พอรอบอ พัฒนาเด็กน้อยและเด็กใหญ่แห่งซาติ พ.ศ. … ของประเทดสะราดพระเจ้าเหา

เมื่อการมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาเป็นเพียงเครื่องมือที่แสนจะเร้นลับ ยุ่งยากต่อการส่งเสริมและวุ่นวาย ในประเทศที่ลี้ลับ และไม่ลงทุน


"เมื่อไม่มีส่วนร่วม พวกเราก็คงต้องหาทางทำให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ได้" หนึ่งในความคิดเห็นของแกนนำเยาวชน ประเทดสะราดพระเจ้าเหาที่ได้คุยกัน ในวงประชุมนอกรอบของพวกเขา พวกเขาผู้ซึ่งเฝ้าติดตามการมีนโยบายพัฒนาเด็กน้อย และเด็กใหญ่มาสักระยะใหญ่ๆ แล้ว


เนื่องจากปัจจุบันประเทดสะราดพระเจ้าเหา กำลังจะออกพอรอบอ พัฒนาเด็กน้อยและเด็กใหญ่แห่งซาติ โดยไม่ไยดีกับความคิดเห็นน้อยๆ ของเด็กน้อยและเด็กใหญ่ ที่เป็นแกนนำ และกระจายตัวกันอยู่ตามภูมิต่างๆ ของซาติ


วันนี้ก็เช่นเดียวกัน ทางรัดถะบาน โดยกระทรวงเด็กน้อยเด็กใหญ่ ก็ได้มีการจัดประชุม ผู้มีส่วนขัดข้องทั้งสิ้นประมาณสามสิบตน


เปิดการประซุม ตุ้มโฮม


ผู้ดำเนินการ : วันนี้ประเทศเรากำลังมีนิมิตรหมายอันดีเลิศ ประเสริฐศรี มณีเด้ง เพราะเยาวชนของประเทดเราจะได้พัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน ขอจงอย่าได้กังวล ต่อแต่นี้สืบไป เด็กน้อยเด็กใหญ่ทุกคนบนแผ่นดินเราจะได้รับการพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกันเด้อ


ผู้เข้าร่วม ๔ : เอ๊ะ ท่าน ท่านจะพัฒนาอย่างไร ข้าน้อยสงสัยจริง?


ผู้ดำเนินการ : ท่านถามไม่ฉลาดเอาเสียเลย ส่วนวิธีน่ะเหรอท่าน พวกเราก็จะออกกฎหมายมาหนึ่งฉบับ เพื่อให้คนอื่นๆ มาร่วมกันทำตามกฎหมายฉบับนี้ไง โดยระบุให้คนนั้น คนนี้ เข้ามาทำโครงสร้างของกฎหมายฉบับนี้ และเราก็จะจัดตั้งสำนักงาน ฮ่า ๆ ส่วนเนื้อหาต่างๆ นั้น ข้าค่อยกล่าวถึง จะดีกว่าไหม


ผู้เข้าร่วม ๒ : เอ ท่านผู้ดำเนินการ ท่านได้เปิดโอกาสให้ใครมีส่วนร่วมกับการดำเนินการเรื่องใหญ่เยี่ยงนี้สักกี่มากน้อยกันเชียวล่ะท่าน?


ข้ามิเห็นเคยได้ยิน หรือทราบมาก่อนว่ารัดถะบาน กำลังดำเนินการที่มีจุดมุ่งหมายดีเช่นนี้มาก่อนเลย กระบวนต่างๆ หรือแม้แต่ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรหนอ ข้าอยากทราบจริงเชียว


ผู้ดำเนินการ : เราก็ดำเนินการประชาพิจารณ์ไปแล้วบ้างกับกลุ่มเด็กน้อยเด็กใหญ่นี่แหละ ส่วนจะเป็นกลุ่มไหน จำนวนเท่าไหร่ จะเป็นแกนหรือไม่แกน จะมาจากที่ใด จะทั่วประเทดเฮาหรือไม่ จะมีแกนเข้ามาร่วมคิดจริงจังหรือไม่ ท่านอย่าได้ไปใส่ใจเลย ... เอาเป็นว่าเราทำแล้ว ก็พอ~!


