ประชาไท

Syndicate content
Updated: 2 min 46 sec ago

‘สุพจน์-อภิชาต’ นั่งรองประธาน กรธ.ร่างรัฐธรรมนูญ คาดร่างแรกออก ม.ค.59

Tue, 06/10/2015 - 16:35
!--break--!--break-- p6 ต.ค. 2558 อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นัดแรก ว่า การประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งรองประธาน และตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญๆ โดยที่ประชุมมีมติเลือก สุพจน์ ไข่มุกด์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง อภิชาต สุขัคคานนท์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และมีมติเลือก ปกรณ์nbsp; นิลประพันธ์และ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง เป็นเลขานุการกรรมการ พร้อมกันยังมีมติเลือก อมร วาณิชวิวัฒน์ และ นรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนการประชุม กรธ. นั้น เบื้องประธาน กรธ. กำหนดให้มีการประชุมในจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 13.30 น. ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ กรธ. ที่มีภารกิจงานประจำได้ทำงานในช่วงเช้า/p pอมร ยังเปิดเผยอีกว่า ที่ประชุม กรธ. ยังมีมติตั้งอนุกรรมการจำนวน 2 ชุด คือ อนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น เพื่อดำเนินงานในส่วนการประชาสัมพันธ์และการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญ/p pนอกจากนี้ โฆษก กรธ. ยังเปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมยังมีการพูดคุยถึงกรอบการทำงานของ กรธ. ซึ่งประธาน กรธ. ระบุว่า มีระยะเวลาการทำงานที่จำกัด แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะทำงานได้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคือ 180 วัน ส่วนจะนำร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญฉบับใดมาปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนี้/p pอย่างไรก็ตามโดยคาดว่า ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ปี 59 หลังจากนั้นจะเผยแพร่ต่อประชาชนและพรรคการเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญมายังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ยืนยันว่า การร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองได้อย่างแน่นอน/p pemspan style="color:#808080;"ที่มา : /spana href="http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=5008#.VhOS_fmqqkq"span style="color:#808080;"สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา/span/a/em/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/xFFM41DR7GU" height="1" width="1" alt=""/

ละคร ยากล่อมประสาทสังคมไทย

Tue, 06/10/2015 - 16:21
!--break--!--break-- p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c1.staticflickr.com/1/649/21824178310_6876104c8e.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /br /span style="color:#ff8c00;"ที่มาnbsp;/spana href="http://media.thaitv3.com/" target="_blank"span style="color:#ff8c00;"http://media.thaitv3.com/span/aspan style="color:#ff8c00;"wbrnbsp;/wbr/spanbr /nbsp;/p pละคร ไม่ได้อยู่ในสถานะของสิ่งบันเทิงตา สำราญใจเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นตัวแทนของความปรารถนาที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง ชนชั้นวรรณะที่ใฝ่ฝัน สถานะการเงินที่ไม่มีวันเป็นไปได้ด้วยค่าแรงวันละ 360 บาท และหญิง - ชาย ในอุดมคติ ที่ประสงค์จะครองชีวิตคู่ ละครจึงเสมือนโลกที่ประกอบสร้างความเพ้อฝันอย่างไร้ที่ติ/p pด้วยโครงสร้างสังคม ที่ไม่เอื้อให้ชนชั้นล่าง และชนชั้นกลางเติบโต หรือมีพัฒนาการทางชนชั้นสถานะได้แล้ว การอยู่กับโลกแห่งความเพ้อเจ้อ และเลอะเลือน เช่น หวย หรือ โลกละคร ย่อมเป็นทางออก/p pทางออก ดังกล่าว ไม่ได้เป็นแค่ทางเลือก ในการมีชีวิตอยู่บนสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยากแก่การจัดการปัญหาบนพละกำลังของคน ๆ หนึ่งซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและจำเขี่ย หรือสติปัญญาที่รัฐก็ไม่พึงพอใจจะส่งเสริมให้มีพัฒนาการในทางที่ดีนัก ดังนั้นทางออกที่ว่า จึงไม่ได้เป็นทางออกจากปัญหา แต่เป็นทางออกจากความเป็นจริง/p pยิ่งไปกว่านั้น ละครยังเป็นเครื่องมือผลิตซ้ำวาทกรรมเชิงอำนาจของรัฐ บนอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม ที่ไม่พึงประสงค์ให้คนวิพากษ์ วิจารณ์ หรือยอมรับความเห็นต่าง ที่จักมาสั่นคลอนเสาหลักซึ่งยึดโยงกับผลประโยชน์ของทั้งรัฐ และวงการละครเอง ดังนั้นกระบวนการละครบนสื่อสารมวลชน จึงต้องสร้างสำนึกในการแสวงหาศัตรูร่วม กล่าวคือ เมื่อรัฐ และผู้ผลิตสื่อ มองผู้ชมในฐานะเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรับใช้อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมแล้ว จึงจำเป็นต้องสร้างวาทกรรมบางอย่างเพื่อ ทำให้มวลชนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือการผลิตซ้ำ ผู้ร้าย หรือ ตัวร้ายในละคร ที่ขัดแย้งต่ออุดมการณ์รัฐโดยสิ้นเชิง และต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสมจมนรก/p pดังนั้น จึงไม่แปลกที่สังคมจะเกิดอาการโหยหา ใครสักคนที่จะมายืนยันว่า สิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะทำนั้น ถูกต้องชอบธรรมแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการคิดในเชิงกฎหมาย หรือมโนธรรม เช่น ถ้ามันค้ายาบ้า หรือถ้ามันโกงชาติบ้านเมือง ก็ฆ่ามัน ไม่ก็ไล่มันออกจากประเทศ โดยไม่สนใจว่า เขาเหล่านั้น ไม่ว่าจะผิดจริงหรือไม่ ก็ต้องได้รับความยุติธรรม ผ่านกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ละครจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนนอกระบบ แต่ทว่าเป็นการเรียนภาคบังคับ ที่สถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย รัฐ (อันหมายรวมถึง ฝ่ายความมั่นคง) ทุน และศาสนา ทำทุกวิถีทางเพื่อยัดเยียดโลกแห่งความเสมือนจริง เพื่อให้คนดู หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือ คนไทย พึงพอใจ และยอมรับได้กับตรรกะทั้งหลายในโลกของละคร/p pในทำนองเดียวกันนั้น ละครจึงไม่ต่างจาก pre - propaganda ที่ทำให้เรารู้สึกปกติ เฉยชา จนกระทั่งยินดี ต่อการตระบัตสัตย์ซึ่งความถูกต้องชอบธรรมของสถาบันหลักดังกล่าวในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยกระบวนการทางละครไม่เอื้อให้เรามีความคิดเชิงวิพากษ์ หรือสร้างการรับรู้ให้เราว่า หากละครมีเนื้อหาไม่ชอบมาพากล จะมีช่องทางใดที่เราสามารถฟ้อง - ร้องเรียน ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดมรรคผลในเชิงปฏิบัติ/p pเมื่อ รัฐ ทุน และศาสนา ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในการสร้างสังคมให้พึงพอใจกับโลกประกอบสร้างบนจอโทรทัศน์ ที่เต็มไปด้วยสิ่งซึ่งถูกทำให้พึงปรารถนา เช่น ผู้ชายหล่อ รวย หลงสเน่ห์สาวบ้านนอกคอกนา หรือตัวละครชั่วช้าต้องโดนกรรมลิขิต ภาวะดังกล่าวราวกับประสบการณ์สำเร็จความใคร่ทางอารมณ์ ของผู้ชม ซึ่งอยู่ในสถานะ passive อยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้กลายเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดในการบรรลุซึ่งฝันกลางวัน กล่าวคือ แค่อยู่นิ่ง ๆ นั่งดูทีวี ก็มีความสุข หรือ ความสุขโดยสังเกต ก็ว่า/p pละคร ยังออกแบบให้เอื้อต่อคนดูที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือวิธีคิดที่ซับซ้อน ทำให้คนดูเกิดความรู้สึกสามารถพิชิต หรือเอาชนะได้ ด้วยการเดาเนื้อเรื่อง แล้วตบเข่าดังฉาด ‘ฉันว่าแล้วไง’ ซึ่งนั่นย้อนแย้งกับชีวิตจริงทั้งสิ้น เพราะเวลาซื้อหวย คนเหล่านี้ก็ตบเขาดังฉาดเหมือนกัน แต่ด้วยเหตุผลที่ต่างออกไป สิ่งเหล่านี้จึงล้วนผลิตซ้ำความเชื่อที่ว่า การประสบความสำเร็จในชีวิตย่อมมีทางลัดที่รวดเร็วเสมอ เพียงแค่เราทำตามหนังสือ how to/p pและด้วยเนื้อเรื่องที่ทุกคนสามารถเดาตอนจบได้ รู้ความเป็นไปล่วงหน้า หรือแม้แต่อาจเขียนสคริปต์ได้เลย ละครจึงกลายเป็นโครงสร้างสำเร็จรูป เช่น ถึงจะจน โดนกลั่นแกล้ง แต่ถ้าเป็นคนดี ก็จะมีคนพร้อมเห็นใจ และจะทำให้เธอรวยในท้ายที่สุด ทั้งที่โลกแห่งความเป็นจริง ความรวย ต้องเอื้อด้วยปัจจัยแวดล้อมจำนวนมาก ยังไม่หมายรวมถึงระบบโครงสร้างสังคมที่กดขี่คนอย่างโงหัวไม่ขึ้น/p pstrongอาการเสพติดละครยังเปรียบดั่งการปรารถนาสูตรสำเร็จในการจัดการปัญหา อันเป็นเหตุให้คนเหล่านี้พึงพอใจต่ออำนาจทหาร หรือการรัฐประหาร ยินดีต่อกฎระเบียบรุนแรง เช่นข่มขืนต้องประหาร ด้วยเห็นว่า สังคมที่ดีต้องปกครองด้วยความกลัว และการเบียดบังเสรีภาพ เมื่อเขาไม่เชื่อในเสรีภาพ เขาจึงไม่เชื่อในความเป็นมนุษย์ ที่สามารถประกอบสัมมาชีพได้โดยสุจริต โดยสามัญสำนึก หากแต่เขาเชื่ออย่างหนักแน่นว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยกิเลศ ตัณหา จำต้องถูกล้างบาป ขัดเกลาทางศีลธรรม วิธีคิดดังกล่าวจึงครอบงำสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมอย่างหน้ามืดตามัว หากแต่ทึกทักว่ามีความสุขดี/strong/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/5f98Xh9waQA" height="1" width="1" alt=""/

มุทิตา เชื้อชั่ง ผู้สื่อข่าวประชาไท คว้ารางวัลเอเอฟพี จากการรายงานคดี 112

Tue, 06/10/2015 - 16:00
!--break--!--break-- p6 ต.ค. 2558a href="http://www.afp.com/en/news/afp-award-recognises-thai-journalist-recording-lese-majeste-cases" สำนักข่าวเอเอฟพี/aรายงานว่า มุทิตา เชื้อชั่ง ผู้สื่อข่าวประชาไทวัย 33 ปีได้รับรางวัล Agence France-Presse Kate Webb ประจำปี 2015 จากการรายงานข่าวที่ทรงพลังและมุ่งมั่นในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้รัฐบาลทหารbr /br /รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบากในภูมิภาคเอเชีย โดยชื่อรางวัลตั้งขึ้นตามชื่อของ เคท เวบบ ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีที่อุทิศตนทำงานข่าวสงครามและในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆ เธอเสียชีวิตเมื่อปี 2550 ขณะอายุ 64 ปี เธอมีชื่อเสียงในฐานะนักข่าวที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดๆ และมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจ อีกทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับนักข่าวรุ่นใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชีย/p pมุทิตาได้รับการยกย่องจากความทุ่มเทในการติดตามและบันทึกคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไท หนังสือพิมพ์ออนไลน์ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ/p p“เธออยู่แนวหน้าในการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประเทศไทยด้วยการรายงานข่าวคดีความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างต่อเนื่อง” แอนเดรีย จิโอเกตโต้ แห่งสมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) กล่าว/p pองค์กรฮิวแมนไรท์วอชท์ระบุว่า งานของมุทิตาเป็น “ผลงานที่มีคุณค่า” และถือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับการตัดสินและลงโทษคดีหมิ่นฯ/p pมุทิตา กล่าวกับ "ประชาไท" ว่า สาเหตุที่เลือกทำข่าวประเด็น 112 เพราะเห็นว่าเป็นประเด็นข้อถกเถียงสำคัญในสังคม การลงโทษก็หนักมาก แต่ไม่ค่อยมีใครทำจริงจัง อาจเพราะเกรงว่าจะเดือดร้อน หรือไม่ก็เห็นตรงกันกับที่รัฐเห็นว่าเป็นภัยความมั่นคง แต่ส่วนตัวยังสงสัยอยู่ เลยติดตามดู/p pเมื่อถามถึงความยากในการรายงานข่าวประเด็นนี้ มุทิตาบอกว่า จริงๆ โจทย์ที่ทำนั้นต่ำมาก คือ แค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคดี กระบวนการดำเนินคดีทั้งหมดเป็นยังไง และต้องการรู้เหตุผลจากปากผู้ต้องหา แต่ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเวลา ความต่อเนื่องในการติดตาม ความกลัวมักครอบงำผู้ต้องหาและคนรอบข้างอย่างมาก/p p“มันไม่ได้เป็นความกล้าหาญอะไร การนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใครก็ทำได้และน่าทำ เพราะเราจะเข้าใจความขัดแย้งในสังคมและผู้อยู่ร่วมสังคมที่เห็นไม่ตรงกันกับเราได้อย่างไร ถ้าไม่เปิดใจรับฟังและกล้าเผชิญกับความจริง เพื่อนำไปสู่ทางออก โดยภาพรวมการนำเสนอขององค์กรก็พยายามขยับเพดานให้การถกเถียงด้วยเหตุด้วยผลมีพื้นที่มากขึ้นอยู่แล้ว แต่ถึงที่สุดก็ยังอยู่ใต้เพดานนั้นแหละ (หัวเราะ)” มุทิตากล่าวและว่า/p p“ที่ผ่านมาปัจเจกชนธรรมดาๆ ที่ตระหนักเรื่องนี้ก็ทำในสิ่งต่างๆ ในหลากรูปแบบ หลายองค์กรก็พยายามทำเต็มที่ทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในสังคม หรือแม้แต่ช่วยในการต่อสู้คดีเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าถึงความเป็นธรรม แต่อาจเพราะเราทำงานมายาวจึงพอทำให้เห็นชัด ซึ่งจะทำอย่างนี้ได้มาจากองค์ประกอบขององค์กรและเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนด้วย รวมถึงความขี้สงสัย ชอบฟังและชอบเล่าเรื่อง”nbsp;/p pก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2014 ผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ เพทริเซีย เอวานเจลิสตา ผู้สื่อข่าวฟิลิปปินส์ ที่ทำข่าวมัลติมีเดียให้กับเว็บ Rappler และนิตยสาร Esquire จากการนำเสนอข่าวความขัดแย้งระหว่างกองทัพฟิลิปปินส์กับกลุ่มกบฏ และผลกระทบหลังไต้ฝุ่นไหเยียน/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/P0t_6HUiSMg" height="1" width="1" alt=""/

