ประชาไท

Syndicate content
Updated: 10 min 16 sec ago

ความไม่สงบที่เรื้อรัง การแบ่งแยกดินแดนและสันติภาพ: บทเรียนจากอินเดียสู่ไทย

Sun, 30/08/2015 - 12:26
!--break--!--break-- pnbsp;/p pร่องรอยแห่งยุคอาณานิคมได้ขีดเส้นพรมแดนแห่งรัฐชาติใหม่ ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์หนี่งจำต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ความแตกต่างของวัฒนธรรม การขัดกันของผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอย นำมาสู่ข้อพิพาทและบานปลายไปสู่ความรุนแรง เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายๆดินแดนทั่วโลก บางกรณีอาจจบลงด้วยการเจรจา แต่ในหลายเหตุการณ์การปะทะและความไม่สงบยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง/p pอินเดียภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ พยายามที่จะควบรวมดินแดนต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้จักรวรรดิ ให้เป็นส่วนหนี่งของอินเดีย ด้วยความรู้สึกและการรับรู้ที่ว่า รัฐบาลกลางอินเดียแห่งนิวเดลี มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปกครองดินแดนต่างๆ ที่เคยอยู่ภายใต้อาณัติเดียวกัน ถือเป็นการสืบต่อมรดกจากเจ้าอาณานิคม (Raj Legacy) แม้ว่าในหลายดินแดนผู้คนรู้สึกแปลกแยกและไม่เป็นส่วนหนี่งของรัฐบาลกลางก็ตาม/p pภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ประกอบด้วยรัฐทั้งสิ้น 7 รัฐ (หรือรู้จักในชื่อ 7 สาวน้อย) อันประกอบไปด้วย อุรุณาจัลประเทศ อัสสัม มณีปุร์ เมฆาลัย มิโซรัม นากาแลนด์ และตรีปรุระnbsp; เป็นดินแดนที่ถูกขีดกั้นจากอินเดียส่วนใหญ่ทั้งทางเชิงกายภาพและวัฒนธรรม เนื่องจากที่ตั้งมีลักษณะเป็นติ่งประเทศซี่งถูกแบ่งแยกจากอินเดียด้วยพรมแดนของบังคลาเทศ อีกทั้งในเชิงชาติพันธุ์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าว มีรูปลักษณ์คล้ายชาวมองโกลอยด์ รวมถึงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ซี่งแตกต่างจากอินเดียส่วนใหญ่ จนถูกมองว่าเป็นอื่น (otherness) และไม่เป็นส่วนหนี่งของอินเดีย/p pความแตกต่างข้างต้น รวมถึงความพยายามแยกตัวเป็นรัฐเอกราช ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียต้องต่อสู้กับรัฐบาลกลางเรื่อยมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลกลางอินเดียเอง นอกจากจะต้องส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการแล้ว ในเชิงการบริหารภาครัฐ อินเดียถึงกับต้องตั้งกระทรวงเพื่อการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Ministry of Development of the North Eastern Region) ในเดือนกันยายนปี 2001โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาภูมิภาคดังกล่าว/p h4br /strongหนทางแห่งสันติภาพ/strong/h4 pกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลอินเดียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงคริสศตวรรษ 1980s เรื่อยมา โดยครั้งล่าสุดได้เกิดขึ้นหลังจากการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิ ซี่งให้ความสำคัญต่อการสร้างความความมั่นคง สันติภาพ และการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โมดิเริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งผู้แทนเจรจาของรัฐบาลกับตัวแทนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนากา ซี่งผู้แทนคนดังกล่าวนอกจากจะต้องเข้าใจข้อเรียกร้องและความคาดหวังของชาวนากาแล้ว ยังต้องเป็นเคารพในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นากาของพวกเขาด้วย/p pในระหว่างการเจรจาโดยผู้แทน นายกรัฐมนตรีแห่งอินเดียก็ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดังกล่าว โดยติดตามอย่างต่อเนื่องและให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานของผู้แทนเจรจาในทุกขั้นตอนa name="1"sup(1)/sup/a นอกเหนือจากผู้แทนเจรจาแล้ว นเรนทรา โมดิ ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สามารถพัฒนา หากนั่งมองและกำหนดนโยบายจากกรุงเดลี ฉะนั้นภาครัฐต้องลงพื้นที่และพิจารณาหนทางในการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในท้องถิ่นa name="2"sup(2)/sup/a การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้มุขมนตรีแห่งรัฐนากาแลนด์ ที อาร์ เซเลียง ได้กล่าวว่า การมีทัศนคติที่เป็นบวกและเคารพต่อกลุ่มชาติพันธุ์นากา ทำให้นายกรัฐมนตรีสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจอันนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพระหว่างอินเดียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนa name="3"sup(3) /sup/aซี่งเห็นได้จากในวันที่ 3 สิงหาคม 2015 รัฐบาลอินเดียได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพนากา (Naga Peace Accord) อย่างเป็นทางการกับนายมุยวาห์ (Muivah) ผู้นำกลุ่มสภาสังคมนิยมแห่งชาตินากาแลนด์ (the National Socialist Council of Nagaland (NSCN-IM) ) ซี่งเป็นหนี่งในขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียa name="4"sup(4)/sup/a กลุ่มเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 1980 โดยมีจุดประสงค์ในการสถาปนารัฐเอกราชนากาลิม (Nagalim)a name="5"sup(5)/sup/a nbsp; การเจรจาในครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นความพยายามของรัฐที่ให้ค่าและความสำคัญต่อการพูดคุยและปฏิบัติต่อกลุ่มต่อต้านด้วยสถานะที่เท่าเทียม/p pอีกทั้งเป็นการสร้างช้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่รอคอยมานานกว่า 60 ปี การต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐเจ็ดสาวน้อยและรัฐบาลกลางแห่งอินเดีย ได้สร้างรอยแผลที่บาดลึกลงไปในความรู้สึกของผู้คน การปะทะนำมาซี่งความเสียหายทั้งในเชิงชีวิตและทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย การเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นนี้ คงจะเป็นนิมิตรหมายอันดีดังที่นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิ ได้กล่าวไว้ว่า 'ความไม่สงบที่ยาวนานที่สุดของเรา กำลังได้รับการแก้ไข นอกจากนี้มันยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวขนาดเล็กอื่นๆ ให้วางอาวุธด้วย'a name="6"sup(6)nbsp;/sup/a/p pนอกจากนี้แม้ว่าข้อตกลงสันติภาพนากาจะถูกลงนามในรัฐบาลโมดิ แต่นายกรัฐมนตรีแห่งอินเดีย ยังไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณทุกรัฐบาลที่ผ่านมาว่า 'ในทุกรัฐบาลได้พยายามบางอย่างในการแก้ไขความไม่สงบ บางภารกิจสำเร็จ แต่หลายภารกิจก็ล้มเหลว กระบวนการเหล่านี้ได้เกิดขึ้นและดำเนินการย่างต่อเนื่อง ซี่งไม่ควรมีรัฐบาลใดฉกฉวยความสำเร็จ เนื่องจากทุกรัฐบาลล้วนแล้วแต่มีส่วนอย่างละน้อย ในกาปูพื้นฐานไปสู่การเจรจากับชาวนากาในครั้งนี้'a name="7"sup(7)/sup/a อนี่ง ข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวถือว่ามิใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นต่อรัฐเจ็ดสาวน้อย เนื่องจากในปี 1986 นายกรัฐมนตรีราจีฟ คานธี ก็ได้เจรจาและลงนามความร่วมมือกับผู้นำกลุ่มกบฏมิโซ (Milzo Rebel Leader) จนทำให้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มกบฏดังกล่าวได้กลายมาเป็นมุขมนตรี (Cheif Minister) แห่งรัฐมิโซรัมด้วยa name="8"sup(8)/sup/a การเปิดให้กลุ่มต่อต้านได้มีพื้นที่และมีส่วนร่วมในการปกครองจึงถือเป็นช่องทางที่สำคัญอีกประการหนี่งในการจัดการปัญหาภายในของอินเดีย/p h4br /strongไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ/strong/h4 pอย่างไรก็ตาม หลังการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างมากถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาของข้อตกลงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ โดยทั้งฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างออกมายอมรับว่า การประกาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น เป็นเพียงการร่างเค้าโครงความร่วมมือร่วมกันในระดับหนี่ง ซี่งยังต้องการข้อตกลงเพิ่มเติมอีกเป็นอันมาก โดยเฉพาะฝ่ายแบ่งแยกดินแดนยังไม่ประกาศยุติความต้องการในการเป็นรัฐเอกราชของตนเอง แม้จะมีความพยายามในการนำเสนอแนวคิดอธิปไตยร่วม (Shared Soverighty) เพื่อยกระดับความเป็นสหพันธรัฐ (Federalism) ของอินเดียให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ซี่งจะทำให้ความเป็นของสาธารณรัฐภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญของอินเดียถูกยกระดับและพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่a name="9"sup(9)/sup/a/p pนอกจากนี้แล้ว แนวคิดนากาที่ยิ่งใหญ่ (Greater Naga) ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซี่งอาจเป็นหนี่งในข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ยังสร้างความวิตกให้กับรัฐบาลท้องถิ่นอื่นๆที่เป็นเพื่อนบ้านของนากาแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมณีปุร์ อัสสัม หรืออรุณาจัลประเทศ เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมุ่งที่จะควบรวมดินแดนที่มีชาวนากาอาศัยอยู่ ทำให้เกิดความตึงเครียดต่อรัฐข้างเคียงหากจะต้องเสียดินแดนของตนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อตกลงนี้ อีกทั้งรัฐบาลอินเดียอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาระหว่างประเทศกับรัฐบาลเมียนมาร์ เนื่องจากเมียนมาร์ได้ลงนามในสนธิสัญญาหยุดยิงระหว่างเมียนมาร์และสภาสังคมนิยมแห่งชาตินากาแลนด์อีกกลุ่มซี่งนำโดยนายแคปแลง (Khaplang) ในปี 2012 และเมียนมาร์เองก็ยินดีที่จะช่วยอินเดียเจรจากับกลุ่มดังกล่าว แต่รัฐบาลอินเดียเองกลับเลือกที่จะลงนามกับกลุ่มนายมุยวาห์แทน นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่นำโดยนายแคปแลงกำลังมีความพยายามแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอินเดียกลุ่มอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อก่อเหตุความรุนแรงต่อไป/p h4br /strongเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นยุทธศาสตร์: บทเรียนจากอินเดียสู่ไทย/strong/h4 pสาเหตุสำคัญประการหนี่งที่ทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจส่งสัญญาณสันติภาพไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเนื่องมาจากความพยายามแปรเปลี่ยนพื้นที่วิกฤตนี้ ให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญรองรับกรอบความร่วมมืออินเดีย - อาเซียน เพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นประตูสำคัญที่เชื่อมอินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน อีกทั้งหากพื้นที่นี้มีสันติภาพและความมั่นคงย่อมสอดรับกับเสริมแรงการประกาศนโยบาย Act East ที่อินเดียมุ่งมองไปยังตะวันออกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียแปซิฟิกต่อไป จึงไม่แปลกนักหากในวันนี้อินเดียจะเร่งรัดในการจัดการปัญหาความไม่สงบที่เรื้อรังในรัฐเจ็ดสาวน้อยให้คลี่คลายโดยเร็ว/p pstrongเมื่อมองมายังปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย แม้มิได้เป็นผลพวกที่เกิดจากลัทธิอาณานิคมในแบบเดียวกับอินเดีย แต่ความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงยังคงเรื้อรังและต่อเนื่องในลักษณะเดียวกัน บทเรียนจากแนวทางการเจรจาสันติภาพของอินเดียในครั้งนี้ อาจทำให้รัฐและพลเมืองไทยได้เห็นทิศทางและข้อจำกัดในการจัดการปัญหา ทั้งในแง่การเปิดเจรจาอย่างเสมอภาค การเรียนรู้และเคารพอัตลักษณ์ที่แตกต่าง การติดตามและเฝ้าระวังในเขิงบวกอย่างใกล้ชิด การจัดตั้งกระทรวงและหน่วยงานด้านการพัฒนาโดยตรง การเลือกคู่เจรจาที่เหมาะสม การคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และที่สำคัญคือการเปลี่ยนพื้นที่วิกฤติให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์ นำไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศอื่นๆ ต่อไป/strong/p pnbsp;/p pstrongเชิงอรรถ:/strong/p p1.nbsp;a href="http://www.firstpost.com/india/modi-govt-nscnim-pact-will-propel-peace-derive-strategic-results-in-north-east-india-2377288.html" style="font-family: 'Helvetica Neue'; font-size: 14.6666666666667px; white-space: pre-wrap; line-height: 1.2; text-decoration: none; background-color: transparent;"http://www.firstpost.com/india/modi-govt-nscnim-pact-will-propel-peace-derive-strategic-results-in-north-east-india-2377288.html/a/p p2.a href="http://timesofindia.indiatimes.com/india/Northeast-cant-be-developed-from-Delhi-Modi/articleshow/48223553.cms" style="font-family: 'Helvetica Neue'; font-size: 14.6666666666667px; white-space: pre-wrap; line-height: 1.2; text-decoration: none; background-color: transparent;"http://timesofindia.indiatimes.com/india/Northeast-cant-be-developed-from-Delhi-Modi/articleshow/48223553.cms/a/p div3.nbsp;a href="http://indianexpress.com/article/india/india-others/pm-narendra-modis-healthy-attitude-made-naga-peace-accord-possible-says-cm-zeliang/" style="font-family: 'Helvetica Neue'; font-size: 14.6666666666667px; white-space: pre-wrap; line-height: 1.2; text-decoration: none; background-color: transparent;"http://indianexpress.com/article/india/india-others/pm-narendra-modis-healthy-attitude-made-naga-peace-accord-possible-says-cm-zeliang//a/div divbr /4.nbsp;a href="http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/3/india-signs-peace-agreement-with-naga-separatists.html" style="font-family: 'Helvetica Neue'; font-size: 14.6666666666667px; white-space: pre-wrap; line-height: 1.2; text-decoration: none; background-color: transparent;"http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/3/india-signs-peace-agreement-with-naga-separatists.html/a/div divbr /5.nbsp;span style="text-decoration: underline; font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"a href="http://timesofindia.indiatimes.com/india/Modi-govt-signs-historic-peace-accord-with-Nagalands-NSCNI-M/articleshow/48331844.cms" style="text-decoration: none;"http://timesofindia.indiatimes.com/india/Modi-govt-signs-historic-peace-accord-with-Nagalands-NSCNI-M/articleshow/48331844.cmsbr /br /6/a. /spana href="http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/3/india-signs-peace-agreement-with-naga-separatists.html" style="text-decoration: none;"span style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/3/india-signs-peace-agreement-with-naga-separatists.html/span/a/div divnbsp;/div divspan style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"7. /spana href="http://www.ndtv.com/india-news/naga-peace-accord-will-help-entire-northeast-pm-narendra-modi-1210635" style="text-decoration: none;"span style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"http://www.ndtv.com/india-news/naga-peace-accord-will-help-entire-northeast-pm-narendra-modi-1210635/span/a/div divnbsp;/div divspan style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"8. /spana href="http://www.firstpost.com/india/modi-govt-nscnim-pact-will-propel-peace-derive-strategic-results-in-north-east-india-2377288.html" style="text-decoration: none;"span style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"http://www.firstpost.com/india/modi-govt-nscnim-pact-will-propel-peace-derive-strategic-results-in-north-east-india-2377288.html/span/a/div divnbsp;/div divspan style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"9. /spana href="http://www.thehindu.com/opinion/lead/naga-peace-deal-historic-is-still-some-way-away/article7583490.ece" style="font-family: 'Helvetica Neue'; font-size: 14.6666666666667px; white-space: pre-wrap; line-height: 1.2; text-decoration: none; background-color: transparent;"http://www.thehindu.com/opinion/lead/naga-peace-deal-historic-is-still-some-way-away/article7583490.ece/a/div divnbsp;/div div10.nbsp;span style="text-decoration: underline; font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"a href="http://indianexpress.com/article/india/india-others/wont-cede-an-inch-of-land-assam-arunachal-manipur-cms"http://indianexpress.com/article/india/india-others/wont-cede-an-inch-of-land-assam-arunachal-manipur-cms/a//span/div divbr /span style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"11. a href="http://www.thehindu.com/opinion/lead/naga-peace-deal-historic-is-still-some-way-away/article7583490.ece"spanspan style="text-decoration: none; font-size: 14.6666666666667px; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent;"http://www.thehindu.com/opinion/lead/naga-peace-deal-historic-is-still-some-way-away/article7583490.ece/span/span/a/span/div divbr /span style="font-size: 14.6666666666667px; font-family: 'Helvetica Neue'; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"12. a href="http://www.hindustantimes.com/analysis/naga-peace-accord-the-test-lies-in-making-it-work/article1-1376508.aspx" style="font-size: 14.6666666666667px; line-height: 1.2; text-decoration: none; background-color: transparent;"http://www.hindustantimes.com/analysis/naga-peace-accord-the-test-lies-in-making-it-work/article1-1376508.aspx/a/span/div div divnbsp;/div /div pnbsp;/p divnbsp;/div pnbsp;/p pstrongเกี่ยวกับผู้เขียน:nbsp;/strongปัจจุบันnbsp;nbsp;ปิยณัฐ สร้อยคำ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อยู่ที่nbsp; University of St Andrews, Scotland/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/fbV-SvTMWo4" height="1" width="1" alt=""/

ตุรกีส่งสาส์นแสดงจุดยืนต่อต้านการก่อการร้าย

Sun, 30/08/2015 - 12:06
divสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ออกคำแถลงของสถานทูตเกี่ยวกับรายงานข่าวคาดการณ์เชื่อมโยงชาวตุรกีกับกรณีเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="http://www.tnamcot.com/wp-content/uploads/image/2015/08/29/1440862988-23031d17e518f1b5a821a54b1b1107ff.jpg" style="width: 550px; height: 335px;" //div divnbsp;/div div30 ส.ค. 2558 a href="http://www.tnamcot.com/content/271007"สำนักข่าวไทย/aรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ออกคำแถลงของสถานทูตเกี่ยวกับรายงานข่าวคาดการณ์เชื่อมโยงชาวตุรกีกับกรณีเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ/div divnbsp;/div divเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.58 ก่อให้เกิดความสูญเสียที่เศร้าสลด ทั้งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย โดยเมื่อวันที่ 18 ส.ค. รมว.ต่างประเทศของสาธารณรัฐตุรกีส่งสาส์นแสดงความเสียใจมายัง รมว.ต่างประเทศของราชอาณาจักรไทย โดยในสาส์นดังกล่าว รมว.ต่างประเทศตุรกีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และในฐานะตัวแทนประเทศตุรกี ได้ประณามอย่างรุนแรงต่อการก่อการร้ายดังกล่าว พร้อมแสดงจุดยืนที่แน่วแน่ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย/div divnbsp;/div divประเทศตุรกีมีจุดยืนที่มั่นคงในการต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ไม่ว่าการก่อการร้ายนั้นจะมีแหล่งที่มาต้นกำเนิด หรือแรงจูงใจอย่างใดก็ตาม ประเทศตุรกียังคงมีนโยบายต่อสู้กับการก่อการร้ายอย่างเด็ดเดี่ยว/div divnbsp;/div divเกี่ยวกับการรายงานข่าว ที่มีการคาดการณ์ระบุว่ามีชาวตุรกีพัวพันกับเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณนั้น ประเทศตุรกีได้ส่งสาส์นแสดงจุดยืนในการต่อต้านการก่อการร้ายไปถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการา และได้แสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางการไทย หากทางการไทยมีข้อมูลที่แน่ชัดซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ตามรายงานข่าว และทางสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยยังได้ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว/div divnbsp;/div divจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น เราติดตามข่าวด้วยความเศร้าสลด ต่อการรายงานข่าวและบทวิเคราะห์คาดการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงชาวตุรกีกับเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ และขอยืนยันจุดยืนในการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศไทย ตลอดจนยืนยันความพร้อมของเราในการให้ความร่วมมือกับทางการไทย/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/5lK3sCo9Krk" height="1" width="1" alt=""/

เปิดคำแถลง ‘พล.อ.อักษรา เกิดผล’ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้กรณี MARA PATANI

