Quote of the Day

"ให้ความเป็นธรรมทุกเรื่องถ้ายังไม่มีการตัดสินก็ต้องถือว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์หมด นี่เรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายให้เขามีโอกาสแก้ตัว มีโอกาสชี้แจง"

"เราต้องบอกว่าไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยในการกระทำครั้งนี้ของเรา แต่เราจะรู้สึกผิดมากหากเราไม่ทำในสิ่งที่ต้องทำ เพราะเราไม่อยากจะอายต่อตัวเองว่าไม่กล้าที่พูดสิ่งที่เราคิดว่าถูกและควรจะพูด"

“ระบบที่ดีมันจะทำให้ในที่สุดได้คนดีของระบบขึ้นมา คนดีในระบบที่ไม่ดีมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอกครับ กำลังมันน้อยเกินไป แต่ถ้าเกิดระบบที่สร้างขึ้นมามันดี แล้วปล่อยให้ระบบมันเดินไป มันบกพร่องก็แก้ไป สุดท้ายตัวระบบจะกลั่นกรองคนที่ดี คนที่ดีหมายถึงคนที่มีความสามารถในการทำงานเพื่อสาธารณะแล้วถูกตรวจสอบได้โดยระบบตรวจสอบที่ดี"

“ผมคิดว่าครั้งหน้าต้องออกมาให้ครบ ประชามติให้ครบ ผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด กี่คนล่ะ ไม่ว่าจะเป็นทำประชามติหรือเลือกตั้ง ชอบไม่ชอบอย่างไรก็มาแสดงความรับผิดชอบของตัวเอง นั่นล่ะเขาเรียกประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆ แล้วติติงทุกอย่าง ผมว่าไม่ใช่”

"เราเสียเงินหมื่นล้านสำหรับเรื่องไร้สาระกว่านี้เยอะมาก เราใช้งบประมาณลงไปภาคใต้ปีละสองหมื่นล้าน ผมอยากชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพต่างกันเยอะ เป็นเรื่องคนละแบบกัน เราพร่ำบ่นกันว่า เราอยากให้เด็กไทยฉลาด การศึกษาดี แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเหมือนจะเป็นความหวังที่ทำให้การศึกษาเราดี แต่เขาบอกว่างบประมาณฟุ่มเฟือย ก็พูดไม่ออกเหมือนกัน ถนนหมื่นสี่พันล้านยังทำได้ ไม่ฟุ่มเฟือย และยังไม่มีใครบอกว่าใครใช้หรือเปล่า"