News Monitor

ส่องความโปร่งใส 4 บรรษัทข้ามชาติไทย จากรายงานสำรวจ 100 บรรษัทปี 2016

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
ส่อง 4 บรรษัทข้ามชาติสัญชาติไทยnbsp;#39;อินโดรามา-ไทยยูเนียน-ปตท.-ซีพี#39; ในรายงานความโปร่งใสประจำปี 2016 ของ 100 บรรษัทข้ามชาติชั้นนำจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ พบ 3 บรรษัทอยู่ในกลุ่ม 25 อันดับแรก ส่วน #39;ซีพี#39; อยู่กลุ่มรั้งท้ายเรื่องความโปร่งใส
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : ปี 2563 อุตสาหกรรมก่อสร้างในเมีwbr /ยนมาจะมีมูลค่าสูงถึง 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯnbsp;

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่wbr /งชาติเมียนมาในปี 2557 เมียนมามีประชากรทั้งหมดประมาณ 50.3 ล้านคน มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืwbr /องประมาณ 14.9 ล้านคน หรือร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ (นครย่างกุ้งมีสัดส่วนประชากรที่wbr /อาศัยอยู่ในเขตเมืองสูงที่สุดที่wbr /ร้อยละ 70 หรือประมาณ 5.2 ล้านคน จากจำนวนประชากร 7.4 ล้านคน) และองค์การสหประชาชาติคาดการณ์wbr /ว่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่wbr /ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4 หรือ 23.4 ล้านคนในปี 2569nbsp;
Categories: News Monitor

ตลาด#39;คอร์สภาวนา#39;เพื่อนักปฎิบัติธรรม กลยุทธ์#39;สั้น-สบาย#39;ดึงลูกค้าจิตวิญญาณ

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
พุทธศาสนาในโลกสมัยใหม่ สร้างจุดเน้นด้านสถานที่ วัดสะอาด-ปฏิบัติสบาย-สัญจรสะดวก ndash;บริการ คอร์สภาวนาหลากหลาย ขณะที่สินค้าทางจิตวิญญาณ อาทิ ชุดขาว หนังสือธรรมมะ พลอยได้อานิสงส์ยอดจำหน่ายพุ่ง
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : 1 ม.ค.-4 ต.ค. 2559 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 108,469 ราย เสียชีวิต 17 ราย

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
กรมควบคุมโรคระบุพบเด็กอายุต่ำwbr /กว่า 14 ปีมีอัตราป่วยไข้หวัดใหญ่สูงสุด สถานการณ์ 1 ม.ค.-4 ต.ค. 2559 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 108,469 ราย เสียชีวิต 17 ราย โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูwbr /งสุด ได้แก่ แรกเกิด-4 ปี (654.01 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ 5-14 ปี (411.78 ต่อประชากรแสนคน) 25-34 ปี (127.92 ต่อประชากรแสนคน) และ 15-24 ปี (115.15 ต่อประชากรแสนคน)
Categories: News Monitor

อาชีพสุดเสี่ยงlsquo;แรงงานบนเรือประมงrsquo; ถูกหลอก งานหนัก เฆี่ยนตี ไม่ได้ค่าแรง

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
แรงงานบนเรือประมง เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงที่สุด ก่อนรัฐเข้มงวดพบสารพันปัญหา ทั้งเหยื่อค้ามนุษย์ สภาพการทำงานหนัก การละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรง แต่หลังรัฐเข้มงวดเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการอ่วม ยอมหยุดกิจการดีกว่าเพิ่มต้นทุน เผย เตรียมลงทุน lsquo;พม่า-กัมพูชาrsquo; ขูดรีดแรงงานที่ต้นทางดีกว่า
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : อายุต่ำกว่า 29 ปี มีแนวโน้มกระทำความผิwbr /ดอนาจารออนไลน์มากที่สุด

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
ข้อมูลจากโครงการวิจัย quot;แนวโน้มพฤติการณ์wbr /การกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่wbr /ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศquot; คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าปัจจุบันการกระทำความผิด 4 กลุ่ม ภายใต้การตีความของการใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกัwbr /บคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.คอมฯ) คู่กับประมวลกฎหมายอาญา (ปอ.) ในการดำเนินคดีของ เจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบัน
Categories: News Monitor

เปิดคุกส่องสภาพนักโทษแรงงานทาสnbsp; ทำงานหนักnbsp;8 ชม.แลกเงินวันละ 13 บ.