Sun, 30/08/2015 - 11:58
p‘พล.อ.อักษรา เกิดผล’ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชี้ MARA PATANIต้องออกมาเพราะถูกสื่อกล่าวถึงบ่อย ระบุฝ่ายไทยยอมรับแล้วในฐานะ Party B ชี้การพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติแล้วหลังสมช.กำหนดในนโยบาย และต้องตั้งคณะทำงานร่วมกำหนดรายละเอียดคุ้มครองทางกฎหมายคณะพูดคุยซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุนส่วนข้อเรียกร้องฝ่ายไทย คือพื้นที่ปลอดภัย การพัฒนาและให้โอกาสทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมล้วนทำเพื่อประชาชนย้ำทุกครั้งที่คุยนายกฯให้เน้นเรื่องความจริงใจของรัฐบาล/p p!--break--!--break--/p p align="center"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/564/20994875835_f082cc2844_o_d.jpg" style="width: 476px; height: 247px;" //p p style="text-align: center;"span style="color:#0000cd;"พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่มาภาพ: ThaiPBS)/span/p pต่อไปนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 หลังจากการแถลงข่าวเปิดตัวของ MARA PATANI ที่นำโดยนายอาวัง ยาบะ ประธาน MARA PATANI ซึ่งเป็นองค์กรร่วมของขบวนการต่อเพื่อเอกราชปาตานีหรือกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเนื้อหาดังนี้/p p align="center"strong0 0 0/strong/p pstrongพล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้nbsp;/strongstrong28 สิงหาคม 2558/strong/p pการพูดคุยสันติสุขนั้น ได้มีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่เหตุที่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นั้น เพราะยังอยู่ในขั้นการสร้างความไว้วางใจ และมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในห้วงเดือนรอมฎอน และวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาซึ่งคณะพูดคุยฯ ต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่ม ผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด, ท่านแม่ทัพภาคที่ 4, ท่านผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,ท่านผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น, ท้องที่, นักวิชาการ และภาคประชาชนทุกกลุ่มอาชีพที่ร่วมมือกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ครับ/p pทั้งนี้การพูดคุยที่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนั้น ได้ยึดถือกรอบนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาโดยตลอด ทำให้เกิดความก้าวหน้า และทุกครั้งที่คณะพูดคุยฯ ได้มีการพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างฯ ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะให้ข้อสั่งการ ข้อเน้นย้ำ และข้อห่วงใยทุกครั้ง โดยครั้งนี้ก็เช่นกัน ท่านก็ได้uเน้นในเรื่องความจริงใจของรัฐบาล/uในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเรื่อง ตามที่ประชาชนต้องการ และอยากให้กลุ่มผู้เห็นต่างฯ ร่วมมือกับคณะพูดคุยฯ เพื่อนำไปสู่สันติสุขของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย/p pผมขอเรียนถึงข้อเสนอของฝ่ายเรา (รัฐบาลไทย) ทั้ง 3 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องuความปลอดภัย/uของพื้นที่ uการพัฒนา/uในพื้นที่เฉพาะเรื่องสำคัญที่ต้องรีบทำก่อน รวมทั้งการให้โอกาสทุกคนเข้าถึงuกระบวนการยุติธรรม/u โดยเท่าเทียมกัน โดยจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ข้อล้วนทำเพื่อ “uประโยชน์ของประชาชน/u” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำเพื่อชื่อเสียงของคณะพูดคุยฯ แต่อย่างใด ดังนั้น ฝ่ายเราจึงต้องการความร่วมมือจากกลุ่มผู้เห็นต่างฯ ช่วยบอกเราว่าต้องการอะไร ตรงไหน อย่างไร เพราะเขามักอ้างเสมอว่าเป็นผู้แทนปวงชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าเป็นจริงก็สมควรร่วมมือกับเรา บอกสังคมไปเลยว่าเราจะทำกันแบบนี้ ประชาชนจะสะท้อนความเป็นจริงออกมาเองว่าเห็นด้วยหรือไม่/p pสำหรับโครงสร้าง “มาราปาตานี” และข้อเรียกร้องของเขานั้น เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องออกมาพยายามอธิบายให้สังคมเข้าใจ เพราะสาเหตุเกิดจากการที่สื่อมวลชนชอบไปกล่าวถึงเขาบ่อยๆ แต่ไม่ถูกต้องและยังพยายามวิเคราะห์ลงรายละเอียดอีก แต่ก็ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ดังนั้น เขาจึงต้องออกมาชี้แจง ส่วนข้อเรียกร้องก็เป็นเรื่องที่เขาห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานะขององค์กรเอง uคือ /uu“การให้เรายอมรับองค์กร มาราปาตานี” และ “การเสนอให้การพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติ” เพราะห่วงเรื่องความต่อเนื่อง รวมทั้ง “การขอความคุ้มครองทางกฎหมาย”/uเนื่องจากสมาชิกหลายคนยังมีคดีความติดตัว สรุปคือเขาต้องการให้เรารับรองความถูกต้องชอบธรรมของ “มารา” ก่อนนั่นเอง โดยยังไม่ได้กล่าวถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแตกต่างจากข้อเสนอทั้ง ๓ ข้อ ของฝ่ายไทยที่ได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมุ่งเน้นทำเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ/p pอย่างไรก็ดี คณะพูดคุยฯ ได้มีคำตอบทั้ง 3 ข้อ อยู่แล้วดังนี้คือ การยอมรับในองค์กรนั้น เราให้การยอมรับอยู่แล้วในฐานะ Party B ที่มาร่วมพูดคุยสันติสุข แต่องค์กรจะได้รับการยอมรับจากสังคมหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับแนวทางต่อสู้ขององค์กร ว่าใช้แนวทางใด ระหว่างการใช้ความรุนแรง หรือสันติวิธี ถ้าหาก “มารา” เองยืนยันในแนวทางสันติ ก็ย่อมได้รับการสนับสนุนยอมรับจากประชาชนเช่นเดียวกัน เพราะโดยข้อเท็จจริงประชาชนไม่ได้สนับสนุนคณะพูดคุยฯ ทั้ง Party A และ Party B แต่เขาสนับสนุนแนวทางสันติวิธี (ผลสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในห้วงเดือน ส.ค. 2558)/p pในเรื่องขอให้การพูดคุยสันติสุข เป็นวาระแห่งชาติ คงต้องอธิบายอีกครั้งว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)ได้กำหนดนโยบายในเรื่องนี้ให้มีความต่อเนื่องไว้แล้ว (นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558– 2564) โดยคณะพูดคุยฯ ฝ่ายไทย (Party A) ก็ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการในตำแหน่งหลักที่มีความสำคัญ และไม่ติดยึดกับตัวบุคคล เพราะเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และฝ่าย “มารา” (Party B) ก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องจัดผู้แทนมาร่วมพูดคุยกับเราในจำนวนสมาชิกที่เท่ากัน จึงไม่ต้องห่วงเรื่องการเป็นวาระแห่งชาติ และความต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้ว่าทุกรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด สังเกตจากการมีนโยบาย, มียุทธศาสตร์ และมีคณะกรรมการหลายคณะ ตลอดจนยังได้ตั้งงบประมาณประจำปีไว้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการเป็นวาระแห่งชาติ/p pสำหรับเรื่องสุดท้าย คือ การคุ้มครองให้ความปลอดภัยทางกฎหมาย หรือ “Immunity” ที่พูดถึงกันบ่อยนั้น ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ โดยต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะจะมีผลทางกฎหมาย และความร่วมมือของส่วนราชการด้านความมั่นคงหลายหน่วยงานที่จะผิดพลาด หรือเลือกปฏิบัติไม่ได้ ทุกคนย่อมได้สิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายไทย โดยในเรื่องนี้จำเป็นต้องจัดตั้ง Joint Working Group หรือ “คณะทำงานร่วม” ขึ้นมาเพื่อจัดทำร่างรายละเอียดของการดำเนินการให้ตรงความต้องการของทุกฝ่ายต่อไป โดยท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมยินดีให้การสนับสนุน/p pกล่าวโดยสรุป ผมในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณามอบนโยบาย และให้ข้อสั่งการ ให้คำแนะนำ ตลอดจนข้อเน้นย้ำมาโดยตลอด จนคณะพูดคุยประสบความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ที่สามารถดึงทุกกลุ่ม ทุกพวก และทุกฝ่ายมาอยู่บนโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขได้สำเร็จ และต้องขอขอบคุณ Party B ที่ให้ความร่วมมือ/p pnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/xGvKRtxLJbg" height="1" width="1" alt=""/

นร.มัธยมญี่ปุ่นตั้งสหภาพแรงงานช่วยเพื่อนแก้ปัญหางานพาร์ทไทม์

Sun, 30/08/2015 - 11:41
divนักเรียนมัธยมในญี่ปุ่นจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ทำงานพาร์ทไทม์ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานกับนายจ้าง ซึ่งในญี่ปุ่นมีปัญหาที่เรียกว่า "งานสีดำ" หรือ "black arbeit" ที่เป็นลักษณะการจ้างงานอย่างกดขี่และไม่เป็นธรรม/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div div29 ส.ค. 2558 กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน 5 แห่งในกรุงโตเกียวและจังหวัดชิบะจัดตั้งสหภาพแรงงานชื่อ 'ชูโทะเคน โคโคเซย์ ยูเนียน' (首都圏高校生ユーニオン) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเน้นการต่อสู้กับการจ้างงานพาร์ทไทม์นักเรียนอย่างไม่เป็นธรรม เช่นการบังคับให้ทำงานนานหลายชั่วโมงหรือจ้างให้ทำงานหนักมากจนส่งผลต่อชีวิตการเรียนของพวกเขา/div divnbsp;/div divสหภาพที่จัดตั้งโดยนักเรียนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านปัญหาการทำงานและดำเนินกิจกรรมการรณรงค์บนท้องถนนที่เป็นการช่วยเหลือนักเรียนลูกจ้างพาร์ทไทม์ที่ประสบปัญหาในการทำงาน โดยผู้เข้าร่วมสหภาพจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นสมาชิกเดือนละ 500 เยน (ประมาณ 150 บาท)/div divnbsp;/div divยูนะ ฮะตะโนะ ผู้จัดตั้งสหภาพชูโทะเคน โคโคเซย์ ยูเนียน กล่าวว่า ตอนที่เธอทำงานในร้านสะดวกซื้อ เธอเคยแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการรวมกลุ่มกันต่อรองจนทำให้เธอเกือบจะแก้ไขปัญหาสำเร็จ ทำให้เธออยากจัดตั้งสหภาพเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง สหภาพพาร์ทไทม์ยังได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ 'ชูโทะเคน เซย์เนน ยูเนียน' (首都圏青年ユニオン) ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานคนหนุ่มสาวโดยรวมอีกด้วย/div divnbsp;/div divอนึ่ง ในญี่ปุ่นมีคำที่เรียกว่า "งานสีดำ" หรือ "black arbeit" ที่ใช้เรียกลักษณะการจ้างงานแบบกดขี่ไม่เป็นธรรม เช่นการบังคับให้นักเรียนทำงานแม้กระทั่งในช่วงสอบหรือการบังคับให้ซื้อสินค้าด้วยเงินตัวเองหากทำยอดขายไม่ได้ตามเป้า ซึ่งกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นก็กำลังรณรงค์เพื่อให้นักเรียนรับรู้ถึงกฎหมายขั้นพื้นฐานของการจ้างงานแบบพาร์ทไทม์เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ต้องประสบความทุกข์ยากจาก "งานสีดำ" เหล่านี้/div divnbsp;/div divstrongเรียบเรียงจาก/strong/div divnbsp;/div divHigh school students form labor union for protection in part-time jobs, Asahi, 28-08-2015/div diva href="http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201508280041"http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201508280041/a/div divnbsp;/div divเนื้อความฉบับภาษาญี่ปุ่น/div diva href="http://www.asahi.com/articles/ASH8W4TL1H8WULFA00W.html"http://www.asahi.com/articles/ASH8W4TL1H8WULFA00W.html/a/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/6Sk17I1uMpQ" height="1" width="1" alt=""/

30 ส.ค. วันผู้สูญหายสากล แอมเนสตี้เผยการบังคับบุคคลให้สูญหายยังมีทั่วโลก

Sun, 30/08/2015 - 11:30
divแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์ "การบังคับบุคคลให้สูญหายยังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของโลก" เพื่อร่วมรำลึกถึงการสูญเสีย การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการก่ออาชญากรรมที่คุกคามมนุษยชาติ/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div divเนื่องด้วยวันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผู้สูญหายสากล (International Day of the Disappeared) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงบุคคลที่สูญหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ภาวะสงคราม การปราบปรามจากรัฐ หรือการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายประเทศ และส่งผลให้มีผู้สูญหายและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในวันนี้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงออกแถลงการณ์เพื่อร่วมรำลึกถึงการสูญเสีย การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการก่ออาชญากรรมที่คุกคามมนุษยชาติ/div divnbsp;/div divstrongแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล/strong/div divstrongแถลงการณ์/strong/div divnbsp;/div divstrongวันผู้สูญหายสากล: การบังคับบุคคลให้สูญหายยังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของโลก/strong/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divรัฐบาลยังคงใช้การบังคับบุคคลให้สูญหาย เป็นวิธีการปราบปรามผู้วิพากษ์วิจารณ์ ทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อกลุ่มเป้าหมาย การกระทำเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของโลก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวในโอกาสที่คนทั้งโลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูญหายสากล 30 สิงหาคม nbsp;/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา ทางองค์การได้ให้ความช่วยเหลือบุคคลกว่า 500 คน ซึ่งตกเป็นเหยื่อของการบังคับบุคคลให้สูญหาย และยังคงกดดันรัฐบาลให้ชี้แจงถึงชะตากรรมและที่อยู่ของบุคคลซึ่งถูกทำให้สูญหายด้วย/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่ารัฐบาลในทุกภูมิภาคของโลกตั้งแต่ซีเรียถึงเม็กซิโก และศรีลังกาถึงแกมเบีย อาจเป็นผู้ควบคุมตัวบุคคลหลายร้อยคนหรือหลายพันคนในที่ลับ และในอีกหลายประเทศเหล่านี้ ทางการยังคงข่มขู่และคุกคามผู้ที่พยายามค้นหาญาติของตนเอง การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมจึงเป็นอันต้องไม่ยุติลง/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;/div div“ในโอกาสจัดกิจกรรมวันผู้สูญหายสากล เราขอส่งกำลังใจให้กับเหยื่อและครอบครัวของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย และถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายโดยทางการทั่วโลก รัฐบาลในหลายประเทศที่ยังมีการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้น ต้องถูกกดดันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ยุติการปฏิบัติที่น่าชิงชังนี้”/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการกระทำที่ได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามของเจ้าหน้าที่ โดยปฏิเสธไม่ยอมบอก หรือปกปิดไม่ให้บุคคลทราบถึงชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลเหล่านั้น เป็นเหตุให้พวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divการสูญหายของบุคคลมักมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน เริ่มจากการถูกจับกุม ผู้ตกเป็นเหยื่อจะไม่มีโอกาสใช้สิทธิของตนต่อศาล และแทบจะไม่มีการบันทึกข้อมูล “อาชญากรรม” ที่เกิดขึ้นกับตนหรือการควบคุมตัวนั้นเลย เมื่อบุคคลไปพ้นจากสายตาของสาธารณะ พวกเขาย่อมตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย เสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย ถูกทรมาน หรืออาจถูกสังหารnbsp;/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divในปีนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกระตุ้นให้รัฐบาลหลายสิบแห่งซึ่งใช้วิธีการบังคับบุคคลให้สูญหายเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามของตน ให้ยุติการใช้ยุทธวิธีดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง ในโอกาสวันผู้สูญหายสากล ทางองค์การอยากเสนอข้อมูลเฉพาะกรณีที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลก/div divnbsp;/div divstrongตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ – ซีเรีย/strong/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divในซีเรีย ประชาชนเกือบ 85,000 คนถูกบังคับให้สูญหายระหว่างปี 2554-2558 ทั้งนี้ตามแหล่งข้อมูลของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พลเรือนยังคงหายตัวไปในอัตราที่น่าตกใจ และจากข้อมูลที่มีการบันทึกขององค์กรซึ่งทำงานด้านนี้พบว่าบุคคลผู้สูญหายเป็นคนกลุ่มใหม่ ๆ มากขึ้น ไม่ได้มีเพียงฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง หรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมเท่านั้น หากยังรวมถึงครูและพลเรือนซึ่งเพียงแค่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ปกครองของรัฐบาลเพื่อไปรับเงินเดือนจากราชการเท่านั้น/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divRania Alabbasi และลูกทั้งหกคนอายุตั้งแต่สามขวบถึง 15 ปี ถูกทางการซีเรียจับกุมตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2557 จากนั้นมาไม่มีใครทราบข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนี้อีกเลย แม้ว่าญาติจะร้องขอข้อมูลแต่ทางการซีเรียไม่ยอมให้ข้อมูลใด ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ไม่บอกว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน หรือไม่บอกว่าทำไมต้องมีการจับกุมพวกเขา/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divNaila Alabbasi น้องสาวของ Rania Alabbasi กล่าวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div div“ตอนที่ประชาชนเริ่มลุกฮือ เธอยังไม่อยากจะหนีไป เธอคิดว่าเธอและครอบครัวน่าจะปลอดภัย เพราะไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้านด้วย พวกเขาไม่เคยไปร่วมชุมนุมเลย เธอจึงคิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกตน”/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div div“ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเลย เราพยายามทำทุกอย่างแต่ไม่ประสบความสำเร็จ...เราต้องไม่ลืมราเนีย ครอบครัวของเธอ และผู้ต้องขังคนอื่น ๆ ซึ่งมีสภาพแบบเดียวกัน เราต้องเปล่งเสียงให้ดังมากขึ้นเพื่อให้ปล่อยตัวพวกเขา”/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลสามารถส่ง a href="http://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/detention-in-syria"จดหมายร้องเรียนไปยังรัฐบาลซีเรีย/a เพื่อให้ยุติการบังคับบุคคลให้สูญหายในทุกกรณี และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติเดินทางมาสอบสวนอย่างเป็นอิสระในซีเรีย/div divnbsp;/div divstrongอเมริกา - เม็กซิโก/strong/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divจากตัวเลขของทางการ มีประชาชนเกือบ 25,000 คนหายตัวไปหรือสาบสูญในเม็กซิโกตั้งแต่ปี 2550 โดยเกือบครึ่งหนึ่งหายตัวไปในยุคของรัฐบาลปัจจุบันของประธานาธิบดี Peña Nieto/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divประเด็นนี้กลายเป็นข่าวพาดหัวระหว่างประเทศในเดือนกันยายน 2557 ภายหลังการหายตัวไปของนักศึกษา 43 คนจากวิทยาลัยครูในชนบทที่เมืองอาโยซินาปาในรัฐเกเรโรของเม็กซิโก/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divนักศึกษาเหล่านี้อยู่ระหว่างเดินทางไปประท้วงต่อต้านการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล พวกเขาถูกตำรวจและมือปืนโจมตีที่เมืองอิกัวลา และมีนักศึกษาถูกสังหารสามคน ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าตำรวจนำตัวนักศึกษาที่เหลือไป อีกหนึ่งวันต่อมามีผู้พบศพของ Julio César Mondragón นักศึกษาในสภาพที่ถูกทรมาน ส่วนครอบครัวของนักศึกษาที่เหลืออีก 42 คนต่างเศร้าโศกเสียใจต่อชะตากรรมที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเป็นที่รักของตน/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divในเบื้องต้น ทางการอ้างว่าไม่ทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน แต่อีกหลายเดือนต่อมา ทางการให้ข้อมูลอีกอย่างซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของครอบครัวและตัวแทนคนอื่น ๆ/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divแม้จะเป็นประเด็นปัญหาที่มีคนสนใจทั่วโลก แต่ทางการเม็กซิโกกลับไม่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเบาะแสทุกประการในคดี โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่น่ากังวลว่ามีเจ้าหน้าที่ของกองทัพเข้าร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ อย่างไรก็ดี พวกเขาพบว่ามีความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นกับแก๊งอาชญากรรม/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divนักศึกษา ครอบครัวและพลเมืองชาวเม็กซิกันจากทุกชนชั้นต่างออกมาประท้วงนับแสนคน เพื่อเรียกร้องให้มีปฏิบัติการ โอมาร์ เพื่อนของนักศึกษาเหล่านี้กล่าวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า พวกเขาจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับความจริง ความยุติธรรม และการเยียวยา/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div div“รัฐบาลไม่ได้แสดงท่าทีรับผิดชอบใด ๆ เลย มีแต่แสดงท่าทีที่ไม่เคารพและไม่ใส่ใจความรู้สึกของเรา ผมรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่หวาดกลัว เราจะยังไม่ยุติการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม” เขากล่าว/div divnbsp;/div divแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจัดกิจกรรมรณรงค์a href="http://alzatuvoz.org/noesnormal/"เขียนจดหมายเป็นภาษาสเปน/a กระตุ้นให้ประธานาธิบดีเม็กซิโกดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเหมาะสมต่อกรณีการสูญหายของบุคคลหลายพันคน/div divnbsp;/div divstrongเอเชีย – ศรีลังกา/strong/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divเชื่อว่ามีผู้สูญหายหลายหมื่นคนในช่วงสงครามระหว่างกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬกับกองทัพซึ่งยุติลงเมื่อปี 2551 รวมทั้งในช่วงปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายซ้ายในช่วงปี 2532-2533 มีการคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่คดี และมีรายงานการข่มขู่ครอบครัวที่กล้าออกมาตั้งคำถามเพื่อให้ได้รับข้อมูลว่าบุคคลอันเป็นที่รักของตนอยู่ที่ใด/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divรัฐบาลหลายชุดตั้งแต่ปี 2533 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีการกล่าวหาเอาผิดกับนักการเมืองชั้นนำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งของตำรวจและทหาร อย่างไรก็ดี ทางการแทบไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ และบุคคลที่ถูกกล่าวหาบางส่วนยังคงดำรงตำแหน่งเดิม ทั้ง ๆ ที่ควรถูกฟ้องร้องดำเนินคดี/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divแม้ในช่วงที่สงบสุข การสูญหายของบุคคลยังคงเกิดขึ้นต่อไป Prageeth Egnalikoda นักเขียนการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ตกเป็นเหยื่อการสูญหายไม่นานหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2553/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divSandya ภรรยาของเขาแจ้งกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า การต่อสู้เพื่อให้ได้ความยุติธรรมและมีการนำตัวคนผิดมาลงโทษกลายเป็นการต่อสู้ที่สำคัญในชีวิต “บุคคลซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวเราหายตัวไป ทำให้พวกเราขัดสนด้านการเงินมาก ดิฉันยังต้องทำตัวเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูก เป็นการต่อสู้ร่วมกันของหลายครอบครัวซึ่งมีบุคคลผู้สูญหาย” เธอกล่าว/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divเราจัดการรณรงค์ให้ชาวศรีลังกาทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศร่วมกันแข่งขันเขียนบทกวีเพื่อรำลึกทศวรรษของการสูญหายของบุคคลที่มีชื่อว่า “เงาเงียบ” (Silenced Shadows) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ a href="http://info.poetry@amnesty.org"info.poetry@amnesty.org/a/div divnbsp;/div divstrongยุโรป – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา nbsp;/strong/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divยังมีบุคคลที่ไม่ทราบชะตากรรมกว่า 8,000 คน ภายหลังสงครามในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในช่วงทศวรรษ 1990 แม้จะผ่านไปสองทศวรรษแล้ว ทางการทั่วประเทศยังคงสร้างความผิดหวังให้กับครอบครัวของผู้สูญหาย รัฐไม่ได้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยผู้สูญหายอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้รัฐต้องค้นหาผู้สูญหาย และต้องจัดตั้งกองทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้เป็นเหยื่อและครอบครัว/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div div“กฎหมายมีอยู่แต่ในกระดาษ ไม่มีใครเคารพกฎหมายนั้น” Zumra Sehomerovic รองประธานขบวนการแม่แห่งเซรบานิซาและเซปา (Movement of Mothers of the Srebrenica and Žepa enclaves) กล่าว/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div div“เมื่อเราไปหาเจ้าหน้าที่ เช่นถ้าไปแจ้งว่ามีคนหายในพื้นที่เพื่อขอใบรับรอง พวกเขาจะไม่ค่อยใส่ใจกับเราสักเท่าไร”nbsp;/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ประธานของคณะรัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ดูแลให้ทางการค้นหาผู้ตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหายจากสงครามทุกคน และให้การช่วยเหลือเยียวยากับญาติของพวกเขา/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divnbsp;/div divstrongแอฟริกา – แกมเบีย/strong/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divผู้สื่อข่าวในหลายประเทศในแอฟริกาต้องเผชิญกับการข่มขู่และการฟ้องคดีจากรัฐบาล รัฐบาลที่เผด็จการมากสุดแห่งหนึ่งคือรัฐบาลแกมเบีย ในเดือนเมษายน 2547 ประธานาธิบดี Yahya Jammeh เรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล “ไม่อย่างนั้นก็ไปลงนรกซะ”/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divในเดือนกรกฎาคม 2549 มีรายงานว่า Ebrima Manneh ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Daily Observer ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกุม ภายหลังมีการตีพิมพ์ซ้ำรายงานของบีบีซีซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีไม่นานหลังการประชุมสหภาพแอฟริกาที่กรุงบานิจูล เพื่อนร่วมงานเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนจับกุม/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divหลังจากที่พ่อของเขาและเพื่อนนักข่าวพยายามค้นหาตัวเขาหลายครั้ง รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปฏิเสธว่าไม่ได้จับกุมตัวเขา และไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใด ในปี 2551 ศาลยุติธรรมแห่งชุมชนของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West African States) มีคำสั่งว่า การจับกุมและควบคุมตัวเขาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสั่งให้ทางการแกมเบียปล่อยตัวเขาโดยทันที ทั้งยังสั่งให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เขาเป็นเงินจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาล/div divnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divรัฐบาลแกมเบียยืนยันว่าได้ค้นหาตามเรือนจำต่าง ๆ และไม่พบร่องรอยของเขา อย่างไรก็ดี รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ว่า เขาได้ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหาอยู่ที่สถานีตำรวจเฟโตโต้ในภาคตะวันออกของแกมเบีย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเห็นว่าเขาเป็นนักโทษทางความคิด และเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาอยู่ที่ใด/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/ZDA3_uOTdhI" height="1" width="1" alt=""/