หัวหน้าคสช.งัดม.44 เปิดช่องนายกฯ ตั้งคณะร่างกม.ประกอบรธน.ควบ

Tue, 06/10/2015 - 15:56
pประยุทธ์งัด ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. อำนวยความสะดวกร่างรัฐธรรมนูญ มีที่ปรึกษาได้ 9 คน เปิดช่องนายฯ ตั้งคณะกรรมการร่างกม.ประกอบรธน. เพื่อเตรียมการควบคู่กันไปโดยให้ประสานกัน/p p!--break--!--break--/p p6 ต.ค.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า a href="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/240/105.PDF"ราชกิจจานุเบกษา/a เผยแพร่nbsp;คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ 34/2558 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ระบุวันที่ 5 ต.ค.58 เป็นต้นไป พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ลงนาม/p pโดยมีรายละเอียดดังนี้br /br /ตามที่มีประกาศคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถมีที่ปรึกษา ผู้ช่วยปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นซึ่งยังไม่เคยมีกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้มาก่อน จึงสมควรวางมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการเตรียมการอื่น ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเตรียมการเกี่ยวกับการลงประชามติ การจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ อันจะทำให้กระบวนการทั้งหลายดำเนินไปได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเร็วขึ้นสมประโยชน์และสอดคล้องกับการปฏิรูปการเมืองการปกครองตามแผนและขั้นตอน (Roadmap) ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แถลงไว้br /br /อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้br /br /1. ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ. 2557br /br /2. ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีที่ปรึกษาจำนวนไม่เกินเก้าคน ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งโดยคำนึงถึงผู้เคยเป็นกรรมาธิการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุด พ.ศ. 2557-2558 ด้วยbr /br /ให้ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งซึ่งประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเชิญให้เข้าประชุมได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ๆ ละสี่พันบาท วันใดที่มีการประชุมหลายครั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวbr /br /3. ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแต่ละคนมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนตามที่ประธานรัฐสภาออกระเบียบ โดยเทียบเคียงกับกรณีของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่จำนวนต้องไม่เกินคนละสามอัตราbr /br /4. ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานดังนี้br /br /(1) ผู้ชำนาญการประจำตัวประธานกรรมการ จำนวน 2 อัตรา และผู้ชำนาญการประจำตัวกรรมการคนละ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ชำนาญการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 20,000 บาทbr /br /(2) ผู้ช่วยดำเนินงานของประธานกรรมการและกรรมการคนละ จำนวน 1 อัตราให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทbr /br /คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจตั้งคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายต่าง ๆเพื่อปฏิบัติงานภายในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อนุกรรมการดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งที่มาประชุมตามอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติbr /br /ให้มีผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการรัฐสภาสามัญอย่างน้อยหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ๆ ละหนึ่งพันบาทbr /br /ให้ประธานกรรมการ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและอนุกรรมการซึ่งต้องเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งอาคารรัฐสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะกรรมการได้รับค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายและมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล เช่นเดียวกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ. 2557br /br /5. ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงบประมาณ สถานที่ เจ้าหน้าที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแจ้งให้ทราบเพื่อประโยชน์แก่การจัดทำร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญbr /br /ในกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดค่าใช้จ่าย สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการปฏิบัติงานและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วยbr /br /6. การเบิกเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาลของประธานกรรมการกรรมการและอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรbr /br /7. เพื่อประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดให้มีการลงประชามติและการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่จำเป็น นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อศึกษาหรือเตรียมการควบคู่กันไป โดยประสานกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องให้มีความสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ และคำนึงถึงกำหนดเวลา แผนและขั้นตอนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการนี้จะกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งด้วยก็ได้br /br /nbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/Rj17ZKgVQFU" height="1" width="1" alt=""/

กฟผ. เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบี่ ขณะที่การประชุมไตรภาคี ยังไม่มีข้อสรุป

Tue, 06/10/2015 - 15:26
pกฟผ. เล็งเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหิน หาทางเพิ่มผลตอบแทนให้ประชาชนโดยรอบ ย้ำแสดงความตั้งใจในการดูแลชุมชน ด้านเครือข่ายปกป้องอันดามัน ยันจุดยืนไม่เอาโรงไฟฟ้า หากรัฐบาลไม่ฟัง ต้องรับสภาพ ในการเผชิญกับความขัดแย้งขนานใหญ่/p !--break--!--break-- pเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 a href="http://www.greennewstv.com/%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A/"Green News TV /aรายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ขนาด 870 เมกะวัตต์ ต่อไป แม้ว่าที่ประชุมไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย 1.ภาคประชาชน 2.กระทรวงพลังงานและกฟผ. 3.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะยังไม่ได้ข้อสรุป/p pล่าสุด พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน ได้สั่งให้ กฟผ.พิจารณาหากแนวทางเพิ่มผลตอบแทนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่/p pพล.อ.อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะเดินหน้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2015) อย่างไรก็ตามจะฟังเสียงประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และต้องหาแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนให้มากกว่านี้/p pรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินการ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในลักษณะของงบประมาณหรือรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น ซึ่งอาจมีการขยายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสใช้เงินในกองทุนโรงไฟฟ้าได้ มากขึ้น/p pทั้งนี้ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า กำหนดให้เจ้าของโรงไฟฟ้าต้องตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าโดย คำนวณเงินที่ต้องจ่ายจากเชื้อเพลิง ซึ่งถ่านหินจะต้องจ่ายในอัตรา 2 สตางค์ต่อหน่วย เบื้องต้นโรงไฟฟ้ากระบี่จะมีกองทุนปีละไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท/p p“ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะได้ประโยชน์อะไรกับชุมชนบ้าง” รัตนชัย กล่าว/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c1.staticflickr.com/1/450/19567874922_0a43e3e14e.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" //p p style="text-align: center;"strongspan style="color:#ff8c00;"ประสิทธิชัย หนูนวล ด้านขวา : เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ประกาศอดอาหารประท้วง ร้องรัฐยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ( 10 ส.ค. 2558 ภาพจากเพจ a href="https://www.facebook.com/stopcoalkrabi?hc_location=ufi"span class="entity _4v1s" data-fulltext="หยุดถ่านหินกระบี่" data-group="all" data-icon="null" data-select="group" data-si="true" data-text="หยุดถ่านหินกระบี่" data-type="ent:page" data-uid="1566333503604565" style=""หยุดถ่านหินกระบี่/span/a) /span/strong/p pด้าน ประสิทธิชัย หนูนวล แกนนำเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน กล่าวว่า จุดยืนของเครือข่ายคือการไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะฉะนั้นการชดเชยใดๆ ก็ไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอและยังไม่ใช่ทางออกของปัญหา ทางออกคือคณะกรรมการ 3 ฝ่ายที่ได้ตกลงกันไปตั้งแต่ต้น แต่เป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้า/p p“ทางฝ่ายกระบี่ได้ส่งรายชื่อไปตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังการตกลง แต่ทราบมาว่าทาง กฟผ.เพิ่งจะส่งรายชื่อไปไม่นานนี้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากำลังเคลียอะไรอยู่หรือไม่ ส่วนคำสั่งแต่งตั้งเขาบอกว่าจะเร่งภายใน ต.ค.นี้ ซึ่งจริงๆ การตั้งคณะกรรมการไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทำไมจึงปล่อยให้เนิ่นนานเช่นนี้” ประสิทธิชัย กล่าว/p pประสิทธิชัย กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ที่มีการตกลงตั้งคณะกรรมการเป็นต้นมา กฟผ.nbsp; ได้มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพาไปดูงาน การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การแจกสิ่งของ หรือกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรอื่น เช่น อบต./p p“ตอนนี้เรายังให้เกียรติรัฐบาลอยู่ แต่ก็เห็นอาการหลายๆ อย่างที่เริ่มแสดงถึงความไม่สุจริตต่อข้อตกลง การที่ รมว.พลังงานออกมาพูดเองเช่นนี้ ก็เท่ากับว่าไม่เคารพในมติ ครม.ด้วย หากสุดท้ายแล้วรัฐบาลไม่สนใจในทางออกนี้ก็คงต้องรับสภาพ ในการเผชิญกับความขัดแย้งขนานใหญ่ เพราะยังไงคนอันดามันก็ไม่ยอม” แกนนำเครือข่ายฯ กล่าว/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/-5cuQlFTvJc" height="1" width="1" alt=""/

ศาลไม่รับฟ้องคดียิ่งลักษณ์ ฟ้องอสส. ปมจำนำข้าว ชี้ทำตามขั้นตอนกม.

Tue, 06/10/2015 - 13:11
!--break--!--break-- pหลังจากเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด (อสส.) ชุติชัย สาขากร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน และกิตินันท์ ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ซึ่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคดีโครงการจำนำข้าว และมีความเห็นสั่งฟ้อง ยิ่งลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี คดีโครงจำนำข้าว ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และร่วมกันกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตาม มาตรา 200 และมาตรา 83 (a href="http://www.prachatai.com/journal/2015/09/61644"อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/a)/p pล่าสุดวันนี้(6 ต.ค. 58) a href="http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/668606"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/a และ a href="http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1444103128"ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/a รายงานตรงกันว่า ศาลอาญาไม่รับฟ้องคดีดังกล่าว nbsp;เนื่องจากศาลเห็นว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งตามที่กล่าวหา/p pคดีนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุในคำฟ้องว่า อัยการสูงสุดมีความเห็นชี้ข้อไม่สมบูรณ์ในคดีโครงการทุจริตรับจำนำข้าวที่ยื่นฟ้องโจทก์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและไม่ไต่สวนให้เสร็จสิ้น แต่กลับมีความเห็นสั่งฟ้องเพียง 1 ชั่วโมงก่อนที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะพิจารณาลงมติถอดถอน นอกจากนี้อัยการสูงสุดยังกล่าวหาว่าโจทก์สมยอมให้เกิดการทุจริตและแสวงหาประโยชน์มิชอบ เพิ่มเติมจากข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ด้วย/p pหลังศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าอัยการทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่มีหลักฐานที่จะกลั่นแกล้งอดีตนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ยกฟ้อง โดยวันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ได้มาฟังคำสั่งด้วยตัวเอง แต่มีทนายความผู้รับมอบอำนาจมาฟังคำสั่งแทน/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/_LYZahJ5xRQ" height="1" width="1" alt=""/

ทางการโปแลนด์ประกาศห้ามปลูกพืชจีเอ็มโอของ 'มอนซานโต' ในประเทศ

Tue, 06/10/2015 - 12:56
pโปแลนด์กลายเป็นประเทศที่ 14 ของยุโรปที่ประกาศต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรมจากบรรษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านี้เกรงว่าพืชจีเอ็มโอจากบรรษัทจะส่งผลกระทบต่อพืชในท้องถิ่นของพวกเขา รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร หรือมีอิทธิพลเหนือเกษตรกรในท้องถิ่น/p p!--break--!--break--/pp6 ต.ค. 2558 สถานีวิทยุของโปแลนด์รายงานว่าประเทศโปแลนด์ประกาศคัดค้านอย่างเป็นทางการไม่ให้นำพืชตัดต่อพันธุกรรมของมอนซานโตมาปลูกในประเทศ ทำให้โปแลนด์กลายเป็นประเทศที่ 14 ในยุโรปที่ปฏิเสธพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอของบรรษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรแห่งนี้/p pจากที่ก่อนหน้านี้มีประเทศในยุโรปอย่าง สโลวีเนีย, เซอร์เบีย, โครเอเชีย, ลัตเวีย, อิตาลี, เยอรมนี, สก็อตแลนด์, เวลส์, ลิทัวเนีย, ออสเตรีย, ไอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และกรีซ มีท่าทีต่อต้านการปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศของตน ในตอนนี้มีโปแลนด์ร่วมปฏิเสธด้วยเป็น 14 ประเทศแล้ว/p pเว็บไซต์เนชันออฟเชนจ์รายงานว่าสาเหตุที่หลายประเทศบอยคอตต์พืชจีเอ็มโอของมอนซานโตโดยเฉพาะข้าวโพดที่ดัดแปลงพันธุกรรมเนื่องจากเกรงว่าพืชจีเอ็มโอจะส่งผลทำให้พืชที่ปลูกตามธรรมชาติในประเทศของพวกเขาถูกปนเปื้อนไปด้วย/p pริชาร์ด ล็อกเฮด เลขาธิการหน่วยงานกิจการชนบทของสก็อตแลนด์เคยกล่าวไว้ว่าเขารู้สึกกังวลถ้าหากมีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสก็อตแลนด์เนื่องจากอาจจะส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์แบรนด์ที่ "เขียว" และ "คลีน" ของพวกเขาได้ ถือเป็นการสร้างความเสี่ยงต่ออนาคตของภาคส่วนอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่า 14,000 ล้านปอนด์ของพวกเขา/p pเนชันออฟเชนจ์ระบุว่ายุโรปมีการต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรมมานานหลายทศวรรษแล้ว มีการชุมนุมประท้วงในเรื่องนี้หลายครั้ง เช่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีชาวนาโปแลนด์ประท้วงบนท้องถนนและใช้รถแทร็กเตอร์ของพวกเขาปิดถนนเพื่อแสดงการคัดค้านไม่ให้บรรษัทเอกชนต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ประสบความสำเร็จ ทำให้ในตอนนี้โปแลนด์ไม่อนุญาตให้มอนซานโตนำพืชดัดแปลงพันธุกรรมเข้ามาในเขตแดนของพวกเขาอย่างเป็นทางการ/p pbr /strongเรียบเรียงจาก/strong/p pPoland Becomes the 14th European Nation to Officially Ban GMO’s!, Nation of Change, 04-10-2015br /a href="http://www.nationofchange.org/2015/10/04/poland-becomes-the-14th-european-nation-to-officially-ban-gmos/"http://www.nationofchange.org/2015/10/04/poland-becomes-the-14th-european-nation-to-officially-ban-gmos//a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/2Jr3xTLyWD4" height="1" width="1" alt=""/

สาวตรี สุขศรี: นโยบาย Single Internet Gateway เพื่อรัฐ เพื่อประชาชน หรือเพื่อใคร?

