Quote of the Day

“นับจากวันนี้ คสช.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการทุจริต หรือเรียกร้องผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียว"

"..ประโยคสุดท้ายของเรื่อง 1984 นะครับ "การต่อสู้ดิ้นรนจบลงแล้ว เขาได้รับชัยชนะเหนือตนเอง เขารักพี่เบิ้ม" หนังสือเล่มนี้จบลงไม่ด้วยชัยชนะนะครับ จบลงด้วยการที่คนธรรมดา พ่ายแพ้ต่อรัฐเผด็จการ ถูกล้างสมองและถูกดูดกลืนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเผด็จการนั้นไป ถ้าทุกคนยอมแพ้ผมก็คงยอมแพ้เหมือนหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเอง.."

"กรณีแอปเฟซบุ๊กที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ที่เยี่ยมชมหน้าเว็บที่ถูกบล็อค ตำรวจ/คสช.อาจมีเจตนาดี ที่ขาดไปคือ "ความซื่อสัตย์"

"กรณีแอปเฟซบุ๊กที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ที่เยี่ยมชมหน้าเว็บที่ถูกบล็อค ตำรวจ/คสช.อาจมีเจตนาดี ที่ขาดไปคือ "ความซื่อสัตย์"

"ข้อเท็จจริง คือพวกเขาผิดกฎหมาย แต่เมื่อเทียบกับการทำผิดกฎหมายกับชีวิตของประชาชนนั้น ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะชีวิตของมนุษย์มีคุณค่ากว่ามาก"