Quote of the Day

"วันเด็ก สถานีวิจัยต่างๆ ห้อง lab สำคัญๆ โรงงานผลิต robot รถยนต์ โรงถ่ายภาพยนต์ ละคร หรืออะไรมากมายควรจะให้เด็กเข้าไปดู แทนที่จะดูแต่อาวุธต่างๆ"

“พวกดิฉันจะไม่ยอมรับมติอัปยศของป.ป.ช. จะบอกไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นการต่อสู้ของดิฉันใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากหยุดการต่อสู้มานาน คุณเป็นผู้ที่เริ่มให้ดิฉันลุกขึ้นมาต่อสู้กับคุณ และดิฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทำให้สังคมได้รับรู้สิ่งที่พวกคุณกระทำไว้กับคนตาย คนที่เจ็บ คุณใส่ร้ายป้ายสีพวกเรามาเยอะแล้ว มันถึงเวลาแล้ว ดิฉันยอมไม่ได้อีกต่อไป”

พะเยาว์ อัคฮาด
กล่าว หลังจากเดินเท้าจากวัดปทุมฯ ถึงอนุสรณ์สถานฯ เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. 6 ม.ค.2559

"ให้หาเงินมาอุดหนุนให้ ต้องการแบบนั้นหรือ ก็เอาสิ โครงการ 30 บาทก็ยกเลิกไปเอามาจ่ายค่ายาง ค่าข้าว ให้มันชดเชยไป เพราะผมมีเงินเท่านี้ แต่ตอนนี้ก็กำลังสร้างความเข้มแข็ง”

 

"ใครก็ตามที่ถึงแม้จะดูว่าเหมือนสีเทาๆ เป็นคนไม่ดีในสายตาของเรา ไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตาม ควรจะต้องมีมาตรฐานให้เขา ว่าทุกคนต้องไม่ถูกทำแบบนี้ ทุกคนต้องไม่ถูกบังคับหาย ทุกคนต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม" ประทับจิต นีละไพจิตร

"ผมไม่อยากให้ท่านใช้คำว่า ประเทศให้อะไรกับท่าน รัฐบาล คสช. นี้ ให้อะไรกับท่านบ้าง ท่านคิดว่าวันนี้ ท่านได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติ และแผ่นดินที่ท่านอยู่อาศัย หากินมา มีรายได้มาก รายได้น้อย อะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นที่ที่เรายืนอย่างเป็นอิสระ เสรีภาพ มาโดยตลอด"