Tue, 06/10/2015 - 11:57
!--break--!--break-- pimg alt="lt;--break- /" src="/sites/default/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="lt;--break--"/p pนโยบาย Single Internet Gateway ของรัฐบาลที่กำลังถูกกล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน คือ การที่รัฐจะทำให้ประตูที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในประเทศออกไปสู่ต่างประเทศ หรือ International Internet Gateway (IIG) เหลือเพียงบานเดียว จากที่ ณ ปัจจุบันประเทศไทยมี IIG ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการรายใหญ่ ๆ ในประเทศที่ลงทุนสร้างไว้แล้วกว่าสิบบาน ด้วยเหตุผลหลักตามที่ฝ่ายรัฐบาลให้ไว้ก็คือ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยเพราะสามารถตรวจสอบคัดกรองข้อมูลได้ง่ายจากทางเข้า-ออกเพียงจุดเดียว/p pแต่ภายหลังคำสั่งภายในคำสั่งหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะชี้ชัดว่ารัฐบาลกำลังผลักให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ๆ หลุดออกมา ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขนานใหญ่จากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรดูแลเรื่องสิทธิประชาชน ปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไปจนถึงองค์กรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจดิจิทัล มีการลงชื่อคัดค้านที่เว็บไซต์ Change.org ทะลุไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นรายชื่อภายในเวลาไม่กี่วัน แม้รัฐบาลจะออกมาชี้แจงว่า นโยบายดังกล่าวอยู่ในชั้นของการ “ศึกษาความเป็นไปได้” เท่านั้น ยังไม่ได้ทำและอย่ารีบออกมาค้าน แต่ผู้คนในโลกไอทีก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอบโต้แผนการและการชี้แจงดังกล่าวของรัฐบาลอย่างสาสม ด้วยการรวมตัวกันเข้าไปใช้งานอย่างรัว ๆ ในเว็บไซต์หลายแห่ง ทั้งเว็บกระทรวงไอซีทีเองnbsp; กสท. (CAT) กอ.รมน ทำเนียบรัฐบาล TOT กระทั่งเว็บไซต์ของพรรคประชาธิปัตย์ จนไม่สามารถรองรับการใช้งานได้และล่มไปตั้งแต่หัวค่ำของวันที่ 30 กันยายน 2558 เสมือนหนึ่งเป็นการจำลองภาพสถานการณ์ให้รัฐบาลเห็น จะได้ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาความเป็นไปได้ และจะได้สำนึกด้วยว่า ถ้าประเทศไทยจะใช้ Single Internet Gateway ในขณะที่ปัจจุบันมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ใช้ภายในประเทศจำนวนมหาศาล ประกอบกับความไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอะไรเลยของภาครัฐ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คืออะไร แสดงเป็นนัย ๆ ว่า ต่อให้นโยบายดังกล่าวจะอยู่ในขั้นของการ “ศึกษาความเป็นไปได้” จริง ๆ ก็นับได้ว่าเป็นการใช้งบประมาณของชาติไปเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพาประเทศ “ถอยหลังลงคลอง” เสียมากกว่าที่จะก้าวไปข้างหน้า/p pเหตุใดจึงถอยหลัง ? ก็เพราะ ประเทศไทยเคยผ่านการเป็น Single Internet Gateway มาแล้ว ในยุคที่คนไทยมีแต่ กสท. เท่านั้นที่บริการ IIG nbsp;ในยุคที่จำนวนประชาชนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยังมีไม่มาก และในยุคที่ปริมาณข้อมูลที่ไหลเข้าออกระหว่างประเทศยังไม่กระทบกับความเร็วของอินเทอร์เน็ต นโยบายที่แสดงถึงการ “โหยหา” อยากกลับไปใช้ Single Internet Gateway อีกครั้ง จึงไม่มีทางเป็นเรื่องของ “ความก้าวหน้า” ไปได้ nbsp;หรือมิเช่นนั้นก็อาจต้องพูดให้ถูก ๆ ชัด ๆ ว่า ประเทศไทยกำลัง “ก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันประเทศจีน” ซึ่งแน่นอนว่า ไมใช่เพื่อทันกันในแง่ของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่เพื่อให้มาตรการในการควบคุมตรวจสอบกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต และปิดกั้นเนื้อหาจากการรับรู้ของประชาชนมีศักยภาพทัดเทียมประเทศสังคมนิยมอย่างประเทศจีนต่างหาก/p pหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า นโยบาย Single Internet Gateway ขัดแย้งอย่างยิ่งกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่รัฐบาลพึ่งประกาศไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เพราะการจะขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลได้จริงนั้น สิ่งสำคัญประการแรก ๆ ก็คือ รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพ ขยายขอบเขต และความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ แต่ Single Internet Gateway จะนำมาซึ่งปัญหามาในหลายระดับ นับตั้งแต่/p p1) ระดับของการประกอบธุรกิจภายในประเทศ เพราะจะทำให้ความคล่องตัวในการ “เชื่อมต่อ” อินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันลดน้อยลง เนื่องจากต้องเชื่อมผ่าน “ประตูกลาง” ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียว แทนที่จะสามารถเลือกใช้ประตูบานที่ใกล้ ที่เหมาะสม หรือตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจตนเองมากที่สุด nbsp;/p p2) ระดับของผู้ใช้งานทั่วไป (รวมทั้งผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย) ไม่ว่าจะเป็น ความเร็วในการไหลเวียนข้อมูลลดลง หรือเมื่ออินเทอร์เน็ตล่มไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เช่น ถูกโจมตีระบบ ไม่สามารถรองรับการเข้าออกของข้อมูลได้ ฯลฯ เมื่อระบบล่มก็จะพากันล่มทั้งประเทศ e-commerce หยุดชะงัก กิจกรรมออนไลน์ดำเนินต่อไม่ได้ เพราะไม่มีประตูอื่นที่คอยมาแชร์ทั้งประสิทธิภาพ และความเสี่ยง และ/p p3) ระดับที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความลับ รวมทั้งปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัว เพราะไม่ว่าใคร (ไม่เฉพาะรัฐ แต่รวมถึงมิจฉาชีพ และแฮกเกอร์ด้วย) สามารถสอดแนม ควบคุม จารกรรม และปิดกั้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นที่จุดเดียว ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของบรรดาบริษัทต่างประเทศในการเข้ามาลงทุน และเหล่านี้เองที่ล้วนแล้วแต่ตรงข้ามกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล/p pอย่างไรก็ตาม ใครเลยจะรู้ว่า การมองว่ารัฐบาลนี้กำลังทะเลาะและสับสนในตัวเอง หรือมองว่านโยบาย Single Internet Gateway ขัดกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลชุดนี้ อาจเป็นการ “มองโลกในแง่ดี” เกินไปก็ได้ เพราะเอาเข้าจริง ในสายตาของรัฐบาลทหารซึ่งมาจากการทำรัฐประหารแล้ว การดำเนินนโยบาย Single Internet Gateway นี้แหละ ที่สอดคล้องที่สุด หรือเป็น “โครงการชุดเดียวกัน” กับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเลยก็ว่าได้ เพราะนโยบายเศรษฐกิจที่ว่าเป็นเพียงเรื่องสวยหรูที่รัฐบาลยกขึ้นเพื่ออำพรางเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังว่ารัฐบาลต้องการควบคุมสื่อและกิจกรรมบนโลกออนไลน์ของประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทุกระดับ หากสังเกตดู จะพบว่านโยบาย Single Internet Gateway สอดคล้องกับชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลหลายฉบับที่ถูกผลักดันออกมาเมื่อต้นปี 2558 ที่คนในแวดวงกฎหมายและไอทีจำนวนมากก็คัดค้านเช่นกัน เพราะร่างกฎหมายฉบับหลักๆ ที่ออกมาในครั้งนั้น (และตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณา) แทนที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเปิดเสรี nbsp;สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยไซเบอร์ สร้างความมั่นใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เชิญชวนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุน กลับน่าจะทำลายความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและบรรยากาศของการลงทุนมากกว่า เนื่องจากเต็มไปด้วยบทบัญญัติที่ให้อำนาจอย่างกว้างขวางกับเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมสอดแนมการติดต่อสื่อสาร จับตา ดักรับ กระทั่งยับยั้งข้อมูลทั้งหลายที่ไหลเวียนเข้าออกบนโลกอินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ด้วยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงเหมือนกัน nbsp;/p pไม่ว่าจะเป็นร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ในตอนนั้น) ที่พยายามเขียนขยายอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม “กฎหมายฉบับอื่น” สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของประชาชน หรือร้องขอให้ “ปิดกั้นหรือระงับการเผยแพร่เนื้อหา”ได้ จากที่แต่เดิมจะทำได้เฉพาะในกรณีความผิดร้ายแรงอย่างการก่อการร้ายหรือขัดต่อความมั่นคงเท่านั้น นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และโทรคมนาคมเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ได้สูงสุดถึง ๒ ปีจากเดิม ๑ ปี ด้วย แต่ร่างกฎหมายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือ ร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.... เพราะเขียนให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าถึง ดักรับ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิจิทัล ตามที่ปรากฏใน มาตรา ๓๕ (๓) ความว่า “emเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด เพื่อประโยชน์ใน การปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” โดยไม่บัญญัติ/em “เงื่อนไขการใช้อำนาจ” กำกับไว้แต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นการต้องมี “เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด” หรือ “เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิด” ทั้งไม่ปรากฏด้วยว่าการใช้อำนาจเหล่านี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องขอคำสั่งหรือคำอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือศาล กล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พยายามให้อำนาจ “เข้าถึง” ได้โดยไม่มีขอบเขต และไม่มีมาตรการหรือกลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เลยไม่ว่า “ก่อนหรือภายหลัง” ปฏิบัติการ/p pร่างกฎหมายอีกสองฉบับที่มองข้ามไม่ได้ คือ ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ... ที่บัญญัติให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการ “emเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลข่าวสารใดๆ เช่น การตรวจสอบหรือการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร หรือข้อมูลทางการเงินของบุคคลที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นได้.../em” nbsp;ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อประโยชน์แห่งการสืบสวนคดีความมั่นคงของรัฐ องค์กรอาชญากรรม หรือคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในขณะที่ไร้ซึ่งความพยายามที่จะให้ขอบเขตที่ชัดเจนว่า “คดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน” คือคดีในลักษณะใด nbsp;เหล่านี้ยังไม่รวมข้อกล่าวหาของประชาชนและองค์กรผู้คัดค้านที่ว่า รัฐบาลชุดนี้พยายามดึงคลื่นความถี่ที่เคยเสรีกลับไปบริหารจัดการเสียเองโดยผลของร่างพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... แถมท้ายด้วย คำสั่งคสช. ฉบับที่ 94/2557 ที่ให้ กสทช. ชะลอการประมูลระบบอินเทอร์เน็ต 4G ออกไปอีก 1 ปี โดยไม่ให้เหตุผลใด ๆ เช่นนี้แล้วจึงอาจตีความไปได้เลยว่า แท้ที่จริงแล้ว Single Internet Gateway ก็คือ “จิ๊กซอ” ตัวหนึ่งที่จะทำให้ภาพของ “การควบคุมเนื้อหาและกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต” เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง/p pทำไมต้องควบคุมสอดแนมกิจกรรมในอินเทอร์เน็ต หรือทำไมต้องควบคุมเนื้อหา ? เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ? ป้องกันการก่อการร้าย ? ป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ?nbsp; คำตอบในที่นี้อาจมีทั้ง ใช่ และ ไม่ใช่ ที่ “ไม่ใช่” ก็เพราะเครื่องมือของรัฐในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายให้อำนาจควบคุมเนื้อหา เครื่องมือสอดแนม รวมทั้งนโยบาย Single Internet Gateway อาจถูกนำไปใช้ได้ทั้งเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบเส้นทางข้อมูลหรือแผนการก่อการร้าย ตามหาตัวอาชญากรคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป้าหมายทางการเมือง ไม่มีใครรับประกันได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจและไม่ไว้วางใจประชาชนของตัวเอง รวมทั้งมีประวัติการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันโชกโชน จะไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อการสอดแนมความคิดเห็นของคนที่เป็นปรปักษ์กับพวกตน สอดส่องเส้นทางการเงินของนายทุนนักธุรกิจฝ่ายตรงข้าม จับตาดูชีวิตส่วนตัว อีเมล line ฯลฯ ของสื่อมวลชน นักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรม รวมทั้งใช้มันเพื่อสกัดกั้นหรือปิดบังข้อมูลบางประเภทที่ไม่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงหรือรับรู้ ฯลฯ เหมือนกับที่มีการปิดกั้นหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ Google, Facebook และ Social Network อื่น ๆ ในประเทศจีน หรือเกาหลีเหนือ/p pอย่างไรก็ดี หากแม้คำตอบคือ “ใช่” คือ รัฐบาลจำเป็นต้องควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเนื้อหา ก็เพียงเพื่อเป้าหมายเรื่องประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการก่อการร้าย และป้องกันอันตรายจากอาชญากรคอมพิวเตอร์เท่านั้นจริง ๆ คนไทยก็ควรระมัดระวังให้ดีและตั้งข้อสงสัยไว้หลายๆ ข้อ เช่น การสอดแนมข้อมูลอย่างเหมารวมนั้นป้องกันการก่อการร้ายได้จริงหรือ ? การปิดกั้นเซ็นเซอร์ข้อมูลจะทำให้เนื้อหาผิดกฎหมายลดลงได้จริงหรือเปล่า ? Gateway เดียวจะทำให้เจ้าหน้าที่ค้นหาอาชญากรคอมพิวเตอร์ได้ดีและมีประสิทธิภาพกว่าการมีหลาย Gateway ? คุ้มค่าหรือไม่หากเปรียบเทียบกับข้อเสียอื่น ๆ ที่จะเกิดจากการใช้ nbsp;Single Internet Gateway ? กระทั่งคำถามที่ว่า ปัจจุบัน มีประเทศมหาอำนาจ (ยกเว้นประเทศจีน) ประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคาม การก่อการร้าย หรือสงครามไซเบอร์ยิ่งกว่าประเทศไทย ที่ไหนในโลกอีกบ้าง ที่มีนโยบายย้อนกลับไปใช้ Single Internet Gateway ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ? และคำถามสุดท้าย ก็คือ เอาเข้าจริงแล้ว คำว่า “ภัยความมั่นคงไซเบอร์” ในสายตาของรัฐบาลทหารชุดนี้ มันหมายถึง ภัยก่อการร้ายสากล สงครามไซเบอร์ หรือการโจมตีระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ หรือไม่ ? หรือมันมีนิยามแคบ ๆ ว่าหมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาเชิดชูประชาธิปไตย ต่อต้านรัฐประหาร วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และเนื้อหาที่ “อาจ” เข้าข่ายมาตรา 112 ? nbsp;nbsp;/p pbr /span style="color:#ff8c00;"*เผยแพรครั้งแรกในเวอร์ชั่นสั้น ที่nbsp;/spana href="http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1443971505"span style="color:#ff8c00;"ข่าวสดออนไลน์/span/aspan style="color:#ff8c00;"nbsp;(5 ต.ค.2558)/span/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/FKr3LRPYqG8" height="1" width="1" alt=""/

กวีประชาไท: เราไม่ลืม 16 ตุลา

Tue, 06/10/2015 - 11:30
!--break--!--break-- p style="text-align: center;"img alt="" src="https://farm6.staticflickr.com/5803/21363637353_81c53327a1_z_d.jpg" style="width: 416px; height: 500px;" //p p style="margin-left: 80px;"br /คุณยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้br /เช้ามืดของวันที่16 ตุลาคมbr /ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใจกลางเมืองหลวงbr /การชุมนุมของกลุ่มอันธพาลbr /ระราน จาบจ้วง และหมิ่นเหม่ว่าจะเกิดความรุนแรงbr /br /นักประท้วงหน้าเดิมๆที่ถูกจ้างมาbr /พวกเขาสลัดเสื้อสีแดงทิ้งแล้วเปลี่ยนมาสวมชุดนักศึกษาbr /โกนหนวดเครา ปลอมตัวเป็นเด็กbr /ขณะในกระเป๋าเป้กับเอวที่เหน็บล้วนแต่อาวุธร้ายแรงbr /ไม่ต้องบอกคุณก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังbr /คนจากแดนไกลผู้นั้นbr /มันบ่มเพาะความแค้นมานานแสนนานbr /br /ควรแล้วสำหรับการเข้าสลายชุมนุมbr /ปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับเหล่าคนดีbr /กระทิงแดง นวพล ลูกเสือชาวบ้านbr /อีกทั้งนักเขียนใหญ่ผู้คอยทำความเข้าใจให้ประชาชนbr /ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นbr /ไม่มีใครตายสักคนbr /เสียงนกหวีดเป่า "ปรี๊ด" ฉลองชัยbr /br /16 ตุลา คุณยังไม่ลืมbr /ไม่สิ...คุณเกิดไม่ทันหรอกbr /แต่จำเรื่องราวนี้มาจากคำบอกเล่าของใครสักคนbr /อาจเป็นนักกิจกรรมรุ่นพี่br /หรือไม่ก็ตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการbr /ปฏิบัติการรัฐที่ไร้ความสูญเสียbr /เลือดแม้เพียงหยดก็ไม่มีราดรดลงพื้นดินbr /คุณรู้สึกขอบคุณความเป็นเมืองพุทธbr /ขอบคุณบทสวด "อติปิโส" ที่ดังกล่อมเจ้าหน้าที่รัฐbr /และประชาชนคนดีอยู่ตลอดเวลาbr /br /ไม่มีใครตายbr /แต่เหล่าอันธพาลในคราบนักศึกษาก็ไม่วายแผลงฤทธิ์br /พวกเขาที่กระสานซ่านเซ็นต่างเจ็บแค้นbr /กระจายกันไปในทุกทิศทางแล้วเริ่มเผาbr /เซ็นทรัล เวิลด์, เซ็นเตอร์ วัน, โรงหนังสยามbr /รวมถึงศาลากลางในต่างจังหวัดbr /แต่เพลิงที่ลุกโหมไม่อาจมอดไหม้ความทรงจำของคุณได้br /br /คุณยังจำได้br /น้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม มาเยือนbr /คุณตวาดลั่นทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นี้br /"ไอ้พวกเผาบ้านเผาเมือง/p p style="margin-left: 80px;"nbsp;/p p style="margin-left: 80px;"nbsp;/p p style="margin-left: 80px;"6 ตค 58br /แรงบันดาลใจจากสเตตัสหนึ่งของ บก.ลายจุด/p p style="margin-left: 80px;"nbsp;/p p style="margin-left: 80px;"nbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/jTmfUazMf-c" height="1" width="1" alt=""/

หอภาพยนตร์ประกาศ 25 หนังไทย ขึ้นทะเบียนมรดกชาติ

Tue, 06/10/2015 - 04:04
p25 ภาพยนตร์มรดกของชาติ ครั้งที่ 5nbsp; สะท้อนเรื่องราวหลากหลายมิติ ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รักแห่งสยาม บ้านผีปอบ ซัตเตอร์ เรื่องตลก 69 สุริโยไท บางระจัน และหนังต้านภัยคอมมิวนิสต์ ขึ้นทะเบียน/p !--break--!--break-- p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c1.staticflickr.com/1/739/21789497789_04560a366b.jpg" style="width: 500px; height: 206px;" //p pเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2558 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ a href="https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage?fref=ts"Thainbsp;Filmnbsp;Archive/a (หอภาพยนตร์) ได้มีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ 25 เรื่อง ที่ได้รับการจดทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาทุกปีในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โดยหอภาพพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการประกาศให้วันที่ 4 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งวันที่ 4 ต.ค. 2508 ที่สถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรม ได้มีการประมีการประชุมของคณะอนุกรรมการการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติว่าด้วยองค์การยูเนสโกแห่งประเทศไทย nbsp;ซึ่งมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธานหัวข้อสำคัญที่สุดคือ เรื่องที่คณะอนุกรรมการมีมติเสนอแนะให้หอสมุดแห่งชาติ เปิดแผนกเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ในฐานะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม แม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีผลสำเร็จแต่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแสดงเจตนาสาธารณะอย่างเป็นทางการ เรียกร้องให้มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย หอภาพยนตร์จึงได้ถือกำหนดและประกาศให้วันที่ 4 ต.ค.nbsp; เป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โดยริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554/p pสำหรับรายชื่อภาพยนตร์ 25 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 5 พร้อมคำบรรยาย ประกอบด้วย/p p1. ภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่ 1 พ.ศ. 2461/p pภาพยนตร์บันทึกกิจวัตรของกองทหารอาสาสยามที่ไปร่วมรบในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ที่ประเทศฝรั่งเศส นับตั้งแต่เดินทางไปเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศส ไปจนถึงการเดินทางไปประจำการตามสถานที่ต่าง ๆ และการฝึกอบรมหน้าที่ตามภารกิจ นับเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ของกองทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 และเป็นภาพอันมีชีวิตชีวาแทนตัวทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไป/p p2. เด็กซนสมัย ร.7 พ.ศ. 2470 – 2475/p pภาพยนตร์นิรนามที่ถ่ายทำในราวปี 2470–2475 บันทึกภาพเด็ก ๆ ชายหญิง อายุราว 3-4 ขวบ ถึง 10 ขวบกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแสดงการละเล่น เช่น มอญซ่อนผ้า และท่าทางจากหนังฝรั่ง ที่สะท้อนให้เห็นว่าภาพยนตร์มีอิทธิพลอย่างใดและเพียงไรต่อวิถีชีวิตของคนและสังคมในสมัยนั้น ทั้งเป็นตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกให้เห็นพฤติกรรมการเล่นซนหรือการเล่นอวดของเด็กไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่ไม่อาจบรรยายให้เห็นได้เลยด้วยภาษาพูดเขียนหรือภาพนิ่ง/p p3. พันท้ายนรสิงห์ พ.ศ. 2493 บริษัทสร้าง อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ มารุต/p pสร้างจากบทละครเวทีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ซึ่งเป็นละครเวทีที่ได้รับความนิยมระหว่างสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใหม่ ๆ โดยเล่าเรื่องที่แต่งขึ้นจากเรื่องเกร็ดในพงศาวดารและประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลพระเจ้าเสือ กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อเป็นภาพยนตร์ก็ยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ชมทั่วประเทศ นับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นประวัติการณ์ และมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความเชื่อของผู้คนทั่วไปในสังคมไทย/p p4. ทหารไทยไปเกาหลี พ.ศ. 2494 – 2495 ผู้สร้าง สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพ ผู้สร้าง ปรเมรุ/p pภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อ ที่สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพ ให้ผลิตขึ้นสำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนไทย เพื่อให้เห็นเหตุผลที่ประเทศไทยต้องส่งกองกำลังอาสาสมัครเข้าร่วมสงครามเกาหลี ซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2493-2496 และส่งผลให้เกิดการแบ่งประเทศเกาหลีเป็นสองประเทศ เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อในยุคสงครามเย็นของโลก และเป็นเอกสารหรือหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยกับสงครามเกาหลีที่มีค่าในการศึกษาชิ้นหนึ่ง/p p5. มรดกพระจอมเกล้า (HERITAGE FROM KING MONGKUJ) พ.ศ. 2497 อำนวยการสร้าง สำนักข่าวสารอเมริกัน ผู้สร้าง ปรเมรุ/p pผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก ๆ ของสำนักข่าวสารอเมริกัน ที่เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทย ในช่วงสงครามเย็นโดย ให้ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล พระโอรสของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นผู้กำกับไทยมืออาชีพเป็นผู้กำกับ เนื้อเรื่องว่าด้วยสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณกาล ย้อนไปจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ผ่านหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีคือ หมอบรัดเล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเห็นถึงคุณงามความดีและความเป็นมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศไทยมาช้านาน ตั้งแต่ครั้งยังใช้ชื่อว่า “สยาม”/p p6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช พ.ศ. 2499 อำนวยการสร้าง สำนักข่าวสารอเมริกัน ผู้สร้าง พิฆเนศภาพยนตร์/p pสารคดีบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 จนกระทั่งลาผนวชในวันที่ 5 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ถ่ายทำโดยสำนักข่าวสารอเมริกัน เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรในขณะที่ทรงผนวชให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นตัวอย่างในการเป็นพุทธมามกะที่ดีให้แก่ปวงชนชาวไทยnbsp;/p p7. โฆษณาพระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 อำนวยการสร้าง กระทรวงมหาดไทย/p pภาพยนตร์โฆษณาที่กระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผลิตขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเช่าพระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ที่จัดสร้างมาจำนวนมากหลายล้านองค์ เพื่อเรี่ยไรเงินรายได้ไปสมทบทุนสร้างพุทธมณฑล เป็นพุทธบูชาและเป็นถาวรสถานใหญ่ให้เป็นหลักหมายของกึ่งพุทธกาล ถ่ายทำโดยสำนักงานโฆษณาสรรพสิริ นับเป็นเอกสารหลักฐานชิ้นหนึ่งในการวัดระดับความเลื่อมใสศรัทธาและระดับการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของสังคมไทย/p p8. ทะโมนไพร พ.ศ. 2502 ผู้สร้าง ธำรง รุจนพันธุ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ บุญรัตน์ ชัยวิเศษ/p pหนังไทยที่สร้างโดยคนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ฉากสถานที่ในท้องถิ่น และเพื่อนฝูงญาติมิตรเป็นผู้แสดง แล้วนำออกฉายตามโรงภาพยนตร์ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง นับเป็นตัวอย่างอันหาได้ยากยิ่งของภาพยนตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งในอดีตแทบทุกจังหวัดมักมีผู้ที่รับถ่ายภาพยนตร์บันทึกงานพิธีกรรมต่าง ๆ คิดและจัดการถ่ายทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง แล้วนำออกฉายดูกันในจังหวัดตนและจังหวัดใกล้เคียงทำนองเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง ทะโมนไพร นี้/p p9. การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำทางทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2506 อำนวยการสร้าง กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป. กลาง)/p pสร้างขึ้นหลังจากการอสัญกรรมของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2506 ไม่นานนัก เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณงามความดีของ ฯพณฯ ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นงานบันทึกอารมณ์ที่มีกระแสสูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติ และเป็นเอกสารแห่งความทรงจำที่ไม่อาจบันทึกด้วยสื่ออื่นๆ ให้รู้สึกได้ดีเท่าภาพยนตร์/p p10. ยุทธนา-ศิริพร YUTHANA UND SIRIPON MONCH AUF ZEIT พ.ศ. 2506 อำนวยการสร้าง Hans Berthel/p pสร้างโดย ฮันส์ เบอร์เทล ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชาวเยอรมัน บันทึกภาพสถานที่สำคัญ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเมืองกรุงราวปี 2506 ผ่านตัวละครหนุ่มสาวคู่รักชื่อ ยุทธนา และ ศิริพร โดยมี แท้ ประกาศวุฒิสารbr /ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ช่วยประสานงาน เมื่อถ่ายทำเสร็จได้ออกฉายทางโทรทัศน์ของเยอรมนี โดยมีเสียงบรรยายภาษาเยอรมันตลอดทั้งเรื่อง นับเป็นบทบันทึกของยุคสมัยที่สื่อใดก็ไม่อาจฉายภาพได้เด่นชัดเท่ากับที่ปรากฏในภาพยนตร์/p p11. สายเลือดเดียวกัน (THE SPREAD OF KINSHIP) พ.ศ. 2509-2511 อำนวยการสร้าง สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพ/p pภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อของสำนักข่าวสารอเมริกัน และเป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของ พิศาล อัครเศรณี โดยเนื้อหาได้จำลองเหตุการณ์ให้เห็นถึงความโหดร้ายและวิธีการแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ รวมทั้งมีฉากซึ่งแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีที่รัฐนำการแสดงพื้นบ้านมาปรับใช้ในการสื่อสารกับชาวบ้านเพื่อให้เข้าถึงการชวนเชื่อได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อที่สำคัญที่ทำให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมไทยในยุคสมัยหนึ่งได้เป็นอย่างดี/p p12. ชู้ พ.ศ. 2515 ผู้สร้าง เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับ เปี๊ยก โปสเตอร์/p pภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องที่มีตัวละครนำอยู่เพียง 3 ตัวละคร ที่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทนความดีชั่วแบบพระเอกนางเอกและตัวร้าย ทั้งยังพยายามตั้งคำถามถึงศีลธรรมของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างไปจากภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่น โดยได้รับรางวัลพิเศษในฐานะภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาโดดเด่นแปลกแหวกแนว ในมหกรรมภาพยนตร์ เอเซีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 19 นับเป็นตัวอย่างอันหายากของภาพยนตร์ไทย ที่ผู้สร้างมีเจตนาใช้ศิลปภาพยนตร์แสดงธรรม ว่าด้วยกิเลส ตัณหา ราคะ ความโลภ และความเห็นแก่ตัวของมนุษย์/p p13. วัยตกกระ พ.ศ. 2521 บริษัทผู้สร้าง นครพิงค์โปรดักชั่น ผู้กำกับ ชนะ คราประยูร/p pถึงเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มีความกล้าหาญที่จะแสดงเรื่องของคนแก่หรือผู้สูงอายุ ให้เป็นตัวหลักของเรื่อง และเป็นครั้งแรกที่คนแก่มีพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องของตัวเองบนจอหนังไทย โดยสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่มีการสร้างภาพยนตร์ไทยออกฉายเป็นจำนวนมากกว่าปกติ ทั้งยังมีเรื่องราวแปลกใหม่หลากหลายกว่าที่เคยสร้างกันมา/p p14. เงาะป่า พ.ศ. 2523 ผู้กำกับ เปี๊ยก โปสเตอร์/p pเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่สร้างจากบทละครร้องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เงาะป่า” โดยเป็นผลงานการกำกับร่วมกันระหว่างผู้กำกับคนสำคัญต่างยุคสมัย คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และ เปี๊ยก โปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดบทละครร้องและรำซึ่งเป็นภาษานาฏศิลปะแบบประเพณี ให้ออกมาเป็นภาษาภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่ จนเกิดเป็นภาพแทนอันมีชีวิตชีวาเสมือนมีตัวตนจริงของตัวละครที่เคยมีอยู่แต่ในจินตนาการจากบทพระราชนิพนธ์/p p15. ประชาชนนอก (ON THE FRINGE OF SOCIETY) พ.ศ. 2524 ผู้สร้าง สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ผู้กำกับ มานพ อุดมเดช/p pภาพยนตร์ที่สร้างโดย สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม โดยกลั่นกรองเรื่องราวจากประสบการณ์ของคนใกล้ตัว ทั้งจากชีวิตจริงของพ่อและแม่ของผู้กำกับ คือ มานพ อุดมเดช ฉายครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับความสนใจจากนักศึกษา นักวิชาการเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังได้รับเชิญไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศหลายแห่ง นับเป็นผลงานสะท้อนปัญหาสังคมเรื่องสำคัญที่ปรากฏในโลกภาพยนตร์ไทย/p p16. เพื่อน-แพง (PUEN-PAENG) พ.ศ. 2526 บริษัทสร้าง เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ เชิด ทรงศรี/p pดัดแปลงขึ้นจากเรื่องสั้นแนวลูกทุ่งเรื่อง “เพื่อน-แพง” ของ ยาขอบ (โชติ แพร่พันธุ์) บอกเล่าตำนานรักสามเส้าแห่งท้องทุ่ง ระหว่าง ลอ ชายหนุ่มผู้ผิดคำสาบาน กับ เพื่อน และ แพง สองพี่น้องผู้มีใจรักชายคนเดียวกัน และได้สอดแทรกวิถีชีวิตชาวไทยในช่วงประมาณ พ.ศ. 2476 เอาไว้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะด้านการบันเทิงและมหรสพซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจของบรรพชนไทยมาก่อนหน้า นับเป็นผลงานอันมีเลือดเนื้อและตอกย้ำให้เห็นถึงความรักความชื่นชมและความเข้าใจในความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งของ เชิด ทรงศรี ผู้กำกับผู้เป็น “จ้าวแห่งหนังไทยลูกทุ่ง”/p p17. ด้วยเกล้า พ.ศ. 2530 บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล/p pภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 40 ปี โดยเชื่อมโยงเรื่องราวความยากลำบากของชาวนา ความเอารัดเอาเปรียบของนายทุน และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวนาผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ได้อย่างประณีต พิถีพิถัน เป็นธรรมชาติ และเป็นเนื้อเดียวกันไปกับภาพยนตร์ นับเป็นตัวแทนของวงการภาพยนตร์ไทยที่ทำขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและบูชาน้ำพระราชหฤทัยของพระราชาผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน/p p18. บ้านผีปอบ 2 พ.ศ. 2533 บริษัทสร้าง กรุ๊ฟโฟร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ ศรีสวัสดิ์/p pเป็นการผสมผสานระหว่างหนังผีกับหนังตลกไว้ด้วยกัน ซึ่งสร้างปรากฏการณ์การเป็นหนังระดับรอง ทุนสร้างไม่สูง เน้นฉายโรงภาพยนตร์ต่างจังหวัด แต่กลับประสบความสำเร็จอย่างสูงจนสามารถเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ชั้นนำในกรุงเทพได้ โดยบ้านผีปอบ ภาค 2 เป็นภาคแรกที่มีตัวละครปอบหยิบ ซึ่งเป็นตัวละครผีหลักในภาพยนตร์ชุดนี้ไปจนจบ รับบทโดย ณัฐนี สิทธิสมาน โดยท่าจีบมือของปอบหยิบ รวมทั้งฉากการวิ่งหนีด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเรียกเสียงหัวเราะ ได้กลายเป็นภาพจำของผู้คน จนกระทั่งสามารถสร้างภาคต่อได้ถึง 13 ภาค ในช่วงเวลา 5 ปี/p p19. เรื่องตลก 69 (6ixtynin9) พ.ศ. 2542 บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ เป็นเอก รัตนเรือง/p pหนังแนวตลกร้ายที่เล่าเหตุการณ์ในภาวะเศรษฐกิจไทยตกต่ำยุคฟองสบู่แตกหรือวิกฤติการณ์ต้มยำกุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540 ผ่านเรื่องราวของสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่ถูกปลดออกจากงาน และเจอกล่องใส่เงินสดจำนวนมหาศาลมาวางไว้หน้าห้องพักโดยบังเอิญ นับเป็นผลงานแห่งยุคสมัยที่ช่วยปลุกวงการหนังไทยซึ่งขณะนั้นกำลังสลบไสลให้ฟื้นตื่นขึ้นมาพบเจอทิศทางใหม่ ๆ ในโลกภาพยนตร์ นับเป็นเอกสารบันทึกเรื่องราว ความรู้สึก หรืออารมณ์ของสังคมไทย ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตกและโรคต้มยำกุ้ง ที่มีชีวิตชีวาที่สุด ซึ่งไม่อาจรับรู้ได้จากสื่ออื่นๆ/p p20. บางระจัน (BANG-RAJAN The legend of the Village Warriors) พ.ศ. 2543 บริษัทสร้าง ฟิล์มบางกอก ผู้กำกับ ธนิตย์ จิตนุกูล/p pบอกเล่าตำนานวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะภาพแทนของความสมัครสมานสามัคคีอุทิศตนต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามารุกราน โดยเพิ่มอรรถรสให้ตัวละครนำซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาทั้ง 11 คนมีมิติมากยิ่งขึ้น และคัดเลือกนักแสดงให้ละม้ายคล้ายกับตัวละครนั้น ๆ มากที่สุด นับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้และรางวัล/p p21. สุริโยไท (THE LEGEND OF SURIYOTHAI) พ.ศ. 2544 บริษัทสร้าง พร้อมมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล/p pภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสุริโยไท พระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์จนถึงวีรกรรมซึ่งยอมสละชีพแทนพระสวามีในสงครามยุทธหัตถีกับกองทัพพม่า นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวได้ในรูปแบบของภาพยนตร์ และช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความสนใจในประวัติศาสตร์ของชาติ จนได้รับการการขนานนามว่าเป็น ภาพยนตร์แห่งสยามประเทศ/p p22. 15 ค่ำ เดือน 11 (MEKHONG FULL MOON PARTY) พ.ศ. 2545 บริษัทสร้าง จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส, หับ โห้ หิ้น ฟิล์ม ผู้กำกับ จิระ มะลิกุล/p pสร้างจากตำนานพื้นบ้านกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษาของทุกปี และเป็นที่ขึ้นชื่อมากในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยหยิบเอาเรื่องราวของชุมชนพื้นบ้านมาเล่าในแง่ของความเชื่อบางประการ และตั้งคำถามระหว่างการทำสิ่งที่ถูกต้องกับทำสิ่งหลอกลวง เมื่อออกฉายได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจใคร่รู้ถึงสาเหตุของการเกิดบั้งไฟพญานาค จนเกิดการหาข้อพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงนับเป็นภาพยนตร์ที่ดีเรื่องหนึ่ง ที่สมควรส่งเสริมให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์/p p23. องค์บาก (ONG-BAK) พ.ศ. 2546 บริษัทสร้าง สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, บาแรมยู ผู้กำกับ ปรัชญา ปิ่นแก้ว/p pภาพยนตร์ประเภทศิลปะการต่อสู้แบบไทย ที่มีเอกลักษณ์และเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีฉากแอ๊กชั่นที่น่าตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเรื่อง โดยเกิดจากการผสมผสานความสามารถเฉพาะทางของทีมงานสร้างและนักแสดงนำได้อย่างลงตัว นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก และเป็นความตื่นตาตื่นใจของแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจำตลอดไป/p p24. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (SHUTTER) พ.ศ. 2547 บริษัทสร้าง จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส, จีเอ็มเอ็ม ไท หับ, ฟีโนมีนา โมชั่น พิคเจอร์ส/p pหนังไทยแนวสยองขวัญที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังผีไทยที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่ง โดยนำเรื่องราวของรูปถ่ายติดภาพวิญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับยอดนิยมของผู้คนในสังคมมาเป็นประเด็นหลักของเรื่อง และซ่อนเงื่อนคลายปมอย่างชาญฉลาดด้วยบทภาพยนตร์ที่แข็งแรงกว่าหนังผีไทยเรื่องอื่น ๆ ที่เคยมีมา จนส่งผลให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นผลงานที่ปักธงหนังผีไทยให้เป็นที่รู้จักในแผนที่ภาพยนตร์โลกอย่างแท้จริง/p p25. รักแห่งสยาม (THE LOVE OF SIAM) พ.ศ. 2550 บริษัทสร้าง สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, บาแรมยู ผู้กำกับการแสดง ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล/p pดูเหมือนเป็นภาพยนตร์รักวัยรุ่นใส ๆ แต่เนื้อหากลับพลิกความคาดหวังกลายเป็นเรื่องของครอบครัวที่มีบาดแผลจากการหายตัวไปของสมาชิกในบ้าน ทั้งยังนำเสนอความสับสนในเพศวิถีของตัวละคร แต่ท่ามกลางกระแสbr /การวิพากษ์วิจารณ์ กลับมีผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้จำนวนมากจนเกิดการรวมตัวเป็นแฟนคลับ นับเป็นภาพยนตร์ที่ทั้งสะท้อนอารมณ์ร่วมของยุคสมัยและสร้างกระแสความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นในสังคมไทย ในระดับทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสถาบันต่างๆ ที่จัดประกวดในปีนั้น/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/-j6aGkzLouo" height="1" width="1" alt=""/

