Quote of the Day

"ผมไม่เชื่อว่า ถ้าสู้ทางการทหารแล้วเราจะประสบชัยชนะ เพราะถ้าตัดสินใจสู้ทางการทหารจะไม่นัดประชาชนมาแบบนี้ เราตัดสินใจต่อสู้ทางการเมือง การชนะทางการเมืองได้ก็ต้องมีความชอบธรรม ก็ต้องสันติวิธี เพราะฉะนั้นนี่คือจุดยืนที่แข็งแรงของเรา"

"...พอชินชาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ชีวิตก็จะกลายเป็นสถิติ ใช่ไหม มันก็จะกลายเป็นตัวเลข และต่อไปข้างหน้าแม้ตัวเลขนี้จะถูกนับแต่คนจะไม่สนใจอีกต่อไปว่าตัวเลขนี้เขามีพ่อมีแม่นะ เขามีลูกมีหลานนะ เขามีชีวิตจิตใจ อันนี้มันก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย.."

“นายกฯคนกลาง" อย่าได้ไปหาให้วุ่นวาย ทั้งประเทศไทยมีเป็นกันได้อยู่แค่สองคนเท่านั้น คือ คนของมึง หรือ คนของกู มันมีอยู่แค่สองคนจริงๆ"

"20 ล้าน + 3 < 6 RIP"

สนนท. กลุ่มวันใหม่ และกลุ่ม LLTD
21 มี.ค.57 ข้อความบนผ้าดำที่คลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย