Quote of the Day

"..สังคมไทยจะต้องเรียนรู้เสียทีว่า ที่เรียกว่าความรู้นั้นที่จริงก็คือความเห็น ไม่ได้มีอะไรต่างกัน ดังนั้น การศึกษาเล่าเรียน คือการทำความเข้าใจความเห็นของคนอื่นอย่างถึงแก่น แล้วพยายามมองหาจุดแข็ง จุดอ่อนของความเห็นนั้น โดยไม่เกี่ยวว่าความเห็นนั้นเป็นของคนที่ได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์หรือไม่ เป็น "บิดา" ของวิชาโน้นวิชานี้หรือไม่ หรือสวมเสื้อสีอะไร.."

"ทุกวันนี้ผมโดนด่าหมดจากทุกฝ่าย ผมห้ามนักศึกษา นักศึกษาก็ด่าผม ส่วนทหารและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตำหนิผมว่าทำไมไม่จัดการเด็ก ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือ รับฟังคำด่าจากทุกฝ่าย ธรรมศาสตร์ก็คือธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นอย่างที่เป็นอยู่ แต่ผมก็ไม่ได้อยู่เฉย ส่งทุกคนไปเตือนเด็กให้ระมัดระวัง"

“ถ้าคุณไม่ชอบผม ผมไม่อยู่ไปตลอดกาลหรอก ถ้าคุณไม่ชอบรัฐบาล รัฐบาลนี้ไม่อยู่ไปตลอดกาลหรอก แต่ถ้าคุณตัดสินใจไปจากสหราชอาณาจักร ก็ต้องไปตลอดกาล”

“ตอนนี้ทำงานมาถึงระยะที่ 2 จะวางพื้นฐานประเทศต่อไปให้ได้ ผมไม่ได้แย่งอำนาจใครมา แต่เพราะเขาทำไม่ได้ ผมจึงมาทำแทน และขอให้มั่นใจการทำงานของรัฐบาลและ คสช. ทุกคนจงร่วมมือกันแก้ปัญหาประเทศต่อไปเพื่ออนาคตประเทศ”

"ได้ยินท่านนายกพูดในสภาว่า รัฐบาลของท่านไม่ได้มาจากพรรคการเมือง ไม่ต้องห่วง ก็ไม่ได้ห่วงอะไร แต่กลัวว่าประชาชนจะเข้าใจผิด คือ ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองแล้วจะแปลว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองนะครับ ท่านและพรรคพวกก็เหมือนนักการเมืองทั่วๆไปนั่นแหละ เพียงแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเอง จบครับ"