หัสวุฒิ ถวายฎีกาขอความเป็นธรรม กรณีถูกปลดออกจากตำแหน่ง ปมจม.น้อย

Tue, 06/10/2015 - 01:30
!--break--!--break-- p5 ต.ค.2558 a href="http://www.tnamcot.com/content/299131"สำนักข่าวไทย/a รายงานว่า หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางมาทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ใช้เสียงข้างมาก มีมติให้ออกจากตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (คดีจดหมายน้อย) เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา/p pนายหัสวุฒิ กล่าวว่า เรื่องนี้มีปัญหาตั้งแต่การลงมติ เพื่อลงโทษตนnbsp; เพราะองค์ประชุม ก.ศป.ไม่ครบ โดยปกติ ก.ศป.จะมี 13 คน ใช้เสียงข้างมากสำหรับการลงมติ คือ 7 คน แต่การลงมติเพื่อให้ลงโทษตนนั้นมีเพียงแค่ 6 คนเท่านั้นnbsp;nbsp; เรื่องการตัดสินเช่นนี้ มองว่า เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เพราะศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้กฎหมาย เมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วใช้อำนาจของตัวเอง จะถือว่าทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่/p pส่วนที่มีข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงไม่ฟ้องร้องขอความเป็นธรรมกับศาลปกครอง นายหัสวุฒิ กล่าวว่า หากยื่นศาลปกครองไป คณะตุลาการที่พิจารณาเรื่องจะเป็นคณะเดียวกับที่ลงมติลงโทษnbsp; จึงเชื่อว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน/p pต่อกรณีที่ศาลปกครองระบุว่า เป็นการพิจารณาตามบรรทัดฐานคดีที่องค์คณะเคยพิพากษาไว้ในปี 2551 นั้น นายหัสวุฒิ ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นการนำข้อความบางส่วนมาอ้างโดยมิชอบ จึงขอใช้สิทธิ์ในการถวายฎีกา โดยไม่ขอไปฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่ง ส่วนจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้น ขอพิจารณาก่อน/p div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="/journal/2015/10/61710" target="_blank" สนง.ศาลปกครองแจงกรณีหัสวุฒิออกจากราชการ ไร้ปมการเมือง/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/DtBmkHPfkok" height="1" width="1" alt=""/

รำลึก 6 ตุลา : ต้นไม้บางต้น และเรื่องเล่าจากความทรงจำที่ไม่เคยจางหาย

Tue, 06/10/2015 - 01:25
!--break--!--break-- pnbsp;/p pผู้เขียนได้มีโอกาสสังเกตการณ์การทำงานระหว่างนักวิชาการท่านหนึ่งซึ่งทำสารคดีย้อนประวัติศาสตร์ด้วยการพูดคุยกับอดีตนักศึกษาเดือนตุลา 2 คน น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่าอดีตนักศึกษาคู่นี้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ในภาพประวัติศาสตร์อันโด่งดังของวันที่ 6 ตุลา 2519/p pทั้งสองได้รำลึกความทรงจำให้ฟังว่า ณ ตอนนั้นสิ่งที่เราได้เห็นในภาพนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุตามภาพนั้นอยู่ตรงไหน จากความทรงจำคำบอกเล่า รูปธรรมเริ่มชัดขึ้นเมื่อทีมงานที่ทำงานในวันนั้นเดินออกไปดูจุดอ้างอิงด้วยกัน ทีมงานได้นำภาพติดไปด้วยเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจากมุมที่เห็นในภาพร่วมกับตำแหน่งที่อดีตนักศึกษาผู้ร่วมเหตุการณ์พาไปชี้จุด พวกเราเดินหา ‘ต้นมะขาม’ ในตำนานด้วยกัน/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c1.staticflickr.com/5/4146/5000120044_bf0db2d9ff.jpg" style="width: 400px; height: 262px;" /br /span style="color:#ff8c00;"ต้นนี้ยังตามหาไม่เจอbr /(/spanspan style="color: rgb(255, 140, 0);"ภาพโดยnbsp;Neal Ulevich)/span/p pบางคนอาจจะสับสนว่าภาพในประวัติศาสตร์คือจุดไหนกันแน่ ตอนนี้เรารับทราบจากปากคำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ว่ามีการแขวนคอนักศึกษา 2 จุด ไม่ใช่จุดเดียว เราพยายามเดินหาทั้ง 2 จุด และเราได้ภาพปัจจุบันนี้มาเพื่อประกอบคำให้การของพยานที่ยังมีชีวิตทำให้เราตำแหน่งที่ใกล้เคียงของ 1 ใน 2 ภาพประวัติศาสตร์ นั่นคือ ต้นไม้ที่ใช้แขวนคอนักศึกษาอยู่บริเวณ หน้าวัดมหาธาตุ (การปรับองศาในการมองอยู่ที่ตัวบุคคล ผู้ถ่ายใช้เลนส์ 50 mm. ในการบันทึกภาพ)/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5698/21350538484_1ddf067ae5_n.jpg" style="width: 400px; height: 323px;" /br /span style="color: rgb(255, 140, 0);"(/spanspan style="color: rgb(255, 140, 0);"ภาพโดยnbsp;Neal Ulevich)/span/p p style="text-align: center;"br /span style="color: rgb(255, 140, 0);"img alt="" src="https://c1.staticflickr.com/1/760/21983078761_16d716f28e_z.jpg" style="width: 600px; height: 274px;" //span/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"ตำแหน่ง ต้นไม้ที่แขวน 1 ใน 2 ภาพ คือ หน้าวัดมหาธาตุbr /(การปรับองศาในการมองอยู่ที่ตัวบุคคล ผู้ถ่ายใช้เลนส์ 50 mm. ในการบันทึกภาพ)/span/p pnbsp;/p pspan style="color:#0000ff;"หมายเหตุผู้เขียน : เนื่องจากรายละเอียดของการทำงานในโครงการดังกล่าวยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้น จึงขอไม่เปิดเผยชื่อของพยาน-อดีตนักศึกษาทั้งสองคน/span/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/Fxds4Iude4s" height="1" width="1" alt=""/

สำรวจ อดีต สปช. ในสภาขับเคลื่อนฯ ใครโหวตอะไรตอนล้มร่าง รธน.

Tue, 06/10/2015 - 01:01
pเปิดรายชื่อ อดีต สปช. ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 62 ที่นั่ง พบคนไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ได้ตำแหน่ง 42 คน ส่วนคนเห็นชอบ ได้ตำแหน่ง 19 คน งดออกเสียง ได้ตำแหน่ง 1 คน/p !--break--!--break-- pเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยอ้างอำนาจตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ )พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บัญญัติให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสอง ร้อยคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (a href="http://www.prachatai.org/journal/2015/10/61767"อ่านข่าวที่นี่/a)/p pประชาไทสำรวจรายชื่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เฉพาะกลุ่มที่มีที่มาจากการเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 62 คน ทั้งนี้ในจำนวน 62 คน มีผู้ที่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด 20 คน ขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด 42 คน และผู้งดออกเสียง 1 คน โดยมีรายชื่อดังนี้/p table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" tbody tr td style="height:21px;" p1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p2. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p3. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p4. นายเข็มชัย ชุติวงศ์/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p5. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p6. นายคำนูณ สิทธิสมาน/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p7. นายคุรุจิต นาครทรรพ/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p8. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p9. นายจุมพล สุขมั่น/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p10. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p11. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p12. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p13. นายชัย ชิดชอบ/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p14. นายชาลี เอียดสกุล/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p15. นายชูชัย ศุภวงศ์/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p16. นายชูชาติ อินสว่าง/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p17. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p18. พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p19. นายดำรงค์ พิเดช/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p20. นายดุสิต เครืองาม/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p21. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p22. นางถวิลวดี บุรีกุล/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p23. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p24. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p25. พลเอก นคร สุขประเสริฐ/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p26. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p27. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p28. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p29. นายประมนต์ สุธีวงศ์/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p30. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p31. นายปรีชา บุตรศรี/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p32. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p33. พลเอก พอพล มณีรินทร์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p34. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p35. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p36. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p37. นายมนู เลียวไพโรจน์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p38. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p39. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p40. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p41. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p42. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p43. พลเอก วัฒนา สรรพานิช/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p44. นายวันชัย สอนศิริ/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p45. นายวัลลภ พริ้งพงษ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p46. พลเอก วิชิต ยาทิพย์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p47. นายวินัย ดะห์ลัน/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p48. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p49. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p50. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p51. นายศานิตย์ นาคสุขศรี/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p52. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p53. นายสมชัย ฤชุพันธุ์/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p54. นายสมเดช นิลพันธุ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p55. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p56. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p57. นายเสรี สุวรรณภานนท์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p58. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p59. นายอลงกรณ์ พลบุตร/p /td td style="height:21px;" pเห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p60. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p61. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย/p /td td style="height:21px;" pไม่เห็นชอบ/p /td /tr tr td style="height:21px;" p62. นายอำพล จินดาวัฒนะ/p /td td style="height:21px;" pงดออกเสียง/p /td /tr /tbody /table pnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/PrYt7iVuQWQ" height="1" width="1" alt=""/

200 รายชื่อ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ โดยการแต่งตั้งของ คสช.

