Quote of the Day

"ขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาของอำนาจเผด็จการอย่างเต็มที่ แต่ที่พวกเราออกมานั้น ต้องการให้เห็นว่ามันยังมีสปิริตของความเป็นประชาธิปไตยหลงเหลืออยู่ คนไม่ได้คล้อยตาม คสช.ทุกคน เราแค่รักษาพื้นที่ที่คนเห็นต่างกันได้ก็เท่านั้น เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต ไม่ให้เราเคยชินกับอำนาจเผด็จการ"

“นับจากวันนี้ คสช.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการทุจริต หรือเรียกร้องผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียว"

"..ประโยคสุดท้ายของเรื่อง 1984 นะครับ "การต่อสู้ดิ้นรนจบลงแล้ว เขาได้รับชัยชนะเหนือตนเอง เขารักพี่เบิ้ม" หนังสือเล่มนี้จบลงไม่ด้วยชัยชนะนะครับ จบลงด้วยการที่คนธรรมดา พ่ายแพ้ต่อรัฐเผด็จการ ถูกล้างสมองและถูกดูดกลืนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเผด็จการนั้นไป ถ้าทุกคนยอมแพ้ผมก็คงยอมแพ้เหมือนหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเอง.."

"กรณีแอปเฟซบุ๊กที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ที่เยี่ยมชมหน้าเว็บที่ถูกบล็อค ตำรวจ/คสช.อาจมีเจตนาดี ที่ขาดไปคือ "ความซื่อสัตย์"

"กรณีแอปเฟซบุ๊กที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ที่เยี่ยมชมหน้าเว็บที่ถูกบล็อค ตำรวจ/คสช.อาจมีเจตนาดี ที่ขาดไปคือ "ความซื่อสัตย์"