การเมือง

รวมลักษณะความผิดที่เกิดขึ้นในระหว่าง "สงครามครั้งสุดท้าย" ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 6.30 น. ของวันที่ 24 พ.ย. 2551 ถึงวันที่ 3 ธ.ค. 2551 ในส่วนที่ละเมิดทรัพย์สินของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งอาจฟ้องร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพฤติการณ์ที่ได้ละเมิดกฎหมายอาญา ต่างกรรมและกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดต่างกรรมต่างวาระ

 

 

ทีมข่าวการเมือง

 

ภายหลังจากที่ กลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ดำเนินการกู้ชาติโดยประกาศ สู้ครั้งสุดท้าย เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่ระบุว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยวิธีการหลายรูปแบบ อันได้ก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อบุคคลและต่อนิติบุคคล สัญชาติไทยและต่างชาติต่างกรรมต่างวาระ เมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวได้ยุติลงในวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานเริ่มออกมาประมวลความเสียหาย รวมไปถึงการเตรียมการฟ้องร้องจากกรณีได้รับความเสียหาย