Tue, 06/10/2015 - 00:17
p!--break--!--break--/p pเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 a href="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF"ราชกิจจานุเบกษา/a ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีรายละเอียดังนี้ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ )พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บัญญัติให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี้/p ol linbsp;พลโท กมล สุวภาพ/li linbsp;นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ/li linbsp;พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์/li linbsp;นายกลินท์ สารสิน/li linbsp;นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด/li linbsp;นายกษิดิศ อาชวคุณ/li linbsp;นายกษิต ภิรมย์/li linbsp;นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา/li linbsp;นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล/li linbsp;นายกิตติ กิตติโชควัฒนา/li linbsp;นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์/li linbsp;นายเกรียงยศ สุดลาภา/li linbsp;พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม/li linbsp;นายขวัญชัย ดวงสถาพร/li linbsp;พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา/li linbsp;นายเข็มชัย ชุติวงศ์/li linbsp;พลโท คณิต แจ่มจันทรา/li linbsp;พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร/li linbsp;พลเอก คณิต อุทิตสาร/li linbsp;นายคณิสสร นาวานุเคราะห์/li linbsp;พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา/li linbsp;นายคำนูณ สิทธิสมาน/li linbsp;นายคุรุจิต นาครทรรพ/li linbsp;หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์/li linbsp;พลเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์/li linbsp;นายจินดา วงศ์สวัสดิ์/li linbsp;พลเอก จิระ โกมุทพงศ์/li linbsp;พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ/li linbsp;นายจุมพล สุขมั่น/li linbsp;นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์/li linbsp;พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม/li linbsp;นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช/li linbsp;นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ/li linbsp;พลเรือเอก ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์/li linbsp;นายชัย ชิดชอบ/li linbsp;พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล/li linbsp;นายชาญวิทย์ ผลชีวิน/li linbsp;นายชาลี เอียดสกุล/li linbsp;พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์/li linbsp;นายชูชัย ศุภวงศ์/li linbsp;นายชูชาติ อินสว่าง/li linbsp;นายชูศักดิ์ เกวี/li linbsp;พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์/li linbsp;พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ/li linbsp;พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย/li linbsp;นายฐาปบุตร ชมเสวี/li linbsp;พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก/li linbsp;นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์/li linbsp;พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง/li linbsp;พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์/li linbsp;นายณัฏฐ์ ชพานนท์/li linbsp;นายดำรงค์ พิเดช/li linbsp;นายดุสิต เครืองาม/li linbsp;นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์/li linbsp;พลตำรวจโท เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา/li linbsp;นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา/li linbsp;นายตระกูล วินิจนัยภาค/li linbsp;พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย/li linbsp;นายต่อพงศ์ เสลานนท์/li linbsp;พลตำรวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล/li linbsp;นางถวิลวดี บุรีกุล/li linbsp;พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์/li linbsp;นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล/li linbsp;ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ/li linbsp;นายธงชัย ลืออดุลย์/li linbsp;พลโท ธงชัย สาระสุข/li linbsp;พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์/li linbsp;นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์/li linbsp;นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์/li linbsp;พลเอก ธวัช จารุกลัส/li linbsp;นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย/li linbsp;นายธวัชชัย ฟักอังกูร/li linbsp;พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร/li linbsp;นายธานินทร์ ผะเอม/li linbsp;พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ/li linbsp;พลอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์/li linbsp;พลเอก นคร สุขประเสริฐ/li linbsp;นางนรรัตน์ พิมเสน/li linbsp;นายนิกร จำนง/li linbsp;นางนินนาท ชลิตานนท์/li linbsp;พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล/li linbsp;นายบวรเวท รุ่งรุจี/li linbsp;นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์/li linbsp;พลโท บัญชา สิทธิวรยศ/li linbsp;นางเบญจวรรณ สร่างนิทร/li linbsp;พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์/li linbsp;นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด/li linbsp;นายประภาศ คงเอียด/li linbsp;นายประมนต์ สุธีวงศ์/li linbsp;ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์/li linbsp;นายประยูร เชี่ยววัฒนา/li linbsp;นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์/li linbsp;พลเอก ปราการ ชลยุทธ/li linbsp;นายปรีชา บุตรศรี/li linbsp;พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข/li linbsp;นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล/li linbsp;นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ/li linbsp;นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา/li linbsp;นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา/li linbsp;พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว/li linbsp;นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์/li linbsp;นายพนม ศรศิลป์/li linbsp;นายพรชัย ตระกูลวรานนท์/li linbsp;คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์/li linbsp;นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์/li linbsp;พลเอก พหล สง่าเนตร/li linbsp;พลเอก พอพล มณีรินทร์/li linbsp;พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป/li linbsp;พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์/li linbsp;นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต/li linbsp;นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา/li linbsp;พลเอก ภิญโญ แก้วปลั่ง/li linbsp;พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ/li linbsp;พลอากาศเอก มนัส รูปขจร/li linbsp;นายมนู เลียวไพโรจน์/li linbsp;นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์/li linbsp;นางเมธินี เทพมณี/li linbsp;พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ/li linbsp;พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ/li linbsp;พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา/li linbsp;นางรวีวรรณ ภูริเดช/li linbsp;นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์/li linbsp;พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์/li linbsp;พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก/li linbsp;นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต/li linbsp;พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช/li linbsp;นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ/li linbsp;พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา/li linbsp;นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ/li linbsp;พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย/li linbsp;นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา/li linbsp;พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์/li linbsp;นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ/li linbsp;พลเอก วัฒนา สรรพานิช/li linbsp;พลอากาศเอก วัธน มณีนัย/li linbsp;นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย/li linbsp;นายวันชัย สอนศิริ/li linbsp;นายวัลลภ พริ้งพงษ์/li linbsp;พลเอก วิชิต ยาทิพย์/li linbsp;นายวิเชียร ชวลิต/li linbsp;พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร/li linbsp;นายวิทยา แก้วภราดัย/li linbsp;นายวินัย ดะห์ลัน/li linbsp;นายวิบูลย์ สงวนพงศ์/li linbsp;นายวิรัช ชินวินิจกุล/li linbsp;นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร/li linbsp;นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร/li linbsp;พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ/li linbsp;นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม/li linbsp;พลตำรวจโท ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล/li linbsp;นายศานิตย์ นาคสุขศรี/li linbsp;นายศิริชัย ไม้งาม/li linbsp;นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์/li linbsp;พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์/li linbsp;นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์/li linbsp;นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์/li linbsp;นายสมชัย ฤชุพันธุ์/li linbsp;นายสมชาย พฤฒิกัลป์/li linbsp;พลโท สมชาย ลิ้นประเสริฐ/li linbsp;นายสมเดช นิลพันธุ์/li linbsp;นายสมพงษ์ สระกวี/li linbsp;นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์/li linbsp;พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่/li linbsp;พลโท สสิน ทองภักดี/li linbsp;นายสังศิต พิริยะรังสรรค์/li linbsp;นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์/li linbsp;พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง/li linbsp;นายสุชน ชาลีเครือ/li linbsp;พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล/li linbsp;นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์/li linbsp;นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล/li linbsp;พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ/li linbsp;นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์/li linbsp;พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์/li linbsp;นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์/li linbsp;พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา/li linbsp;นายเสรี สุวรรณภานนท์/li linbsp;นายเสรี อติภัทธะ/li linbsp;นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์/li linbsp;พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมย์รัตน์/li linbsp;พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี/li linbsp;นายอนุสรณ์ จิรพงศ์/li linbsp;นายอนุสิษฐ คุณากร/li linbsp;นายอภิชาต จงสกุล/li linbsp;พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ/li linbsp;นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์/li linbsp;พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ/li linbsp;นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม/li linbsp;นายอรุณ จิรชวาลา/li linbsp;นายอลงกรณ์ พลบุตร/li linbsp;นายอิศรา ศานติศาสน์/li linbsp;นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ/li linbsp;นายอับดุลฮาลิม มินซาร์/li linbsp;พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง/li linbsp;พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์/li linbsp;พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย/li linbsp;พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน/li linbsp;นายอำพล จินดาวัฒนะ/li linbsp;นายอุทัย เลาหวิเชียร/li linbsp;พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี/li /ol pทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/p pประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2558/p pพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา/p pนายกรัฐมนตรี/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/GA0LXgml4qQ" height="1" width="1" alt=""/

สปสช. เผยผลสำรวจประชาชนพอใจ ‘บัตรทอง’ ปี 58 สูงสุดในรอบ 13 ปี

Tue, 06/10/2015 - 00:13
!--break--!--break-- pเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2558 ซึ่งมีการสำรวจเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2546/p pปิยะสกล กล่าวว่า ผลการสำรวจปีนี้น่ายินดีที่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาพรวมมากกว่าทุกปีที่ทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งปี 2558 ได้ถึง 9.11 คะแนนจากเต็มสิบ เพิ่มจากปี 2557 ที่ได้ 8.86 คะแนน ขณะที่ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขทีมีต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพได้ 6.98 คะแนน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 57 ที่ได้ 6.93 คะแนน ผลสำรวจด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประชาชนร้อยละ 90.4 รับทราบว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน จากเดิมที่ยังมีการรับรู้ว่าเป็นการสงเคราะห์จากรัฐ และเมื่อสอบถามถึงความพอใจในการไปรับการรักษาพยาบาลครั้งล่าสุด ก็พบว่าพอใจ 4.60 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน โดยเป็นความพอใจทั้งในด้านผลการรักษา การรับฟังของผู้ให้การรักษา คุณภาพต่างๆ เป็นต้น/p pข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในส่วนของประชาชน คือ ลดระยะเวลารอรักษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ควบคุมค่าใช้จ่ายรักษาไม่ให้สูงเกินไป ขณะที่ข้อเสนอจากบุคลากรสาธารณสุข คือ ให้มีกิจกรรมระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับ สปสช.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ลดขั้นตอนในการทำงานระหว่างกัน และช่วยสร้างความภูมิใจในวิชาชีพ/p p“จากผลสำรวจปีนี้ น่ายินดีที่พบว่าประชาชนพึงพอใจต่อสิทธิหลักประกันสุขภาพสูงสุดตั้งแต่ตั้ง สปสช. มา 13 ปี สะท้อนว่าประชาชนเชื่อมั่นประสิทธิภาพและคุณภาพรักษาพยาบาลในระบบ นับเป็นขวัญกำลังใจการทำงาน ของบุคลากรในระบบสาธารณสุข เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ให้ความสำคัญกับสิทธิหลักประกันสุขภาพของประชาชน ผลจากการพัฒนาที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันทำมาในรอบ 1 ปี ก็ได้ผลเป็นที่น่ายินดี ประชาชนให้การยอมรับและพึงพอใจ ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขนั้น แม้จะไม่เท่าประชาชน แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้มอบให้ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจที่ได้ไปปรับปรุงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจให้มากที่สุด” รมว.สาธารณสุข กล่าว/p pด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การสำรวจปี 2558 นี้ โดยสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 16,365 คน ครอบคลุม 13 เขต แบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน 5,524 คน อปท. 402 คน บุคลากรสาธารณสุข 5,228 คน และภาคีเครือข่าย 5,211 คน มีเป้าหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรับทราบประเด็นที่ประชาชน บุคลากรสาธารณสุข ต้องการให้มีการสนับสนุน รวมทั้งการเสนอปัญหาอุปสรรคที่มีความสำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/6v-kJ31IxV4" height="1" width="1" alt=""/

‘สลัม 4 ภาค’ เผยโครงการพัฒนาของรัฐทำ 86 ชุมชนถูกไล่รื้อ กระทบ 34,000 คน

Mon, 05/10/2015 - 23:56
pเครือข่ายสลัม 4 ภาค ยื่นเรียกร้อง รบ. - ยูเอ็น ให้ความช่วยเหลือต่อคนไร้บ้าน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก พร้อมติดตามการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินภาคประชาชน/p p!--break--!--break--/p p5 ต.ค.2558nbsp;a href="http://www.dailynews.co.th/politics/352361"เดลินิวส์/anbsp;รายงานว่าnbsp;เมื่อเวลา 10.30 น. ที่หน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล ฝั่งถนนราชดำเนิน เครือข่ายสลัม 4 ภาค นำโดยจำนง หนูพันธ์ ประธานเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านทาง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงซึ่งดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้คนจน รวมถึงขอให้รัฐบาลอนุมัตินโยบายและงบประมาณสำหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่จนที่สุดของเมือง นอกจากนี้ขอให้รัฐบาลอนุมัติการอุดหนุนระบบสาธารณูปโภคในโครงการของรัฐ ให้รัฐบาลอุดหนุนการวางระบบประปาและไฟฟ้าส่วนต่อขยายฟรีในโครงการที่อยู่อาศัยที่ดำเนินการโดยรัฐ อีกทั้งขอให้มีการแต่งตั้งกลไกคณะกรรมการแก้ปัญหาชุมชนที่ถูกไล่รื้อ เพื่อประสานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาnbsp; ทั้งนี้รัฐบาลต้องเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดการพัฒนาและการแก้ปัญหา/p pนอกจากนี้ a href="http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=650263"สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น/a ยังรายงานด้วยว่า เครือข่ายดังกล่าวยังได้เดินทางมาบริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน เพื่อหนังสือถึง นายบัน กี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นโดยมี นายเลียม ฟี เจ้าหน้าที่ยูเอ็นในประเทศไทย เป็นตัวแทนรับ โดยเรียกร้องให้ยูเอ็น กระตุ้นรัฐบาลไทย ให้ความช่วยเหลือต่อคนไร้บ้าน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก/p pรวมทั้งเครือข่ายฯ ได้มาติดตามผลการแก้ปัญหา และรับฟังการแถลงนโยบาย ตามข้อเสนอดังกล่าว และได้ร่วมกันระดมทุนจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ และบุคคลทั่วไป เพื่อจัดตั้งnbsp;strong“กองทุนธนาคารที่ดินภาคประชาชน”/strongnbsp;ขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และจะมีมาตรการในการติดตามผลการแก้ปัญหาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง จนกว่าคนจนจะมีหลักประกันในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยnbsp;/p pสำหรับแถลงการณ์ของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ระบุว่าเนื่องด้วยในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นานาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย และหามาตรการในการแก้ปัญหา เครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานของคนจนเมืองที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด และคนเร่ร่อนไร้บ้านทั่วทุกภูมิภาค เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตคนจนเมือง มาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวาระวันที่อยู่อาศัยโลก มาตั้งแต่ปี 2544 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน nbsp;/p pจากการทำงานของเครือข่ายสลัม 4 ภาค พบว่ามีชุมชนที่อยู่ในสถานการณ์ไล่รื้อ จำนวน 86 ชุมชน 8,100 ครอบครัว 34,000 คน อันเนื่องมาจากโครงการ nbsp;การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งรถไฟฟ้าnbsp; รถไฟความเร็วสูงnbsp; การขยายทางคู่nbsp; ที่มีแผนการก่อสร้างในทุกภาคของประเทศไทย โครงการการจัดการน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มใน 9 คลองหลักnbsp; และในพื้นที่เอกชนที่อยู่ใกล้บริเวณโครงการพัฒนาของรัฐ ส่งผลให้เป็นพื้นที่เปิดเหมาะแก่การลงทุน เช่น การสร้างคอนโดมีเนียม เป็นต้น โครงการพัฒนาเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทางรถไฟ ริมคลอง และในพื้นที่เอกชน ต้องถูกไล่รื้อnbsp; ถูกรื้อย้ายชุมชน ถูกแย่งชิงที่ดินไปให้กับการพัฒนาที่ไม่รับผิดชอบต่อคนจน และอาจต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยในอนาคต ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงชุมชนในชนบทที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จากแผนพัฒนาของรัฐ เช่น แผนแม่บทป่าไม้ – ที่ดิน การให้สัมปทานขุดเจาะทำเหมืองแร่ การสร้างโรงไฟฟ้า ที่กำลังทำให้คนในชนบทต้องสูญเสียที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนมาก/p pแถลงการยังระบุอีกว่า โครงการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้น เป็นการเอื้ออำนวยต่อการลงทุนของกลุ่มทุนทั้งในประเทศ และทุนข้ามชาติ แต่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจน คนในพื้นที่ ต้องประสบกับสภาวะการไร้ที่อยู่อาศัยnbsp; ครอบครัว และชุมชนต้องล่มสลาย โดยไม่มีกลไก มาตรการ หรือนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และในท้องถิ่นของตนเอง nbsp; nbsp;/p pspan style="color:#0000cd;"strongโดยเครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการในทางมาตรการ และนโยบายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหามาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี nbsp;โดยมีข้อเสนอดังนี้/strong/span/p table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 600px" tbody tr td pstrong1. ด้านการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย/strong/p p1.1 nbsp;ให้รัฐบาลสนับสนุน โครงการบ้านมั่นคง ที่ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจนเมืองอย่างต่อเนื่องnbsp; เพื่อสร้างหลักประกันในด้านที่อยู่อาศัยของคนจน/p p1.2nbsp; ให้รัฐบาลอนุมัตินโยบายและงบประมาณ สนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่จนที่สุดของเมืองnbsp; ที่ดูแลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์/p p1.3 nbsp;ให้รัฐบาลอนุมัติการอุดหนุนระบบสาธารณูปโภคในโครงการของรัฐ nbsp;nbsp;ให้รัฐบาลอุดหนุนการวางระบบประปา และไฟฟ้า ในส่วนต่อขยายฟรีnbsp; ในโครงการที่อยู่อาศัยที่ดำเนินการโดยรัฐ/p p1.4nbsp; ให้มีการแต่งตั้งกลไกคณะกรรมการแก้ปัญหาชุมชนที่ถูกไล่รื้อnbsp; เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาnbsp; เพื่อเป็นกลไกในการลดความรุนแรง และคลี่คลายปัญหาในเบื้องต้นnbsp;/p p1.5 โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กระทบต่อคนจน และคนจำนวนมากnbsp;nbsp; รัฐบาลต้องเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการกำหนดการพัฒนา และการแก้ปัญหาnbsp; และต้องมีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน/p pstrong2. ด้านการแก้ปัญหาที่ดิน และรับรองสิทธิ์การถือครองอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน/strong/p p2.1nbsp; ให้ตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยเร่งด่วน และจัดให้มีการประชุมnbsp; เพื่อเดินหน้าทำงานให้คนจนมีหลักประกันในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย/p p2.2nbsp; ทบทวน และปรับปรุงการดำเนินการตามแผนแม่บทป่าไม้-ที่ดินของรัฐบาล เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคนจนต้องถูกขับไล่ ถูกดำเนินคดี ต้องสูญเสียที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย/p pnbsp;2.3nbsp;nbsp; ให้เร่งรัดนำโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน จำนวน 4 พื้นที่ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติงบประมาณดำเนินการตามโครงการนำร่อง เพื่อสร้างหลักประกันในที่ดินทำกินให้กับชุมชน/p pstrong3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม /strongโดยให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการแทนตำแหน่งเดิมnbsp; เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายให้เกิดการแก้ปัญหาได้จริง/p /td /tr /tbody /table pemspan style="color:#808080;"ภาพประกอบจาก /spana href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208270510863867amp;set=a.3465407557360.2162179.1336146274amp;type=3"span style="color:#808080;"ปกรณ์ อารีกุล/span/a/em/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/h4pnyRGvobA" height="1" width="1" alt=""/

