News Monitor

คนไทยรู้ยัง : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทะลุ 1.1 พันล้านคนแล้ว

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูwbr /งทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่wbr /าตัวในช่วง 4 ทศวรรษก่อน จาก 594 ล้านคน เป็น 1,100 ล้านคนระหว่างปี 2518-2558 nbsp;ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้wbr /นสูงสุดในภูมิภาคเอเชียใต้wbr /และแอฟริกาใต้
Categories: News Monitor

ประชากรเมืองกว่า 700 ล้านคนในโลกยังขาดแคลน lsquo;ห้องสุขาrsquo; ถูกสุขลักษณะ

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
เนื่องในวัน lsquo;สุขาโลกrsquo; องค์กรพัฒนาเอกชน Water Aid เผยตัวเลขประชากรเมืองของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ กว่า 700 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา ยังขาดห้องสุขาถูกสุขลักษณะ ส่วน lsquo;อินเดียrsquo; อีกหนึ่งประเทศที่ขาดแคลนห้องสุขาอย่างหนัก ถึงขั้นนายกอินเดียต้องประกาศว่า การสร้างห้องสุขาเป็นผลงานสำคัญ
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : คนไทยบริโภคซอสหอยนางรมอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่บริwbr /โภคซอสหอยนางรมเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน และตลาดซอสหอยนางรมในไทยมีมูลค่wbr /าประมาณ 6,000 ล้านบาท
Categories: News Monitor

เปิดแฟ้มตัวอย่างข้อทักท้วงจากnbsp;lsquo;สตง.rsquo; Checklist lsquo;อปท.rsquo; ทำได้-ทำไม่ได้

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. อีกหนึ่งสถาบันที่ยังเป็นลูกผีลูกคนในยุคปฏิรูป และเป็นไม้เบื่อไม้เมากับองค์กรตรวจสอบอย่าง สตง. พบหลายปัญหา เช่น ฝ่ายบริหารใช้งบประมาณ PR. ตัวเองเกินงาม ใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ ฯลฯ มาดูตัวอย่างกิจกรรมและการดำเนินงานของ อปท. ที่ถูก สตง. ทักท้วงว่าอันไหน lsquo;ทำได้-ทำไม่ได้rsquo;
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : ปี 2558 ผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มสูงขึ้น 650%

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
ปี 2558 ผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (OECD) เพิ่มสูงขึ้น 650% แต่ภาพรวมทั่วโลกกลับลดลง 10% โดย 5 ประเทศที่มีเหยื่อเสียชีวิตจากการก่อการร้ายสูงที่สุดได้แก่ อิหร่าน อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย ปากีสถาน และซีเรีย ซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมกันคิดเป็น 72% ของทั้งหมด
Categories: News Monitor

แถลงการณ์nbsp;TCIJnbsp;ตอบโต้สภาการนสพ. ยืนยันหลักฐานธุรกิจจ่ายเงินสื่อ-ของจริง!

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
ตามที่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้รายงานในnbsp;a href=quot;quot;quot;https://goo.gl/a0CPvVquot;quot;quot;เว็บไซต์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ/anbsp;เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 nbsp;ว่า quot;ที่ประชุมคณะ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ วันนี้ ได้เห็นชอบคำวินิจฉัยกรณีข้อกล่าวหาสื่อมวลชนรับเงินบริษัทเอกชน ระบุ ยังไม่มีพยานหลักฐานชี้ชัดและสื่อบางส่วนไม่มาให้ถ้อยคำ จึง ยังไม่สามารถมีข้อยุติว่า มีการรับผลประโยชน์หรือไม่ ดังนั้นจึงมีมติให้ยุติเรื่องquot;
Categories: News Monitor

ตลาดมืดเรือนจำกระจกพกขายเฉียดพัน ปล่อยเงินกู้ดอกร้อยละnbsp;20 ต่อสัปดาห์

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
สำรวจตลาดมืดในเรือนจำ กระจกพกพา ยางรัดผม ราคาสูงเกือบพันบาทต่อชิ้น ผู้คุม-นักโทษกองนอก คือตัวหลักขายสินค้าผิดกฎ บางรายผันตัวเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ คิดดอกโหดร้อยละ 20 ต่อสัปดาห์ นักโทษเผยมีการจ่ายส่วยหลักล้านเพื่อลอบขายยาเสพติดและอาวุธ
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : คนรุ่นใหม่ยังนิยมอ่านข่wbr /าวออนไลน์ผ่านตัวหนังสือ