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี: ว่าด้วยทักษิโนมิคส์

Sun, 30/08/2015 - 11:26
!--break--!--break-- pnbsp;/p pว่าด้วยทักษิโนมิคส์การที่คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตทีมเศรษฐกิจของคุณทักษิณรับตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์นำมาซึ่งความวิตก (ความหวัง?) ว่าจะเป็นการหวนคืนของ “ทักษิโนมิกส์”/p pทักษิโนมิกส์คืออะไร? ทักษิโนมิกส์คือชื่อเรียกแนวทางการจัดการเศรษฐกิจไทยสมัยรัฐบาลทักษิณที่มีลักษณะเฉพาะตัวบางประการแตกต่างจากแนวแนวนโยบายก่อนหน้านั้นจนผู้คนสังเกตและขนานนามให้เพื่อสื่อความกันได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เรียกว่า “ทักษิโนมิกส์” นั้นnbsp; ทักษิณ ชินวัตรเป็นผู้นำจากการเลือกตั้งผู้มีอำนาจเด็ดขาด ดำเนินการปฏิรูปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยเข้าใกล้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว/p pการยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้เข้าใกล้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว คือการไล่กวดโลกให้ทัน หมายความว่าประเทศไทยตัดสินใจที่จะมีสัมพันธ์แนบแน่นกับทุนนิยมโลก/ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ซึ่งในห้วงเวลานี้มักหมายถึงการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและยึดถือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายและดัชนีวัดการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยในเวลานั้น (และในเวลานี้?) ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานและเงื่อนไขด้านจำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่มากพอจะร่วมขบวนเศรษฐกิจโลกในลักษณะดังกล่าวได้/p pด้วยเหตุนี้การปฏิรูประบบราชการและองค์กรในกำกับของรัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ และ dual-track policies ที่หมายถึงนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันระดับโลกของบริษัทใหญ่ในเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจของ “รากหญ้า” ในชนบท (Akira Suehiro, 2014, 304) จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว/p pรัฐบาลทักษิณจึงเดินหน้าเปิดเสรีทางการค้า เชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกให้มากขึ้น สร้างชุดนโยบายที่มุ่งเพิ่มจำนวนผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยการทำให้คนที่ไม่เคยมีเงินมีเงิน ทำให้คนที่ไม่เคยคิดหรือไม่เคยมีโอกาสลงทุนเกิดความต้องการหรือมีโอกาสที่จะลงทุน ริเริ่มโครงการกองทุนหมู่บ้านหรือโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรเพื่อนำเงินไปไว้ในมือชาวบ้านโดยตรงหรือการสนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นผู้ประกอบการในโครงการ OTOP ตลอดจนสร้างนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคเพื่อลดภาระในการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งหมดนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสะสมทุนและเข้าสู่เศรษฐกิจแบบตลาดโลกในวงกว้างทั้งในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบการแทนที่การมีส่วนร่วมในฐานะแรงงานเท่านั้นดังเช่นในอดีต/p pstrongในกระบวนการดำเนินแนวนโยบายแบบทักษิณ รัฐบาลได้ใช้อำนาจทั้งที่ชอบธรรมและดิบเถื่อนหักหาญกลุ่มผลประโยชน์เก่าหรือกระทบกระทั่งรังแกชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นตลอดจนภาคประชาสังคมนอกเครือข่ายของพวกตนเองเพื่อรื้อ/ปฏิรูป/สร้างใหม่ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจโดยอิงความชอบธรรมจากฉันทานุมัติที่ได้ผ่านการเลือกตั้งเป็นฐานในการใช้อำนาจ/strong/p pความหมายของทักษิโนมิกส์จึงมิได้อยู่ที่เพียงตัวนโยบาย dual-track เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันอย่างมากกับที่มาของอำนาจกำหนดนโยบาย กระบวนการในการใช้อำนาจเพื่อดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายทางเศรษฐกิจ/p pที่มาของอำนาจในกระบวนการกำหนดนโยบายนี้สำคัญเพราะว่าในกระบวนการกำหนดนโยบายจะมีการเจรจาเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้นำจะเป็นใครหรือใช้ระบอบใดบริหารประเทศ โดยผู้นำจะเจรจากับอำนาจที่หนุนหลังเขาเป็นหลัก เมื่อเขาต้องเจรจาต่อรองกับใครเขาก็แบ่งปันโลกทัศน์และผลประโยชน์กับคนที่เขาคุยด้วย ดังนั้นเมื่อที่มาของอำนาจทักษิณมาจากประชาชนเขาจึงต้องคุยกับประชาชน (แน่นอนว่าเขาคงจะคุยกับคนอื่น ๆ ด้วยเหมือนกัน)nbsp;/p pในกระบวนการใช้อำนาจเพื่อดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ทักษิณใช้รัฐเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจ เช่น เปลี่ยนหน้าที่ผู้ว่าฯ เป็นผู้ว่าฯ ซีอีโอ เปลี่ยนหน้าที่ทูต เป็นทูตซีอีโอ ฯลฯ/p pส่วนเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้น ทักษิโนมิกส์มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการร่วมขบวนทุนนิยมโลกและพยายามดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อที่จะร่วมขบวนไปกับทุนนิยมโลกให้ได้br /จะเห็นได้ว่าทักษิโนมิคส์มีบุคลิกลักษณะที่สำคัญคือ ผู้นำอำนาจนิยมที่มาจากการเลือกตั้งใช้กลไกรัฐเพื่อรับใช้ตลาด มุ่งขยายทุนนิยมโลกาภิวัตน์/p pstrongเมื่อเปรียบเทียบกับแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์กับลักษณะแกนกลางของทักษิโนมิกส์ทั้ง 3 ประการดังที่ได้กล่าวมา สิ่งที่แตกต่างกันคือ รัฐบาลประยุทธไม่จำเป็นต้องคุยกับประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบาย พวกเขาคุยกันในหมู่ “คนกันเอง” (ที่เรียกว่า “คนดี”) ไม่กี่ราย รัฐบาลประยุทธ์มุ่งใช้กลไกของรัฐไปในเรื่องความมั่นคงมากกว่าใช้ในเรื่องการพาณิชย์ เช่น ผู้ว่าฯ ถูกกำชับให้ช่วยสอดส่องตรวจตราจับกุมผู้เห็นต่าง ทูตถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์รัฐบาล เป็นต้น และแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมุ่งขยายทุนและอำนวยความสะดวกให้ทุนอย่างมากแต่เป้าหมายของรัฐบาลอยู่ที่การแช่แข็งประเทศไทยให้อยู่ในสถานะเดิมมากกว่าที่จะร่วมขบวนโลกาภิวัตน์/strong/p pโดยพื้นฐานแล้วนโยบายเศรษฐกิจของไทยทุกรัฐบาลจะส่วนที่คล้ายคลึงกันในแง่ของการมุ่งขยายทุน แม้แต่รัฐบาลประยุทธ์ที่ประกาศยึดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวนโยบายหลักได้ยังเร่งผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่บริษัทต่างชาติและอำนวยความสะดวกให้ทุนข้ามชาติอย่างเต็มที่ภายในระยะเวลาไม่นานหลังเข้าสู่อำนาจ สิ่งที่แนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์จะคล้ายคลึงกับทักษิโนมิกส์ก็คงจะเป็นเรื่องการมุ่งขยายทุนนิยมและความเป็นเผด็จการ/p pแม้ว่านโยบายของทักษิณจะเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนจำนวนมากและนักวิชาการจำนวนหนึ่งจัดสิ่งที่เขาทำเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยที่สำคัญแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลักษณะอำนาจนิยมของทักษิณ การผลักดันนำกลไกรัฐรับใช้ตลาดอย่างเข้มข้นและการมุ่งเชื่อมโยงกับโลกด้วยการขยายพื้นที่ทุนนิยมอย่างกว้างขวางของทักษิณนั้นส่งผลกระทบในด้านลบต่อสังคมด้วย/p pการใช้อำนาจเกินเลยและผลเสียจากทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในยุคทักษิโนมิกส์นั้นจะมากน้อยยังถูกถ่วงทานด้วยกรอบของประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์ นั่นคือ ถึงทักษิณจะมีอำนาจมากแต่อย่างมากที่สุดเมื่อครบสี่ปีเขาต้องลงจากตำแหน่งให้ประชาชนเลือกใหม่ ประชาชนที่ไม่พอใจนโยบายหรือพฤติกรรมของเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ เดินขบวนประท้วงได้ ฯลฯ ในขณะที่กรอบโลกาภิวัตน์นั้นนอกจากด้านที่รุกคืบยึดทรัพยากรท้องถิ่นทำกำไรแล้วก็ยังมีด้านที่ช่วยกำกับและยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ/p pจริงอยู่ที่ว่าทักษิณเกิดจากประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์และด้วยประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์นี่แหละที่คอยขวางมือเท้าของเขามิให้กระทำการตามอำเภอใจได้ทั้งหมด/p pดังนั้นเราอาจจะนิยาม “ทักษิโนมิกส์” ได้ว่าเป็นการใช้อำนาจนิยมขยายทุนภายใต้กรอบประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์ที่คอยกำกับถ่วงทาน/p pstrongถ้าเชื่อว่าทักษิโนมิกส์ “สร้างปัญหา” ให้กับสังคมไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา “ทักษิโนมิกส์” ที่ปราศจากเครื่องมือกำกับและถ่วงทานก็น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าของสังคมไทยในภายภาคหน้าด้วย/strongbr /nbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/tOjbQrZYn9k" height="1" width="1" alt=""/

ประจักษ์ ก้องกีรติ: ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคอุษาคเนย์

Sun, 30/08/2015 - 11:07
!--break--!--break-- p dir="ltr"br /span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย แม้กระทั้งหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศในภูมิภาคนี้ยังคงฝืนกระแสดังกล่าวได้อย่างมั่นคงยืนยาว ยกตัวอย่าง ในหลายกรณี ประเทศไทย ที่หลังสิ้นสุดสงครามเย็นสิ้นสุดแล้วก็ยังมีการก่อรัฐประหารสำเร็จมากถึง 3 ครั้ง จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า ทำไมระบอบประชาธิปไตยจึงไม่สามารถลงหลักปักฐานในภูมิภาคนี้ได้ ?/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"เวลา 14.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับประชาคมอาเซียน” โดย ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 nbsp;ณ ห้อง 5204 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/span/p p dir="ltr" style="text-align: center;"img alt="" src="http://farm6.staticflickr.com/5476/12791279513_cf9ae59cfb.jpg" style="width: 500px; height: 333px;" //p h4 dir="ltr" style="text-align: center;"span๐๐๐๐/span/h4 p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ ก้องกีรติ เริ่มด้วยการพูดถึง การศึกษาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าส่วนใหญ่เน้นที่ด้านสังคม วัฒนธรรม แต่มีการพูดประเด็นด้านการเมืองน้อยมากโดยเฉพาะในประเด็นประชาธิปไตย โดย การศึกษาหรือตำราชิ้นที่ใหม่สุดที่เป็นภาษาไทยในเรื่องนี้ได้เขียนขึ้นเมื่อ nbsp;15 ปีที่แล้ว ดังนั้นนักวิชาการจึงต้องพึ่งการศึกษาจากตำราภาษาอังกฤษ เป็นส่วนใหญ่ /span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"หากย้อนไป ในช่วง 4 – 5 ทศวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการด้านนี้ได้แต่หมกมุ่นต่อการตั้งคำถามว่า ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งอิงกับฐานกรอบทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory)ยกตัวอย่างผลงานที่สำคัญ เช่น งานเขียนของnbsp;/spanSamuel Huntingtona name="3"sup(3)/sup/a การทำลายกำแพงเบอร์ลิน (ค.ศ. 1989) ล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ค.ศ.1991) ตอกย้ำความเชื่อนี้/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"อย่างไรก็ตาม สองทศวรรษผ่านไป และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประชาธิปไตยมันเติบโต nbsp;/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ กล่าวว่า ยังมีหลายประเทศในโลกนี้ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยและบางประเทศยืนยันจะเป็นเผด็จการเหมือนเดิม จึงทำให้เกิดการตั้งคำถามในหมู่นักวิชาการใหม่ โดย โดยคำถามได้เปลี่ยนจากที่มุ่งศึกษาว่า ‘การเปลี่ยนแปลง’ สู่ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ มาเป็นการศึกษาความ ‘ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง’ เป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ว่า ‘ความยั่นยืน ความคงทนของระบอบเผด็จการ’ (authoritarian durability) ซึ่งการให้ความสำคัญกับการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆนี้/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ได้นำไปสู่คำถามงานวิจัย เปลี่ยนวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใหม่ /span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"เดิมนักวิชาการมักตั้งคำถามว่า /span“เหตุใดหลายประเทศจึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศประชาธิปไตย เช่น หลายประเทศในตะวันออกกลางและในเอเชีย” การศึกษา รัฐต่างๆเหล่านี้ มา 4 - 5 ทศวรรษก็ยังไม่ได้คำตอบ เนื่องจาก นักวิชาการตั้งคำถามผิดมาตลอด ซึ่งคำถามที่ถูกต้องในการที่จะเข้าใจพลวัตทางการเมืองของประเทศเหล่านี้ คือถามว่า “ทำไมประเทศเหล่าที่มีระบอบการปกครองที่เรียกว่าเผด็จการ ทั้งเผด็จการทหาร,เผด็จการอำนาจนิยม,เผด็จการพรรคการเมือง,และเผด็จการตัวบุคคล ฯลฯ ทำไมรัฐเหล่านี้สามารถฝืนกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ อาจเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้มันเอื้อให้รูปแบบการปกครองแบบนี้อยู่ nbsp;หรือวัฒนธรรมบางอย่างมันเอื้อให้เผด็จการยังอยู่หรือสนับสนุนระบอบเผด็จการ ?” ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้คือคำถามใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยในปัจจุบันควรให้ความสำคัญ/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ชี้ว่าเมื่อดูการเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะเห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจน มีนักวิชาการที่ศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเผด็จการมาก่อน พบว่า ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอุษาคเนย์นั้น ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย แม้การสิ้นสุดของสงครามเย็น ที่มีการไหลบ่าเข้ามาของประแสประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์ ประเทศในภูมิภาคนี้ยังคงฝืนกระแสดังกล่าวได้อย่างมั่นคง/span/p p dir="ltr" style="text-align: center;"spanimg alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/653/20805984930_b97f06b9b1_z_d.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" //span/p pspan id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ได้อ้างงานของ/spanDonald Emmersona name="4"sup(4)/sup/aนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่า เป็นภูมิภาคที่มี‘ความดื้อด้าน’ (recalcitrance) ต่อกระแสประชาธิปไตยมากแม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามภูมิภาคก็จะฝืนกระแสนี้ยังมีความเป็นระบอบอำนาจนิยมสูงและมีโอกาสพัฒนาเป็นประชาธิปไตยได้ยากมาก ความดื้อด้านของภูมิภาคนี้เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ ประการแรก การขาดอุดมการณ์ประชาธิปไตยของประเทศในภูมิภาคนี้ แม้แต่ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยที่ถูกเรียกว่าเป็นประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยก็มีข้อบกพร่องและมีปัญหามากมาย/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"สาเหตุอีกประการหนึ่งมาจากความหลากหลายทางการเมืองของภูมิภาคที่มีอยู่สูงมากกล่าวคือ ในภูมิภาคอุษาคเนย์มีระบอบการปกครองเกือบทุกระบอบทุกรูปแบบก็ว่าได้ความแตกต่าง หลากหลายทางการเมืองของแต่ละประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และการที่แต่ละประเทศไม่อยากเข้าไปยุ่งกับการเมืองภายในของประเทศอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ทำให้การสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"นอกจากนั้น ผู้นำประเทศในภูมิภาคนี้ก็ยังพยายามสร้างแนวคิดที่ใช้โต้แย้งกับแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ยกตัวอย่างเช่น วาทกรรมประชาธิปไตยแบบเอเชียหรือที่รู้จักกันในนาม ‘วีถีเอเชีย’ที่สร้างขึ้นมาเพื่อปฏิเสธประชาธิปไตยแบบตะวันตกตัวผู้นำประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างวาทกรรมนี้ขึ้นมา เช่น ผู้นำของของสิงคโปร์และมาเลเซีย แม้แต่ประเทศไทยช่วงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ยังเกิดวาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทยขึ้น วาทกรรมเหล่านี้ได้ท้าทายประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างมาก/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"เมื่อสำรวจภูมิทัศน์ทางการเมืองจากในช่วงที่ Emmerson เขียนงานชิ้นนี้ในปี ค.ศ. 1995 จนถึงปัจจุบันแล้วจะเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เวียดนามและลาวก็ยังคงเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ปกครองด้วยพรรคเดียว พม่ายังอยู่ภายใต้กองทัพ บรูไนก็ยังเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กัมพูชาก็ยังคงเป็นระบอบประชาธิปไตยแค่เพียงเปลือกนอก มาเลเซียและสิงคโปร์ยังถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียว การเมืองฟิลิปปินส์ยังคงถูกควบคุมด้วยกลุ่มการเมืองไม่กี่กลุ่ม ส่วนที่แย่ลงคือ ประเทศไทยที่พัฒนาจากประเทศประชาธิปไตยคุณภาพต่ำ (low-quality democracy)กลายเป็นประเทศเผด็จการทหารแต่ที่ดีขึ้นกลับกลายเป็นประเทศอินโดนีเซียที่อดีตเคยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการมากว่า 30 ปี แต่บัดนี้ประชาธิปไตยเริ่มจะลงหลักปักฐานมั่นคงมากขึ้น/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ยังกล่าวถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจเป็นปัญหาสำหรับการสร้างประชาธิปไตยในอุษาคเนย์ในเชิงประวัติศาสตร์หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกเป็นอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมตะวันตก และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเจ้าอาณานิคมล่มสลายได้เกิดกระแสเรียกร้องเอกราช และเมื่อได้รับอิสรภาพประเทศเหล่านี้ก็ถูกกลืนด้วยกระแสเผด็จการซึ่งอาจมีช่วงสั้นๆเท่านั้นที่มีประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ยั่งยืนเช่น ในช่วงที่มีขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนในแต่ละประเทศ/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ยังได้ยกตัวอย่าง“อินโดนีเซียโมเดล”ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของประเทศที่มีประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียอุษาคเนย์ในยุคปัจจุบันคือวิธีการประนีประนอมของชนชั้นนำ ซึ่งการประนีประนอมนี้ ชนชั้นนำของอินโดนีเซียทุกฝ่าย ผู้นำกองทัพ ได้พูดถึงการรักษาประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบเอาไว้ ซึ่งให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่าจะกลับไปสู่ระบอบเผด็จการเหมือนอย่างในอดีต พูดง่ายๆ คือการตกลงแบ่งผลประโยชน์ทางอำนาจกันระหว่างชนชั้นนำทุกฝ่าย ไม่มีใครได้หมด เสียหมดในระบอบแบบนี้ซึ่งก็ได้นำมาสู่คำถามว่า แล้วทำไมชนชั้นนำไทยไม่สามารถประนีประนอมกันได้เหตุใดขึงเป็นเช่นนั้น เราจะมีแต่การเมืองที่แตกหัก สู้กันให้มีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์หมด ส่วนอีกฝ่ายเสียหมดทุกอย่างหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงประเทศไทยก็ไม่มีทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพหรือยั่งยืนได้/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการที่ชนชั้นนำของแต่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสามารถยึดกุมอำนาจอยู่ได้ส่งผลทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองในภูมิภาคนี้เป็นไปอย่างจำกัด แม้จะมีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ แต่อุษาคเนย์ก็ไม่เคยมีประสบการณ์คล้าย‘อาหรับสปริง’ (Arab Spring) ที่การเรียกร้องประชาธิปไตยของประเทศหนึ่งลุกลามไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค /span/p p dir="ltr" style="text-align: center;"spanimg alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/774/21001729201_6f6bc263a7_z_d.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" //span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"นอกจากนั้น ประจักษ์ชี้ไปที่บทบาทของชนชั้นกลางต่อการพัฒนาประชาธิปไตยว่า แท้จริงแล้วชนชั้นกลางที่เชื่อกันว่าเป็นกำลังสำคัญหรือหัวหอกในการต่อสู้หรือสร้างประชาธิปไตยในหลายๆประเทศนั้นไม่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ชนชั้นกลางกับการพัฒนาประชาธิปไตยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เนื่องจากบางครั้งชนชั้นกลางกลับมีบทบาทในการออกมาประท้วงโค่นล้มประชาธิปไตย ล้มการเลือกตั้งและสนับสนุนอำนาจเผด็จการ อย่างเช่นใน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"นี่คือความขัดแย้งทางชนชั้น ที่ชนชั้นกลางถูกบีบอัดทั้งจากชนชั้นสูงและหวาดกลัวการขึ้นมามีอำนาจของชนชั้นล่าง ขบวนการชาวนา กรรมกร ที่จะทำให้ตนเองเสียประโยชน์ประเด็นต่อมาคือการที่ชนชั้นกลางถูกแบ่งแยกทางศาสนาและชาติพันธุ์ จึงทำให้ชนชั้นกลางไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน นำมาสู่ความอ่อนแอในหมู่ชนชั้นกลาง โดยเฉพาะบางประเทศในอาเซียนและการที่ชนชั้นกลางพยายามแยกตัวออกจากขบวนการชาวนาและแรงงาน คนชนชั้นล่างจึงทำให้ชนชั้นกลางไม่มีความเข้มแข็งหรือได้แรงสนับสนุนจากชนชั้นล่างเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาในแง่ของการจัดตั้งองค์กรทางการเมือง/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"นอกจากคำถามเกี่ยวกับชนชั้นกลางแล้ว ประจักษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้นำมาสู่ความเป็นประชาธิปไตย หลายประเทศในภูมิภาคนี้ได้มีอัตราการเจริญทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านประชาธิปไตยเลย ยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ที่ถูก Larry Diamond เรียกว่า “ประเทศเผด็จการที่ร่ำรวยที่สุดในโลก”a name="5"sup(5)/sup/a/span/p p dir="ltr"span id="docs-internal-guid-b1624334-7cb0-a5ba-8188-cbac14af8a97"ประจักษ์ สรุปในตอนท้ายว่าการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้คงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก การรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคนี้อยู่บนฐานของการไม่แทรกแซงการเมืองไม่พยายามที่จะสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ที่สามารถยึดถือร่วมกันเหมือนเช่นในยุโรป การรวมตัวกันเช่นนี้จะไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคหากจะเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคบ้าง เช่น ในกรณีพม่า มันเกิดจากแรงกดดันจากภายนอกมากกว่าอิทธิพลของอาเซียนเอง/span/p divnbsp;/div divnbsp;/div h4strongเชิงอรรถnbsp;/strong/h4 p style="margin-left: 40px;"a name="1"1.nbsp;เชิงอรรถในบทความชิ้นนี้ถูกเพิ่มโดยผู้เขียนเอง/a/p p style="margin-left: 40px;"a name="2"2.nbsp;nbsp;คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/a/p p style="margin-left: 40px;"a name="3"3. Samuel Huntington อธิบายใน The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991) กระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิด ‘คลื่น’ (wave) ประชาธิปไตยกระจายไปยังประเทศต่างๆ ในประวัติศาสตร์ Huntington อธิบายว่าได้มีคลื่นดังกล่าวมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 และคลื่นลูกที่สองเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนในคลื่นที่สาม (third wave) นี้ได้เกิดในช่วงทศวรรษที่ 1970 – 1990 ซึ่งส่งผลทำให้ประเทศจำนวนมากกลายเป็นประชาธิปไตย โดย Huntington ชี้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศต่างๆเหล่านี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศ บวกกับกระแสกดดันจากต่างประเทศ (ดู Huntington, Samuel. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. USA: University of Oklahoma Press.– ผู้เขียน)/a/p p style="margin-left: 40px;"a name="4"4. Donald Emmerson. 1995. Region and Recalcitrance: Rethinking Democracy through Southeast Asia.The Pacific Review. Volume 8, Issue 2./a/p p style="margin-left: 40px;"a name="5"5. Larry Diamond เรียกว่า “ประเทศเผด็จการที่ร่ำรวยที่สุดในโลก” เพิ่มเติมให้ด้วย ดู Diamond, Larry. 2003. Universal Democracy? Policy Review. June – July, p.14 (ผู้เขียน)./a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/5PoMeOo1yUo" height="1" width="1" alt=""/

