ต่างประเทศ

นาวี พิลเลย์ ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ เผย การนิรโทษกรรมประธานาธิบดีซาเลห์ ผู้ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงที่มีการประท้วงต่อต้าน ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา นาวี พิลเลย์ ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ กล่าวว่าการนิรโทษกรรมผู้ที่เป็นอาชญากรสงครามและละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านการปกครองในเยเมนนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ \ฉันติดตามสถานการณ์ในเยเมนอย่างใกล้ชิดมาก โดยเฉพาะในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะนำเข้าสู่สภาในเร็ววันนี้\" นาวี พิลเลย์ กล่าว \"กฎหมายระหว่างประเทศและนโยบายของสหประชาชาติชัดเจนในเรื่องนี้ว่า ไม่อาจอนุมัติให้มีการนิรโทษกรรมได้ หากเป็นการอภัยโทษให้กับความผิดของบุคคลใดๆ ที่อาจมีความผิดอาญาระหว่างประเทศ (international crimes) รวมถึงอาชญากรรมสงคราม