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
ข้อมูลจาก Pew Research ระบุว่าคนอเมริกันรุ่นใหม่ (อายุระหว่าง 18-29 ปี) นิยมช่องทางการอ่านข่าวออนไลน์wbr /ผ่านตัวอักษรมากกว่าดูคลิปข่wbr /าวและการฟังข่าว ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุชอบดูคลิปข่wbr /าวมากที่สุด
Categories: News Monitor

ย้อนรอยlsquo;ข้าว-ยาง-ลำไยrsquo;ราคาตกต่ำ จาก 2540-2559 ฤาหมดยุคทองของไทย

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
TCIJ พาย้อนดูราคาผลผลิตการเกษตรและนโยบายเกี่ยวข้องในรอบ 19 ปีที่ผ่านมา (2540-2559)nbsp;nbsp; พืชหลัก-พืชการเมืองของประเทศไทยอย่าง #39;ข้าว-ยางพารา-ลำไย#39; เผชิญสถานการณ์ปัญหาราคาตกต่ำ พบมีการประท้วง หรือรัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือเกือบทุกปี รวมทั้งราคาที่ตกต่ำพร้อม ๆ กันในปีเดียว
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตข้าวnbsp;10 อันดับแรกของโลกปี 2557/58

FEED - TCIJ - 30 min 12 sec ago
จากรายงานสถิติการเกษตรของไทย ปี 2558 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ได้รวบรวมข้อมูล เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตข้าว 10 อันดับแรกของโลกปี 2557/58 จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) ข้อมูล ณ ม.ค. 2559 พบว่าในฤดูกาลผลิตข้าว 2557/58 รวมทั้งโลกมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,000,063,000 ไร่ ได้ผลผลิต 478,250,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 478 กก./ไร่ โดย 10 อันดับของผู้ผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตข้าว 2557/58 มีดังต่อไปนี้
Categories: News Monitor

This Is The Moment A Fox News Anchor Realized The U.S. Election Was A Big Joke

FEED - The Huffington Post - 35 min 50 sec ago

function onPlayerReadyVidible(e){'undefined'!=typeof HPTrack&&HPTrack.Vid.Vidible_track(e)}!function(e,i){if(e.vdb_Player){if('object'==typeof commercial_video){var a='',o='m.fwsitesection='+commercial_video.site_and_category;if(a+=o,commercial_video['package']){var c='&m.fwkeyvalues=sponsorship%3D'+commercial_video['package'];a+=c}e.setAttribute('vdb_params',a)}i(e.vdb_Player)}else{var t=arguments.callee;setTimeout(function(){t(e,i)},0)}}(document.getElementById('vidible_1'),onPlayerReadyVidible);

It was a fateful night in Detroit.


Fox News anchor Bret Baier will never forget the moment he realized how farcical the 2016 election was, he revealed on Thursday in an interview with NBC’s Seth Myers.


He helped lead the network’s coverage of the third presidential debate on Oct. 19 ― the “bad hombres” night ― alongside Fox anchors Chris Wallace and Megyn Kelly, when Donald Trump faced off against his Democratic opponent, Hillary Clinton, in Detroit.


“I asked a question about civility,” Baier said. “We were talking about Marco Rubio and what he was saying on the trail about Donald Trump. Donald Trump said ‘Little Marco has been making fun of my hands and look at this, my hands are big and that’s not only what’s big.’ And I turned to Chris Wallace and I said, ‘OK, moving on.’”


At that moment, he said, he knew the race had escalated to new heights.


“We had gone from talking about politics to genitalia,” Baier said. “Something had changed.”


Baier and his colleagues even turned the election into a betting game, he said.


His show, “Special Report,” created a segment early on in the race called “Candidate Casino” to have panelists bet on who would win the nomination for each party, he said.


“So I gave them $100 in chips and they all had to bet every show, every Friday,” he explained.


Trump repeatedly asked him about the chips in between interviews, he said.


“Before we started the interview [Trump] said, ‘Can you please tell me why [political commentator] Charles Krauthammer is only giving me $25 dollars in chips?’ And later he said, ‘[journalist] Steve Hayes is a loser because he’s only given me $10 dollars in chips,’” Baier said.


When Trump did win the nomination, he told Baier, “I got all the black chips.”


Baier also commented on Trump’s frequent and incendiary Twitter habits.


“He does effectively take the media on a ride sometimes to say ‘Look at the shiny thing over here’ in 140 characters or less,” he said.


Now that Trump is the president-elect, he added, everything he says is news, making journalists’ jobs more challenging. He said he will make it a point to also focus on covering policy.