เสียงจากผู้ชุมนุม Bersih 4.0 - ประชาชนต้องไม่กลัวและรู้ว่าสิทธิอยู่กับเรา

Sun, 30/08/2015 - 05:34
p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5816/20975218412_c15a577565_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongบริเวณถนน Pasar Besar ด้านที่มุ่งไปทางจัตรัสเมอเดก้า ผู้ชุมนุมบ้างยืน บ้างนั่งพักข้างทาง ระหว่างการชุมนุม Bersih 4.0 ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2558 (ที่มา: ประชาไท)/strong/span/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5725/20985080605_10f9a6e528_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"font color="#ff8c00"bผู้ชุมนุมชูป้ายเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัก ลาออก ระหว่างชุมนุม Bersih 4.0 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2558 (ที่มา: ประชาไท)/b/font/p p29 ส.ค. 2558/กัวลาลัมเปอร์ - พันธมิตรเพื่อการเลือกตั้งเสรีและยุติธรรมหรือกลุ่มเบอเซะ (Bersih) ชุมนุมใหญ่ที่เรียกว่า "Bersih 4.0" ที่จัตุรัสเมอร์เดก้า ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 ส.ค. จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 ส.ค. นี้ เพื่อเรียกร้องให้นาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซียลาออกจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 24,500 ล้านบาท) จากกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย "วันมาเลเซียเดเวลอปเมนท์ เบอรฮาด" หรือ 1MDB/p pนอกจากนี้ผู้ชุมนุมยังมีข้อเรียกร้อง 5 ข้อได้แก่ 1. การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 2. รัฐบาลที่ตรวจสอบได้ 3. เสรีภาพในการชุมนุม 4. ทำให้ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีความเข้มแข็ง และ 5. รักษาเศรษฐกิจของประเทศ/p pในการชุมนุมเมื่อวานนี้ นอกจากแกนนำ Bersih ทั้งมาเรีย ชิน อับดุลลาห์ (Maria Chin Abdullah) อัมพิกา ศรีเนวาซาน (Ambiga Sreenevassan) แล้ว แกนนำฝ่ายค้านอย่าง หลิม กิตเสียง (Lim Kit Siang) แกนนำพรรคกิจประชาธิปไตย (DAP) บุตรชาย คือหลิม กวนอิง (Lim Guan Eng) ผู้ว่าการรัฐปีนัง และเลขาธิการพรรค DAP ก็เข้าร่วมการชุมนุมด้วย/p pขณะที่พรรคยุติธรรมประชาชน PKR มีแกนนำพรรคฝ่ายค้านได้แก่ วัน อาซิซะ วัน อิสมาอิล (Wan Azizah Wan Ismail) ภรรยาของอันวาร์ อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) อดีตผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภา ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ถูกศาลตัดสินจำคุกในข้อกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน รวมทั้งบุตรสาวนูรุล ฮานา อันวาร์ (Nurul Hana Anwar) ก็เข้าร่วมการชุมนุมด้วย นอกจากนี้ยังมี ฉัว เทียนชาง ส.ส. จากพรรค PKR รวมทั้งอีริค พอลเส็น (Eric Paulsen) จากกลุ่มทนายความเพื่อเสรีภาพเข้าร่วมด้วย/p pอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งคือพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย (PAS) ไม่ได้ประกาศร่วมการชุมนุมอย่างเป็นทางการ แต่ไม่ห้ามให้ผู้สนับสนุนของพรรคตนเข้าร่วมการชุมนุม/p pnbsp;/p pstrongคู่ปรับฝ่ายค้านและอดีตนายกรัฐมนตรี 'มหาธีร์ โมฮัมหมัด' เยี่ยมที่ชุมนุม Bersih แบบเหนือความคาดหมาย/strong/p p style="text-align: center;"nbsp;/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/655/20990843165_04453ea971_z.jpg" style="width: 560px; height: 315px;" //p pspan style="color:#ff8c00;"strong(ซ้าย) มหาธีร์ โมฮัมหมัด ในวัย 90 ปี อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย และภรรยา เข้ามาเยี่ยมผู้ชุมนุม Bersih 4.0 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2558 ขณะที่คนที่ช่วยอำนวยความสะดวกพามหาธีร์ฝ่าฝูงชน คือคู่ปรับเก่าอย่าง "ฉัว เทียนชาง" ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน พรรคยุติธรรมประชาชน หรือ PKR ทั้งนี้ในสมัยที่มหาธีร์เป็นนายกรัฐมนตรี ฉัว เทียนชาง หรือ "เทียนฉัว" สมัยที่เพิ่งตั้งพรรคฝ่ายค้าน เคยถูกตำรวจมาเลเซียทุบและควบคุมตัวเมื่อเดือนเมษายนปี 2542 (ขวา) หลังจากที่เขานำผู้ชุมนุมกว่า 3,000 คน ประท้วงคำตัดสินของศาลซึ่งลงโทษ อันวาร์ อิบราฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้จำคุก 6 ปี ในข้อกล่าวหาว่าคอร์รัปชั่นnbsp;a href="http://www.reocities.com/CapitolHill/Parliament/1153/anwar/ANWAR-verdict_violence.html"(อ่านข่าวก่อนหน้านี้)/anbsp;นอกจากนี้ เทียน ฉัว ยัง/strong/spanstrong style="color: rgb(255, 140, 0);"เคยถูกจองจำในปี 2544 ในยุคของมหาธีร์ ภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายใน (ISA) ในข้อกล่าวหาเตรียมอาวุธร้ายแรงโค่นรัฐบาล (ที่มา: a href="http://www.malaysiakini.com/news/310411"มาเลเซียกินี/a)/strong/p pnbsp;/p pและที่เหนือความคาดหมายของผู้ชุมนุมก็คือ เมื่อเวลาประมาณ 19.39 น. ตามเวลาท้องถิ่นของมาเลเซีย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย มหาธีร์ โมฮัมหมัด (Mahathir Mohamad) ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2546 คู่ปรับคนสำคัญของพรรคฝ่ายค้าน ได้เข้าร่วมมาในที่ชุมนุมเบอเซะบริเวณจัตุรัสเมอร์เดก้าด้วย/p pทั้งนี้มหาธีร์ ซึ่งอายุ 90 ปีแล้ว เดินทางมาพร้อมกับภรรยา พญ.ซิติ ฮัมซาห์ (Siti Hamzah) โดยพวกเขายิ้มทักทายผู้ชุมนุม และใช้เวลาในที่ชุมนุมประมาณ 20 นาที โดยมหาธีร์ตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อถูกถามถึงสาเหตุของการเดินทางมาร่วม โดยมหาธีร์ตอบเป็นภาษามลายูว่า "ฉันมาเพื่อมาดูเบอเซะ" นอกจากนี้ยังมีผู้ได้ยินมหาธีร์พูดว่า "teruskan, teruskan" หรือ "ทำต่อไป ทำต่อไป" ขณะที่ฝูงชนที่รายล้อมต่างโห่ร้อง ขณะที่ภรรยาของมหาธีร์กล่าวว่า "นี่คือพลังประชาชน"/p pทั้งนี้มหาธีร์ ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและยังคงมีอิทธิพลในพรรครัฐบาล "แนวร่วมแห่งชาติ" (Barisan Naitonal) ได้วิจารณ์นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัก พรรคเดียวกันบ่อยครั้ง นับตั้งแต่มีกรณีอื้อฉาวกรณีกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจ 1MDB/p pอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามหาธีร์ ไม่เคยมีจุดยืนสนับสนุนการชุมนุมใดๆ แต่แล้วในระหว่างกล่าวปราศรัยที่รัฐยะโฮร์ในหัวข้อ "มาเลเซียวันนี้ พวกเราจะไปทางไหน" ในช่วงบ่ายวันที่ 29 ส.ค. ตอนหนึ่งมหาธีร์พูดว่า เขาไม่ได้ชอบการชุมนุมเลย เพราะมีหนทางอื่นเพื่อแก้ไขปัญหา จากนั้นเขาพูดว่า "แต่ช่องทางเหล่านี้ถูกปิดกั้น ถ้าเราร้องเรียน เราเองกลับเป็นฝ่ายถูกสอบ นี่ไม่ใช่ความผิดของตำรวจ แต่เป็นความผิดของคนที่อยู่ข้างบน"/p p"บุคคลนี้อยู่เหนือกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ละเมิดกฎหมาย บุคคลนี้ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดกับประเทศมาเลเซียวันนี้" มหาธีร์กล่าวพาดพิงถึงบุคคลหนึ่ง โดยไม่ยอมเอ่ยชื่อ แต่สื่อมวลชนมาเลเซียระบุว่าแน่ชัดว่าพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย/p pทั้งนี้ ในช่วงบ่ายที่รัฐยะโฮร์ มหาธีร์ยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอาจจะไปร่วมการชุมนุม และในช่วงค่ำมหาธีร์ก็มายังที่ชุมนุมจริง a href="http://www.malaysiakini.com/news/310411"(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)/a/p pมีรายงานในa href="http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/08/29/on-the-ground-at-bersih-4/" FMT/a ด้วยว่า มารีนา มหาธีร์ (Marina Binti Mahathir) บุตรสาวของมหาธีร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ร่วมชุมนุม Bersih กับชาวมาเลเซียที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วย เช่นเดียวกับ แคลร์ ริวคาสเทิล บราวน์ (Clare Rewcastle-Brown) บรรณาธิการของเว็บไซต์ข่าวสืบสวนสอบสวนซาราวักรีพอร์ท ก็ร่วมชุมนุม Bersih ที่ลอนดอนด้วย ซึ่งเผยแพร่ข่าวกล่าวหาว่ามีการยักยอกเงินจากกองทุน 1MDB ไปยังบัญชีของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และต่อมาเว็บไซต์ซาราวักรีพอร์ทถูกปิดกั้นการเข้าถึง a href="http://prachatai.org/journal/2015/07/60436"(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)/a/p pnbsp;/p pstrongประธาน Bersih ระบุไม่ได้คาดหมายมาก่อนว่า มหาธีร์ จะเข้าร่วม/strong/p pทั้งนี้จากปฏิกิริยาของผู้นำการชุมนุม Bersih ที่หลายคนเคยเป็นอริกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียผู้นี้นั้น a href="http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/dr-mahathirs-presence-at-bersih-rally-catches-organisers-by-surprise-crowds"เดอะมาเลเซียนอินไซเดอร์/a รายงานว่า มาเรีย ชิน อับดุลลาห์ ประธานองค์กร Bersih 2.0 กล่าวเพียงว่า ไม่ได้คาดหมายมาก่อนว่าจะเห็นมหาธีร์ "ฉันไม่ได้คาดหมายมาก่อน แต่มหาธีร์บอกว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะมา แสดงว่าเขาคิดเร็วมาก"/p pด้านคณะกรรมการ Bersih 2.0 หนิว ซินเยียว (New Sin Yew) กล่าวว่า ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมการชุมุนม Bersih และจะไม่มีการเลือกปฏิบัติกับใครก็ตามไม่ให้เข้าร่วมชุมนุม "ที่นี่เป็นสถานที่สาธารณะ เราไม่เลือกปฏิบัติกับใคร เราต้อนรับทุกคน"/p pnbsp;/p pstrongคนช่วยพาเข้าที่ชุมนุม คืออดีต ส.ส. ผู้เคยถูกจองจำในยุคมหาธีร์ "ปัญหาส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบที่มหาธีร์สร้าง"/strong/p pอีกเรื่องที่เหมือนตลกร้ายก็คือ ผู้ที่ช่วยพา 'ผู้เฒ่า' มหาธีร์ โมฮัมหมัดฝ่าฝูงชนเข้ามาในจัตุรัสเมอเดก้า ก็คือ ฉัว เทียนชาง หรือ "เทียนฉัว" ส.ส.ฝ่ายค้านพรรคยุติธรรมประชาชน (PKR) ทั้งนี้ในสมัยที่มหาธีร์เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2544 เทียนฉัว เคยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายใน (ISA) มาแล้ว โดยเขาถูกรัฐบาลมหาธีร์กล่าวหาว่า เตรียมการทำหลายอย่าง เตรียมโค่นรัฐบาลด้วยการใช้ "ระเบิด เครื่องยิงลูกระเบิด ระเบิดขวด สะเก็ดลูกปืน และอาวุธอันตรายอื่นๆ"/p pเทียนฉัว กล่าวถึงโอกาสที่เขาได้พบมหาธีร์ว่า "ผมมีโอกาสที่จะได้พบกับเขา และได้จับมือ แต่ว่าไม่มีเวลามากพอที่จะได้สนทนากัน"/p pเขากล่าวด้วยว่า "มหาธีร์มีสิทธิที่จะแสดงออกว่าเขาสนับสนุน (ฺBersih 4.0) แต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะลืมไปว่าส่วนหนึ่งของปัญหาทุกวันนี้ก็มาจากระบบที่มหาธีร์สร้างขึ้น ในขณะที่พื้นที่ประชาธิปไตยกลับถูกปิดลง" เทียนฉัวกล่าวต่อว่า "ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ประชาชนต้องลุกฮือกันในวันนี้" เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวมาเลเซียกินี a href="http://www.malaysiakini.com/news/310423"(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)/a/p pnbsp;/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strong000/strong/span/p pstrongเสียงจากประชาชนผู้ร่วมชุมนุม Bersih 4.0/strong/p pทั้งนี้ในช่วงกลางวัน ผู้สื่อข่าวประชาไท มีโอกาสพูดคุยกับผู้เข้าร่วมชุมนุม Bersih 4.0 ถึงความคาดหวังของพวกเขาต่อการชุมนุม หลายคนครั้งนี้เป็นการชุมนุมครั้งแรก ขณะที่อีกหลายคนก็เข้าร่วมการชุมนุม Bersih มาแล้วหลายหนนับตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุม Bersih ครั้งแรกในปี 2549 ตามมาด้วยการชุมนุมในปี 2554 และ 2555 ซึ่งทุกครั้งจบลงด้วยการสลายการชุมนุมโดยตำรวจมาเลเซีย/p p style="text-align: center;"iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MxbN39l9ahU" width="560"/iframe/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongบรรยากาศการชุมนุม Bersih 4.0 ช่วงกลางวัน และพูดคุยกับชายหนุ่มชาวมาเลเซียผู้ร่วมการชุมนุมครั้งแรก/strong/span/p pชายชาวมาเลเซียผู้นี้ บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเข้าร่วมการชุมนุมเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเพราะยุ่ง แต่หลังจากเห็นว่าเกิดปัญหาหลายอย่างกับประเทศมาเลเซีย รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลไม่เคยมีคำอธิบายที่ดี รวมไปถึงการใช้งบประมาณของรัฐอย่างผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วม นอกจากนี้เขายังเห็นว่าคำสั่งของ รมว.มหาดไทยที่ระบุให้เสื้อยืดพิมพ์ข้อความ Bersih ผิดกฎหมายนั้นเป็นเรื่องไม่มีเหตุผล a href="http://prachatai.org/journal/2015/08/61102"(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)/a/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5764/20975242522_749e297693_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/596/20798274109_f3b5494f60_z.jpg" style="width: 420px; height: 560px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5746/20958798646_a88317e5f1_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p pspan style="color:#ff8c00;"strongอาสาสมัครซึ่งริเริ่มขึ้นเองโดยผู้ร่วมชุมนุม ได้เก็บขวดพลาสติกจากพื้นที่ชุมนุมมาประดิษฐ์ดอกไม้ (ที่มา: ประชาไท)/strong/span/p p style="text-align: center;"iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hnzGoMzUnZc" width="560"/iframe/p p style="text-align: center;"font color="#ff8c00"bสัมภาษณ์ คาโรลีน เหลา คุณแม่ลูกสามและนักภูมิสถาปัตย์ เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัครเก็บขยะพลาสติกในที่ชุมนุมเพื่อเปลี่ยนเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ และความคาดหวังกับการชุมนุม/b/font/p pนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้พูดคุยกับ คาโรลีน เหลา คุณแม่ลูกสาม นักสถาปนิกด้านภูมิสถาปัตย์ ซึ่งมาชุมนุม Bersih ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยกิจกรรมที่ทำระหว่างร่วมชุมนุมมาราธอน 34 ชั่วโมงนี้ก็คือ ริเริ่มทำกิจกรรมเล็กๆ ด้วยตัวเอง ด้วยการเป็นอาสาสมัครเก็บขยะจำพวกขวดพลาสติกมาทำดอกไม้/p p"ดิฉันไม่ใช่กรรมการใน Bersih ดิฉันเป็นอาสาสมัคร" คาโรลีน ตอบคำถามเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นแกนนำกลุ่มย่อยหรือไม่ และกล่าวต่อว่า "ไอเดียของกิจกรรมคือ คาดหมายว่าเราจะทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างที่เรารอคอยในช่วงชุมนุม และพูดคุยกัน เริ่มต้นมีแค่ฉันเท่านั้น จากนั้นก็มีคนอื่นๆ มาร่วมกันทำดอกไม้จากพลาสติก จากนั้นเราก็เดินไปมอบให้กับผู้ชุมนุมคนอื่นๆ และก็มีเพื่อนๆ ของฉันที่มาทำกิจกรรมนี้ด้วยกันเป็นครั้งแรก นี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขา"/p pคาโรลีน ซึ่งร่วมการชุมนุม Bersih 2.0 ในปี 2554, Bersih 3.0 ในปี 2555 และ Bersih 4.0 เป็นครั้งล่าสุด ตอบคำถามที่ว่าการชุมนุมครั้งล่าสุด ต่างจากการชุมนุมครั้งก่อนหน้านี้อย่างไร โดยเธอกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่ยาวนานขึ้น สงบมากกว่าเดิม การชุมนุมก่อนหน้านี้ใช้เวลาจำกัด มาชุมนุม 4 ชั่วโมงแล้วก็กลับ แต่การชุมนุมหนนี้ใช้เวลานานขึ้น บรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลาย มันเหมือนงานเทศกาล/p p"ฉันคิดว่าก่อนหน้านี้ ผู้คนรู้สึกกลัว เจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งพวกนี้จะถูกแบน อย่างเสื้อยืดที่ฉันใส่ก็ผิดกฎหมาย (แสดงเสื้อยืดพิมพ์ข้อความ "Bersih 4.0" แต่อย่างที่คุณเห็น ผู้คนเป็นมิตร และผู้คนก็เข้าร่วมมาตั้งแต่ก่อนกำหนดการของกิจกรรมชุมนุมจะเริ่ม"/p pคาโรลีน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทุกคนที่มาชุมนุมก็คาดว่าจะต้องเตรียมรับมือ (หากถูกสลายการชุมนุม) แต่การชุมนุมก็เป็นอย่างสงบ ร่าเริง คนก็เริ่มกลับบ้านเพราะพวกเขามาตั้งแต่ 11.00 น. (การชุมนุมเริ่มเมื่อเวลา 14.00 น.)/p pเมื่อถามว่าคาดหมายว่าผลจากการชุมนุมจะทำให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คาโรลีนกล่าวว่าไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้น "แต่หวังว่ารัฐบาลจะนึกถึงประชาชนอย่างจริงใจกว่านี้ และสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเวลานี้ สำหรับประชาชนก็คือ ต้องไม่รู้สึกเกรงกลัวอีกแล้ว ต้องรู้จักสิทธิของเรา ว่าเรามีสิทธิอยู่กับตัวเรา"/p pstrong style="color: rgb(255, 140, 0);"ประมวลภาพการชุมนุม Bersih 4.0 ช่วงกลางวัน 29 สิงหาคม 2558/strong/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5742/20985041345_80e8f06dce_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"font color="#ff8c00"bผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ KL Sentral ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 29 ส.ค. ก่อนเดินทางไปยังสถานที่ชุมนุมคือบริเวณใกล้เคียงจัตุรัสเมอเดก้า (ที่มา: ประชาไท)/b/font/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5818/20992519891_bdb77c2288_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p pspan style="color:#ff8c00;"strongผู้ชุมนุม Bersih 4.0 บริเวณถนน Pasar Besar ด้านหลังตลาดปะซาเซนี เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2558 (ที่มา: ประชาไท)/strong/span/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5698/20985069695_8accf9a720_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/740/20985068235_30f9161b19_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p pfont color="#ff8c00"bผู้ชุมนุม Bersih 4.0 ที่ถนน Pasar Bedar ช่วงที่มุ่/b/fontb style="color: rgb(255, 140, 0);"งไปทางจัตุรัสเมอเดก้า แต่ตำรวจปิดกั้นบริเวณถนนช่วงนี้ ทำให้ผู้ชุมนุมจำนวนมากปักหลักชุมนุมบริเวณดังลก่าวแทน บ้างยืนถ่ายเซลฟี/b/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/685/20362423104_d4f4fafd8c_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongผู้ชุมนุมพูดคุยกับตำรวจ (ที่มา: ประชาไท)/strong/span/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/742/20797139558_f440d4d57e_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5679/20797010950_7df5ef0978_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"font color="#ff8c00"bกิจกรรมปราศรัยย่อยเกิดขึ้นหลายเวที ในภาพเป็นการปราศรัยหลังรถกระบะ บริเวณ Madan Pasar ใกล้ตลาดปะซาเซนี (ที่มา: ประชาไท)/b/font/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/666/20958812546_5028750834_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5667/20958819326_5d11c7df40_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"font color="#ff8c00"bบรรยากาศผู้ฟังปราศรัยย่อยnbsp;/b/fontb style="color: rgb(255, 140, 0);"บริเวณ Medan Pasar ใกล้ตลาดปะซาเซนี (ที่มา: ประชาไท)/b/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5725/20363997733_28bb1626c9_z.jpg" style="width: 420px; height: 560px;" //p p style="text-align: center;"b style="color: rgb(255, 140, 0);"การ์ตูนในที่ชุมนุม (ที่มา: ประชาไท)/b/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/660/20362452024_5c1b44af6f_z.jpg" style="width: 560px; height: 420px;" //p p style="text-align: center;"font color="#ff8c00"bประชาชนทยอยร่วมชุมนุม Bersih 4.0 ทั้งนี้บรรยากาศการชุมนุมผิดไปจากการชุมนุม 3 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมักถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย และมีการสลายการชุมนุม (ที่มา: ประชาไท)/b/font/p div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="/journal/2015/08/61102" target="_blank"มาเลเซียเตรียมชุมนุมใหญ่ Bersih 4.0-มหาดไทยอัดชุมนุมผิดกฎหมาย/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/hAyDE2kZAYw" height="1" width="1" alt=""/

บทความบีบีซี: ตั้งคำถามว่าทำไมเพลงชาติหลายประเทศถึงถูกหาว่า 'ลอกเลียนแบบ' เพลงอื่น