สแกน 21 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดมีชัย ฤชุพันธุ์

Mon, 05/10/2015 - 23:53
!--break--!--break-- pประวัติและเส้นทางการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทั้ง 21 คน โดยมี 'มีชัย ฤชุพันธุ์' สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c1.staticflickr.com/1/696/21783267380_3a95a43790_z.jpg" style="width: 560px; height: 288px;" //p pstrongspan style="color:#ff8c00;"คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถวบนสุด (จากซ้ายไปขวา) 1.strongมีชัย ฤชุพันธุ์ 2./strong strongกีระณา สุมาวงศ์ 3. strongจุรี วิจิตรวาทการ 4. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 5. strongธนาวัฒน์ สังข์ทอง 6. strongธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 7. strongเธียรชัย ณ นคร /strong/strong/strong/strong/strong /span/strong/p pstrongspan style="color:#ff8c00;"strongstrongstrongstrongstrongแถวกลาง (จากซ้ายไปขวา) 8. strongนรชิต สิงหเสนี strong9. พล.อ. นิวัติ ศรีเพ็ญ 10. strongปกรณ์ นิลประพันธ์ 11. strongประพันธ์ นัยโกวิท 12. strongภัทระ คำพิทักษ์nbsp; 13. strongภุมรัตน์ ทักษาดิพงษ์ 14. strongพล.ต.วิระ โรจนวาศ/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/span/strong/p pstrongspan style="color:#ff8c00;"strongstrongstrongstrongstrongstrongstrongstrongstrongstrongstrongstrongแถวล่าง (จากซ้ายไปขวา) 15. strongศุภชัย ยาวะประภาษ 16. strongสุพจน์ ไข่มุกด์ 17. strongอมร วาณิชวิวัฒน์ 18. strongอภิชาต สุขัคคานนท์ 19. strongอุดม รัฐอมฤต 20. strongอัชพร จารุจินดา /strong21. strongอัฎฐพร เจริญพานิช/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/span/strongstronga href="https://c1.staticflickr.com/1/696/21783267380_e9c5f4a058_h.jpg"span style="color:#ff8c00;" (คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดเต็ม)/span/a/strong/p pnbsp;/p p5 ต.ค. 2558 - ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ได้เผยแพร่ “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ตอนหนึ่งระบุว่า “ตามที่ มาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพิ่มเติมโดยมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 กําหนดให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบคน เพื่อทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง” a href="http://prachatai.org/journal/2015/10/61747"(อ่านข่าวก่อนหน้านี้)/a/p pเมื่อตรวจสอบประวัติการทำงาน สามารถจำแนกได้เป็น ด้านกฎหมาย 11 ราย ได้แก่ มีชัย ฤชุพันธุ์, กีระณา สุมาวงศ์, ธนาวัฒน์ สังข์ทอง, ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย, เธียรชัย ณ นคร, ปกรณ์ นิลประพันธ์, ประพันธ์ นัยโกวิท, สุพจน์ ไข่มุกด์, อภิชาต สุขัคคานนท์, อุดม รัฐอมฤต และ อัชพร จารุจินดา/p pด้านต่างประเทศ 2 ราย ได้แก่ จุรี วิจิตรวาทการ, นรชิต สิงหเสนี/p pด้านรัฐศาสตร์ 3 ราย ได้แก่ ชาติชาย ณ เชียงใหม่, ศุภชัย ยาวะประภาษ, อมร วาณิชวิวัฒน์/p pด้านความมั่นคง 4 ราย ได้แก่ พล.อ.นิวัติ ศรีเพ็ญ, ภุมรัตน์ ทักษาดิพงษ์, พล.ต.วิระ โรจนวาศ และ อัฎฐพร เจริญพานิช/p pด้านสื่อสารมวลชน 1 ราย ได้แก่ ภัทระ คำพิทักษ์/p pโดยสมาชิก กรธ. ทั้ง 21 รายมีดังนี้/p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strong000/strong/span/p pstrong1. มีชัย ฤชุพันธุ์ อายุ 77 ปี (กฎหมาย)/strong/p pเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน/p pอดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรี แทน พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่ลาออกหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535/p pอดีตปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา โดยตำแหน่งประธานวุฒิสภา 28 มิถุนายน 2535 - 29 มิถุนายน 2536/p pมีบทบาทผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2534 เพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. เพื่อดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ อันเป็นที่มาของ รัฐธรรมนูญ 2540/p pอดีตที่ปรึกษา คปค. หลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ก่อนที่จะถอนตัวหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2549/p pอดีตปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา โดยตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง 11 ตุลาคม 2549 – 20 มกราคม 2551/p pหลังรัฐประหาร คสช. 22 พฤษภาคม 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/p pstrong2. กีระณา สุมาวงศ์ อายุ 67 ปี (กฎหมาย)/strong/p pเนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักเกรส์อินน์, ลอนดอน เป็นคู่สมรสของ อัครวิทย์ สุมาวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด/p pอดีตสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง (ดำรงตำแหน่ง 2539 - 2545)/p pอดีตสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง (แบบสรรหาภาควิชาชีพ) (ดำรงตำแหน่ง 2554 – 2557) ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา/p pstrong3.จุรี วิจิตรวาทการ อายุ 67 ปี (ต่างประเทศ)/strong/p pอดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)br /เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี 2549br /เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ เมื่อ 6 กันยายน 2558br /กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand)br /ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women –CSW) แห่งสหประชาชาติ (วาระ 2555 – 2558)/p pstrong4.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อายุ 64 ปี (รัฐศาสตร์)/strong/p pอดีตรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)br /อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ เมื่อ 6 กันยายน 2558br /อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการbr /อดีตกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)br /ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2532 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/p pstrong5. ธนาวัฒน์ สังข์ทอง อายุ 47 ปี (กฎหมาย)/strong/p pกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาnbsp;/p pstrong6. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อายุ 62 ปี (กฎหมาย)/strong/p pอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งปี 2544-2552br /หลังรัฐประหาร 2549 เป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550/p pstrong7. เธียรชัย ณ นคร อายุ 57 ปี (กฎหมาย)/strong/p pเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชbr /อดีตกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ชุดที่มีสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะbr /เป็น 1 ใน 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรbr /รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ฝ่ายวิชาการ เข้ารับตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2558/p pstrong8. นรชิต สิงหเสนี อายุ 60 ปี (ต่างประเทศ)/strong/p pอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2558br /อดีตเลขานุการโทอยู่ในสถานทูตไทยประจำฟิลิปปินส์br /อดีตรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศbr /อดีตหัวหน้าสำนักงาน รมว.ต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ในปี 2543br /อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงbr /อดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ ซามัว และตองกาbr /อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศbr /อดีตเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา/p pstrong9. พล.อ. นิวัติ ศรีเพ็ญ อายุ 60 ปี (ความมั่นคง)/strong/p pอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557br /กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ/p pstrong10. ปกรณ์ นิลประพันธ์ อายุ 47 ปี (กฎหมาย)/strong/p pกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาbr /เป็นคนทำงานด้านกฎหมายที่เขียนบล็อกเป็นประจำ ชื่อบล็อก นักร่างกฎหมาย และเคยเขียนบทความด้านกฎหมายเผยแพร่ในสื่อbr /เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และเป็นอดีตอนุกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งตกไป/p pstrong11. ประพันธ์ นัยโกวิท อายุ 68 ปี (กฎหมาย)/strong/p pอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่ง กันยายน 2549 ถึง กันยายน 2556 ก่อนหน้านี้เป็นอดีตรองอัยการสูงสุด และอดีตกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/p pstrong12. ภัทระ คำพิทักษ์ อายุ 49 ปี (สื่อสารมวลชน)/strong/p pปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์/p pในอดีตขณะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภัทระได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสามตัวแทนสื่อให้นั่งในตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อปี 2549 ร่วมกับนางบัญญัติ ทัศนียะเวช ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสมชาย แสวงการ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ด้านนักข่าวภาคสนามกลุ่มหนึ่งคัดค้านการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ด้วยเหตุผลว่าขัดต่อจรรยาบรรณและควรรักษาระยะห่างในการประกอบอาชีพสื่อมวลชนกับอำนาจรัฐ/p pอย่างไรก็ตาม ทั้งสามลาออกจากตำแหน่งในองค์กรวิชาชีพสื่อและไปนั่ง สนช. สุดท้าย หลังแรงกดดันจากวงการสื่ออย่างต่อเนื่อง ภัทระ คำพิทักษ์ ลาออกจากการเป็น สนช.br /br /strong13. ภุมรัตน์ ทักษาดิพงษ์ อายุ 74 ปี (ความมั่นคง)/strong/p pอดีตผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2536 สมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน และเกษียณปี 2544 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร/p pกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์สลายผู้ชุมนุมที่ สภ.อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปี 2547/p pหลังรัฐประหาร คสช. 22 พฤษภาคม 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการเมือง ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 121/2557/p pstrong14. พล.ต.วิระ โรจนวาศ อายุ 61 ปี (ความมั่นคง)/strong/p pอดีตผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารบก กองทัพบก/p pหลังรัฐประหาร คสช. 22 พฤษภาคม 2557 ได้รับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 121/2557/p pstrong15. ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ อายุ 62 ปี (รัฐศาสตร์)/strong/p pคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ เมื่อ 6 กันยายน 2558/p pอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย/p pนอกจากนี้เขายังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอเพื่อการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) (พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน)/p pผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ตำรานโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล ภาครัฐไทย: กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์, การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐที่ประสบความสำเร็จในการบริการประชาชน: การบริหารการเปลี่ยนแปลง/p pนอกจากนั้น ยังมีผลงานวิจัย เช่น โครงการกลไกการติดตามและประเมินการจัดการการอุดมศึกษา (2549) โครงการการเรียนรู้นวัตกรรมอุดมศึกษาที่ทำให้เกิด ผลสำเร็จในการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2550)/p pstrong16.สุพจน์ ไข่มุกด์ อายุ 70 ปี (กฎหมาย)/strong/p pอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550/p pอนึ่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 สุพจน์กล่าวตอนหนึ่งในการไต่สวนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการ คลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... โดยตอบชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม ในขณะนั้นว่า "รถไฟความเร็วสูงยังไม่จำเป็นสำหรับไทย และเป็นไปได้ควรให้ถนนลูกรังหมดไปจากประเทศก่อน” a href="https://www.youtube.com/watch?v=_H0KmS92_P8"(ชมคลิป)/a/p pstrong17.nbsp; อมร วาณิชวิวัฒน์ อายุ 50 ปี (รัฐศาสตร์)/strong/p pอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/p pอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในด้านการเมือง และลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ เมื่อ 6 กันยายน 2558/p pช่วงที่ทำงานในตำแหน่ง สปช. ได้เป็นประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) 2 คณะ คือ ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย และประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านพรรคการเมือง/p pนอกจากนี้ยังเป็นอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก 4 ปี ด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช. ผู้ใช้อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 19 ส.ค. 2557 ยังเป็นอดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจากการเสนอชื่อแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ในชุดรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549/p pstrong18. อภิชาต สุขัคคานนท์ อายุ 69 ปี (กฎหมาย)/strong/p pอดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบงานด้านบริหารกลาง อดีตประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา/p pstrong19. ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต อายุ 54 ปี (กฎหมาย)/strong/p pรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ และรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/p pกรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาชีพชั้นสูงทางกฎหมาย สภาทนายความ อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา หลักสูตรการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อนุกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ง. และกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบศึกษาและวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษฯ (คตน.)/p pนอกจากนี้เขายังร่วมลงชื่อใน คำแถลงการณ์ของคณาจารย์นิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 54 โดยเป็นการแถลงงความเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเสนอของ กลุ่ม "นิติราษฎร์" ที่ออกมาเสนอลบล้างผลพวงการรัฐประหาร (2549) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ด้วย a href="http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1317551814"(อ่านข่าวก่อนหน้านี้)/a/p pก่อนการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 อุดม เคยให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศราเมื่อ 17 มกราคม ว่า “ตอนนี้ สังคมไทยก้าวมาถึงจุดที่ว่าแม้ชนะการเลือกตั้งก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าชัยชนะที่ได้มานั้นชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับหรือไม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ มีประชาชนที่เขาเห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมทางการเมือง ต่อต้านการบริหารประเทศของรัฐบาล และประเด็นการทุจริตต่างๆ หากรัฐบาลไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้แก่สังคม ไม่สามารถอธิบายคนในสังคมได้ ไม่สามารถทำให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลยอมรับในการเลือกตั้งที่มีขึ้น หากรัฐบาลตอบสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ รัฐบาลก็อาจถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลว ซึ่งรัฐบาลที่ล้มเหลวทางการเมืองนั้นในทางการเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แม้ว่าจะชนะศึกเลือกตั้งก็ตาม ส่วนตัวผมคิดว่าผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลจะยกระดับไปให้ถึงจุดนั้น ให้รัฐบาลล้มเหลวทางการเมือง”/p pstrong20. อัชพร จารุจินดา อายุ 62 ปี (กฎหมาย)/strong/p pกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)br /อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาbr /อดีตประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์br /อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2550br /อดีตคณะทำงานยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549/p pเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร BOT Magazine ชื่อบทสัมภาษณ์คือ “อัชพร จารุจินดา ชีวิตที่รื่นรมย์กับการทำงาน” โดยในตอนหนึ่งเขาได้กล่าวถึงความหลักของหลักธรรมาภิบาลว่า “หลักธรรมาภิบาลของจริงก็คือ หลักที่เป็นตัวตนของคนไทยนี่แหละ คือความรู้จักเกรงกลัวต่อบาป นั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจของธรรมาภิบาล ถ้าคนเราปฏิบัติอย่างมีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์เกินสมควรที่จะได้ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ได้ดีที่สุด สิ่งนี้ก็คือเรื่องของความโปร่งใส”/p pstrong21. พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช อายุ 67 ปี (ความมั่นคง)/strong/p pคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ทางแพ่งและทางอาญาbr /อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญและอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2550/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/JlAtmJqXXwQ" height="1" width="1" alt=""/

