ่ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่ผลออกมาว่าจะจัดงบเป็นพันๆ ล้านมาจัดตั้งกรมทหารพราน จัดหาอาวุธปืนให้กับอาสาสมัคร เราในฐานะเหยื่อ ขอให้ท่านทบทวนว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องเพิ่มงบ เพิ่มกำลัง เพิ่มอาวุธปืนลงไปในพื้นที่มากขนาดนี้"

"ถ้าแก้ปัญหาด้วยการซับสิไดซ์ไปตลอด มันก็คือความไม่ยั่งยืนนะ คงแก้ได้เพียงปีเดียวแหละ การจ่ายเงินก็จ่ายได้ครั้งเดียว พอครั้งต่อไปก็จ่ายยากแล้วนะ มันจะกลายเป็นการเพาะนิสัย มันก็เหมือนการให้ปลานะ อันนี้เราให้ทั้งปลาด้วยแต่ตัวเล็กหน่อยและให้เบ็ดไป สำหรับที่จะหาปลาเพิ่มนะ ก็เป็นทำนองนั้น"