Quote of the Day

"ตอนนี้แม่ผมออกมาแล้วแต่อย่าลืมว่ายังมีนักโทษการเมืองอีกมากที่ยังอยู่ในเรือนจำ”

"เป็นการปะทะกันระหว่าง นักรบที่ถือปืน กับ นักรบไซเบอร์ที่ถือ Smart Phone"

"เขาขู่จะใช้ ม.44 ห้ามค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่าเราสร้างความแตกแยก ... จะเป็นไปได้ยังไงล่ะ พวกเรานี่รักกันมากกว่าเดิมอีก"