Quote of the Day

"การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ มันเป็นการปกครองที่เมื่อเกิดความเสียหาย เกิดความผิดพลาด ก็ไม่มีใครท้วงติงได้ ประชาชนตรวจสอบไม่ได้ กลายเป็นความเสียหายมากขึ้น"

"..กฎหมาย ระบอบประชาธิปไตย องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม ตำรวจ ทหาร ทุกอย่างถูกทำลายไปในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ถูกทำลายด้วยคนไม่ดี ด้วยความขัดแย้ง ทำให้ประเทศชาติเสียหายมาถึงทุกวันนี้ และผมที่อยู่ร่วมกันมากับทุกรัฐบาล ขอยืนยันในเจตนารมณ์ความมั่นคงว่าต้องการให้มีความสงบเรียบร้อย แต่ในขณะนั้น ไม่มีกฎหมายใดทำให้ประเทศเดินหน้าได้ นอกจากกฎอัยการศึกเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลให้ผมมายืนตรงนี้.."

"แล้วประชาชนก็ถูกปลุกระดม กลายเป็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจทั้งหมด เพราะงั้นต้องเหนือกว่าทุกคน เหนือกว่ารัฐบาล เหนือกว่าเจ้าหน้าที่ นี่แหละครับ มันก็ตีกันอยู่แบบนี้แหละ"
 

"เพราะความเป็นธรรมเฉยๆ เพราะว่าบ้านเมืองทุกวันนี้มันไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคมครับ คนรวยก็อยู่บ้านไม่ต้องติดคุก ทำผิดก็อยู่สบาย ส่วนคนจนก็ต้องติดคุกเพราะไม่มีเงินจะไปสู้คดีกับเขาครับ หลายๆ คดีครับ เห็นตัวอย่าง ทุกคนก็รู้อยู่ ทุกคนก็เป็นสื่ออยู่แล้ว ไม่ต้องพูดดีกว่า"

"สิ่งที่ผมและเพื่อนๆหลายๆคน ยังคงอยู่ที่สน. ยืนยันคือ เราไม่ผิด การปล่อยตัวจึงต้องไร้ซึ่งเงื่อนไขใดๆ เพียงการสอบสวนไม่แจ้งข้อกล่าวหา ก็ไม่ต่างกันกับการยอมรับว่าเราเป็นคนผิด เราโดนทำร้ายร่างกายจากการ "เชิญ" ของเจ้าหน้าที่ เราไม่ผิด ทั้งยังโดนกระทำ จึงต้องปล่อยตัวเรากลับ โดยไม่มีเงื่อนไขอย่างแท้จริง สิ่งที่เรายึดถือคือหลักการ และจะยังคงไม่ไปไหน"