Quote of the Day

"ถ้าแก้ปัญหาด้วยการซับสิไดซ์ไปตลอด มันก็คือความไม่ยั่งยืนนะ คงแก้ได้เพียงปีเดียวแหละ การจ่ายเงินก็จ่ายได้ครั้งเดียว พอครั้งต่อไปก็จ่ายยากแล้วนะ มันจะกลายเป็นการเพาะนิสัย มันก็เหมือนการให้ปลานะ อันนี้เราให้ทั้งปลาด้วยแต่ตัวเล็กหน่อยและให้เบ็ดไป สำหรับที่จะหาปลาเพิ่มนะ ก็เป็นทำนองนั้น"

“คนจำนวนมากในสังคมไทย รวมทั้งคนที่มีอำนาจในระบบราชการ ทั้งในฝ่ายบริหาร กฎหมาย และตุลาการมักมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่เพื่อสร้างความสงบให้กับสังคม พวกเขาอาจจะพลาด อาจจะหนักมือไปบ้าง ก็เป็นเรื่องที่ควรให้อภัย ไม่ควรถูกลงโทษ แล้วรัฐก็ชดใช้ความยุติธรรมให้ในรูปของเงินก็น่าจะเพียงพอแล้ว พวกเขาให้ความสำคัญกับความมั่นคงของรัฐ และสิทธิในการใช้อำนาจของรัฐมากกว่า “สิทธิในชีวิตของประชาชน” คำๆ นี้มีความหมายน้อยมากในสังคมนี้”

“ก็ต้องถามว่า ค่านิยม 12 ประการ มันมีข้อไหนที่ไม่ดีบ้าง น้องลองท่องดูนะ 1. รักชาติ ศาสนา 2.ซื่อสัตย์ เสียสละ 1-12 มันก็ดีทุกข้อ ถ้าเราจะบอกคนให้ทำความดี 12 ประการอย่างงี้ ถ้ามันเป็นเรื่องผิดผมก็ว่า ต้องไปดูคนที่โพสต์หรืออยากเสนอเรื่องนี้ว่า ตัวเขาผิดปกติหรือเปล่า”

"ความเห็นของเพื่อนๆ ก็แตกออกเป็นหลายกลุ่ม แต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ปรับตัวง่าย รู้จักเอาตัวรอด ผู้ใหญ่อยากให้ท่องอะไรก็ท่องตามเพราะเขาอยากได้คะแนน เอาเกรดสวยๆ มาข่มกัน มีบ้างที่ตั้งคำถามกับค่านิยม 12 ประการ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจกับประเด็นนี้ อาจแค่รู้สึกว่ามีภาระงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเท่านั้น"

“การยื่นเรื่องถอดถอนมายัง สนช. นั้น หากพบว่าสำนวนนั้นๆ สมาชิกวุฒิสภา มีอำนาจพิจารณา สนช. ก็ต้องมีอำนาจในการพิจารณาเช่นกัน”