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
สำรวจสภาพการทำงานของนักโทษ nbsp;ทำงานวันละ 8 ชั่วโมงไร้วันหยุด แลกค่าแรงวันละ 13 บาท หลายคนยอมจ่ายส่วย ขอย้ายงานให้สบายขึ้น ขณะที่การจ้างงานจากภายนอก ผู้ประกอบการเผยนักโทษค่าแรงถูก แต่จ้างยากเพราะต้องจ่ายrsquo;ส่วยrsquo; หลายระดับ หลายคนนิยมใช้บริการนายหน้า ประสานตรงกับเรือนจำ nbsp;จ่ายส่วยน้อยกว่าและได้งานจริง
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : ค่ารักษาพยาบาล ข้wbr /าราชการและครอบครัวมีแนวโน้มสูwbr /งขึ้นทุกปี

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลางระบุว่wbr /าในช่วงปีงบประมาณ 2556-2559 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและบุwbr /คคลในครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น และการเข้าสู่สังคมสูงอายุเพิ่wbr /มขึ้น รวมถึงที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้wbr /ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่wbr /ละรายการให้สอดคล้องกับปัจจุบัwbr /นมากขึ้น โดยผลการเบิกจ่ายเงินค่ารัwbr /กษาพยาบาลจนถึงเดือนสิงหาคม 2559 เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 64,665 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีจะเบิกจ่ายประมาณ 68,000 ล้านบาท
Categories: News Monitor

งบ 2560 ศธ.ขอมากสุด-ถูกตัดมากสุด รัฐถังแตก-ลดถ้วนหน้ารายกระทรวง

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
หลังร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท ผ่าน สนช.วาระ 3 เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย พบ 5 อันดับแรกถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง ndash; ดูตัวอย่างโครงการที่ถูกตัดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ 20 กระทรวง
Categories: News Monitor

คนไทยรู้ยัง : งบประมาณต่อปีของ #39;กรมฝนหลวงฯ#39; อยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท

FEED - TCIJ - 22 min 36 sec ago
ข้อมูลจากร่างพระราชบัญญัติwbr /งบประมาณรายจ่ายประจําปีwbr /งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระบุว่ากรมฝนหลวงและการบิwbr /นเกษตรได้ของบประมาณไปทั้งสิ้น 2,237,628,700 บาท แต่ถูกปรับลด 13,864,900 บาท จึงเหลือ 2,223,763,800 บาท
Categories: News Monitor

ม้งภูทับเบิกโต้รองผู้ว่า ชี้ปลูกมันฝรั่งสร้างมลพิษน้อยกว่ากระหล่ำปลี พอใจเอกชนให้ราคาดี

วันที่ 26 ตุลาคม ความคืบหน้าหลังจากนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวต่อต้านการปลูกมันฝรั่งบนภูทับเบิก โดยชี้ว่าเป็นเกษตรพันธะสัญญาผูกมัดชาวบ้าน และยังสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะต้องใช้ปุ๋ยและยาค่อนข้างเยอะ โดยขัดต่อแนวทางที่ทางจังหวัดที่กำลังเร่งขับเคลื่อนเรื่องผักปลอดภัย จากนั้นยังปลุกกระแสผู้บริโภคให้ช่วยกันกดดันให้เอกชนมีความรับผิดต่อสังคมให้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตามล่าสุด นายใจ แซ่เถา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งบนภูทับเบิก กล่าวว่า การปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ภูทับเบิกนั้นทางเอกชนได้มาส่งเสริมให้ปลูกเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยพื้นที่ปลูกแต่ละปีจะไม่เท่ากันต่ำสุดราว 400 ไร่และสูงสุดราว 1,000 ไร่ ส่วนการใช้สารเคมีก็ใช้น้อยกว่าการปลูกกะหล่ำปลี   นายใจกล่าวอีกว่า การที่เอกชนประกันราคาขายผลผลิตให้เกษตรกรกิโลกรัมละ 14 บาท ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะในการเพาะปลูกใช้ระเวลาราว 90 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายให้เอกชนได้แล้ว ขณะเดียวกันรายได้ต่อไร่ก็ค่อนข้างสูง จึงทำให้เกิดแรงจูงใจ ส่วนกรณีที่เอกชนจะนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งมาเพาะปลูกนั้น ก็ได้รับการชี้แจงว่าแม้ต้นทุนอาจจะสูงขึ้น แต่ผลผลิตก็จะได้มากตามขึ้นไปด้วย แต่การจะนำเข้าได้นั่นจำเป็นต้องได้รับยืนยันถึงแหล่งเพาะปลูกจริง ฉะนั้นเกษตรกรชาวภูทับเบิกเกือบ 100 รายพื้นที่เพาะปลูกราว 1,020 ไร่ จึงร่วมกันลงชื่อยืนยัน โดยมีเกษตรอำเภอและทางอำเภอหล่มเก่าให้การรับรอง ซึ่งทราบจากทางเอกชนว่าขณะนี้ขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้ว แต่ยังติดอยู่ที่ทางจังหวัดกำลังพิจารณา […]

The post ม้งภูทับเบิกโต้รองผู้ว่า ชี้ปลูกมันฝรั่งสร้างมลพิษน้อยกว่ากระหล่ำปลี พอใจเอกชนให้ราคาดี appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

ผันผวนตามผลประกอบการ และการแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ

