นิธิ เอียวศรีวงศ์: คุณค่าอื่นนอกจากรบไม่ขลาด (2)

มองจากแง่วีรบุรุษ/สตรีคือตัวแทนของคุณค่าเช่นนี้ "ชาติ"ไทยมีปัญหามาก เพราะคุณค่าที่"ชาติ"ยกย่องไว้ออกจะแคบเกินไป ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดคือนักรบ ที่ได้ต่อสู้ในสงครามต่างๆ อันล้วนถูกตีความว่าเป็นสงครามที่ทำเพื่อ"ชาติ"ทั้งสิ้น

ผาสุก ชี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสร้างความยุติธรรม แนะปฏิรูปเพิ่มในอัตราก้าวหน้า

นักเศรษฐศาสตร์ ถกงานวิจัย “ปฏิรูปภาษี” ชี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไทยมีศักยภาพ ที่เพิ่มได้อีกมาก เป็นภาษีที่ส่งเสริมความยุติธรรม แนะค่อยๆ เพิ่มจำนวนผู้ชำระและในอัตราก้าวหน้า ชี้ยกเลิกยื่นลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุน LTF ช่วยรัฐประหยัด 9 พันล้าน

วงเสวนาระบุ ต้องหาจุดลงของสิทธิส่วนบุคคลกับการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ

จุดประเด็น รัฐเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้มากขนาดไหนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะและชาติ คำตอบอยู่ในคำถามว่าสิทธิส่วนบุคคลสำคัญแค่ไหนในกระบวนการกฎหมาย ต้องหาจุดสมดุลระหว่างการเข้าถึงข้อมูลกับความสาหัสของภัยคุกคาม ควรมีเงื่อนไขจำกัดการใช้ข้อมูลและโปร่งใสให้เจ้าของข้อมูลติดตาม แสดงความยินยอมและเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงได้

มหาดไทยกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศทำบัตรประจำตัวให้คนไม่มีสัญชาติไทย

สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือเรื่อง “การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” กำชับนายทะเบียนทุกจังหวัดซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยสามารถขอมีบัตรได้ทุกกรณี ยกเว้นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาอาศัยในประเทศไทยที่มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่า ไม่บังคับให้ต้องทำบัตร

ชำนาญ จันทร์เรือง: เมื่อพระราชบัญญัติขัดแย้งกับคำสั่งหรือประกาศ คสช.

สิ่งที่ทำผิดทำนองคลองธรรม ผิดหลักวิชาการในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติเพราะคิดว่า  “เมื่อเสียงปืนดังขึ้น เสียงกฎหมายก็เงียบลง” แต่อย่าลืมนะครับว่า “เมื่อเสียงปืนเงียบลง เสียงกฎหมายก็ดังขึ้น” ได้เช่นกันครับ 

สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

ด้วยความหมายของสถานะ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมของผู้ปกครอง และศีลธรรมของผู้ใต้ปกครอง รวมทั้งกฎหมายที่บัญญัติขึ้นบนฐานความเชื่อทางศาสนา ที่ชนชั้นปกครองและผู้นำศาสนาร่วมกันกำหนดขึ้นดังกล่าว จึงทำให้ระบบเผด็จการในสังคมที่ศาสนารุ่งเรืองดำรงอยู่อย่างยาวนานหลายพันปี 

เมื่อรัฐขยายอำนาจให้ทุน กรณี มาตรา 44 ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี

การใช้ ม.44  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในครั้งนี้ใครได้ประโยชน์และมีความชอบธรรมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัด ระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทราหรือไม่ หรือเป็นคำสั่งที่ เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มโดยละเลยสิทธิชุมชนของคนในพื้นที่ไป.

คำสั่งหัวหน้า คสช. แก้กฎหมายเพิ่มงบฯ-งานด้าน 'บรรเทาสาธารณภัย' ให้ กอ.รมน.

ประยุทธ์ ใช้ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. แก้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพิ่มนิยาม-อำนาจหน้าที่ - งบประมาณ ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ กอ.รมน. พร้อม อธิบดี ปภ.นั่ง เป็นกรรมการ กอ.รมน. ด้วย

คุมตัว 'วรรณา' ผู้ต้องหาเอี่ยวบึ้มราชประสงค์ปี 58 'ศรีวราห์' สอบเอง หลังส่งตัวจากตุรกี

ตร.คุมตัว 'วรรณา สวนสัน' ผู้ต้องหาเอี่ยวระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ปี 58 หลังได้รับการส่งตัวจากตุรกี พล.ต.อ.ศรีวราห์ คุมสอบเอง ขณะที่เดือนที่แล้วญาติปรึกษายุติธรรมจังหวัดพังงา เรื่องกระบวนการการต่อสู้คดี 

กสทช. สั่งดีแทคปรับปรุงบริการ 'ไลน์โมบาย' เตือนไม่ปรับเจอมาตรการบังคับทางปกครอง

กสทช.สั่งดีแทคปรับปรุงบริการไลน์โมบายให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของ กสทช. ทั้ง ลงทะเบียนซิมการ์ด ปรับพฤติกรรมให้ผู้บริโภคเข้าใจโดยชัดแจ้งว่า บริการไลน์  โมบายเป็นการให้บริการของดีแทค เตือนไม่ดำเนินการเจอมาตรการบังคับทางปกครองแก่บริษัทต่อไป 