-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

Categories: News Monitor

Miami is free of locally transmitted Zika virus, governor says

FEED - CNN - Top Stories - 36 min 35 sec ago
Miami and the South Beach area have been declared free of locally transmitted Zika virus, Florida Gov. Rick Scott said during a press conference Friday.div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=QNXD1ypFzVc:aKB45xKAWNk:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=QNXD1ypFzVc:aKB45xKAWNk:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=QNXD1ypFzVc:aKB45xKAWNk:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=QNXD1ypFzVc:aKB45xKAWNk:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=QNXD1ypFzVc:aKB45xKAWNk:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=QNXD1ypFzVc:aKB45xKAWNk:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=QNXD1ypFzVc:aKB45xKAWNk:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/QNXD1ypFzVc" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

Donald Trump taking intel briefings only once a week

FEED - CNN - Top Stories - 38 min 16 sec ago
Donald Trump is getting a Presidential Daily Brief on average only once a week, according to a US official with knowledge of situation.div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=51VIVMKczJo:PwkaePb-8h0:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=51VIVMKczJo:PwkaePb-8h0:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=51VIVMKczJo:PwkaePb-8h0:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=51VIVMKczJo:PwkaePb-8h0:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=51VIVMKczJo:PwkaePb-8h0:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=51VIVMKczJo:PwkaePb-8h0:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=51VIVMKczJo:PwkaePb-8h0:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/51VIVMKczJo" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

Army vs. Navy: Can the Black Knights end the streak?

FEED - CNN - Top Stories - 39 min 2 sec ago
Army vs. Navy football is one of the greatest rivalries in college sports.div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=ItUBUlLt0_s:FEnoIlf5Veo:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=ItUBUlLt0_s:FEnoIlf5Veo:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=ItUBUlLt0_s:FEnoIlf5Veo:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=ItUBUlLt0_s:FEnoIlf5Veo:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=ItUBUlLt0_s:FEnoIlf5Veo:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=ItUBUlLt0_s:FEnoIlf5Veo:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=ItUBUlLt0_s:FEnoIlf5Veo:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/ItUBUlLt0_s" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

Conway: Trump will do 'Apprentice' in his spare time

FEED - CNN - Top Stories - 39 min 41 sec ago
Kellyanne Conway on Friday defended President-elect Donald Trump's decision to remain an executive producer on NBC's "Celebrity Apprentice" even as he takes office, arguing that "presidents have a right to do things in their spare time."div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=6Pj8pjwZJKA:gmojQ6cwK9A:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=6Pj8pjwZJKA:gmojQ6cwK9A:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=6Pj8pjwZJKA:gmojQ6cwK9A:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=6Pj8pjwZJKA:gmojQ6cwK9A:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=6Pj8pjwZJKA:gmojQ6cwK9A:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=6Pj8pjwZJKA:gmojQ6cwK9A:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=6Pj8pjwZJKA:gmojQ6cwK9A:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/6Pj8pjwZJKA" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

Gigi Hadid And Lena Dunham Make The Perfect Mental Health Pair

FEED - The Huffington Post - 43 min 59 sec ago

Gigi Hadid isn’t just at the top of her professional game ― she’s also a role model when it comes to handling overwhelming bouts of stress.


The Victoria’s Secret Fashion Show star recently opened up about going through periods of anxiety at Reebok Women’s #PerfectNever event in NYC, Glamour reported. She also revealed how she calms her mind in those moments.


[I] feel almost suffocated by the world and the world’s opinions,” Hadid said. “Sometimes I have to literally sit myself down and be like, ‘You are a good person. You go into everything you do with a good heart and with good intentions. And sometimes you have hard days, and sometimes people judge you for things that they’re just guessing by seeing in a picture.’”


Her method is backed up by research which shows that being kind to yourself might ease specific types of anxiety. While Hadid’s mantras are specific to her experience, self-compassion statements may help when your mental well-being is threatened. 


Hadid was joined at the event by a few famous friends, including Lena Dunham, who praised the model’s commitment to keeping her anxiety in check and boldly speaking out about it. She also discussed the added difficulty of dealing with well-being in the public eye.


The fact is, that’s too much pressure for anybody,” Dunham said. “There’s so much stigma for women around mental health care and around taking care of ourselves.”


Nearly one in five American adults will experience a psychological health issue in a given year, but society still projects the notion that these conditions are shameful. This idea often prevents people from seeking professional treatment. That’s why celebrity testimonies are so important ― they give emotional well-being more visibility.


We’d argue that Dunham and Hadid are doing their part to fight the good fight when it comes to mental health misconceptions. Keep nailing it, ladies.


