Quote of the Day

"ยังมีความตื้นเขินอย่างที่สุด ไม่เข้าใจหลักการการประกันสิทธิพื้นฐานสุขภาพให้กับประชาชน มองเห็นคนไม่เท่ากัน ต้องการลดทอนสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนให้เหลือเพียงการสังคมสงเคราะห์อนาถาเท่านั้น.."

“มันแย่ตรงที่ว่าเราเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา แล้วเราไม่ให้เด็กคิด เรามาตัดสินแทนเด็กว่า อันนี้ดีอันนี้ไม่ดี เข้ามาใช้อำนาจแบบนี้ เข้ามาข่มขู่ให้กลัว ตอนนี้มันเกิดความกลัวจริงๆ ขนาดที่ว่าเด็กก็ไม่กล้าพูด เราก็ไม่กล้าที่จะกระโตกกระตากอะไร อาจารย์ที่โดนก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไร ทุกคนต้องสงบปากสงบคำ ทั้งที่เหตุการณ์นี้มันผิดปกติ”

"สำหรับมิตรประเทศหากยังมีข้อสงสัยในประเด็นใดก็ขอให้ถาม ยินดีชี้แจง และพร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อนำมาปรับใช้กับของไทยให้เหมาะสม เราเปิดกว้างรับคำแนะนำ แต่จะให้ประเทศไทยไปกินขนมปังไปทั้งชีวิตคงไม่ได้เพราะเรากินข้าว แต่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายที่เหมือนกันเท่านั้น"

ผมเห็นเพื่อนผมตาย สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ถ้าผมทำผิดเอาผมไปประหารได้เลย

"ปิดอินเตอร์เน็ตง่ายนิดเดียว เดินไปที่เร้าเตอร์ แล้วกดปิดสวิตซ์ จะปิด เกิน 10 ปีก็ได้. แต่อย่าไปปิด Internet ของคนอื่น"