Quote of the Day

"ทำทุกอย่างที่ขวางหน้า ยกเว้นงานในหน้าที่ เลือกตั้งทุกอย่างโลกว่าดี ยกเว้นในที่พวกไม่ชนะ"

"ผมเองไม่เคยพูดว่าใครดีหรือเลว ก็แค่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตามความสามารถและกรอบกติกาที่มี ส่วนใครจะดีหรือเลว ท่านกับผมคงตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้เพราะเราทั้งคู่มีส่วนได้เสีย ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน"

"ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่ว่านายจ้าง แรงงานเหมาค่าแรง หรือเจ้าหน้าที่ ควรจะได้รับสิทธิเหมือนๆ กัน"

"กองทัพควรจะเลิกเล่นบทบาทพวกนี้เสียที มันไม่ใช่หน้าที่กองทัพที่จะทำเรื่องนี้ ถ้ากองทัพเข้าใจเรื่องความมั่นคงจริง คนที่ทำลายความมั่นคงของประเทศคือ กปปส. เพราะว่าดึงประเทศออกนอกทาง ดึงประเทศออกนอกรัฐธรรมนูญ แต่กองทัพกลับตาบอดต่อเรื่องนี้ กลับไปเพ่งเล็งต่อฝ่ายประชาธิปไตยทีเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่ทุกวันนี้"

"..ยังไงก็อย่าถึงขั้นเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุข้ออ้างในการยึดอำนาจเลยนะครับ เพราะมันฟังไม่ขึ้น เสื้อแดงเขาเป็นส่วนหนึ่งของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เขาจะไปแบ่งแยกประเทศไปทำไม คนที่พยายามแบ่งประเทศมาหลายเดือนแล้ว คือ สุเทพกับพวกต่างหาก พวกนี้เขาพยายามแยกประเทศไทยออกเป็น 2 ประเทศ คือ ประเทศหนึ่งเป็นประชาธิปไตยและกฎหมายเป็นกฎหมาย กับ อีกประเทศหนึ่งปกครองโดยคนส่วนน้อยและกฎหมายไม่เป็นกฎหมาย นี่ต่างหากคือปัญหาที่ผบ.ทบ.และแม่ทัพนายกองต้องจัดการมานานแล้ว"