'บทสนทนากับชอมสกี' ของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

Mon, 05/10/2015 - 23:47
!--break--!--break-- pimg alt="lt;--break- /" src="/sites/default/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="lt;--break--"/p pเมื่อวันที่ nbsp;1 ต.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ 'นิวแมนดาลา' ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เผยแพร่ 'บทสนทนากับชอมสกี' nbsp;ของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่เขาได้มีโอกาสพบปะกับ นอม ชอมสกี นักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) โดยมีการพูดคุยทั้งเรื่องการเมืองไทย, ระบอบกษัตริย์, การปกครองแบบเผด็จการ และเรื่องของทักษิณ เนื้อหามีดังนี้/p pspan style="color:#0000ff;"ถอดความจาก 'A conversation with Chomsky'/span/p pนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ/p pเผด็จการทหารไทยเรียกผมไปรายงานตัว 2 ครั้งในเรื่องที่ผมวิพากษ์วิจารณ์การแทรกแซงการเมืองของพวกเขา เมื่อผมปฏิเสธไม่ไปรายงานตัวเพียงเพราะว่าผมไม่ยอมรับความชอบธรรมของผู้ก่อรัฐประหาร พวกเขาก็ออกหมายจับและเพิกถอนหนังสือเดินทางของผม เป็นการบีบให้ผมต้องขอสถานะผู้ลี้ภัยในญี่ปุ่น/p pในช่วงที่เกิดความวุ่นวายดังกล่าวนี้ ศาตราจารย์นอม ชอมสกี หนึ่งในนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงของโลก ผู้ที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองและนักกิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคมได้คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือในกระบวนการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยของผมมาโดยตลอด/p pเขาช่วยขอร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณากรณีของผมอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันก็แสดงความเป็นห่วงในเรื่องที่รัฐบาลเผด็จการทหารของไทยกระทำการคุกคามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน/p pผมไม่เคยพบกับชอมสกีมาก่อนเลยในตอนที่ไทยยังไม่เกิดการรัฐประหาร ดังนั้นการที่เขารู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อการต่อสู้ดิ้นรนของผมนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนและทำให้ผมรู้สึกประทับใจมาก ดังนั้นเมื่อผมได้รับเชิญให้ไปพูดที่โครงการไทยศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ผมจึงทิ้งข้อความไว้ให้ชอมสกีว่าเขาจะว่างเจอผมหรือไม่ ซึ่งเขาตอบกลับมาว่าเขาสามารถเจอผมได้/p pผมพบปะพูดคุยกับชอมสกีในวันเดียวกันในสำนักงานของเขาที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) โดยเป็นการพบปะพูดคุยอย่างเป็นส่วนตัว ทันทีที่ผมได้รับเชิญให้นั่งลง ชอมสกีก็ยิงคำถามหนักๆ ใส่หลายคำถาม เขาสนใจอยู่ 3 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องกองทัพ, สถาบันกษัตริย์ และทักษิณ ชินวัตร/p pอย่างแรกเขาถามว่าผมจะสามารถอธิบายเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาลทหารในปัจจุบันนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หรือไม่ เขาสงสัยว่ารัฐบาลเผด็จการทหารรับมืออย่างไรกับการต้องเผชิญความกดดันทั้งจากภายในประเทศและจากนานาชาติ ในขณะเดียวกันเขาก็ขอให้ผมเล่าถึงข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในปัจจุบัน/p pชอมสกีแสดงความคิดเห็นของตัวเองต่อเรื่องการปกครองระบอบเผด็จการในโลกยุคปัจจุบันและเรื่องที่ว่าเผด็จการมีการรับมืออย่างไรกับกระแสการทำให้เป็นประชาธิปไตยในโลกสมัยนี้ เขาบอกว่าในศตวรรษนี้รัฐบาลใดก็ตามที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจะคงอยู่ได้ไม่นาน แต่ในกรณีของไทยแล้วชอมสกียอมรับว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้รัฐบาลทหารอยู่ได้นานคือสถาบันกษัตริย์/p pเขาถามผมว่าสถาบันกษัตริย์มีบทบาทในทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน ผมตอบไปโดยอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์/p pspan style="background-color:#000000;"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanbr /span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanbr /span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanbr /span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanbr /span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/span/p pspan style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanbr /span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"x/spanspan style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanbr /span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/span/p pspan style="background-color:#000000;"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanbr /span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/spanspan style="background-color: rgb(0, 0, 0);"x/span/p pการพูดคุยหารือในเรื่องนี้นำไปสู่การเน้นพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ/p pชอมสกีบอกผมว่าเขาจำได้ว่าเคยลงนามในการรณรงค์เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในไทยเมื่อหลายปีมาแล้ว แต่เขาก็บอกว่าความพยายามของเขาไม่เป็นผล เขาเชื่อว่าถ้าหากไม่มีการปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยทันที ฝ่ายสถาบันกษัตริย์จะพบความยุ่งยากมากขึ้นในการอยู่ร่วมกับประชาธิปไตย/p pชอมสกียังรู้สึกแปลกใจมากที่รู้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ยังคงเป็นที่รักและเคารพในหมู่คนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งในไทย ก่อนหน้านี้เขาเคยตั้งข้อสงสัยกับนโยบายประชานิยมของทักษิณซึ่งถูกมองว่าเป็นการ "สะกดจิต" ให้ชาวไทยลงคะแนนเสียงให้กับกลุ่มที่มีความใกล้ชิดทางการเมืองของเขาต่อไป/p pแต่ชอมสกีก็ยังคงสงสัยเรื่องการแสดงออกในเชิงการแข่งขันทางการเมืองของทักษิณซึ่งดูมีความแตกต่างจาก "เครือข่ายราชสำนัก" (Network Monarchy) อย่างมาก เขาตั้งคำถามอย่างตรงประเด็นว่าแนวคิดทางการเมืองของทักษิณจะสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองไทยไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้อย่างไร/p pชอมสกีถามอีกว่าทำไมศัตรูของทักษิณไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูในกลุ่มอำนาจเก่าถึงไม่สามารถริเริ่มนโยบายที่ดีกว่าและมีการตลาดมากกว่าเพื่อชนะใจชาวบ้านได้ ผมตอบได้เพียงว่าพวกเขาไม่สนใจการส่งเสริมพลังประชาชน การส่งเสริมให้ประชาชนมีพลังมากขึ้นอาจจะเกิดการท้าทายอำนาจที่พวกเขาดำรงอยู่ในทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ/p pชอมสกียังถามคำถามอื่นๆ บางคำถามเกี่ยวกับข้อเสียของนโยบายประชานิยมของทักษิณแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าเหตุใดกลวิธีแบบประชานิยมถึงไปได้ดีในประเทศที่คนชายขอบยังคงพยายามต่อสู้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ/p pเรื่องนี้นำพวกเรามาสู่การหารือกันในประเด็นสุดท้ายคือเรื่องเศรษฐกิจไทย ชอมสกีอยากรู้มากว่าการรัฐประหารส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนและสังคมและในด้านการส่งผลต่อนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย เป็นอีกครั้งที่ผมทำได้แค่แสดงทัศนะแบบมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งชอมสกีก็แสดงความเสียใจต่อประเทศไทยที่ตกหลุมพรางทางการเมืองของตัวเอง/p pนอกจากความอยากรู้ในเรื่องวิกฤตการเมืองไทยแล้ว ชอมสกียังถามผมเกี่ยวกับอนาคตซึ่งในตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ลี้ภัยที่หนีจากประเทศตัวเองไปแล้ว ผมจะทำอย่างไรต่อไป/p pผมทำให้เขามั่นใจว่าสถานะของผมในฐานะผู้ลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่นมีการรับประกันว่าผมแค่ต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนผ่าน เขาบอกอีกว่าถ้าผมต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาก็จะเต็มใจช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้/p pแล้วผมก็ถามคำถามสุดท้ายกับชอมสกีว่าเขาอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต เขาตอบอย่างรวดเร็วว่าเขาอยากให้ประเทศไทยเป็น "รัฐประชาธิปไตยที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ จากสถาบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง"/p pnbsp;/p pspan style="color:#ff8c00;"strongที่มา/strong/span/p pspan style="color:#0000ff;"A conversation with Chomsky, nbsp;PAVIN CHACHAVALPONGPUN, New Mandala, 01-10-2015/span/p div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="/journal/2014/06/54165" target="_blank"นอม ชอมสกี เขียนอีเมลให้กำลังใจปวิน หวังรัฐไทยยุติการคุกคามนักวิชาการ/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/PMNcTq0g308" height="1" width="1" alt=""/

เจ้ยเผย 'รักที่ขอนแก่น' เรื่องสุดท้ายถ่ายในไทย-ตัดสินใจไม่ฉายในประเทศ

Mon, 05/10/2015 - 23:21
pในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างประเทศหลังฉาย 'รักที่ขอนแก่น' ในเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์ก อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับมือรางวัลพูดถึงทั้งสภาพความลำบากของภาพยนตร์ในไทยที่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง รวมถึงกรณีตัดสินใจไม่ฉายหนังตัวเองในไทย/p p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5678/21962776956_0974a993f1_z.jpg" style="height: 278px; width: 500px;" //p p5 ต.ค. 2558 อิริค โคห์น จากเว็บไซต์อินดี้ไวร์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา สัมภาษณ์ 'เจ้ย' อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยที่เคยได้รางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หลังจากภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาที่ชื่อ 'Cemetery of Splendour' หรือ 'รักที่ขอนแก่น' ได้เข้าฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กและก่อนหน้านี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักวิจารณ์ที่การฉายที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และเทศกาลภาพยนตร์เมืองโตรอนโต มีการกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เขาจะทำในประเทศไทย/p pโคห์นระบุถึงผลงานเรื่อง 'ลุงบุญมีระลึกชาติ' ของอภิชาติพงศ์ซึ่งได้รับรางวัลปาล์มทองคำเมื่อปี 2553 ว่าเป็นภาพยนตร์ที่สื่อถึงเรื่องการกลับชาติมาเกิดและสิ่งเหนือธรรมชาติโดยมีส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่แตะประเด็นการที่กองทัพไทยปราบปรามผู้ให้ความช่วยเหลือคอมมิวนิสต์ในยุค 2508 ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเจ้ยมุ่งสำรวจตัวละครที่รู้สึกแปลกแยกด้วยการเล่าเรื่องอย่างมีสุนทรียภาพและมีการขยายประเด็นไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่า/p pอินดี้ไวร์สรุปย่อเรื่อง 'รักที่ขอนแก่น' ไว้ว่าตัวละครหลักของเรื่องคือ เจน เป็นหญิงมีอายุที่รู้สึกโดดเดี่ยว เธอทำหน้าที่อยู่ในศูนย์บำบัดที่มีทหารอยู่ในสภาพหมดสติทั้งวัน เจนและพยาบาลคนอื่นๆ ใช้เวลาในแต่ละวันพูดคุยกัน แต่ต่อมาเจนก็เริ่มรู้สึกสนิทสนมกับคนไข้ที่หมดสติที่เธอต้องดูแลอยู่มากขึ้น ความสัมพันธ์ของเธอเกิดความยุ่งยากซับซ้อนในช่วงหนึ่งที่เธอเจอกับชายชาวอเมริกันที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วหายไปจากเรื่องอย่างรวดเร็ว เจนพบว่าในที่สุดเธอต้องอยู่คนเดียวจนกระทั่งภาพยนตร์แสดงให้เห็นคนไข้ที่หมดสติของเธอเริ่มตื่นขึ้นซึ่งไม่แน่ว่าเป็นความจริงหรือไม่/p pโคห์นวิเคราะห์ว่าภาพยนตร์เรื่อง 'รักที่ขอนแก่น' แสดงให้เห็นถึงสังคมไทยในแง่ของความบาดหมางระหว่างสังคมคนต่างจังหวัดกับรัฐบาลทหารที่วางอำนาจซึ่งมีความยุ่งเหยิงมากขึ้นหลังจากการรัฐประหารล่าสุด/p pเจ้ย อภิชาติพงศ์ให้สัมภาษณ์ว่าธีมของเรื่องนี้มีความชัดเจนมากและมีการด้นสดน้อยกว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นที่เขาเคยกำกับมา อีกทั้งเขายังรู้สึกร่วมเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ถึงขั้นร้องไห้ออกมาในช่วงที่มีการตัดต่อ ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกส่วนตัวของเขามากกว่าที่เขาคาดคิดไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเมืองที่เจ้ยบอกว่า "คนต่างชาติอาจจะรู้สึกถึงได้น้อยกว่า แต่สำหรับผมแล้วมันมีอยู่"/p pแต่เมื่อโคห์นถามว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับทหารที่นำเสนอออกมาในเรื่องใช่หรือไม่ เจ้ยตอบว่า "ทั้งใช่และไม่ใช่" เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกสับสนโดยรวมๆ มากกว่า แล้วก็มีความเศร้า มีมุมอื่นๆ ที่แล้วแต่คนจะมอง ตัวเขาเองทำภาพยนตร์ที่เขาอยากจะทำ แต่ถ้ามีมุมมองการตีความได้หลากหลายก็ถือเป็นเรื่องดี/p pโคห์น ตั้งข้อสังเกตอีกว่าภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์มักจะมีลักษณะที่เล่นกับงานภาพหรือ 'วิชวล' อีกทั้งยังมีลักษณะเหมือนอยู่ในความฝัน เรื่องเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับโลกที่เขารู้จัก เจ้ยบอกว่าฉากของเรื่อง 'รักที่ขอนแก่น' เป็นบ้านเกิดของเขาที่ไม่ค่อยได้กลับไปทำให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน เขาจึงเน้นฉากในเรื่องที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำให้มันมีความหมายเป็นพิเศษกับตัวเขา การถ่ายทำที่บ้านเกิดยังทำให้เขาทำงานได้อย่างสบายใจและมีความรู้สึกบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอยู่ด้วย/p pอภิชาติพงศ์บอกอีกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นคนที่เน้นเรื่องโครงสร้างของภาพยนตร์กับการสื่ออารมณ์จากตัวเนื้อของภาพยนตร์มากกว่า แต่เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แนวทดลองคลาสสิกของอเมริกัน พอเขาโตขึ้นเขาก็เริ่มเน้นไปที่ตัวละครโดยเอาตัวเองเข้าไปผสมกับตัวละครด้วยมากขึ้น/p pเมื่อโคห์นถามว่าตัวเขามีชื่อเสียงมากขึ้นในฐานะหนึ่งในผู้ทำภาพยนตร์ร่วมสมัยชาวไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด สิ่งนี้มีผลต่อการทำภาพยนตร์ของเขาหรือไม่ เจ้ยตอบว่าเขาทำภาพยนตร์ที่เขาอยากทำแต่ก็มีข้อจำกัดทำให้ต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง เป็นเรื่องที่พูดแล้วจะติดคุกหรือเรื่องอื่นๆ ทำให้เขารู้สึกอึดอัดจากข้อจำกัดเหล่านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากการรัฐประหารทำให้เขาไม่สามารถนำภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายในประเทศไทยได้ซึ่งเป็นการตัดสินใจของเขาเองที่จะไม่เสี่ยง/p pเจ้ยให้สัมภาษณ์อีกว่าสภาพของไทยที่อยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการในปัจจุบันทำให้เกิดความไม่มั่นคง มีการอ้างใช้กฎหมายแบบตามอำเภอใจ มีการอ้างใช้กฎหมายในทางที่ผิด และบางกรณีก็มีการใช้ศาลทหารแทนที่จะใช้ศาลพลเรือนพิจารณาคดี/p pเรื่อง 'รักที่ขอนแก่น' มีการถ่ายทำตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร เขาถ่ายทำในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองดำเนินไปเรื่อยๆ เจ้ยบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาทำในประเทศไทย เขาคาดว่าในอนาคตเขาต้องการเปลี่ยนฉากของเรื่องไปเป็นโคลอมเบียหรือบางประเทศในอเมริกาใต้ ซึ่งเจ้ยรู้สึกว่ามีประวัติศาสตร์ที่เขารู้สึกเชื่อมโยงด้วยในแง่ความป่าเถื่อนและความวุ่นวาย เจ้ยบอกว่ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกร่วมอย่างเป็นส่วนตัวน้อยลงเพราะไม่ใช่บ้านเกิด แต่ก็ทำให้เขารู้สึกถูกตัดสินน้อยลงด้วย อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเลือกแถบอเมริกาใต้เพราะในวัยเด็กเขาเติบโตมากับเรื่องผีสางและไสยศาสตร์ซึ่งในอเมริกาใต้ก็มีบรรยากาศเหล่านี้อยู่/p pในแง่เทคโนโลยีกับภาพยนตร์ เจ้ยให้สัมภาษณ์ไว้ในบทสัมภาษณ์ของโคห์นว่า หลังจากที่เขาเคยลองทำศิลปะการแสดงหรือ 'เพอร์ฟอร์มานซ์' ทำให้เขาเห็นว่าภาพยนตร์มีข้อจำกัดในเรื่องกรอบภาพหรือ 'เฟรม' เหมือนกับที่ถ่ายภาพคอนเสิร์ตลงอินสตาแกรมซึ่งเป็นการนำประสบการณ์ไปใส่กรอบไว้แต่เทคโนโลยีในยุคต่อไปจะเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ เมื่อโคห์นเสนอเรื่องเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) อย่างอุปกรณ์ชื่อ 'อ็อคคุลัส' เจ้ยก็บอกว่าเขาสนใจในเทคโนโลยีนี้มาก แต่มันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องที่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลเพียงคนเดียว/p pbr /strongเรียบเรียงจาก/strong/p pApichatpong Weerasethakul on Why 'Cemetery of Splendour' Will Be His Final Film in Thailand, Indie Wire,nbsp; 30-09-2015br /a href="http://www.indiewire.com/article/apichatpong-weerasethakul-on-why-cemetery-of-splendour-will-be-his-final-film-in-thailand-20150930"http://www.indiewire.com/article/apichatpong-weerasethakul-on-why-cemetery-of-splendour-will-be-his-final-film-in-thailand-20150930/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/SKT6LLnluNE" height="1" width="1" alt=""/

ภรรยาบิลลี่เตรียมยื่นกระทรวงทรัพย์ฯ สั่งพัก-ให้ออก 'อดีตหน.อุทยานฯ'

Mon, 05/10/2015 - 22:31
pภรรยาบิลลี่เตรียมยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมnbsp;ขอให้พิจารณาสั่งให้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร พักราชการหรือออกจากราชการ พรุ่งนี้/p p!--break--!--break--/pp5 ต.ค. 2558 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ส่งใบแจ้งข่าว ระบุว่า ในวันพรุ่งนี้ (6 ตุลาคม 2558) เวลา 10.00 น. นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ หรือ มุนอ ภรรยาของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ จะเข้ายื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้พิจารณาสั่งให้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร พักราชการหรือออกจากราชการ เนื่องจากนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้กระทำการจนเป็นเหตุให้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาร้ายแรง เป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสอบสวน และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานความผิดต่างๆ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ว่า นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เป็นผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในการเข้าผลักดัน รื้อถอน และเผาทำลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านบางกลอยบน และบ้านใจแผ่นดินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมทั้งพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ตั้งข้อกล่าวหาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีการจับกุมนายบิลลี่เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดพบเห็นนายบิลลี่อีกเลย โดยคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)/p p"ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในการกำกับและบริหารราชการแผ่นดิน นางสาวพิณนภาหรือมุนอ จะยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่ให้อำนาจผู้บังคับบัญชาในการสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน หรือผลการพิจารณาหรือผลแห่งคดีในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ถูกฟ้องคดีอาญาร้ายแรง ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกสอบสวน" ใบแจ้งข่าวระบุ/p pnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/uQt-qUeaZzs" height="1" width="1" alt=""/