H/T Glamour

-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

Categories: News Monitor

Here's How To Find Your 9 Best Instagram Posts From 2016

FEED - The Huffington Post - 45 min 35 sec ago

It’s time to reflect on your year on Instagram, guys.


Remember last year when there as a generator that allowed everyone to make those collages of their best posts on the ‘gram? You know, the ones with the hashtag #2015BestNine? 


Well, it’s back and better than ever for 2016. (YAY, CAN’T WAIT TO DOCUMENT THIS HELLFIRE OF A YEAR!)


To make one for yourself, check out 2016BestNine. Just enter in your Instagram handle and click “get.” We made one for HuffPost’s Instagram. It looks like this: Go forth and make one for yourself. Irritate your friends and clog their feeds with photos of your face. It really can’t make this year any worse.


-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

Categories: News Monitor

Friday Roundup: Week Ending December 9, 2016

FEED - The Huffington Post - 46 min 34 sec ago


By Natalie Munio

Google takes you for a tour of New York’s holiday displays, a new video adds an unexpected twist to high school romance, Google News is addressing that fake news problem, lovers alike can now relive their dating nightmares on a Tinder podcast, and Instagram has some good news about those pesky Instagram followers.Here are this week’s top stories in advertising and marketing. Google gives you a glimpse of Fifth Avenues famed holiday displays

For anyone that’s dreamt of strolling along Fifth Avenue in New York City over the holidays to take in the glory of the iconic window displays, boy, does Google have a holiday treat for you. No stranger to virtual reality, Google teamed up with more than a dozen retailers along the prestigious Fifth Avenue shopping block to piece together the “Winter Wonderland” VR experience. Now anyone can window gaze and take in the magical light displays and the holiday season in New York City has become known for. The experience, which debuted this week, requires only a Google Cardboard or use of Google’s own VR headset, which allows users to zoom in on the displays and even offers an audio guide from the retailer store’s creative directors who had a hand in making the famed displays come to life. To create the “Winter Wonderland,” photos were taken of the windows of some 18 retailers, including Bloomingdales, Saks Fifth Avenue and more, to piece together panoramas that create the experience. For more, check out the official video here.Not your average ad about love

Anyone that’s payed close attention to their newsfeeds over the last week has likely come across a video titled, “Evan,” and it would be fair to assume they didn’t know what they were getting themselves into when they pressed play. News sites, Facebook posts and Twitter blasts alike have been sharing the advertisement, describing it as a love story between high school students lined with mystery. It’s only in the final 10 seconds of the two-minute spot do viewers understand the twist. We’re introduced to Evan, a high school student looking for love, and watch as he searches for his mystery girl throughout the school year. At the video’s close, Evan finds the girl in the gymnasium during a yearbook signing, and as we’re engrossed in the blossoming conversation, we see the gym door in the distance open, and a student pull out a gun. It’s disorienting, which is exactly what Sandy Hook Promise and BBDO New York were aiming for. The spot demonstrates how different our perspectives can be when we don’t know what to look for. At the videos end, significant moments in Evan’s story are replayed, this time pointing out what was happening in the background – a student sitting alone watching videos about guns, getting bullied at his locker, and pointing his fingers like a gun at his teacher. The message is an important one2, that warning signs are easy to miss, but knowing them and recognizing them could be a life-saving difference.       No longer “In the News” with Google

With fake news making headline after headline, and stirring controversy for big-time digital platforms like Facebook and Google, some changes are finally on the horizon. Google has announced that in the wake of criticism, the company will be removing its “In the News” section, and instead replacing it with a “Top Stories” section at the top of a desktop search. The idea is that removing “news” will better differentiate between Google’s search results and the company’s own news section, Google News, which requires publications to be vetted and approved to appear in the section. In other words, Google’s search results, unlike Google News, are not gauged for truth, and while algorithms are in place to sniff out “spam,” mistakes and misses are frequently made. The change comes after a major fiasco during the election when a top result on election night was from a fake news source which called the popular vote in favor of Donald Trump by over 70,000.A new podcast to relive our online dating mishaps and nightmares

Whether we’re willing to admit it or not, many of us have dabbled in the game of online dating at some point or another. And even more likely, we’ve had a bad encounter… or seven. In honor of the one-too-many left swipes, the unwanted selfies from strangers, the bleak conversations, and just about any other nightmare that comes with the world of dating apps, Tinder has decided to dedicate an entire podcast to it to make sure our nightmares are well documented. In partnership with Gimlet Creative, a sector of Gimlet Media that also creates both its own branded series and ads consumers hear in between podcasts, Tinder has created a branded podcast titled “DTR,” an acronym for “define the relationship.” DTR premiered this past week and will run as an eight-week series, each episode dedicated to a different topic. The idea is that podcasts, much like dating, is an “up close and personal experience,” and so a dedicated dating podcast was a natural extension for the brand. The biggest takeaway? Make us feel a little more human about the whole online dating experience, and maybe get laugh out of it along the way.Hate that you can’t remove annoying Instagram? Here’s some good news.