Sun, 30/08/2015 - 01:46
pผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพลงชาติในที่ต่างๆ ของโลก เขียนบทความถึงสาเหตุที่ทำไมเพลงชาติหลายแห่งถึงมีลักษณะคล้ายกับเพลงชาติอื่นหรือเพลงอื่นๆ มีการขโมยผลงาน (plagiarism) กันในหมู่นักประพันธ์ดนตรีเหล่านี้หรือไม่? หรือมีสาเหตุในอื่นๆ เช่นในด้านเทคนิคการเรียบเรียง?/p p!--break--!--break--/p p30 ส.ค. 2558 - สำนักข่าวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา ถึงกรณีที่เพลงชาติของประเทศหลายแห่งในโลกมีลักษณะองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับเพลงอื่นจนน่าตั้งคำถามว่าผู้ประพันธ์เพลงชาติทั้งหลายแอบขโมยผลงานคนอื่นมาหรือไม่/p pอเล็ก มาร์แชลล์ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพลงชาติในหลายประเทศเขียนบทความถึงเรื่องนี้โดยระบุถึงกรณีของนักประพันธ์ดนตรีชื่อดูซาน เซสติค ผู้ที่ร่วมแข่งขันประกวดแต่งเพลงชาติบอสเนียเพราะกำลังร้อนเงินในปี 2541 ถึงแม้ว่าเซสติคเองจะหวังแค่ให้ชนะเงินรางวัลสักอันดับไม่ว่าจะเป็นที่ 2 หรือที่ 3 แต่บทเพลงของเขากลับชนะรางวัลที่ 1 ทำให้มีปัญหา 'ดราม่า' ตามมาหลายครั้ง/p p'ดราม่า' เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติเมื่อชาวเซิร์บผู้ต่อต้านการมีอยู่ของชาติบอสเนียกล่าวหาว่าเซสติคผู้เป็นชาวเซิร์บด้วยกันว่าเป็นผู้ทรยศ ส่วนชาวบอสเนียคและชาวโครแอตก็ไม่พอใจที่ชาวเซิร์บเป็นผู้เขียนเพลงที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติของพวกเขา โดยก่อนหน้านี้บอสเนียเคยมีเหตุสงครามกลางเมืองที่ทำให้คนเชื้อชาติต่างๆ ขัดแย้งกันซึ่งการประกวดเพลงชาติบอสเนียมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเป็นการประสานรอยร้าวนี้/p p style="text-align: center;"iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/OfqxCJfW4t4" width="560"/iframe/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongเพลงชาติของบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา จากการประพันธ์ของเซสติค/strong/span/p pแต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นต่อมาในปี 2552 เซสติค ถูกกล่าวหาว่าเพลงของเขาฟังดูคล้ายกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง 'แอนิมอล เฮาส์' ของนิตยสารเนชันแนลแลมปูน ซึ่งฉายในปี 2521 ถึงขั้นมีการพยายามตามหาครอบครัวของผู้ประพันธ์เพลงของแอนิมอล เฮาส์ เพื่อให้เขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อเซสติค/p p style="text-align: center;"iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/OjcL80OgbkI" width="560"/iframe/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง 'แอนิมอล เฮาส์' ที่ถูกมองว่ามีส่วนคล้ายคลึงกับเพลงชาติที่เซสติคแต่ง/strong/span/p pเรื่องนี้ทำให้เซสติคออกมากล่าวโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริง เขาไม่เคยรู้จักชื่อภาพยนตร์มาก่อน พอเขาได้ฟังเพลงประกอบจากภาพยนตร์ก็รู้สึกประหลาดใจและอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยดูภาพยนตร์แบบผ่านๆ แล้วได้ยินเพลงนี้มาก่อนตอนวัยรุ่นแล้วติดอยู่ในหัวโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งกลายเป็นอิทธิพลต่อการประพันธ์ของเขาซึ่งตัวเขาเองมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการขโมยผลงาน และยังบอกอีกว่าทั้งสองเพลงมีทำนองต่างกันบางส่วน/p pบทความของมาร์แชลล์ระบุถึงอีกกรณีหนึ่งคือเพลงชาติอุรุกวัยที่ประพันธ์โดยฟรานซิสโก โฮเซ เดบาลี ในปี 2399 ซึ่งมีลักษณะคล้ายอุปรากรขนาดย่อม แต่ธีมหลักๆ ของเพลงซึ่งหมายถึงทำนองที่น่าจดจำหรือส่วนเด่นๆ ของเพลงถูกมองว่ามีลักษณะเหมือนกับส่วนหนึ่งของอุปรากร 'ลูเครเซีย บอร์เจีย' ผลงานของดอนนิเซตตี มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ที่เดบาลีจะเคยฟังอุปรากรนี้มาก่อนที่จะแต่งเพลง โดยทั้งสองเพลงมีตัวโน๊ตทำนองที่เหมือนกัน 9 ตัวโน๊ต แต่ฝ่ายผู้สนับสนุนเดบาลีก็โค้แย้งว่าความเหมือนเพียงแค่นี้เป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้น/p pในบทความยังยกตัวอย่างกรณีอื่นๆ อีกเช่น กรณีท่อนเริ่มต้นของเพลงชาติอาร์เจนตินามีความคล้ายคลึงกับผลงานของไคลเมนติ นักประพันธ์เพลงชาวอิตาลี กรณีเพลงชาติแอฟริกาใต้ที่มักจะถูกมองว่านำทำนองมาจากเพลง Aberystwyth ของนักประพันธ์ชาวเวลส์ถึงแม้ว่าทั้งสองเพลงดูไม่น่าจะเป็นการลอกกันได้/p p style="text-align: center;"iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/yqBC3l7i7dk" width="560"/iframe/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongเพลงชาติอาร์เจนตินา/strong/span/p p style="text-align: center;"iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/7_YYQMv_96Q" width="560"/iframe/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongSonatina Op.36 No.4 in F Major ของ ไคลเมนติ/strong/span/p pมาร์แชลล์ มองว่าเรื่องของเพลงชาติน่าจะเป็นวัฒนธรรมการหยิบยืมกันมากกว่า อย่างกรณีเพลงชาติเพลงแรกสุดของสหราชอาณาจักรเองก็ถูกหยิบยืมไปใช้กับเพลงชาติในที่อื่นๆ เช่น เดนมาร์ก เยอรมนี หรือรัสเซีย จนกระทั่งราชอาณาจักรฮาวายนำเพลงไปใช้ทั้งเพลงโดยเปลี่ยนแค่คำร้องเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีประเทศลิกเตนสไตน์ที่มีทำนองเพลงชาติแบบเดียวกับเพลงชาติ 'ก็อดเซฟเดอะควีน' ของสหราชอาณาจักรซึ่งชาวลิกเตนสไตน์ต่างก็รู้ดีแต่ก็มีความภาคภูมิใจในเพลงนี้และคิดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหราชอาณาจักร/p pมาร์แชลล์ยังได้ยกตัวอย่างเพลงชาติของเอสโตเนียกับฟินแลนด์ที่มีทำนองแบบเดียวกัน ซึ่งมาจากการประพันธ์ของเฟรดริค แปเซียส ผู้บอกว่านำเพลงนี้มาจากเพลงคนเมาของเยอรมนี ในแง่นี้มาร์แชลล์ระบุว่ามีเพลงชาติหลายเพลงที่หยิบยืมทำนองมาจากเพลงพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีกรณีที่หยิบยืมเพลงตามประเพณีต่างๆ เช่นเกาหลีใต้และมัลดีฟส์เคยหยิบยืมทำนองของเพลงโอลด์แลงไซน์ซึ่งเกาหลียืมมาจากมิชชันนารีสก็อตแลนด์ ขณะที่ผู้แต่งเพลงของมัลดีฟส์ใช้เพลงนี้เมื่อได้ยินทำนองจากเสียงนาฬิกา แม้แต่เพลงชาติสหรัฐอเมริกาก็นำมาจากเพลงคนเมาของสหราชอาณาจักร จนเป็นที่ถกเถียงในหมูนักการเมืองว่าสหรัฐฯ ควรใช้เพลงที่มีท่วงทำนองในแบบของตัวเองมากกว่านี้หรือไม่/p pเป็นเรื่องน่าตั้งคำถามว่าทำไมเพลงชาติเหล่านี้ถึงไม่ถูกดำเนินคดีในเรื่องการขโมยผลงานหรือทำไมถึงมีการหยิบยืมกันมาเรื่อยๆ ซึ่งตัวมาร์แชลล์เองมองว่าเรื่องนี้อาจจะแสดงให้เห็นว่าการสร้างสิ่งที่เป็นต้นฉบับเฉพาะไม่ใครเหมือนนั้นเป็นเรื่องยาก รวมถึงเพลงชาติเป็นเพลงที่ต้องมีทำนองไม่ซับซ้อนมากเพื่อให้คนจดจำได้ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังดูมีศักดิ์ศรีและมีลักษณะปลุกใจ ทำให้การสร้างผลงานโดยไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยยิ่งยากเข้าไปอีก/p pnbsp;/p pstrongเรียบเรียงจาก/strong/p pHow many national anthems are plagiarised?, BBC, 26-08-2015 a href="http://www.bbc.com/news/magazine-34052000"http://www.bbc.com/news/magazine-34052000/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/eCtqMwPjHtk" height="1" width="1" alt=""/

‘LLTD’ อ่านร่างรัฐธรรมนูญตามรูทีน เสียดสีเหตุไม่ให้ ปชช. แสดงความคิดเห็น

Sat, 29/08/2015 - 23:18
!--break--!--break-- p29 ส.ค.2558 เมื่อเวลา 15.00 น. กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) รวมตัวบริเวณ ลานปรีดี ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เพื่อจัดกิจกรรม "อ่านร่างรัฐธรรมนูญตามรูทีน" โดยต้องการสื่อถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2558 นี้ ที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้/p p style="text-align: center;"img src="https://farm1.staticflickr.com/732/20359343193_bb71aeb977.jpg" //p p style="text-align: center;"img src="https://farm6.staticflickr.com/5735/20793545749_64ea6e6b2a.jpg" //p pa href="https://www.facebook.com/lltd.tu/photos/a.189704504384866.41578.186714288017221/986633471358628/?type=1"เฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่ม LLTD/a ระบุด้วยว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่พวกเราอ่านร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์ ห้ามรณรงค์รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่จะใช้ในอนาคต และจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไทย/p pนอกจากนี้a href="http://www.dailynews.co.th/politics/344789"เดลินิวส์/a รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ต่อมาได้ทยอยมานั่งอ่านวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกันใต้ต้นไม้ภายในลานปรีดี พนมยงค์ เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหมวดและมาตรา ซึ่งในวันนี้เป็นการอ่านร่างรัฐธรรมนูญ หมวด 1 และหมวด 2 นอกจากนี้ยังมีการแจกร่างรัฐธรรมนูญให้กับคนที่สนใจด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ มาร่วมสังเกตการณ์ อย่างไรก็ตามในส่วนของหมวดอื่นนั้น ทางกลุ่มฯ แจ้งว่าจะหาโอกาสจังหวะที่เหมาะสมและสถานที่อ่านร่างรัฐธรรมนูญในครั้งต่อไปอีกครั้ง จากนั้นเวลา 17.00 น. ทางตัวแทนกลุ่มแอลแอลทีดี ได้แยกย้ายกันกลับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/GUsZ0nb_NeY" height="1" width="1" alt=""/

ผบ.ตร.ยังไม่ชี้ชัดสัญชาติชายต่างชาติโยงคดีระเบิดราชประสงค์-ส่งให้ทหารคุมตัวแล้ว

Sat, 29/08/2015 - 18:40
divผบ.ตร.ยังไม่ชี้ชัดชายชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสัญชาติใดจนกว่าจะพิสูจน์ชัด และยังไม่ยืนยันว่าเอี่ยวเหตุระเบิดใกล้สี่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรจนกว่าจะได้สอบปากคำอย่างละเอียด ล่าสุดส่งตัวไปอยู่ในการควบคุมของฝ่ายทหารแล้ว ด้านnbsp;คสช.แถลงรวบชายต่างชาติวัย 28 โยงบึ้มราชประสงค์-สาทร เชื่อกลุ่มเดียวกัน/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div div29 ส.ค. 2558 a href="http://www.tnamcot.com/content/270869"สำนักข่าวไทย/aรายงานว่าพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนทต์ที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่อาคารพูลทรัพย์ อพาร์ตเมนต์ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ โดยยืนยันว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นชายชาวต่างชาติได้ 1 คน พร้อมวัตถุระเบิด และส่วนประกอบ เบื้องต้นได้แจ้งข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้ เพราะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนสถานทูตเข้าร่วมสอบปากคำก่อน และไม่ยืนยันว่าจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดราชประสงค์และบริเวณท่าเรือสาทร โดยระหว่างสัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตำหนิสื่อมวลชนบางสำนักในประเด็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์อีกด้วย มีรายงานว่า ตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหารายนี้ให้ฝ่ายทหารควบคุมตัวต่อ โดยไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุม/div divnbsp;/div divstrongคสช.แถลงรวบชายต่างชาติวัย 28 โยงบึ้มราชประสงค์-สาทร เชื่อกลุ่มเดียวกัน/strong/div divnbsp;/div div style="text-align: center;"strongimg alt="" src="http://www.tnamcot.com/wp-content/uploads/image/2015/08/29/1440848382-564ff00abe4e4450e612ece913abae11.jpg" style="width: 550px; height: 308px;" //strong/div divnbsp;/div div div style="text-align: center;"img alt="" src="http://www.tnamcot.com/wp-content/uploads/image/2015/08/29/1440848432-45fca35bf2e29ddb2e49305da1c813d6.jpg" style="width: 550px; height: 304px;" //div divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="http://www.tnamcot.com/wp-content/uploads/image/2015/08/29/1440848392-57a19553bcb011ec7325c275328c9ea7.jpg" style="width: 550px; height: 304px;" //div divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="http://www.tnamcot.com/wp-content/uploads/image/2015/08/29/1440848422-7c28287428352cae25a83c148c288d83.jpg" style="width: 550px; height: 304px;" //div divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="http://www.tnamcot.com/wp-content/uploads/image/2015/08/29/1440848402-8971c06a322282602e87a69b49609729.jpg" style="width: 550px; height: 303px;" //div divnbsp;/div diva href="http://www.tnamcot.com/content/270911"สำนักข่าวไทย/aยังรายงานว่า คสช.แถลงความคืบหน้าการสืบคดีเหตุระเบิดราชประสงค์ วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ได้สนธิกำลังทำการตรวจค้นตามเป้าหมายที่เราสงสัยและมีข้อมูลจากการสืบสวนตลอดเวลาที่ทำงานหลังจากเหตุระเบิดมา ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยเชื่อมสัมพันธ์ 11 ทราบมาว่ามีผู้ต้องสงสัยเข้าไปพักอาศัย ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ราชประสงค์และสาทร/div divnbsp;/div divพล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษก ตร. เผยผลการตรวจค้นพบชาย ซึ่งขณะนี้ถูกจับกุมในฐานะที่มีวัตถุระเบิดอยู่ในความครอบครอง เป็นชายชาวต่างชาติ อายุ 28 ปี พร้อมของกลางซึ่งเป็นวัตถุระเบิด ชิ้นส่วนประกอบวัตถุระเบิด ได้แก่ ฝักแคระเบิด และชิ้นส่วนที่เป็นลูกปืน รถจักรยานยนต์ และมีแพ็กที่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ เพื่อสะดวกในการประกอบระเบิด ท่อซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุระเบิด ท่อเหล็ก และมีฝาครอบท่อเหล็ก และพาสปอร์ต ซึ่งเป็นพาสปอร์ตของประเทศๆ หนึ่งจำนวนมาก ขณะนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมตัว และนำตัวไปควบคุมไว้ ซึ่งรายละเอียดในการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดทั้งสองเหตุ ทั้งที่ราชประสงค์และสาทร เชื่อว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน/div divnbsp;/div divทั้งตำรวจ ทหาร พลเรือน อาสาสมัคร ยังคงเฝ้าระวังและให้ความสำคัญกับหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเฝ้าระวังในจุดผ่านเข้าออกพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ โดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนมีความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเฝ้าระวัง นอกเหนือจากที่มีมาตรการปรับการรักษาความปลอดภัยในจุดท่องเที่ยวหรือพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่เป็นพื้นที่มีผู้คนหรือนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมาก/div /div pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/pYDuGCMgzC8" height="1" width="1" alt=""/

สวัสดิการแรงงานฯ แนะพนักงาน บ.จอร์จี้ ใช้ ม.123 หากนายจ้างเบี้ยวจ่ายค่าแรงอีก

Sat, 29/08/2015 - 18:32
!--break--!--break-- div div29 ส.ค. 2558 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์เปิดเผยว่าหลังการเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและขอให้ทางฝ่ายปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานเนื่องจากบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมานั้น ซึ่งได้ข้อสรุปว่าทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ประสบปัญหาภาวะด้านการเงินและยอดการสั่งซื้อจริงหรือไม่ รวมทั้งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ระบุว่าทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสันกำแพงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา/div divnbsp;/div divล่าสุดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ว่าในส่วนคดีแพ่งนั้นพนักงานจำนวน 36 คน มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องแล้วจะพิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งภายใน 60 วันนับแต่รับคำร้อง หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและไม่ไปอุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนด จะถือว่าคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุด ลูกจ้างก็จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวัน (คนละไม่เกิน 18,000 บาท)nbsp;/div divnbsp;/div divโดยทางสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ระบุว่าพนักงานบางส่วนยังจะรอท่าทีของนายจ้างว่าจะจ่ายเงินตาม ม.75 หรือไม่ ก่อนที่สิทธิที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในลำดับต่อไป/div divnbsp;/div /div pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/jeTf4Cf1IDo" height="1" width="1" alt=""/

จอห์น ราเบ้ นาซีผู้เป็นพระโพธิสัตว์แห่งเมืองนานกิง

Sat, 29/08/2015 - 18:04
!--break--!--break-- pbr /nbsp;nbsp;nbsp;br /แปลความนี้แปลจาก “สงครามและผู้ที่ดูไม่น่าเป็นวีรบุรุษ :ชินด์เลอร์แห่งเมืองนานกิง” หรือ War and an unlikely hero: Schindler of Nanjingnbsp; เขียนโดยคลิฟฟอร์ด คูนันแห่งเว็บไซต์เดอะอินดิเพนเดนต์br /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /เกิดความโกลาหลขึ้นบนท้องถนนในเมืองนานกิง (Nanjing) เดือนธันวาคมปี 1937 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นโจมตีกำแพงที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงที่โอบล้อมเมืองหลวงของจีนในขณะนั้น สิ่งนี้ทำให้เกิดการสังหารหมู่จนกลายเป็นชื่อที่รู้จักกันว่า "การข่มขืนเมืองนานกิง" (Rape of Nanking) ตามชื่อเก่าของเมืองbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /ชาวเมืองหลายพันหลายหมื่นคนถูกสังหารโดยกองทัพญี่ปุ่น แต่สำหรับใครหลายคน มีบุรุษผู้หนึ่งมาช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทัน คนๆ นั้นคือสมาชิกพรรคนาซีผู้ซึ่งให้ชาวจีนได้พักพิงในสวนของบ้านที่สร้างจากอิฐสีเทาอันหรูหราใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยนานกิง ทำให้สามารถช่วยชีวิตคนได้มากว่าสองแสนห้าหมื่นคนbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /จอห์น ราเบ้ได้นำกลุ่มมิชชันนารี นักธุรกิจและนักวิชาการชาวตะวันตกในการคลุมตรากาชาดที่เขียนไว้บนผ้าปูเตียงไว้รอบ ๆ พื้นที่ 2 หรือ 3 ตารางกิโลเมตร คนกว่าสองแสนห้าหมื่นคนที่สามารถเข้าไปข้างในเขตปลอดภัยสามารถรอดมาได้ แต่สามแสนคนที่ข้างนอกเขตปลอดภัยของนานาชาติกลายเป็นเหยื่อของการสังหารหมู่แห่งเมืองนานกิงbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /พร้อมปลอกแขนรูปสวัสดิกะ ราเบ้ดูไม่น่าจะเป็นวีรบุรุษ แต่ความกล้าหาญและปราศจากเห็นแก่ตัวจากการที่เขาสร้างเขตปลอดภัยสำหรับชาวเมือง เขาจึงกลายเป็น "พระโพธิสัตว์ในร่างมนุษย์แห่งเมืองนานกิง" เรื่องราวของเขากำลังจะกลายเป็นหนังฮอลลีวู้ดในไม่ช้า (ภาพยนต์มีชื่อ City of War: The Story of John Rabe สร้างในปี 2009 -ผู้แปล) และมหาวิทยาลัยนานกิงได้เปลี่ยนบ้านของราเบ้ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ จากความช่วยเหลือของบริษัทเก่าของเขาคือซีเมนส์ มันมีกำหนดการณ์จะเปิดในเดือนหน้าbr /nbsp;nbsp;nbsp;br /กองทัพญี่ปุ่นได้โจมตีภาคพื้นดินในวันที่ 10 ธันวาคมและเมืองก็ถูกยึดได้ใน 3 วันหลังจากนั้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำชำเราเมืองนานกิงที่กินเวลากว่า 6 อาทิตย์ ทางจีนบอกว่าชาวจีนกว่า 3 แสนคนต้องเสียชีวิต ถึงแม้ทางญี่ปุ่นจะยืนยันว่าจำนวนต่ำกว่านั้น พยานกล่าวว่าเชลยชาวจีนถูกทรมาน เผาและฝังทั้งเป็น ตัดคอ ถูกดาบปลายปืนเสียบและถูกกราดยิงหมู่ ผู้หญิงและเด็กสาวชาวจีนกว่า 8nbsp; หมื่นคนถูกข่มขืน และมากกว่านั้นถูกสังหารกับถูกบังคับให้เป็นทาสบำเรอกาม เหตุการณ์เช่นนี้ได้สร้างรอยแผลทางใจรอยใหญ่ไว้กับจีนและยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงโตเกียวจนถึงทุกวันนี้br /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /การบรรยายของเรเบ้ต่อการสังหารหมู่ครั้งนี้ในไดอารี่กว่า 1,200 หน้านั้นดูน่าสะเทือนใจและเต็มไปด้วยรายละเอียด และถึงแม้จะหายไปเป็นเวลาหลายปี มันกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนัก/p blockquotep"หากผมไม่เห็นมันด้วยสายตาของตัวเอง ผมก็จะไม่เชื่อเป็นอันขาด" พวกเขา (ทหารญี่ปุ่น) พังหน้าต่างและประตูเข้ามายึดฉวยเอาสิ่งที่ตนอยากได้ ผมเห็นด้วยสายตาตัวเองว่าพวกเขาปล้นสะดมร้านกาแฟของคุณคิซสลิง คนทำขนมปังซึ่งเป็นคนเยอรมันเช่นเรา" เขาได้เขียนไว้/p /blockquote pญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรของเยอรมันและราเบ้มักจะใช้ประโยชน์จากการโบกผ้ารัดแขนรูปสวัสดิกะเมื่อเผชิญหน้ากับทหารญี่ปุ่นที่พยายามเข้ามาวุ่นวายกับการช่วยเหลือของเขา สหรัฐฯ ก็ยังไม่เข้าร่วมสงคราม ถึงแม้ความตึงเครียดจะทวีมากขึ้นและราเบ้ได้บรรยายว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงภัยอย่างไรและชาวต่างชาติก็หวุดหวิดจะโดนฆ่าหลายครั้งต่อหลายครั้งอย่างไร ในครั้งหนึ่งที่ทหารญี่ปุ่นบางกลุ่มบุกเข้ามาในเขตต่างชาติเพื่อมาข่มขืนผู้หญิง/p blockquotep"พวกเราแค่ชาวต่างชาติหยิบมือเดียวไม่สามารถอยู่ได้ในทุกที่ในเวลาเดียวกันในการปกป้องความหายนะเช่นนั้น ไม่มีใครทรงอำนาจในการต่อกรกับอสูรกายเหล่านั้นที่ติดอาวุธไว้ที่ฟันและจะยิงใครก็ตามที่พยายามปกป้องตัวเอง" ราเบ้เขียนไว้/p /blockquote pมีทหารจีนท่ามกลางผู้อพยพและญี่ปุ่นบุกเข้ามาเพื่อจับกุมคนเหล่านั้น และญี่ปุ่นพยายามบุกเข้ามาเพื่อจับกุมพวกเขา/p blockquotep"ประมาณว่ามีทหารจีนที่ไร้อาวุธประมาณ 1,000 คนที่เราให้ที่พักพิงในกระทรวงยุติธรรม ราวๆnbsp; 400 ถึง 500 คนถูกไล่ให้ออกไปพร้อมมือที่ถูกมัด เราคิดว่าพวกเขาคงถูกยิงเพราะหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนกลดังหลายชุดติดต่อกัน เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราแข็งทื่อด้วยความกลัว"nbsp; ราเบ้ได้เขียนไว้/p /blockquote pฟู่บินจากสาขาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนานกิงได้แสดงให้เห็นถึงสวนที่ล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งคนจีน 650 คนอาศัยอยู่แออัดกันในฐานะผู้อพยพในเมืองของตัวเอง ซึ่งราเบ้ได้มอบข้าวและถั่วเหลืองให้/p blockquotep"ห้าครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านและมากกว่านั้นอาศัยอยู่ข้างนอก" เขาบอก/p /blockquote pฟู่เป็น 1 ใน 3 นักประวัติศาสตร์ ที่ไปเยอรมันเมื่อปีนี้เพื่อพบกับหลานของราเบ้และคนอื่นๆ ที่รู้จักเขาเพื่อมาเอาของที่ระลึกและแฟ้มต่างๆ มายังพิพิธภัณฑ์br /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /สิ่งของบางชิ้นที่ถือครองโดยหลานๆของเขาซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองไฮเดลเบิร์กและกรุงเบอร์ลินนั้นน่าตื่นตาตื่นใจมาก มันคือสร้อยคอที่ทำจากหยกอันสวยงามและตุ๊กตาจีน ภาพที่เก่าเป็นสีน้ำตาลหม่นของปราการของชุมชนเยอรมันและครอบครัวของเขาเป็นประจักษ์พยานอันน่าซึ้งใจในการมาใช้ชีวิตในต่างแดนเมื่อทศวรรษที่ 30 แต่ลูกหลานของเขาได้ถนอมเก็บความทรงใจต่อสิ่งที่ปู่ได้ทำไว้เกือบทั้งหมดbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /ในลักษณะเดียวกับออสการ์ ชินด์เลอร์ นักธุรกิจที่ช่วยชีวิตชาวยิวไว้ได้ 1,200 คน แต่เป็นที่ชัดเจนว่าราเบ้นั้นเป็นบุคคลที่ดูท้าทายกว่าในหลาย ๆ ด้าน เขาเข้าร่วมกับพรรคนาซีในช่วงต้น ๆ ได้เป็นหัวหน้าของสาขาระดับท้องถิ่นและดูเหมือนไม่สงสัยในศรัทธาต่ออุดมการณ์นาซีของตนเลยbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /ถัง ตวนหลวน ผู้อำนวยการสถาบันหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยนานกิงเชื่อว่าราเบ้นั้นแท้ที่จริงไม่สนใจการเมืองและเข้าร่วมกับพรรคเพียงเพื่อจะได้รับการสนับสนุนในการตั้งโรงเรียนสอนภาษาเยอรมันที่เขาสร้างขึ้นในนานกิ่ง สำหรับหล่อน ความเป็นมนุษย์อันประเสริฐของราเบ้นั้นทำให้หล่อนซาบซึ้งใจที่สุด/p blockquotep"เขานั้นเป็นเพียงนักธุรกิจ ไม่ใช่พระหรือคนขององค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชน สิ่งที่เขาทำที่นี่คือการปกป้องพลเมืองของประเทศอื่นโดยไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองซึ่งได้พ้นไปจากหน้าที่ของตน เขาเป็นคนดีที่เข้าใจศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ "ถังกล่าวไว้/p /blockquote pราเบ้เป็นลูกชายของกัปตันเรือ เขาเกิดในเมืองฮัมบรูก ปี 1882 และเดินทางมาถึงเมืองจีนในปี 1908 เข้าทำงานให้กับบริษัทซีเมนส์สองปีต่อมา เขาทำงานในกรุงปักกิ่งจนถึงเดือนธันวาคม ปี 1931 เมื่อบริษัทได้ย้ายเขาไปยังสำนักงานในเมืองนานกิงbr /nbsp;nbsp;nbsp;br /ในฐานะเป็นตัวแทนอาวุโสประจำประเทศจีนของบริษัท เขาได้ขายโทรศัพท์ กังหันน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับรัฐบาลbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /ภาพถ่ายหลายใบได้แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของราเบ้ หลุมป้องกันภัยทางอากาศที่เขาสร้างในสวนของตัวเองในเดือนสิงหาคม ปี1937 ถูกคลุมด้วยธงรูปสวัสดิกะเพื่อให้เบี่ยงเบนความสนใจของผู้โจมตีbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /ในปี 1937 เป็นที่ชัดเจนว่า กองทัพญี่ปุ่นกำลังเคลื่อนเข้ามา และชุมชนต่างชาติและประชากรชาวจีนจำนวนมากของเมืองนานกิงรวมไปถึงรัฐบาลได้หลบหนีออกจากเมืองตั้งแต่พฤศจิกายนbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /ราเบ้ได้ส่งครอบครัวของตนกลับเยอรมันแต่เขายังคงอยู่เบื้องหลังพร้อมด้วยชาวต่างชาติจำนวนหลายสิบคนในการสร้างเขตปลอดภัย ไม่ช้าหลังจากกองทัพญี่ปุ่นมาถึง ราเบ้ได้รับเลือกให้เป็นประธานของคณะกรรมการที่มีสมาชิก 15nbsp; คนของเขตปลอดภัยนานาชาติ/p blockquotep"ในครั้งแรก เขาลังเลใจและกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัวตัวเอง แต่แล้วเขาก็เข้ารับตำแหน่ง และแบกรับความรับผิดชอบไว้และไม่หันหลังกลับ" ถังกล่าว/p /blockquote pฮวง หุยอิงได้เขียนชีวประวัติของราเบ้และสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจำนวนมาก/p blockquotep"ราเบ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือผู้มาไถ่ในร่างของมนุษย์โดยผู้รอดชีวิต สิ่งนี้นับได้ว่าเป็นการยกย่องในระดับสูงตามวัฒนธรรมของจีน" หล่อนว่าไว้/p /blockquote pแม้แต่ในเวลานั้นชื่อเสียงของเขาถึงระดับที่ว่าผู้หญิงจากมหาวิทยาลัยสตรีจินหลิงจำนวน 3,000 คนได้คุกเข่าตามข้างถนนด้วยความกตัญญูเมื่อราเบ้ถูกบังคับให้ออกไปจากเมืองในตอนต้นปี 1938br /nbsp;nbsp;nbsp;br /หลังจากกลับไปนครเบอร์ลิน ราเบ้ได้ไปเดินสายบรรยายเกี่ยวกับการสังหารหมู่และพยายามติดต่อฮิตเลอร์เพื่อให้เข้าไปแทรกแซง เขาถูกจับกุมและถูกสอบสวนโดยเกสตาโปเป็นเวลา 3 วัน แต่ด้วยเส้นสายของบริษัทซีเมนส์เขาได้รับการปล่อยตัวและถูกสั่งให้หุบปาก เขาเดินทางไปอัฟกานิสถานและกลับมากรุงเบอร์ลินเพื่อทำงานให้กับซีเมนส์ ภายหลังสงคราม เขาถูก”ถอนความเป็นนาซี" จากฝ่ายสัมพันธมิตรและสามารถยังชีพด้วยห่ออาหารและเงินที่ส่งมาจากชาวจีนที่รู้สึกกตัญญูต่อวีรกรรมของเขา ราเบ้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในปี 1950br /nbsp;nbsp;nbsp;br /ในตอนหนึ่งของไดอารี่ของเขาที่ถูกบันทึกในช่วงคริสต์มาส ปี 1937 สรุปแรงจูงใจของเขาได้อย่างดี เขาเพิ่งได้รับจดหมายอวยพรคริสต์มาสทั้งภาษาเยอรมันและภาษาจีนจากผู้อพยพเพื่อขอบคุณในสิ่งที่เขาได้ทำลงไป/p blockquotepnbsp;"ของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับคือการช่วยเหลือชีวิตของคนมากกว่า 600 คน"/p /blockquote pnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/IPMrcjuMbcE" height="1" width="1" alt=""/