รายงาน: ‘แก้ กม.สิ่งแวดล้อม’ ยัดไส้ ม.44 เมื่ออีไอเอไม่มีความหมาย

ครม. เห็นชอบกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข เป็นความเร่งรีบจากเงื่อนเวลาในรัฐธรรมนูญและความต้องการเร่งรัดโครงการของ คสช. อีไอเอ หัวใจของปัญหาความขัดแย้งกว่า 20 ปีไม่ถูกแก้ไข ซ้ำยังเปิดช่องว่างขนาดใหญ่ให้ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมลดต่ำลง ภาคประชาชนเตรียมปักหลักชุมนุมทำเนียบ 6 ธันวาคม

ชีวิตไม่ยอมสิ้นหนทางของประชากรข้ามชาติชายแดนไทย-พม่า (ตอนที่ 1)

สนทนากับชุมชนชาวพม่าเชื้อสายมุสลิมที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯ ฉบับใหม่ ที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไทยกวดขันจับกุมพวกเขา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พม่าก็ไม่อำนวยความสะดวกในการพิสูจน์สัญชาติ ทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องติดอยู่ใจกลางปัญหาที่ยากจะหาทางออก

ชี้ ‘ท้องถิ่นจับมือ รพ.’ ปัจจัยความสำเร็จดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ฯ

เลขาธิการ สปสช. ระบุ 2 ปีที่ผ่านมาและปีงบฯ 61 นี้ มีการพัฒนาและทดลองในบางพื้นที่ มีทั้งทำได้ดีและติดปัญหาบางอย่าง ย้ำต้องพัฒนาต่อไป แต่เห็นว่าท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นฐาน ตอบโจทย์สังคมไทยได้ สอดคล้องกับบริบทในพื้น

ถอดบทเรียนน้ำท่วม กทม.60 นักวิจัย สกว. ชี้ สาเหตุหลักจากปัญหาท่อระบายน้ำ

นักวิจัย สกว. ถอดบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพฯ  ชี้ สาเหตุน้ำท่วมในปี้นี้ เพราะปัญหาจากท่อระบายน้ำ แนะ กทม.ทบทวนมาตรการลอกท่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเสนอเสริมท่อทางด่วนต่อตรงถึงคลองเพิ่มทางเดินน้ำ

นิธิ เอียวศรีวงศ์: คุณค่าอื่นนอกจากรบไม่ขลาด (1)

ถ้าเราย่นย่อประวัติศาสตร์สงครามให้เหลือเพียงมิติเดียวคือการรบ เรากำลังสอนเทวปกรณัมที่เทวดาองค์ต่างๆ ทำสงครามกันเท่านั้น ไม่สามารถสร้างนายทหารที่รบเป็นขึ้นมาได้ ไม่พักต้องพูดถึงแม่ทัพใหญ่ที่สามารถนำชัยชนะมาสู่กองทัพได้

โรเบิร์ต มูกาเบยอมลาออก-ปิดฉาก 37 ปีผู้นำซิมบับเว คาดเลือกตั้งปีหน้า

ประธานรัฐสภาอ่านจดหมายโรเบิร์ต มูกาเบ แถลงลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี ทั้งนี้ทหารยึดอำนาจมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่ก็พูดว่ารัฐประหารไม่ได้เต็มปากเพราะกลัวถูกคว่ำบาตร ขณะที่รัฐสภากำลังเริ่มกระบวนการถอดถอน โดยคาดว่าอดีตรองประธานาธิบดีที่ถูกมูกาเบปลดจะได้รับตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดี ก่อนจัดเลือกตั้งปีหน้า

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ส่ง สนช. พิจารณาต่อ ระบุช่วยผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษา ตั้งเป้า 43 ล้านคน ใน 6 กลุ่มช่วงวัยตั้งแต่อายุ 0-18 ปี ตามการศึกษาภาคบังคับ เงินทุนประเดิมเบื้องต้น 1,000 ล้าน 

รัฐบาลกัมพูชาเผยกำลัง 'จับตา' องค์กรประชาสังคม กล่าวหาวางแผนปฏิวัติ

กระทรวงกิจการภายในของกัมพูชาเผยต่อศาลว่าพวกเขากำลังจับตาดูองค์กรบางองค์กรโดยกล่าวหาว่าพวกเขา "วางแผนปฏิวัติ" ขณะที่ทุกองค์กรภาคประชาสังคมต่างให้การปฏิเสธว่าพวกเขาก็แค่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพไม่ได้ต้องการโค่นล้มรัฐบาล และมองว่าการที่รัฐบาลกล่าวหาพวกเขาเช่นนี้เป็นวิธีการข่มขู่คุกคามอย่างหนึ่ง

อียูออกทุนสร้างวิดีโอเกมให้เด็กเรียนรู้รับมือการถูกรังแกจากอคติ

สหภาพยุโรปให้ทุนสร้างวิดีโอเกม หวังแก้ปัญหาการข่มเหงรังแก (bully) ในโรงเรียนด้วยสาเหตุเกี่ยวกับอคติทางเชื้อชาติ อคติต่อคนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศ ผ่านการสร้างเกมจำลองบรรยากาศในโรงเรียนที่มีการข่มเหงรังแกเกิดขึ้นและให้ผู้เล่นเลือกว่าจะจัดการปัญหาอย่างไร โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 10-12 ปี