ผู้ดำเนินการ : และเจตนาของเราก็ดีมากๆ เลยนะท่านทั้งหลาย มี ๔ หมวด ๔๐ มาตรา (ชั่ง-ตวง-วัด) เนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กน้อยเด็กใหญ่แห่งซาติ และสำนักงานพัฒนาเด็กน้อยเด็กใหญ่แห่งซาติ ซึ่งก็มีหน้าที่เสนอแนะ แลติดตามนโยบายของประเทดที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือติ่งกับการพัฒนาเด็กน้อยเด็กใหญ่ในบ้านเมืองเรา นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านเราให้ดำเนินการสนับสนุนการทำงานของเด็กน้อยเด็กใหญ่ ในรูปแบบสภาเด็กน้อยเด็กใหญ่แห่งประเทดสะราดพระเจ้าเหา ทั้งระดับรากหญ้า รากแก้ว และรากฝอย และ อาจจะ ให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้ดำเนินการพัฒนาเด็กน้อยเด็กใหญ่อีกด้วย


ผู้เข้าร่วม ๑-๓๐ : ???


ผู้เข้าร่วม ๑๒ : ถ้าหากไม่มีการชะลอ หรือข้อขัดข้องในเนื้อหา พอรอบอ จากผู้ใดเลยล่ะ ท่านผู้ดำเนินการ?


ผู้ดำเนินการ : จะยากเหรอท่านทั้งหลาย มันก็เป็นกฎห () าย นี่สิ


ผู้เข้าร่วม ๒๘ : มันจะมิขัดกับหลักการมีส่วนร่วมเหรอท่าน เพราะเราไม่ได้เอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ หรือที่สนใจมาร่วมกันทำแผนเพื่อสร้างความเข้าใจใน พอรอบอ ฉบับนี้


ผู้ดำเนินการ : เรียนตามตรงนะท่าน ว่ามันต้องหน่วยมาดำเนินการด้านเด็กน้อยเด็กใหญ่ในประเทดเราเสียที เราจะรอให้มีการทำประชาพิจารณ์ หรือรอให้เกิดการมีส่วนร่วม มันยากเกินไป ประเทดสะราดของเรานี่งบมันน้อย อย่าไปสนใจกับความเห็นจิ๊บๆ จ้อยๆ พวกนั้นเลยท่าน รีบๆ ลงมือทำกันเถิด เราจะได้ พอรอบอ อย่าได้ไปสนใจเรื่องหลักการมากนักเลย ปล่อยๆ ไปบ้างก็ได้


ผู้เข้าร่วม ๒๘ : ขอข้าขัดแย้งกับท่านหน่อยหนึ่งเถิด ท่านผู้ดำเนินการ ข้าเข้าใจว่าประเทดสะราดของเราเป็นรัดถะบานทหาร ไม่มีวุฒิสภาเหมือนชาติอื่นเมืองอื่นในภูมิภาคเขา แม้แต่รัดถะทำมะนูนก็ยังไม่ได้ร่างเรียบร้อย วุ่นวายอยู่เพียงนี้ ก็เพราะการไม่มีส่วนร่วมนี้มิใช่หรือท่าน


ผู้ดำเนินการ : ท่านพูดเยี่ยงนี้ ท่านไม่เห็นด้วยกับ พอรอบอ ที่พวกข้าร่างมาหรืออย่างไร?


ผู้เข้าร่วม ๒๘ : หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ท่านผู้ดำเนินการ โดยหลักการของมัน ที่ได้ระบุเหตุผลไว้ว่า "เหตุผลในการประกาศใช้ พอรอบอ ฉบับนี้ คือ เนื่องจากการพัฒนาเด็กน้อยและเด็กใหญ่ จำเป็นต้องให้เด็กน้อย เด็กใหญ่ องค์กรเอกชนและประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาเด็กน้อยและเด็กใหญ่ให้มีศักยภาพ และสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กน้อยและเด็กใหญ่ รวมทั้งการจัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณในการพัฒนาเด็กน้อยและเด็กใหญ่ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ ยังสมควรให้มีการจัดตั้งสภาเด็กน้อยและเด็กใหญ่ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อให้เด็กน้อยและเด็กใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมทั้งได้รับการยอมรับ การคุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับรัดถะทำมะนูนแห่งประเทดสะราดพระเจ้าเหา และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทดสะราดพระเจ้าเหาเป็นภาคี จึงจำเป็นต้องมี พอรอบอ ฉบับนี้"


