Quote of the Day

"อาวุธแห่งความรุนแรงทำงานในโลกที่ไม่สมจริงอย่างยิ่ง ด้วยการมุ่งลดทอนเป้ามนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยความซับซ้อนในฐานะ บทบาท สิ่งที่ได้ทำมาและสิ่งที่จะได้ทำต่อไป ให้เหลือเป็นเพียงศัตรูมิติเดียวที่ต้องทำลายประหัตประหารให้สิ้นลง นี่ไม่ใช่ข้อถกเถียงเชิงศีลธรรม แต่เป็นข้อถกเถียงบนฐานของความเป็นจริงเชิงประจักษ์"
 

"..นอกจากจีนจะซื้อสินค้าไทยน้อยลงแล้ว สินค้าไทยในตลาดโลกก็ยิ่งถูกสินค้าจีนแย่งตลาดหนักขึ้นไปอีก ที่กระทรวงพาณิชย์ไทยบอกว่า ส่งออกไทยปีนี้จะ "ติดลบ 3%" น่ะยังน้อยไป เฉพาะครึ่งปีแรกก็ติดลบไปแล้ว 4.8% คนที่ประกาศ "คว่ำบาตร" ยุโรป-อเมริกา ฝันหวานจะเอาจีนมาเป็น "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ค้า" แทน ดูไว้"

"การถอดถอน 'ศักดิ' จะเท่ากับการถอดถอน 'ศักดิ์ศรี' ก็ต่อเมื่อคนๆ นั้นเอาศักดิ์ศรีความเป็นคนของตนไปผูกโยงไว้กับ 'ศักดิ์' เราอาจถูกใครๆ ต่อใครถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์ไปจากเราได้ แต่เขาไม่อาจถอดความเป็นมนุษย์ออกจากเราได้ การถอดความเป็นมนุษย์ออกจากตัวเองนั้นโดยมากมักทำด้วยตนเอง"

"1. สิทธิต่างๆ ของนักศึกษาเกิดจากการลงทะเบียนเรียนไม่ใช่จากการเข้าห้องเชียร์
2. การยอมรับระบบรับน้องที่ริดรอนสิทธิคือการเพิกเฉยต่อการปกป้องสิทธิของตนเอง
3. ไม่ควรเคารพผู้ที่ใช้อำนาจกดขี่บังคับผู้อื่นในสถานศึกษา
4. อย่าเคารพคนที่สถานะ แต่ให้เคารพคนที่ความคิดและเหตุผล
5. นักศึกษาปี1 ไม่ใช่น้องใหม่ แต่เป็นเพื่อนใหม่ที่เข้ามาร่วม ฝึกฝนการใช้สติ ปัญญาในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. มิตรภาพที่ยั่งยืน ไม่ได้เกิดจากการกดขี่ บังคับ ข่มขู่ ให้เข้าห้องเชียร์
7. นักศึกษาที่ถูกบังคับ หรือ มีปัญหาใดๆ ขอให้ติดต่อ ปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากคณะรัฐศาสตร์ได้ ตลอดเวลา"