ชาวเน็ตเผยเอกสารราคากลางจัดซื้อ CCTV กทม. ติงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 4TB ราคา 8 แสน

Sat, 29/08/2015 - 17:30
p!--break--!--break--/p div div id="fb-root"nbsp;/div script(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));/scriptdiv class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/CSILA90210/posts/891065370971189:0" data-width="500" div class="fb-xfbml-parse-ignore" blockquote cite="https://www.facebook.com/CSILA90210/posts/891065370971189:0" pจะบ้าไปเเล้วHard Disk 4TB ราคา 8 เเสนบาท??? 15 TB 2.7 ล้านบาท???20 TB 3.45 ล้านบาท??? http://office.bangkok.go.th/dotat/tor/2558/20082558/01/p.pdf/p pPosted by a href="https://www.facebook.com/CSILA90210"CSI LA/a onnbsp;a href="https://www.facebook.com/CSILA90210/posts/891065370971189:0"28 สิงหาคม 2015/a/p/blockquote /div /div pnbsp;/p p29 ส.ค. 2558a href="https://www.facebook.com/CSILA90210" เพจ CSI LA /aเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นเอกสารตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่การก่อสร้าง ของโครงการ a href="http://office.bangkok.go.th/dotat/tor/2558/20082558/01/p.pdf""งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าศูย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2"/a ของกองพัฒนาระบบจราจร สำนักการการจราจรและขนส่ง/p /div divทั้งนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงราคากลางที่สูงเกินไปของอุปกรณ์บางชิ้น เช่น อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB ที่มีราคาต่อหน่วยถึงชุดละ 800,000 บาท อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 15 TB ที่มีราคาต่อหน่วยถึงชุดละ 2,777,001 บาท และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 20 TB ที่มีราคาต่อหน่วยถึงชุดละ 3,450,000 บาท/div divnbsp;/div divnbsp;/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/L9zuO3QzyyA" height="1" width="1" alt=""/

คุมตัวผู้ต้องสงสัยระเบิดราชประสงค์ ตำรวจเตรียมแถลงข่าวเย็นนี้ (29 ส.ค.)

Sat, 29/08/2015 - 16:34
divจับกุมชายชาวต่างชาติต้องสงสัยวางระเบิดราชประสงค์ ผบ.ตร.เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เผยจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเย็นของวันนี้ (29 ส.ค.)/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div div29 ส.ค. 2558 a href="http://www.tnamcot.com/content/270839"สำนักข่าวไทย/aรายงานว่าทหาร-ตำรวจ ได้ปิดล้อมอพาร์ทเม้นทืย่านหนองจอก เพื่อจับกุมชายชาวต่างชาติต้องสงสัยวางระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมใกล้สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา และคุมชาวต่างชาติได้อีก 1 คนซึ่งเป็นผู้เช่าห้องให้ชายต้องสงสัยวางระเบิด สอบเค้นเพื่อหาความเกี่ยวข้อง/div divnbsp;/div divกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เข้าปิดล้อมตรวจค้นพูลอนันต์อพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่เลขที่ 134 / 5 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 11 ย่านหนองจอก หลังสืบสวนสอบสวนจนพบเบาะแสว่า มีชายต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหม ใกล้สี่แยกรราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา พักอาศัยอยู่/div divnbsp;/div divพลตำรวจโทศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยหลังนำกำลังเข้าปิดล้อมอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าวว่า การเข้าค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวชายชาวต่างชาติได้ 1 คน และอยู่ระหว่างตรวจค้นห้องพักอื่นๆในอพาร์ทเม้นต์ เบื้องต้นพบวัตถุบางอย่างคล้ายว่าจะสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุระเบิดได้ โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชายต้องสงสัยมาเช่าห้องพักที่นี่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสัญชาติพร้อมสอบปากคำผู้ต้องสงสัย และตรวจค้นห้องพักทั้ง 4 ชั้นอย่างละเอียด และมีรายงานว่า พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำลังเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ/div divnbsp;/div divด้านพลตำรวตเอกอัคราเดช พิมลศรี ผู้บังคับการกองปราบปราม กล่าวว่า วัสดุสำคัญที่พบในห้องของชายชาวต่างชาติต้องสงสัย คือ ลูกปรายขนาด 0.5 เซ็นติเมตรเหมือนกับที่พบในที่เกิดเหตุระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์/div divnbsp;/div divมีรายงานว่าหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในห้องชายต้องสงสัยคือ สารระเบิดที่เสื้อซึ่งตรวจพบในห้องพักของชายคนนี้ การเข้าตรวจค้นสามารถควบคุมตัวชายชาวต่างชาติได้อีก 1 คนซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าเช่าห้องพักดังกล่าว และอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหรือไม่ และมีรายงานว่าหลัง ผบ.ตร.เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเย็นของวันนี้ (29 ส.ค.)/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/s0OrEdZppeE" height="1" width="1" alt=""/

ผู้ประกอบการชายแดนใต้ทยอยเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิตพลัส ตามคำสั่ง กอ.รมน.

Sat, 29/08/2015 - 15:13
divผู้ประกอบการใน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ทยอยเปลี่ยนถังแก๊สเป็นแบบคอมโพสิตพลัสอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่งของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียจากเหตุระเบิด/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="http://nwnt.prd.go.th/centerapp/Common/GetFile.aspx?FileUrl=~/Uploads/Image/2558/08/29/PNOHT580829001004502.jpg" style="width: 550px; height: 367px;" //div divnbsp;/div div29 ส.ค. 2558 a href="http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL5808290010011"สวท.สงขลา/a รายงานว่าผู้ประกอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้มในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ทยอยเปลี่ยนถังแก๊สจากถังเหล็กมาเป็นถังคอมโพสิตพลัส ตามคำสั่งของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ให้เปลี่ยนชนิดถังแก๊สในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของ จ.สงขลาตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมที่ผ่านมาจากถังเหล็กขนาด 15 กิโลกรัมเป็นถังคอมโพสิต พลัสขนาด11 กิโลกรัม และห้ามมิให้มีการบรรจุและจำหน่ายถังเหล็กขนาด 15 กิโลกรัม โดยเฉพาะที่สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อยจำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายก๊าซหุงต้มในพื้นที่อ.สะบ้าย้อย ได้ทยอยเปลี่ยนถังคอมโพสิต พลัส ให้กับลูกค้าที่นำถังเหล็กมาเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะหมดจากท้องตลาดพร้อมกับประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้กับประชาชนและผู้ประกอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้มในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อยได้รับทราบและรีบนำถังแก๊สมาเปลี่ยน/div divnbsp;/div divทั้งนี้ เนื่องจากทางหน่วยความมั่นคงต้องการลดความรุนแรงและความสูญเสียกรณีที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้ถังแก๊สไปประกอบระเบิดเนื่องจากถังแบบคอมโพสิต พลัส จะเบาเมื่อจุดระเบิดความรุนแรงจะน้อยกว่าและไม่มีระเบิด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความสูญเสียจากเหตุระเบิด/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/APe7jzGJZlw" height="1" width="1" alt=""/

คสช.แถลงยังมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัว 36 ราย

Sat, 29/08/2015 - 14:45
divคสช.แถลงยังมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัว 36 ราย เผยผู้รับผิดชอบให้การดูแลอย่างดีที่สุด ส่วนการสืบสวนคดียังคงมีความก้าวหน้าตามลำดับห้วงเวลา ด้านผบ.ตร.มั่นใจจับมือวางบึ้มแยกราชประสงค์-ท่าเรือสาทรได้/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div div29 ส.ค. 2558 คสช.แถลงด้านการสืบสวนสอบสวนคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบคดีล่าสุดว่ายังคงมีความก้าวหน้าตามลำดับห้วงเวลา การสืบทางเทคนิค ทั้งจากกล้อง CCTV หรือผลพิสูจน์จากงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ถูกเก็บบันทึกเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเปรียบเทียบพิสูจน์ทราบบุคคลต้องสงสัยดำเนินการไปเกือบครบถ้วนแล้ว/div divnbsp;/div divการสืบด้วยข้อมูลทางด้านสังคม การดำเนินชีวิต เช่น การคัดกรองผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการในลักษณะปูพรมในทุกๆ พื้นที่ ด้วยกำลังจากตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากพี่น้องประชาชน ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องใช้เวลา เพื่อให้ผลลัพธ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด และ จนท.ตำรวจ มั่นใจพอจะมองเห็นเค้าลางบางส่วน แต่คงต้องรอองค์ประกอบอื่นๆ มาสนับสนุนอย่างเพียงพอ ซึ่งความคืบหน้าทาง สตช. จะแจ้งให้ทราบต่อไป/div divnbsp;/div divสำหรับการดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและสถานที่ยังคงมีการปรับให้เกิดความเหมาะสม โดยหน้าที่ทหารและตำรวจอย่างดีที่สุด ขอขอบคุณผู้ที่ได้แจ้งข้อมูลเบาะแสต่างๆ มายังศูนย์ติดตามสถานการณ์ คสช. ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1515 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบางส่วนมีประโยชน์และได้ถูกส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปแล้ว/div divnbsp;/div divผบ.ตร.มั่นใจจับมือวางบึ้มแยกราชประสงค์-ท่าเรือสาทรได้/div divnbsp;/div divด้านพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวหลังเรียกประชุมลับนายตำรวจระดับสูงและชุดคลี่คลายคดีระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์ และบริเวณท่าเรือสาทร ว่า หลังส่งตำรวจนอกเครื่องแบบและอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาแฝงตัวในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยวและที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ เพื่อหาข่าวและข้อมูลคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิด/div divnbsp;/div divโดยได้รายงานผลการลงพื้นที่ ตลอดจนสรุปความคืบหน้าการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งของภาครัฐและเอกชน การนำอุปกรณ์พิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากต่างประเทศและบริษัทเอกชนต่างๆ ทำให้รู้ขบวนการและกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันก่อเหตุ และชัดเจนมากขึ้นว่ามีการก่อเหตุหลายคน โดยแบ่งหน้าที่กันทำเป็นกระบวนการ จึงสั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีเร่งสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติ มั่นใจว่าตำรวจจะสามารถจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้ในเร็ววันนี้/div divnbsp;/div divnbsp;/div divspan style="color:#ff8c00;"strongที่มาข่าวเรียบเรียงจากสำนักข่าวไทย/strong/span/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/97RfH-prZfw" height="1" width="1" alt=""/

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช นั่ง ผบ.ทบ. - พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นปลัดกลาโหม

