Quote of the Day

"อย่าให้สังคมที่นิยมเผด็จการหลอกให้เราเชื่อว่าเราไร้ความสามารถ อย่าให้ใครลวงหลอกว่าเราตัวเล็กเกินกว่าจะทำอะไร เราแต่ละคนอาจตัวเล็กเกินกว่าจะต่อสู้เพียงลำพัง แต่ประชาชนไม่เคยตัวเล็กเกินกว่าจะต่อสู้กับผู้ใด"

"วันหนึ่งนักศึกษาเหล่านี้อาจทวงถามบางสิ่งเพื่อพวกเราก็เป็นได้ หรือต้องรอให้ถึงวันนั้น เราจึงคิดว่าพวกเขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับผมแล้ว ดาวดินเป็นตัวอย่างนักศึกษาที่หาได้ยากในสังคมไทย ทั้งความทุ่มเทและความกล้าหาญของพวกเขา ล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่ควรได้รับการคารวะ ผมนับถือพวกเขาที่มองเห็นชาวบ้านเป็น ‘เพื่อน’ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านก็เห็นพวกเขาเป็น ‘เพื่อน’ เช่นกัน"

"ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง รับรองว่ามีทั้งคนดี คนไม่ดีปะปนอยู่เสมอครับ เวลาเลือกตั้งเราก็เห็นมีคนที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆ มีพวกซื้อเสียงเข้ามา ทุจริตเข้ามา มี เวลาแต่งตั้งแน่ใจหรือว่าดีทุกคน เพราะฉะนั้นเวลาสมาชิกสภาชุดปัจจุบันวิจารณ์ด่านักการเมืองนี่ ผมก็เตือนคนที่รักชอบพอกันเสมอว่าทำไมใช้เวลาสิ้นเปลืองกับไปด่าผู้แทนราษฎร เขามาจากเลือกตั้ง เวลาเขาย้อนกลับมาเจ็บนะ เขาถามคำเดียวคุณมาจากไหน คุณมันเด็กเส้นเด็กฝาก แล้วคนไปด่าเด็กที่สอบได้จริงๆ ได้อย่างไร"

“ผมเองไม่อย่างเป็น 14 ตุลา ไม่อยากเป็น 6 ตุลา ผมไม่อยากตาย ไม่อยากเสี่ยงอะไรขนาดนั้น ผมมีความกลัวมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะรับผิดชอบในอนาคต แต่ผมไม่รู้จะทำอย่างไรในเมื่อไม่มีใครคิดจะออกมา และมันไม่มีใครคิดจะแสดงตัวว่ากูคือผู้รักประชาธิปไตยจริงๆนะ และเหมือนว่าคนจะพูดจะเข้าใจว่านี่เผด็จการ การยึดอำนาจการรัฐประหารเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในระบอบประชาธิปไตย แต่คนมันออกมาได้แค่นี้ โอเคมันมีปัจจัยซับซ้อนหลายอย่าง แต่สุดท้ายก็รวมผลเดียวกันคือคนอาจไม่ได้แคร์กับเรื่องนั้นจริงๆ ถ้าเราแคร์เรื่องนี้จริงๆบ้านเมืองมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรือเปล่า”

“มันคงตลกน่าดู ถ้าติดคุก แล้วคนที่อยู่ในคุกถามว่ามึงไปทำอะไรมา แล้วพวกผมตอบว่า กูชูป้ายผ้าว่ะ”