ซึ่งข้าน้อยเห็นว่า มันดีหลายที่ท่านเขียนมาเช่นนี้ ในทางปฏิบัติเล่าท่าน ที่มาของมัน หรือการมีส่วนของหมู่เด็กน้อย เด็กใหญ่ ที่มีต่อ พอรอบอ ฉบับนี้มันช่างน้อยเหลือเกินท่าน ท่านจะอ้างว่ามันมีแล้วก็สุดแล้วแต่วิธีการของท่าน หรือรัดถะบานจะจัดทำ หากท่านจัดเวทีขอความเห็นจากคน ร้อยคน พันคน ท่านก็อ้างได้ว่าท่านจัดแล้ว แต่เด็กน้อยเด็กใหญ่ประเทศเรา มีมากกว่าสิบล้านคนเชียวนะท่าน ท่านจะมิอยากให้เด็กๆ น้อยใหญ่สักเพียงแค่ร้อยละ ๐.๕ ของสิบล้านก็พอแล้วมารับรู้ว่ามี พอรอบอ ฉบับนี้หรือ ท่านว่าจะดีกว่าไหม ท่านผู้ดำเนินการ


ผู้ดำเนินการ : ประเทดสะราดของเราอยากพัฒนาเด็กน้อย เด็กใหญ่นะท่าน แต่เราติดข้อจำกัดด้านงบประมาณ เราจะไปทำเช่นนั้นไม่ได้หรอก และรัดถะบานของเราก็ไม่ค่อยมั่นคงทางการเมืองอยู่ด้วย เดี๋ยวก็มีกลุ่มนั้น กลุ่มนี้ ออกมาประท้วง และเหลืออีกไม่กี่เดือน รัดถะบานนี้ก็จะต้องหมดอายุแล้ว เราต้องรีบฉกฉวยจังหวะนี้แหละ เพื่อส่ง พอรอบอ ไปทำคลอดในสภาเสียก่อน


ผู้เข้าร่วม ๑๕ : กระผมรับฟังมานานแล้ว ใคร่อยากเสนอบ้าง ว่าเมื่อท่านไม่ได้คิดถึงหลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก หรือคิดแต่ก็มิได้ทำนั้น มันจะมิเป็นการใส่ความต้องการของผู้ใหญ่เยี่ยงเรา ลงไป พอรอบอ ฉบับนี้รึ ทำไมเราไม่ฟังเสียงของเด็กน้อยเด็กใหญ่ในบ้านเมืองเรามั่งล่ะท่าน เพราะหาก พอรอบอ ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง ขาดการสอบถามอย่างจริงจัง นี่อาจจะเป็นจุดแรก ที่ทำให้เด็กน้อย ใหญ่ ในบ้านเมืองเรา มิอยากร่วมทำอะไรกับผู้ใหญ่ในประเทดสะราดอีกเลยก็เป็นได้เลยนะท่าน ทั้งนี้เอง เมื่อกลับมามองที่สถานการณ์ปัจจุบัน กล่าวถึงความเงียบของการดำเนินการกฎหมายฉบับนี้ ยังไม่ได้ป่าวประกาศหรือกระจายเสียงให้เยาวชนได้รับรู้แล้วเข้ามามีส่วนร่วมเท่าใดเลย


ผู้ดำเนินการ : ก็เรียนทุกท่านแล้วไง ว่าไม่มีงบ และที่สำคัญ เชิญเถิดหากท่านอยากดำเนินการอะไร แต่ทางเราก็จะดำเนินของเราไปอยู่ดี


ผู้เข้าร่วม ๑ : ผมฟังจากหลายๆ ท่านแล้ว เข้าใจในหลายเหตุผล และข้อจำกัดของท่านผู้ดำเนินการในบางอย่างด้วยเลยอยากเสนอความเห็นไว้บ้าง หวังว่าจะมีผู้รับฟังนะขอรับ กระผมขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งประเทดสะราด / คณะรัดถะมนตรี / รัดถะบานสภาทหารหนุนแห่งซาติ (สนช) ของเรา ได้ช่วยกันชะลอการพิจารณาร่าง พอรอบอ พัฒนาเด็กน้อยและเด็กใหญ่ ออกไปก่อน แล้วจัดให้เกิดการจัดเวที สาธารณะ ทั่วประเทศ ให้เด็กน้อยใหญ่จากหลากหลายที่ หลากหลายกลุ่มได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเข้ามาร่วมพิจารณา ในส่วนที่น่าจะเพิ่มเติม หรือยืนยันความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นอย่างจริงจัง จะดีกั่วไหมครับ


ผู้ดำเนินการ : กระผมเองก็อยากดำเนินการนะขอรับทุกท่าน แต่ผู้ใหญ่ก็สั่งมาน่ะ งบก็ไม่มี และตอนนี้ก็กำลังจะมีการเตรียมเสนอร่างจากสภาทหารหนุนแห่งซาติ(สนช)ของเราด้วย ในวาระแรก ก็คงจะหยุดไม่ทัน