Sat, 29/08/2015 - 04:11
pประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โยกย้าย 831 ตำแหน่ง พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็น ผบ.ทบ. - พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นปลัดกลาโหม - พล.อ.วลิต โรจนภักดี เป็นรอง ผบ.ทบ. - พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ เป็น ผบ.ทร. ส่วน พล.ร.ต. พงศกร กุวานนท์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือดำน้า/p p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5752/20949789472_f3311ee95f_z.jpg" style="width: 560px; height: 315px;" //p pspan style="color:#ff8c00;"strongส่วนหนึ่งของการตำแหน่งนายทหารที่มีการปรับเปลี่ยน หลังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (แถวบน จากซ้ายไปขวา) (1) พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม (2) พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3) พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก (4) พล.อ. วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก/strong/span/p pspan style="color:#ff8c00;"strong(แถวล่าง จากซ้ายไปขวา) (5) พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นเสนาธิการทหารบก (6) พล.อ.อ. วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ (7) พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ และ (8) พล.ร.ต. พงศกร กุวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ (ที่มาของภาพ: กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กองทัพบก, โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองทัพเรือ)/strong/span/p pnbsp;/p pเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558 ในa href="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDF"เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา/a มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ รวม 831 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่/p pnbsp;/p pstrongกระทรวงกลาโหม/strong/p pพล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม/p pnbsp;/p pstrongกองบัญชาการทหารสูงสุด/strong/p pพล.อ. สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pพล.อ. วิเชียร ศิริสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pพล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pพล.อ.อ. ถาวร มณีพฤกษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pพล.อ. ประสูตร รัศมีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pnbsp;/p pstrongกองทัพบก/strong/p pพล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก/p pพล.อ. วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก/p pพล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหารบก/p pพล.ท. กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/p pพล.ท. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/p pพล.ท. สุรเดช เฟื่องเจริญ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก/p pพล.ท. สสิน ทองภักดี เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก/p pพล.ท. สุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก/p pพล.ท. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1/p pพล.ต. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3/p pพล.ต. วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4/p pพล.ต. ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p pnbsp;/p pstrongกองทัพอากาศ/strong/p pพล.อ.อ. วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ/p pพล.อ.อ. ทวิเดนศ อังศุสิงห์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/p pพล.อ.อ. เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/p pพล.อ.ท. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p pพล.อ.ท. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p pพล.อ.ท. มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p pพล.อ.ท. อำพล อิ่มบัว เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p pnbsp;/p pstrongกองทัพเรือ/strong/p pพล.ร.อ. ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ/p pพล.ร.อ. ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ/p pพล.ร.อ. ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/p pพล.ร.อ. พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ/p pพล.ร.ต. พงศกร กุวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ/p pพล.ร.ท. นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/p pน.อ. ภิญโญ โตเลี้ยง เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ/p pnbsp;/p pโดยละเอียดของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้/p pnbsp;/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strong000/strong/span/p p style="text-align: center;"ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีbr /เรื่อง ให้นายทหารรับราชการbr /มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้/p pstrongกระทรวงกลาโหม/strong/p p1. พลเอก นพดล ฟักอังกูร เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม/p p2. พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น จเรทหารทั่วไป/p p3. พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p4. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม/p p5. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม/p p6. พลเอก พอพล มณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม/p p7. พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม/p p8. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม/p p9. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม/p p10. พลเอก ทวีป เนตรนิยม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pnbsp;/p p11. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p12. พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร/p p13. พลโท ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/p p14. พลโท ปิยะ ครุธเวโช รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p15. พลโท วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p16. พลโท วัลลภ รักเสนาะ เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p17. พลโท วิสุทธิ์ นาเงิน รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา/p p18. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม/p p19. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ/p p20. พลโท เดชา ปุญญบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p pnbsp;/p p21. พลโท อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p22. พลโท วรวุธ กิจพจน์ หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p23. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p24. พลโท วิทยา จินตนานุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p25. พลโท เอกพร พินโปน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p26. พลโท ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p27. พลโท ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p28. พลโท เดชา เหมกระศรี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p29. พลโท ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p30. พลโท ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p pnbsp;/p p31. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p32. พลโท อภิชัย หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p33. พลโท จีรศักดิ์ บุตรเนียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p34. พลโท พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p35. พลโท อัศวิน แจ่มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p36. พลโท เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p37. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p38. พลโท พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)/p p39. พลอากาศโท นพดล นุ่มศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)/p p40. พลอากาศโท ธนู ปานสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)/p pnbsp;/p p41. พลโท อาวุธ แสงตะวัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p42. พลโท ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา/p p43. พลโท สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม/p p44. พลโท นพพงษ์ กิจรัตนา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p45. พลตรี ชมพล อามระดิษ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/p p46. พลตรี ไชยชาญ ศรีวิเชียร รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/p p47. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตราเป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม/p p48. พลเรือตรี ธนกฤต วงษ์ชัยสมร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม/p p49. พลอากาศตรี อรณพ เมนะรุจิ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม/p p50. พลตรี โชคดี เกตสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pnbsp;/p p51. พลตรี ชาติชาย แจ้งสี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p52. พลตรี พชร ชัยวุฒิ ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p53. พลตรี สุทธิศักดิ์ สลักคำ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p54. พลตรี สมศักดิ์ รุ่งสิตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p55. พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ/p p56. พลตรี รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม/p p57. พลตรี อภิชาติ อุ่นอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p58. พลตรี ชูเกียรติ จุณณะปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p59. พลตรี สรโกเศศ เปี่ยมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p60. พลตรี สถาพร มหารักษิต ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p pnbsp;/p p61. พลตรี สมนึก เอนกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p62. พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p63. พลตรี สมศักดิ์ ต่างท้วม หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p64. พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p65. พลตรี สิทธิพร ศรีสุขโข ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p66. พลตรี ชูนล หาสารีสร ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p67. พลตรี ชัยยศ อุ่นเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p68. พลอากาศตรี ชิดพล เกษมคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)/p p69. พลตรี อำนาจ สมประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p p70. พลตรี ณภัทร สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)/p pnbsp;/p p71. พลตรี จักรกริช จันเทร์มะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม/p p72. พลตรี ยุทธ พรหมพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p73. พลตรี อภินันท์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p74. พลตรี ปริญญา ฉายดิลก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p75. พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา/p p76. พลตรี รภิต ประทุมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา/p p77. พลตรี พนมเทพ เวสารัชชนันท์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ/p p78. พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม/p p79. พลตรี อนิรุจน์ มัสโอดี นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร/p p80. พลตรี ปรีชา สายเพ็ชร รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม/p pnbsp;/p p81. พลตรี มโน นุชเกษม ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม/p p82. พลตรี ชัยยศ ลิลิตวงษ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม/p p83. พลตรี ร่มเกล้า ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p84. พลอากาศตรีหญิง รจเรขา เบญจกุล ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p85. พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p86. พันเอก ประจักร ยิ้มภักดี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/p p87. พันเอก ฐิติพล ไวยพจน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม/p p88. พันเอก ไชยอนันต์ คำชุ่ม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม/p p89. พันเอก ยุทธนินทร์ บุนนาค เป็น เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p90. พันเอก นุชิต ศรีบุญส่ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p pnbsp;/p p91. พันเอก เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p92. พันเอก ธนพล เป๋อรุณ เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p93. นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม/p p94. พันเอก บรรพต เกิดผลเสริฐ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร/p p95. นาวาเอก สรรศิริ เจริญศักดิ์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด/p p96. พันเอก สราดล สุรัตพิพิธ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด/p p97. นาวาเอก เผ่าเทพ ประสานพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ/p p98. พันเอก สัณณชัย ทองขวัญ เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร/p p99. พันเอก สมบัติ ประสานเกษม เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม/p p100. พันเอก ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม/p pnbsp;/p p101. พันเอก วีระวุฒิ ผันนภานุกูล เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม/p p102. พันเอก สมชาติ ศิลป์เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p103. พันเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม/p p104. พันเอก โกศล ชูใจ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p105. พันเอก ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p106. พันเอก เกรียงศักดิ์ แย้มศิริ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p107. พันเอก ณพล จีนวรรณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p108. พันเอกหญิง บุญรักษา นาควานิช เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p109. พันเอก จีรวัฒน์ รอดทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p110. พันเอก วัลลภ เอี่ยมสมบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pnbsp;/p p111. พันเอก สุพมิตร ตรีธารทิพย์วิกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p112. พันเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p113. พันเอก สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p114. พันเอก วรวุธ เอี่ยมอำภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p115. พันเอก รังษี กิตติญาณทรัพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p116. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p117. พันเอก คำรณ ชาติเสวียง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p118. พันเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p119. พันเอก เอกมล สินหนัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p120. พันเอก จรรยา ปัถวีเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p121. พันเอก อดิศร ขาวกระจ่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p122. พันเอก ดำรง เรืองฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p123. พันเอก วิญญู เชาว์นวม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p124. พันเอก พีรพงศ์ ศรีพันธุ์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p125. พันเอก นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p126. พันเอก ชาติชาย มาเมือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p127. พันเอก ชูศิลป์ งามประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p128. พันเอก สุเชษฐ์ ตันยะเวช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p129. พันเอก ชุมพล แก้วล้วน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p130. พันเอก อภิชาติ ไชยะดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pnbsp;/p p131. พันเอก ชำนัญพจน์ พูลเกษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p132. นาวาอากาศเอก นิพัทธ เล็กขาว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p133. พันเอกหญิง พรกมล พิพิธกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p134. พันเอกหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p135. พันเอกหญิง วัชราภรณ์ แจ่มสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p136. พันเอกหญิง อรวรรณ อุชชิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p p137. พันเอกหญิง วราภรณ์ นาครัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pnbsp;/p pstrongกองบัญชาการกองทัพไทย/strong/p p138. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p139. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p140. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pnbsp;/p p141. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p142. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p143. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร/p p144. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหาร/p p145. พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร/p p146. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหาร/p p147. พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p148. พลเอก ธวัชชัย บุญศรี ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง/p p149. พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น รองเสนาธิการทหาร/p p150. พลโท หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p pnbsp;/p p151. พลโท พรพิพัฒน์ เบญญศรี ปลัดบัญชีทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p152. พลอากาศโท ยรรยง คันธสร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p153. พลโท สีหนาท วงศาโรจน์ เจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย/p p154. พลโท สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)/p p155. พลโท บุญชู เกิดโชค เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)/p p156. พลโท บัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p p157. พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p p158. พลโท ณัศพล กันตะปีติ เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p p159. พลโท พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p p160. พลโท วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p pnbsp;/p p161. พลโท พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p p162. พลโท ทศพร ศิลปาจารย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p p163. พลโท สมชาย วัชรานาถ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)/p p164. พลโท พิจิตร แก้วลี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ปลัดบัญชีทหาร/p p165. พลโท ธนสร ป้องอาณา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p166. พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร/p p167. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/p p168. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p169. พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย/p p170. พลตรี ชัยยันต์ จิตต์ทา รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย/p pnbsp;/p p171. พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย/p p172. พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/p p173. พลอากาศตรี ไกรพล ยั่งยืน รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร/p p174. พลตรี ธงชัย สาระสุข รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร/p p175. พลตรี พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร/p p176. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย/p p177. พลตรี สถาพร พันธ์กล้า ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหาร/p p178. พลเรือตรี สุธีพงศ์ แก้วทับ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p179. พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p180. พลตรี ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pnbsp;/p p181. พลตรี ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p182. พลตรี สุวัฒน์ เจียมอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p183. พลตรี จุลพจน์ อิทธะรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p184. พลตรี ชัยกรณ์ นิลเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p185. พลตรี สุพัฒน์ ภูตินาถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p186. พลตรี ธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p187. พลตรี สุทธินันท์ ชมภูจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p188. พลตรี ปรัชญา นครเก่า รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p189. พลตรี พัชระ จำรัสประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p190. พลตรี ณัฐ จิตต์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p pnbsp;/p p191. พลตรี สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p192. พลตรี นิพนธ์ มณีใส ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p193. พลตรี ณัฐกร ทิพย์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p194. พลตรี เดชธิชัย ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p195. พลตรี ภานุสร เกษสังข์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p196. พลตรี ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p197. พลตรี ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p198. พลตรี สุรพล วันเพ็ญ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p199. พลตรี ฤาเดช ชื่นประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)/p p200. พลตรี เทวัญ สมบุญโต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร/p pnbsp;/p p201. พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร/p p202. พลตรี อัศฎางค์ สัจจปาละ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร/p p203. พลตรี สนธิ นวกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย/p pเป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย/p p204. พลตรี ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา/p pหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p205. พลตรี ทำนุ โพธิ์งาม รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p206. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p pเป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p207. พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/p pเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p208. พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p209. พลตรี ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p210. พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร/p pเป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร/p pnbsp;/p p211. พลตรี คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง/p pกรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/p p212. พลตรี สมเกียรติ วรรณพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงาน/p pโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร/p p213. พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย/p p214. พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร/p p215. พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร/p pเป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย/p p216. พลตรี ปรีชา เทียมฉัตร์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองปลัดบัญชีทหาร/p p217. พลอากาศตรี มงคล พันธุ์เพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p pเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร/p p218. พลตรี ชัชชัย ภัทรนาวิก รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร/p pกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ/p pต่อต้านการก่อการร้ายสากล/p p219. พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง/p pสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ/p pป้องกันประเทศ/p pnbsp;/p p220. พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง/p pวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์/p pสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p221. พลตรี ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5/p pหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p222. พลตรี อภิรมย์ จินตเกษกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร/p pเป็น เจ้ากรมการเงินทหาร/p p223. พลตรี กิตติภพ มนูญนิมิตร รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร/p pเป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/p p224. พลตรี วิบูลจิตร สว่างอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p pเป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร/p p225. พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร/p p226. พลตรี จรูญ อำภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร/p p227. พลตรี ศุภเดช แก้วเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p228. พลอากาศตรี รัฐเดช จุลวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์/p pกรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p229. พลตรี กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย/p p230. พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย/p pเป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p pnbsp;/p p231. พลอากาศตรีหญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ เจ้ากรมการเงินทหาร/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p232. พันเอก วันชัย ชัยประภา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย/p p233. พันเอก ธิติชัย เทียนทอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร/p p234. พันเอก ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา/p pหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p235. พันเอก ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง เป็น ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง/p pสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p236. พันเอก นพดล มังคละทน เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p237. พันเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p238. พันเอก ธีระ ญาณวโร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำเสนาธิการทหาร/p p239. นาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/p p240. นาวาเอก วรรณ์ลบ ทับทิม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองเสนาธิการทหาร/p pnbsp;/p p241. นาวาเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/p p242. พันเอก ดนัย เถาว์หิรัญ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย/p p243. พันเอก วิชัย ชูเชิด เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร/p p244. พันเอก มนต์ ทวีวรรณบูลย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์/p pกรมส่งกำลังบำรุงทหาร/p p245. พันเอก ศุภฤกษ์ ชัยชนะ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร/p p246. พันเอก หัสฎี วงศ์อิศเรศ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร/p p247. พันเอก ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ/p pอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง/p p248. พันเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5/p pหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/p p249. พันเอก สัณห์เพชร สายสรรพมงคล เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ/p pศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง/p p250. นาวาอากาศเอก อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร/p pnbsp;/p p251. นาวาอากาศเอก ศุภณัฏฐ หนูรอด เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร/p p252. นาวาอากาศเอก ไกรสร จันทร์เรือง เป็น รองปลัดบัญชีทหาร/p p253. พันเอก พหล แก้วพรรณนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง/p pวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p p254. พันเอก จีรยุทธ ทุนเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย/p p255. พันเอก ธนภัทร พละพล เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย/p p256. พันเอก วิธัต เสมาชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p257. พันเอก สุชาติ สุทธิผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p258. พันเอก วรพจน์ เร้าเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p259. พันเอก อำนาจ จันทรนิมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p260. พันเอก ขจรจักร ศิริมงคลพิสิษฎฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p pnbsp;/p p261. พันเอก ทวีป ปิยะอรุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p262. พันเอก ชรารักษ์ สมนาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p263. พันเอก สุริยะ วงศ์ใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p264. พันเอก วิสุทธิ์ บุญยินดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p265. พันเอก สุชาต สุขสายชล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p266. พันเอก ไพโรจน์ ศรีคเรศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p267. พันเอก ทนงศักดิ์ รองทิม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p268. พันเอกหญิง พิรุณี เลขกิจสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p269. พันเอกหญิง จารุณี อรัณยกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p270. พันเอกหญิง กรวิกา โพธิโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p pnbsp;/p p271. นาวาเอกหญิง ปิยาภรณ์ สร้างสมวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p272. นาวาเอกหญิง วรนารถ พงศ์พิพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p273. นาวาเอกหญิง จินดา สระสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย/p p274. นาวาอากาศเอกหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก/p p275. พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก/p p276. พลเอก วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก/p p277. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก/p p278. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหารบก/p p279. พลเอก กิตติ อินทสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/p p280. พลเอก ชนะพล แก้ววาตะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p p281. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/p p282. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/p p283. พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/p p284. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p285. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p286. พลโท วิวรรธน์ สุชาติ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p287. พลโท เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ รองเสนาธิการทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p288. พลโท สมชาย ยังพิทักษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p289. พลโท พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p290. พลโท อาชาไนย ศรีสุข แม่ทัพน้อยที่ 2/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p pnbsp;/p p291. พลโท เกษม ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ 3/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p292. พลโท นพวงศ์ สุรวิชัย แม่ทัพน้อยที่ 4/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p293. พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p294. พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p295. พลโท กฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p296. พลโท ชาญชัย ยศสุนทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p297. พลโท สิริศักดิ์ วรเจริญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p298. พลโท สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล ที่ปรึกษากองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p299. พลโท พันธ์ศักด์ิ จันทร์ด้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p300. พลโท ตฤณ กาญจนานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p pnbsp;/p p301. พลโท นคร สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p302. พลโท อภิรัตน์ สุวรรณตรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)/p p303. พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก/p pเป็น รองเสนาธิการทหารบก/p p304. พลโท สสิน ทองภักดี เจ้ากรมยุทธการทหารบก/p pเป็น รองเสนาธิการทหารบก/p p305. พลโท สุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/p pเป็น รองเสนาธิการทหารบก/p p306. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพน้อยที่ 1/p pเป็น แม่ทัพภาคที่ 1/p p307. พลโท พลภัทร วรรณภักตร์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p pสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก/p p308. พลตรี วราห์ บุญญะสิทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1/p pเป็น รองเสนาธิการทหารบก/p p309. พลตรี จิระพันธ์ มาลีแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11/p pเป็น รองเสนาธิการทหารบก/p p310. พลตรี สรรชัย อจลานนท์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก/p pเป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก/p pnbsp;/p p311. พลตรี ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน/p pกรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก/p p312. พลตรี ธนเดช เหลืองทองคำ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก/p pเป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก/p p313. พลตรี ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการ/p pทหารบก เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก/p p314. พลตรี สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ 3/p pเป็น แม่ทัพภาคที่ 3/p p315. พลตรี วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/p pเป็น แม่ทัพภาคที่ 4/p p316. พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1/p pเป็น แม่ทัพน้อยที่ 1/p p317. พลตรี วิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาคที่ 2/p pเป็น แม่ทัพน้อยที่ 2/p p318. พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง รองแม่ทัพภาคที่ 3/p pเป็น แม่ทัพน้อยที่ 3/p p319. พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4/p pเป็น แม่ทัพน้อยที่ 4/p p320. พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p pเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p pnbsp;/p p321. พลตรี ธนดล สุรารักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง/p pเป็น เจ้ากรมการทหารช่าง/p p322. พลตรี วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/p pเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/p p323. พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก/p pเป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/p p324. พลตรี มณฑล วัฒนธร เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย/p pทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก/p p325. พลตรี พลรบ โชคระดา รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก/p pเป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก/p p326. พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p pเป็น ที่ปรึกษากองทัพบก/p p327. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษา/p pพระองค์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p328. พลตรี ชลอ เหาะเจริญสุข รองปลัดบัญชีทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p329. พลตรี ประวิทย์ หูแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 2/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p330. พลตรี มณี จันทร์ทิพย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p pnbsp;/p p331. พลตรี ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รองแม่ทัพน้อยที่ 2/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p332. พลตรี โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัย/p pทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p333. พลตรี จัดพล วุฑฒกนก รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p334. พลตรี สมพงษ์ ไทรงาม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p335. พลตรี ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p336. พลตรี นพดล ยิ้มถนอม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p337. พลตรี เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p338. พลตรี บรรณวัฒน์ มาโกมล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p339. พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ เจ้ากรมการเงินทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p340. พลตรี ชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p pnbsp;/p p341. พลตรี พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p342. พลตรี วิบูล ขยันกิจ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ/p pกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p343. พลตรี จรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p344. พลตรี มนตรี กำแพงเศรษฐ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p345. พลตรี ธนกร จงอุตส่าห์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p346. พลตรี การุณ ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p347. พลตรี ไสว พลการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p348. พลตรี ฐิตินันท์ อุตมัง ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p349. พลตรี สรชัช วรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและ/p pยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p350. พลตรี ณรงค์ สบายพร ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหาร/p pกรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p pnbsp;/p p351. พลตรี โสภณ สงวนพงษ์ เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p352. พลตรี วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p353. พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p pสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p354. พลตรี องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p355. พลตรี ธีระ กรใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p356. พลตรี จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p357. พลตรี อัคร ทิพโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p358. พลตรี ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p359. พลตรี ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p360. พลตรี สิทธิ ปิยะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p pnbsp;/p p361. พลตรี บุญเพิ่ม พิทักษ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p362. พลตรี สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p363. พลตรี ต่อศักดิ์ สุมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p364. พลตรี วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p365. พลตรี อัษฎา แสงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p366. พลตรี เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p367. พลตรี นักรบ บุญบัวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)/p p368. พลตรี สมภพ ยะโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร/p pสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก/p p369. พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล/p pกรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก/p p370. พลตรี ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ/p pทางทหารกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก/p pnbsp;/p p371. พลตรี กัมพล ดิษฐคำเริง ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง/p pกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก/p p372. พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1/p p373. พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1/p p374. พลตรี ธรากร ธรรมวินทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2/p p375. พลตรี นิรุทธ์ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2/p p376. พลตรี โอม สิทธิสาร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3/p p377. พลตรี ธนา จารุวัต เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3/p p378. พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4/p p379. พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 4/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4/p p380. พลตรี เกื้อกูล อินนาจักร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี/p pเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4/p pnbsp;/p p381. พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1/p pเป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 1/p p382. พลตรี สมชาย เพ็งกรูด เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/p pเป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 2/p p383. พลตรี ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1/p pเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p p384. พลตรี พิบูลย์ มณีโชติ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p pเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p p385. พลตรี บุญธัม สามปรุ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้/p pอากาศยาน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก/p p386. พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 1/p pเป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง/p p387. พลตรี พิษณุ บุญรักษา เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก/p pเป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก/p p388. พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ/p pกรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก/p p389. พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/p pศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/p p390. พลตรี ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก/p pnbsp;/p p391. พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง/p pเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/p p392. พลตรี สุริศร์ สุขชุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11/p pเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/p p393. พลตรี ธรรมนูญ วิถี ผู้ชำนาญการกองทัพบก/p pเป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9/p p394. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม/p pเป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6/p p395. พลตรี สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1/p p396. พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ/p p397. พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pเป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก/p p398. พลตรี ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก/p p399. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16/p p400. พลตรี สุริยา ปาวรีย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19/p pnbsp;/p p401. พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21/p p402. พลตรี มนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/p p403. พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26/p p404. พลตรี สถาภรณ์ ใบพลูทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/p p405. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/p p406. พลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29/p p407. พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/p p408. พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37/p p409. พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/p p410. พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/p pnbsp;/p p411. พลตรี ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43/p p412. พลตรี อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44/p p413. พลตรี วิชัย ทัศนมณเฑียร เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 4/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45/p p414. พลตรี โภชน์ นวลบุญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี/p pเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46/p p415. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี/p pเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก/p p416. พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา/p pศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์/p pพระมงกุฎเกล้า/p p417. พลตรี อดิศร โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก/p p418. พลตรี ดุษฎี ทัตตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า/p p419. พลตรี สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า/p p420. พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ เลขานุการกองทัพบก/p pเป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/p pnbsp;/p p421. พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p422. พลตรี วชิรทิตย์ ยี่สาคร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p423. พลตรี วิเชต เมาลานนท์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p424. พลตรี สุเทพ พูลวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p425. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p426. พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p427. พันเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์/p p428. พันเอก วรพล วิศรุตพิชญ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/p p429. พันเอก ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11/p p430. พันเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2/p pรักษาพระองค์/p pnbsp;/p p431. พันเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน/p p432. พันเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3/p p433. พันเอก ธานินทร์ สุวรรณคดี เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4/p p434. พันเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11/p p435. พันเอก อภิชาติ สุขแจ่ม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17/p p436. พันเอก อัศวิน บุญธรรมเจริญ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18/p p437. พันเอก อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22/p p438. พันเอก อำนวย จุลโนนยาง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24/p p439. พันเอก อรรถ สิงหัษฐิต เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210/p p440. พันเอก บุญยืน อินกว่าง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31/p pnbsp;/p p441. พันเอก วิรัช ปัญจานนท์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34/p p442. พันเอก สุพจน์ บูรณจารี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36/p p443. พันเอก เกียรติศักดิ์ ดวงแดง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/p p444. พันเอก เจษฎา เปรมนิรันดร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 1/p p445. พันเอก วัลลภ ฐิติกุล เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 4/p p446. พันเอก ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก/p p447. พันเอก ชูชาติ สุกใส เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก/p p448. พันเอก วีระพันธ์ สมัครการ เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/p p449. พันเอก ปัณณทัต กาญจนะวสิต เป็น เลขานุการกองทัพบก/p p450. พันเอก ลือเดช แสงชาติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก/p pnbsp;/p p451. พันเอก ศักดา ศิริรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก/p p452. พันเอก วัลลภ แดงใหญ่ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก/p p453. พันเอก พิชัย ผลพันธิน เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก/p p454. พันเอก ปราการ ปทะวานิช เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง/p p455. พันเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/p p456. พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1/p p457. พันเอก ชาญชัย ว่านเครือ เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/p p458. พันเอก สมพล ปานกุล เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 4/p p459. พันเอก อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ/p p460. พันเอก บัณฑิต สุวัฑฒน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก/p pnbsp;/p p461. พันเอก สุเทพ หิมารัตน์ เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก/p p462. พันเอก อยุทธ์ ศรีวิเศษ เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพลกรมกำลังพลทหารบก/p p463. พันเอก พีระ ฉิมปรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก/p p464. พันเอก ชนาวุธ บุตรกินรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก/p p465. พันเอก สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารบก/p p466. พันเอก รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก/p p467. พันเอก วิทยา เปี่ยมสุวรรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก/p p468. พันเอกหญิง วัฒนา อิ่มเงิน เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า/p p469. พันเอกหญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา/p pวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า/p p470. พันเอก เธียรศักดิ์ รื่นเริง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p pnbsp;/p p471. พันเอก เศกสุข กำธร เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)/p p472. พันเอก ชวการ คมคาย เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก/p p473. พันเอก กุศล ฤทธิ์เรืองเดช เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก/p p474. พันเอก ศักดา เนียมคำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p475. พันเอก ฐิติศักดิ์ สมทัศน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p476. พันเอก กรีพล อุทิตสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p477. พันเอก บัณฑิต สะอาดศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p478. พันเอก องอาจ คุลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p479. พันเอก อนุสรณ์ นุตสถิตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p480. พันเอก เรวัตร์ พิชิตโชคอนันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pnbsp;/p p481. พันเอก อาทิตย์ สุขพลอย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p482. พันเอก สุรชัย สินไชย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p483. พันเอก ฉัตรกุล บัวรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p484. พันเอก บรรพต พูลเพียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p485. พันเอก หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p486. พันเอก อรรถพร อินทรทัต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p487. พันเอก ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p488. พันเอก วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p489. พันเอก จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p490. พันเอก สุชาติ พรมใหม่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pnbsp;/p p491. พันเอก คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p492. พันเอก กฤษณะ วัชรเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p493. พันเอก อรรถพร ทองธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p494. พันเอก มานะ ตรีนิคม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p495. พันเอก โสภณ จันทร์เปรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p496. พันเอก ปริญญา ปูรณะปัญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p497. พันเอก ศรายุทธ พันธุ์วัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p498. พันเอก นันทวงศ์ โชคถาวร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p499. พันเอก ราเชนทร์ จั่นทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p500. พันเอก ถวัลย์ สิริวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pnbsp;/p p501. พันเอก ศุภณัฎฐ์ อ่วมประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p502. พันเอก ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p503. พันเอก ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p504. พันเอก วัลลภ เจิมภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p505. พันเอก ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p506. พันเอก อังกูร เอี้ยงทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p507. พันเอก เกรียงไกร หาญตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p508. พันเอก ประดิษฐ์ วิยะรันดร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p509. พันเอก สุขสันต์ โบว์สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p510. พันเอก สมสกุล แสงงาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pnbsp;/p p511. พันเอก เกรียงเดช แย้มโอษฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p512. พันเอก ชลิต แย้มจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p513. พันเอก ประสิทธิ์ ปัญจภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p514. พันเอก มนตรี กันธรีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p515. พันเอก ศศิวัฒน์ เยือกเย็น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p516. พันเอก สงบ นาคถนอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p517. พันเอก ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p518. พันเอก ปรีดา ศรีนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p519. พันเอก อาทิตย์ สายสรรพมงคล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p520. พันเอก สมชาย พวงจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pnbsp;/p p521. พันเอก ปฎิญญา ลีลาศเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p522. พันเอก จิตติ ชื่นชุ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p523. พันเอก พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p524. พันเอก ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p525. พันเอก ประเสริฐ แสงสูงเนิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p526. พันเอก เฉลิมชนม์ ดวงกลาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p527. พันเอก วิจารณ์ จดแตง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p528. พันเอก เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p529. พันเอกหญิง ไพจิตต์ อัศวธนบดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p530. พันเอกหญิง วรัญญา มณีรินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pnbsp;/p p531. พันเอกหญิง จุลลดา แสนสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p p532. พันเอกหญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/p pnbsp;/p pstrongกองทัพเรือ/strong/p p533. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ/p pเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ/p p534. พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/p pเป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ/p p535. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ/p p536. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/p p537. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น เสนาธิการทหารเรือ/p p538. พลเรือโท พลเดช เจริญพูล รองเสนาธิการทหารเรือ/p pเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ/p p539. พลเรือโท ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p540. พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองเสนาธิการทหารเรือ/p pเป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p pnbsp;/p p541. พลเรือโท จีรพัฒน์ ปานสกุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p542. พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p543. พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ/p pเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ/p p544. พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2/p pเป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/p p545. พลเรือโท พิเชฐ ขำเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p546. พลเรือโท อนันต์ สุขณียุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p547. พลเรือโท ชัยสินธุ์ ญาดี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p548. พลเรือโท ศุภพงษ์ ศิริสนธิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p549. พลเรือโท ไพฑูรย์ ประสพสิน รองเสนาธิการทหารเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p550. พลเรือโท ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p pnbsp;/p p551. พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการกองเรือยุทธการ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)/p p552. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/p pเป็น รองเสนาธิการทหารเรือ/p p553. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/p pเป็น รองเสนาธิการทหารเรือ/p p554. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ/p pทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ/p p555. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/p p556. พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ/p pเป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ/p p557. พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ/p pเป็น รองเสนาธิการทหารเรือ/p p558. พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ/p pเป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/p p559. พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ/p pเป็น รองเสนาธิการทหารเรือ/p p560. พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/p pเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ/p pnbsp;/p p561. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ/p p562. พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ/p p563. พลเรือตรี สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p564. พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ/p p565. พลเรือตรี อธินาถ ปะจายะกฤตย์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p566. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/p pเป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p p567. พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p568. พลเรือตรี อรุณ ทองแท้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p569. พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p570. พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์/p pnbsp;/p p571. พลเรือตรี ปัญญา เล็กบัว ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์/p pกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p572. พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p573. พลเรือตรี พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ/p pเป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p p574. พลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร/p pกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p575. พลเรือตรี นิเวช บุตรศรี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p576. พลเรือตรี พัลลภ ทองระอา รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ/p pเป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ/p p577. พลเรือตรี อดิเรก ชมภูนุช รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/p pเป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/p p578. พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p579. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2/p p580. พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ/p pnbsp;/p p581. พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ/p p582. พลเรือตรี วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/p pเป็น เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ/p p583. พลเรือตรี นพดล สุภากร เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ/p p584. พลเรือตรี คณิน ชุมวรฐายี รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/p p585. พลเรือตรี สำราญ โชติทัตต์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p586. พลเรือตรี พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า/p pกรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p587. พลเรือตรี อำนวย ประพันธ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p588. พลเรือตรี สุพรรณ เหมมาลา ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p589. พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p590. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ/p pnbsp;/p p591. พลเรือตรี อุบล อินทรพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p592. พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ/p pกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ/p p593. พลเรือตรี สิงขร ธีระสินธุ์ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช/p pกรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)/p p594. พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/p p595. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ/p pกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p p596. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2/p pเป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ/p p597. พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์/p pกรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ/p p598. พลเรือตรี พฤหัส รัชฎา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ/p p599. พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/p pเป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2/p p600. พลเรือตรี วันชัย ท้วมเสม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ/p pnbsp;/p p601. พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ/p p602. พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/p pเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/p p603. พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ/p p604. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2/p p605. พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ/p p606. พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ/p p607. พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น เลขานุการกองทัพเรือ/p p608. พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ/p p609. พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/p p610. พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ/p pเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง/p pnbsp;/p p611. พลเรือตรี ประดิษฐ สำอางค์อินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน/p pอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p p612. พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน/p pกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/p p613. พลเรือตรี บรรเจิด วิภาตะวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์/p pฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/p p614. พลเรือตรี โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า/p pกรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/p p615. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ/p pเป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ/p p616. พลเรือตรี ธีระพงษ์ มูลละ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p pเป็น รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ/p p617. พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/p pเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/p p618. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/p p619. พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ/p pกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ/p p620. พลเรือตรี กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ รองปลัดบัญชีทหารเรือ/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ/p pnbsp;/p p621. พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ/p pเป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ/p p622. พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ/p pเป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ/p p623. พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2/p pเป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ/p p624. พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ/p pกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p p625. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ/p p626. พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ/p p627. พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ/p p628. พลเรือตรี มนัสวี บูรณพงศ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร/p pสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ/p p629. พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล เลขานุการกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ/p p630. พลเรือตรี ทินกร ตัณฑากาศ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ/p pnbsp;/p p631. พลเรือตรี บุญเรือง หอมขจร ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ/p p632. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล/p pกรมกำลังพลทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ/p p633. พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ/p p634. พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ/p p635. พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ/p p636. พลเรือตรี ธีรกุล พิชัยจุมพล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2/p p637. พลเรือตรี ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ/p pเป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/p p638. พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต/p pอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/p p639. พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ/p p640. พลเรือตรี ไชยชนะ อาทมาท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ/p pnbsp;/p p641. พลเรือตรี สันติ เปาอินทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/p p642. พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน/p pกรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ/p p643. พลเรือตรี พิสัย สุขวัน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ/p pกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/p p644. พลเรือตรี ประพัฒน์ สมบุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ/p pเป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ/p p645. พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร์ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ/p pเป็น ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ/p p646. พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ/p pกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ/p p647. พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1/p pเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ/p p648. พลเรือตรี วินัย มณีพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์/p p649. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน/p pและรักษาฝั่ง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/p p650. พลเรือตรี วสันต์ สุภาสงวน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pnbsp;/p p651. พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ/p pเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p p652. พลเรือตรี บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าว/p pทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ/p p653. พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p654. พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ/p p655. พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ/p pกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ/p p656. พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ/p p657. พลเรือตรี เคารพ แหลมคม ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ/p pเป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ/p p658. พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pเป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3/p p659. พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร/p pสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ/p p660. นาวาเอก สอง เอกมหาชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pnbsp;/p p661. นาวาเอก พรชัย แย้มกลิ่น เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ/p p662. นาวาเอก วิชัย มนัสศิริวิทยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p663. นาวาเอก โสภณ จงเรืองศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p664. นาวาเอก ธีรวัฒน์ ศรีชลา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ/p p665. นาวาเอก ต่อศักดิ์ วิจิตรโท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p666. นาวาเอก เสนิส ทังสุบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p667. นาวาเอก อนุชาติ บุญรอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p668. นาวาเอก สุธรรม อยู่ดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p669. นาวาเอก สมัย ใจอินทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ/p p670. นาวาเอก นพรัตน์ เลิศล้ำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pnbsp;/p p671. นาวาเอก สมเจตน์ วันหว่าน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p672. นาวาเอก ศุภกร ปรกแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p673. นาวาเอก สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ/p p674. นาวาเอก มนู เสียงเสนาะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p675. นาวาเอก สิรภพ สุวรรณดี เป็น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ/p p676. นาวาเอก สุรพงษ์ เผือกน้อย เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ/p p677. นาวาเอก ปรัชญา กุมุท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p678. นาวาเอก จารึก สมรรคบุตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p679. นาวาเอก พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p680. นาวาเอก เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pnbsp;/p p681. นาวาเอก ศิริชัย เนยทอง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์/p p682. นาวาเอก สมชนก จารุวัสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p683. นาวาเอก สมจิต เพชรทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p684. นาวาเอก วุฒิศักดิ์ คงนาวัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p685. นาวาเอก พีระ อดุลยาศักดิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ/p p686. นาวาเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ/p p687. นาวาเอก ปณิธาน วังกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p688. นาวาเอก ณรงค์เดช สภานุชาต เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ/p p689. นาวาเอก ณรงค์ศักดิ์ จาตกานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p690. นาวาเอก ธีรกุล กาญจนะ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ/p pnbsp;/p p691. นาวาเอก วรงกรณ์ โอสถานนท์ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3/p p692. นาวาเอก ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1/p p693. นาวาเอก วศิน บุญเนือง เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2/p p694. นาวาเอก ศูนย์ปืน โสมภีร์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p p695. นาวาเอก ยงยุทธ พร้อมพรหมราช เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำผู้บัญชาการทหารเรือ/p p696. นาวาเอก ดามพ์ ปิ่นเฉลียว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p697. นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p698. นาวาเอก บวร มัทวานุกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p699. นาวาเอก วรพล ทองปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p700. นาวาเอก มนตรี รอดวิเศษ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2/p pnbsp;/p p701. นาวาเอก รณภพ กาญจนพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ/p pกรมสรรพาวุธทหารเรือ/p p702. นาวาเอก อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน/p pกรมข่าวทหารเรือ/p p703. นาวาเอก วราห์ แทนขำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p704. นาวาเอก สมพงษ์ บุญด้วยลาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p705. นาวาเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ/p p706. นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p707. นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ/p p708. นาวาเอก วิศาล ปัณฑวังกูร เป็น ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ/p p709. นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ/p p710. นาวาเอก กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p pnbsp;/p p711. นาวาเอก กรกฎ กาญจนพังคะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p712. นาวาเอก พงษ์พันธ์ เปลี่ยนบางยาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p713. นาวาเอก ภราดร พวงแก้ว เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ/p p714. นาวาเอก วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p715. นาวาเอกหญิง อัจฉรา จันทรอารีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p716. นาวาเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ/p p717. นาวาเอก ชุตินธร ทัตตานนท์ เป็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/p p718. นาวาเอก ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p pnbsp;/p pstrongกองทัพอากาศ/strong/p p719. พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ/p p720. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/p p721. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/p p722. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p pเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/p p723. พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/p pเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ/p p724. พลอากาศเอก สมศักดิ์ นะวิโรจน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p725. พลอากาศโท นิทัศน์ ศิริมาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ/p pเป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p p726. พลอากาศโท สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองเสนาธิการทหารอากาศ/p pเป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p p727. พลอากาศโท ธานินทร์ กิจสาลี รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p728. พลอากาศโท ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ/p pทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p729. พลอากาศโท นิรันดร์ ยิ้มสรวล ปลัดบัญชีทหารอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p730. พลอากาศโท ปรีชา แถมรัตน์ เจ้ากรมกำลังพลทหาร/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p pnbsp;/p p731. พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ/p pทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p732. พลอากาศโท วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p733. พลอากาศโท สุรศักดิ์ มีมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์/p pเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p734. พลอากาศโท เอกรัฐ ษรานุรักษ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/p pทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)/p p735. พลอากาศโท สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย เจ้ากรมช่างอากาศ/p pเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ/p p736. พลอากาศโท ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ/p pเป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p p737. พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/p pเป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p p738. พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/p pเป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p p739. พลอากาศโท อำพล อิ่มบัว เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ/p p740. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ/p pนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ/p pnbsp;/p p741. พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/p p742. พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ/p p743. พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/p pเป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ/p p744. พลอากาศโท กิติวัฒน์ ภักดีเสนา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p745. พลอากาศโท วิริยะ มีศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง/p pกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p746. พลอากาศตรี ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ/p pนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p p747. พลอากาศตรี ธีรวุฒิ บุญเลิศ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ/p pเป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ/p p748. พลอากาศตรี วันชัย นุชเกษม รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร/p pเป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ/p p749. พลอากาศตรี ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ/p pกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/p p750. พลอากาศตรี กอบชัย คงปรีชา รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ/p pเป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ/p pnbsp;/p p751. พลอากาศตรี ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/p pเป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p p752. พลอากาศตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p pเป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p p753. พลอากาศตรี เปรมศักดิ์ อุทัยภพ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ/p p754. พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ/p pเป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/p p755. พลอากาศตรี สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์/p pเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/p pการบินและอวกาศกองทัพอากาศ/p p756. พลอากาศตรี กัลชาญ หอมไกรลาศ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p757. พลอากาศตรี เจริญ สมัคราษฎร์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p758. พลอากาศตรี ชวดล สันตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการ/p pทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p759. พลอากาศตรี ดล บัณฑุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p760. พลอากาศตรี ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p pnbsp;/p p761. พลอากาศตรี นิกร ชำนาญกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ/p pนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p762. พลอากาศตรี ยรรยง คุณโฑถม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p763. พลอากาศตรี รุ่งโรจน์ กองมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์/p pเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p764. พลอากาศตรี สกันต์ สอนหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p765. พลอากาศตรี สมคิด พัวเวส ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ/p pประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p766. พลอากาศตรี สุเทพ บุญนิมิตร ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบิน/p pพระราชพาหนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)/p p767. พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ/p pกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p p768. พลอากาศตรี จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/p pเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/p p769. พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน/p pหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/p p770. พลอากาศตรี หม่อมหลวงเทพสฤษด์ิ เทวกุล เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ/p pnbsp;/p p771. พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ/p p772. พลอากาศตรี ไชยศ เทียนคำศรี เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์/p pทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ/p p773. พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร/p pเป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ/p p774. พลอากาศตรี กัมปนาท วีรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา/p pกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ/p p775. พลอากาศตรี วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p pเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ/p p776. พลอากาศตรี วีรพงษ์ นิลจินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล/p pกรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ/p p777. พลอากาศตรี นพฎล ทองพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร/p pอากาศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ/p p778. พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้อำ นวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละ/p pประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/p p779. พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน/p pกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ/p p780. พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ/p pกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ/p pnbsp;/p p781. พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ/p pเป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ/p p782. พลอากาศตรี ไพศาล น้ำทับทิม รองปลัดบัญชีทหาร/p pเป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/p p783. พลอากาศตรี วารินทร์ เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา/p pโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ/p pนวมินทกษัตริยาธิราช/p p784. พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง ศาสตราจารย์ กองการศึกษา/p pโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ/p pนวมินทกษัตริยาธิราช/p p785. พลอากาศตรี ชนิด สุขวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนา/p pวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา/p pวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ/p p786. พลอากาศตรี สมโภชน์ ผิวเหลือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p pเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ/p p787. พลอากาศตรี เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง/p pกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/p p788. พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ/p pเป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ/p p789. พลอากาศตรี เจษฎา ไชยภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p790. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p pnbsp;/p p791. พลอากาศตรี ธีระพันธ์ บุษสาย ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ/p pเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p792. พลอากาศตรี มนัส ลาภเจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ/p pรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p793. นาวาอากาศเอก กีรติ วรทรัชต์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหาร/p pฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/p p794. นาวาอากาศเอก กฤษดา จันทร์อินทร์ เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ/p p795. นาวาอากาศเอก เขมทัต จิระประภา เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ/p pกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p p796. นาวาอากาศเอก นภาพล อาชวาคม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการทหารอากาศ/p p797. นาวาอากาศเอก ทองใบ นิลจันทึก เป็น ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ/p pและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/p p798. นาวาอากาศเอก สมชาย พงศ์พระธานี เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน/p pหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/p p799. นาวาอากาศเอก สุรทิน ยาวะโนภาส เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ/p pnbsp;/p p800. นาวาอากาศเอก ยุทธชัย วัชรสิงห์ เป็น เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ/p p801. นาวาอากาศเอก สำเริง พูลเพิ่ม เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ/p p802. นาวาอากาศเอก พิชาญ พิชัยณรงค์ เป็น ศาสตราจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/p p803. นาวาอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัย/p pพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ/p p804. นาวาอากาศเอก สรายุทธ์ มหัตกีรติ เป็น ผู้อำ นวยการสำ นักนโยบายและ/p pบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ/p p805. นาวาอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ/p p806. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง/p pกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ/p p807. นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน/p pกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/p p808. นาวาอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/p p809. นาวาอากาศเอก ชฤทธิพร คำหอม เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ/p p810. นาวาอากาศเอก แมน ศีตะจิตต์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ/p pnbsp;/p p811. นาวาอากาศเอก อัครพล กลิ่นอุบล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ/p p812. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ สังข์สำราญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p813. นาวาอากาศเอก เฉลิมพร ขำนวลทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p814. นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สาโรช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p815. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ แตงหอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p816. นาวาอากาศเอก ปวริศ พัฒน์ศรีอโนทัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p817. นาวาอากาศเอก ปัญญา ชาญปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p818. นาวาอากาศเอก ภูวเดช นันทนะมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p819. นาวาอากาศเอก มานิตย์ เหล่าคำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p820. นาวาอากาศเอก วรวิทย์ ยศะทัตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p pnbsp;/p p821. นาวาอากาศเอก วินัย เกิดสมบูรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p822. นาวาอากาศเอก วุฒิชัย เมตตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p823. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ คล้ายแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p824. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ล้วนวิเชียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p825. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ อุตมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p826. นาวาอากาศเอก สุพจน์ บทสันเทียะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p827. นาวาอากาศเอก อภิชัย ศักดิ์สุภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p828. นาวาอากาศเอก อรรถพล พัฒนครู เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p829. นาวาอากาศเอก อารีย์มิตร จันทรสนธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p830. นาวาอากาศเอก เดชา กรมสุริยศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p p831. นาวาอากาศเอกหญิง สุพัตรา สุรทิณฑ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ/p pnbsp;/p pทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ยกเว้นหมายเลข 339, 351, 419, 447, 528/p pตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป/p pประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558/p pผู้รับสนองพระบรมราชโองการ/p pพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา/p pนายกรัฐมนตรี/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/EpigN5z1Vas" height="1" width="1" alt=""/

ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ 'โนเอสเคป'เผยถ่ายทำในไทย แต่ถูกห้ามบอกว่าเป็นไทย

Sat, 29/08/2015 - 01:09
!--break--!--break-- pnbsp;/p p28 ส.ค. 2558 เว็บไซต์เดอะสเตร็ทไทม์รายงานเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง 'โนเอสเคป' (ไร้ทางหนี) ซึ่งเคยมีกระแสข่าวในเชิงเข้าใจผิดว่าจะถูกแบนในไทยแต่ก็ได้เข้าฉายในที่สุด อย่างไรก็ตามเนื้อข่าวระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายในไทยเพราะผู้สร้างภาพยนตร์ยอมตกลงว่าจะไม่เผยแพร่สถานที่ถ่ายทำหรือแสดงให้เห็นอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องสถาบันหรือศาสนา ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ดังกล่าวนี้จะถ่ายทำในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2556 ก็ตาม/p pสองพี่น้อง จอห์น และดริว ดาวเดิล ผู้เขียนบทภาพยนตร์กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขาทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดและมีหลายเรื่องที่ทางการไทยอยากให้ห่างๆ ไว้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยแต่ก็ห้ามให้มีการใช้ภาษาไทยในตัวเรื่องเพราะไม่อยากให้ฉากของเรื่องนี้เป็นประเทศไทย นอกจากนี้ยังห้ามแสดงให้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์หรือแสดงให้เห็นสีเหลืองโดยให้เหตุผลว่าเป็นสีของพระมหากษัตริย์ และมีการห้ามไม่มีการทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธรูป/p p'โนเอสเคป' ซึ่งมีชื่อเดิมว่า 'เดอะ คู' (the coup-รัฐประหาร) เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวชาวอเมริกันที่พยายามหลบหนีจากเหตุโกลาหลที่เกิดขึ้นหลังเกิดการรัฐประหารในประเทศแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/p pสองพี่น้องดาวเดิลเปิดเผยว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางการไทยและคิดว่าทางการไทยชอบภาพยนตร์เรื่องนี้nbsp;/p pnbsp;/p pnbsp;/p pspan style="color:#ff8c00;"strongเรียบเรียงจาก/strong/span/p pShot in Chiangmai, but no trace of Thailand, The Strait Times, 26-08-2015/p pa href="http://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/shot-in-chiangmai-but-no-trace-of-thailand" target="_blank"http://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/shot-in-chiangmai-but-no-trace-of-thailand/a/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/kfyh8hk56Kg" height="1" width="1" alt=""/

4 นศ.ญี่ปุ่น อดอาหารประท้วงกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่

Sat, 29/08/2015 - 00:39
!--break--!--break-- pnbsp;/p p28 ส.ค.2558 ตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาในญี่ปุ่น 4 คน เริ่มอดอาหารประท้วงการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ผ่านร่างในสภาล่างของญี่ปุ่นเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา กฎหมายดังกล่าวถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่เพิ่มบทบาทแก่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นให้สามารถเข้าร่วมรบเคียงข้างสหรัฐฯ ได้ในนามของ "การร่วมมือป้องกันตนเอง" รวมถึงการช่วยปกป้องประเทศพันธมิตรหากตกอยู่ภายใต้การโจมตี แม้ว่าญี่ปุ่นเองจะไม่ถูกโจมตีก็ตาม/p pมีนักศึกษาและประชาชนบางส่วนของญี่ปุ่นไม่พอใจกฎหมายนี้เนื่องจากมองว่าเป็นกฎหมายส่งเสริมการทำสงครามและไม่เป็นไปตามหลักการรัฐธรรมนูญ มีการประท้วงหลายครั้งซึ่งหลักๆ นำโดยกลุ่มนักศึกษาสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างกลุ่ม 'นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเสรีนิยมประชาธิปไตย' (Students Emergency Action for Liberal Democracy หรือ SEALDs) ในการประท้วงล่าสุดกลุ่มนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยพากันเดินขบวนผ่านย่านแฟชั่นอย่างชิบูยาและชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภา/p pตัวแทนนักศึกษาทั้ง 4 คน ที่อดอาหารประท้วงเปิดเผยว่าพวกเขาต้องการเพิ่มแรงกดดันเพื่อให้เกิดการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงโดยแสดงให้เห็นว่าพวกเขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อหยุดยั้งกฎหมายฉบับนี้/p p"ที่พวกเราทำร้ายตัวเองและทำให้ชีวิตตัวเองอยู่ในอันตรายเช่นนี้ เพราะพวกเราต้องการให้รัฐบาลและสังคมรู้ว่าพวกเราไม่พอใจกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่มากเพียงใด และพวกเราจะดิ้นรนอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อที่จะหยุดมัน" เคนจิ ชิมะเนะ นักศึกษากฎหมายอายุ 23 ปี จากมหาวิทยาลัยเซนชูกล่าว/p pนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีความตั้งใจว่าจะงดอาหารทั้งอาหารแข็งและอาหารเหลวโดยไม่มีกำหนดเวลา แต่จะยังคงดื่มน้ำ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพของผู้ประท้วงอดอาหารทุกคนในทุกๆ วัน และจัดให้มีกลุ่มเวรยามเพื่อไม่ให้มีใครมาทำร้ายพวกเขา พวกเขาจะเลิกอดอาหารก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวหรือแพทย์ประกาศว่าสภาพร่างกายพวกเขาทนต่อการอดอาหารไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว/p pหลังจากประกาศอดอาหารประท้วง พวกเขาก็ตกเป็นเป้าการกล่าวโจมตี ข่มขู่และใส่ร้ายป้ายสีทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากประชาชนฝ่ายขวาในญี่ปุ่นบางกลุ่มไม่พอใจการต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ ขณะที่บางคนก็มองว่าการให้มีบุคลากรทางการแพทย์คอยตรวจสอบทำให้ดูเหมือนพวกเขาไม่ได้ 'เสี่ยงชีวิต'/p pในแง่นี้กลุ่มนักศึกษาบอกว่าถึงแม้พวกเขาจะยอมเสี่ยงต่อสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต อย่างเช่นความเสียหายต่อสมอง แต่พวกเขาก็ไม่ถึงขั้นจะเอาชีวิตไปทิ้ง การดื่มน้ำก็เป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่จะทำให้พวกเขาประท้วงโดยการอดอาหารได้ยาวนานมากขึ้น/p p"พวกเราไม่ได้อยากจะตายที่นี่ การอดอาหารประท้วงไม่ใช่การละทิ้งชีวิตของคุณเอง แต่เป็นการแสดงจุดยืนทางการเมือง" โชตะโระ คิโมะโตะ อายุ 19 ปี กล่าว เขาเป็นนักศึกษาวิชาวรรณกรรมจากมหาวิทยาลัยวาเซะดะ หนึ่งในตัวแทนนักศึกษาที่อดอาหารประท้วงnbsp;/p pnbsp;/p pspan style="color:#ff8c00;"เรียบเรียงจาก/span/p pStudents launch hunger strike to protest security bills, Japan Times, 27-08-2015/p pa href="http://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/27/national/students-launch-hunger-strike-protest-security-bills" target="_blank"http://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/27/national/students-launch-hunger-strike-protest-security-bills/a/p pLower House passes security bills amid protests, Japan Times, 16-07-2015/p pa href="http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/16/national/politics-diplomacy/lower-house-set-to-pass-security-bills" target="_blank"http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/16/national/politics-diplomacy/lower-house-set-to-pass-security-bills/a/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/_ZENc5hMwnI" height="1" width="1" alt=""/