Quote of the Day

ก็จริงที่ว่ามันเป็นกิจการภายในประเทศของไทย แต่อาเซียนเป็นประชาคมที่ห่วงใยและแบ่งปัน

กล่าวตามตรงแล้ว อินโดนีเซียนั้นกังวลต่อสถานการณ์เพราะการรัฐประหารโดยกองทัพไม่เป็นประชาธิปไตย ผมต้องหนักแน่น ชัดเจนและตรงไปตรงมา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกิจการในประเทศไทย แต่อินโดนีเซียก็แสดงความกังวล

"จะพาผมไปไหน ทำไมผมต้องไปอ่ะ"

 

 

ธนาพล อิ๋วสกุล
ในตอนเย็นของวันที่ 23 พ.ค.2557 ธนาพลและผู้ชุมนุมอีก 4 คนถูกทหารควบคุมตัวหลังกิจกรรมต้านรัฐประหารที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใกล้ยุติ

"..สวัสดี"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ย่ำรุ่ง อังคาร 20 พฤษภาคม 2557 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
"ความสำเร็จทางการเมืองอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชกาลปัจจุบัน คือ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะระบอบนี้เชื่อมคล้องร้อยรวมสิ่งที่คนไทยรักที่สุดทางการเมืองไว้ด้วยกันทั้งหมด กล่าวคือเป็นระบอบที่เชื่อมคล้องร้อยรวมสถาบันกษัตริย์ เข้ากับประชาธิปไตยและเข้ากับรัฐธรรมนูญ เหมือนกาแฟ ระบอบทรีอินวัน ปัญหาคือ ระบอบทรีอินวันกำลังเผชิญกับนายกฯเถื่อน ข้อเสนอของ กปปส. จะแยกทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะแยกทรีอินวันออกจากกัน "เถื่อน" คือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้กำลังบังคับข่มขู่ให้ยอมรับ เราไม่ได้เลือก ไม่ใช่ของเรา"