ผู้เข้าร่วม ๑๘ : กระผมเสนอให้มีตัวแทนของแกนนำกลุ่มเด็กน้อยใหญ่ แลผู้ใหญ่ที่ทำงานด้านเด็กน้อย เด็กใหญ่บ้านเรา ที่เกี่ยวข้อง และสามารถติดต่อประสาน เชื่อมโยงกับเครือข่ายเยาวชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและปรับแก้เนื้อหาของ พอรอบอ ด้วย เพื่อจะได้นำเนื้อหาที่มีไปคุยกับเพื่อนๆ ทั้งหลาย เพื่อผนวกความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันแบบนี้ดีมั้ยท่าน


ผู้ดำเนินการ : โอ ถ้าทำได้ก็สิดีหลาย แต่การมีส่วนร่วมนี่ไม่ได้ทำกันง่ายๆ เด้อท่าน


ผู้เข้าร่วม ๑-๓๐ : พวกเราจะช่วยกันนะท่าน ขอท่านผู้ดำเนินการอย่าผลีผลาม มิฉะนั้น จะส่งผลเสียต่อรัดถะ หลายเด้อ (งืมงำ เห็นด้วย)


ผู้ดำเนินการ: ได้ฟังเช่นนี้ ดีใจหลาย มีท่านใดอยากเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่?


ผู้เข้าร่วม ๑๑ : นิดหน่อยขอรับท่าน กระผมเสนอว่า ในกระบวนการต่างๆ ครั้งนี้ อยากให้มีผู้แทนเยาวชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการระดับประเทดสะราดด้วยจะดีหรือไม่ เพราะเราต่างก็พูด ก็อ้างกันถึงเยาวชนมีพลัง แต่มิเคยเปิดโอกาสทางนโยบายอย่างจริงกับเขาเหล่านั้นเลยนะท่าน ครั้งนี้แหละ จะเป็นครั้งแรกของประเทดสะราดเรา ท่านว่าดีไหม?


ผู้ดำเนินการ : มีหลายคนที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะรับไปพิจารณาก็แล้วกัน นะท่านนะ หวังว่าจักมีอย่างท่านเสนอเช่นกัน แต่คงยาก เพราะเราไม่ได้เขียนไว้ในร่าง พอรอบอ เด็กน้อย เด็กใหญ่ มันจะทำได้ไหมก็ไม่รู้ ไหนจะเรียน ไหนจะที่บ้าน จะมาเป็นกรรมการระดับชาติได้อย่างไร เฮ้อ ...เออ แล้วไหนจะต้องไปแก้ร่าง พอรอบอ อีกล่ะ วุ่นวาย ข้าชักจะไม่เห็นด้วยแล้วสิ


ผู้เข้าร่วม ๑ – ๓๐: (หันมองสบตากัน)


ผู้ดำเนินการ: ถ้าไม่มีคำถาม ข้อเสนอแล้ว ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ แล


… … … … … … … … … … …


ผู้เข้าร่วมได้แต่หวังว่าจะมีพลังเด็กน้อย เด็กใหญ่ที่จะติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อย พอรอบอ ฉบับนี้ออกมาดำเนินการตามอำเภอใจ


ส่วนผมก็ได้แต่ทำหน้าที่เสนอเรื่องราวการประชุมที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก แห่งหนึ่งในดินแดนลี้ลับประเทดสะราดพระเจ้าเหา ซึ่งเป็นรัฐถะบานทหาร ปฏิวัติอยู่บ่อยครั้ง และคิดว่าการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ทำเพื่อเอาใจคนบางกลุ่ม (กระมัง)

อย่างที่บอกแหละครับว่า เรื่องทั้งหมดนี้เกิดในประเทดสะราดพระเจ้าเหา ดินแดนลี้ลับในตำนาน ศัพท์ต่างๆ จึงเป็นศัพท์ในประเทดสะราดที่ท่านต้องทำความเข้าใจเอาเอง


ดังนั้น ถ้าอยากติดตามเรื่องที่เกิดในแผ่นดินไทย ไปดูได้ที่ http://news.sanook.com/social/social_133800.php


เป็นเรื่องของนายกิตติพันธ์ กันจินะ สอบถามข้อมูลทางอีเมล์ได้ที่ tao_thai@hotmail.com เพื่อขอข้อมูล พ...พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.. ... (ซึ่งเรื่องของ พ... ที่กิตติพันธ์ มีอยู่เป็นเรื่องของประเทศไทย)