เลือกเก็งกำไรรายตัวในหุ้นที่ยังฟื้นตัวตามหลังดัชนี
Categories: News Monitor

ต่างชาติตอบรับคุมเข้มผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง

"พล.อ.ไพบูลย์" เผยมีสัญญาณบวกตอบรับจาก 7-8 ประเทศเข้าใจปัญหาของไทย ตื่นตัว-ตอบรับการควบคุมผู้ต้องหาคดี 112 ระบุคนกลุ่มนี้มีเพียง 10 กว่าคน
Categories: News Monitor

นายกฯกำชับจัดระเบียบอำนวยความสะดวกปชช.ถวายสักการะ

“พล.อ.ประวิตร” เผย นายกฯ กำชับจัดระเบียบอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ ให้เหมาะสมไม่เบียดเสียดเกินไป
Categories: News Monitor

ผบช.น.สั่งสแกนยิบ เพิ่มจุดตรวจก่อนเข้าพระบรมมหาราชวัง วันถวายสักการะพระบรมศพ 29ต.ค.

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ศานิตย์ มหาถาวร ผบช.น. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในวันที่ 29 ตุลาคม ที่ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระบรมมหาราชวัง ว่า จุดมุ่งหมายหลักคือความปลอดภัยสูงสุดรอบๆบริเวณสนามหลวงและภายในพระบรมมหาราชวัง ศาลาสหทัย รับได้วันละ 3-4 หมื่นคน พระที่นั่งดุสิตเชื่อว่าน่าจะน้อยกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคอยย้ำเตือนและประชาสัมพันธ์ว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพได้ทุกคน คงเป็นไปได้ยาก ทางกระทรวงมหาดไทยเองได้จัดคิวไว้ส่วนหนึ่ง แต่กำลังมองว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ในการจองได้รับคิว ความเห็นส่วนตัวเหมือนกับเราไปดูคอนเสิร์ตจะจองตั๋ว ถ้าสามารถจองทางอินเตอร์เน็ตได้ จะง่ายขึ้น นี่คือสิ่งหนึ่งพยายามหาวิธีการ พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำอยู่ โดยเฉพาะจุดคัดกรองทั้ง 8 จุดรอบสนามหลวง จะเพิ่มความเข้มข้นอย่างละเอียด ทำให้พื้นที่ด้านในปลอดภัย และจะเพิ่มจุดสำคัญจุดที่9 บริเวณก่อนเข้าพระบรมมหาราชวัง ต้องค้นให้ละเอียด โดย8จุดแรกอาจหลุดเข้าไปบ้าง แต่จุดสุดท้ายหลุดไม่ได้เลย สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ขณะนี้พึงพอใจขึ้นเรื่อยๆอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชน ว่าเมื่อมาต้องเตรียมใจไว้ด้วย ว่าอาจได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพภายในพระที่นั่งดุสิตไม่ได้เข้าทุกคน แต่เราเคารพเทิดทูนศรัทธาจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเสมือนหนึ่งว่าพวกเรารวมใจกัน เราได้เตรียมการด้านอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นตลอดเวลาอยู่แล้ว วันที่ 29 ตุลาคม ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ และไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เราแค่เน้นพื้นที่ด้านในให้ปลอดภัยก็พอ

The post ผบช.น.สั่งสแกนยิบ เพิ่มจุดตรวจก่อนเข้าพระบรมมหาราชวัง วันถวายสักการะพระบรมศพ 29ต.ค. appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

Derivatives Index (26 ต.ค.59)

…..การเปิดสถานะ Long ยังเป็นฝ่ายได้เปรียบ.....
Categories: News Monitor

Indians win first game of World Series

FEED - CNN - Top Stories - 35 min 24 sec ago
Until Tuesday night, Corey Kluber had never pitched in the World Series.div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=p8ed3FQXNnE:2-9ejaP25Ow:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=p8ed3FQXNnE:2-9ejaP25Ow:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=p8ed3FQXNnE:2-9ejaP25Ow:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=p8ed3FQXNnE:2-9ejaP25Ow:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=p8ed3FQXNnE:2-9ejaP25Ow:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=p8ed3FQXNnE:2-9ejaP25Ow:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=p8ed3FQXNnE:2-9ejaP25Ow:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/p8ed3FQXNnE" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

ปูนใหญ่ไตรมาส3กำไรโต57%

ปูนใหญ่ เผย ไตรมาส 3 ปีนี้ ทำกำไรได้ 1.41 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 57% เนื่องจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ผลการดำเนินงานดี
Categories: News Monitor

Technical (26 ต.ค.59)

.....กลยุทธ์การลงทุนรอบนี้.....
Categories: News Monitor

คสรท. ร้อง “บิ๊กตู่” ทบทวนปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ชี้ไม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ยื่นหนังสือนายกฯ ทบทวนมติบอร์ดค่าจ้าง ปรับค่าแรง5-10 บาท ชี้ไม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เรียกร้องให้ขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.พ. วันนี้ (26 ต.ค.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย
Categories: News Monitor