Instagram is taking a page out of the anti-bullying playbook with a new update that launches three new features aimed to “keep people safe.” One feature now allows users with private accounts to remove followers, whereas before, once a follower was approved by the owner of a private account, it was nearly impossible to remove them without blocking them entirely. What’s more, the follower won’t receive notification that they’ve been removed from your list of followers. The second feature allows users to turn commenting for individual posts completely off in their advanced settings, eliminating risk of hateful commenting with only filing a report as the solution. The third feature adds the ability for users to like comments on their individual posts, as you would on a Facebook post, by selecting the heart shaped button next to the comment. The move made by Instagram, similar to its parent company at Facebook, demonstrates the growing industry-wide concern for abuse over online and social media platforms.Finding yourself without enough time to read the Friday Roundup? We invite you to listen to the Friday Roundup podcast instead! Subscribe on iTunes and get the Friday Roundup podcast delivered to your favorite iOS mobile device automatically each week.

-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

Categories: News Monitor

Women Can Read Maps Just As Well As Men, Thank You Very Much

FEED - The Huffington Post - 47 min 50 sec ago

Ladies, listen up: Should you find yourself wandering an unknown city with a dude who is questioning your directional abilities, don’t doubt yourself.


A recent small study published in the journal Psychological Science found that the longstanding theory that women have a more difficult time reading maps isn’t true. At all.


Historically, men have performed better than women in studies that tested spatial ability (in other words, looking at a map and figuring out where that would place you in real life). But lead study author Margaret Tarampi and researchers from the University of California-Santa Barbara theorized that social influences have an effect on this outcome: The cultural belief that women are worse at reading maps can be seen as a stereotype threat, meaning women believe they’ll be bad at something, so they perform poorly as a result.


The researchers also theorized that women perform better at skills that involve a social component. In other words, if reading a map means helping someone else, they might perform better. 


Tarampi and her team tested both theories on undergraduate students at UCSB across three separate experiments. And, indeed, the results showed that men scored better than women only when the researchers mentioned the stereotype of male superiority before administering the test.


When the researchers did not mention it ― and gave a social context for reading the map ― the women’s scores improved across the board. Women also performed better when the test maps simply included human figures, rather than just random objects and landmarks.


The first experiment acted as the control group where researchers tested for both social and spatial conditions in men and women. Researchers expressed to the participants that there’s a stereotype that men are better at reading maps than women, and also supplied the participants with two types of maps: One with just objects and landmarks to test for spacial ability and another which also included figures of small people to test for the social element.


The second and third experiments featured only women to test for empathy and if having a social aspect would impact score.


“When we tell participants that this is a test of perspective-taking and perspective-taking is about empathy, then in that case women perform the same as males,” Tarampi told The Huffington Post. The takeaway, says Tarampi, is that there are cultural stereotypes that exist which can become self-fulfilling prophecies. Men and women are equally as good at reading maps. Period.


Overall, though, this research may just put previous scientific theories about women’s spatial abilities into context. A false cultural belief that men are better at reading maps, combined with no context for reading the map, results in men performing better than women at the task.


So ladies, the next time you struggle to figure out if you should make a left or right at the Louvre (or wherever your next vacation may be), whip out your tourist map with a healthy dose of confidence. 


And gentlemen, step aside. She’s got this. -- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

Categories: News Monitor

Obama orders review into Russian hacking of 2016 election

FEED - CNN - Top Stories - 47 min 53 sec ago
President Barack Obama has ordered a full review into 2016 election hacking by the Russians, Homeland Security and Counterterrorism Adviser Lisa Monaco said Friday.div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=dAToCO2D2Mo:VDvIGTv2L6I:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=dAToCO2D2Mo:VDvIGTv2L6I:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=dAToCO2D2Mo:VDvIGTv2L6I:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=dAToCO2D2Mo:VDvIGTv2L6I:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=dAToCO2D2Mo:VDvIGTv2L6I:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=dAToCO2D2Mo:VDvIGTv2L6I:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=dAToCO2D2Mo:VDvIGTv2L6I:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/dAToCO2D2Mo" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor