ระวังสุนัขจิ้งจอกเดินนำหน้าราชสีห์

ในนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ซึ่งใช้บารมีของราชสีห์ในการข่มขู่ หรือหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเดินนำหน้าราชสีห์  เวลาเดินไปไหนมาไหน สัตว์น้อยใหญ่ต่างเกรงกลัว  โดยสุนัขจิ้งจอกหารู้ไม่ว่าที่เขาเกรงกลัวคือราชสีห์มากกว่า มีแต่สัตว์ที่ไม่รู้คิดว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นมีบารมีมาก แต่ที่จริงแล้วหากไม่มีราชสีห์อยู่ข้างหลัง สุนัขจิ้งจอกจะไม่มีทางที่จะสร้างบารมี สร้างอิทธิพลเหนือสัตว์ป่าน้อยใหญ่ได้เลย<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


 


ในชีวิตจริงของเรา มีคนที่ทำตัวเหมือนสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อยู่มากมายนัก


 


ผมเคยยกตัวอย่างที่มีเอกชนให้รัฐหุ้นบางส่วน แต่พรรคพวกตัวเองถือหุ้นใหญ่ แล้วหาผลประโยชน์ โดยอาศัยชื่อว่าเป็นองค์กรของรัฐ ที่เคยยกตัวอย่างเช่นบริษัทไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ขอให้จับตาบริษัทแบบนี้ให้ดี ๆ  เพราะในเร็ววันนี้ อาจจะมาใช้อภิสิทธิ์มาพัฒนาโครงการของรัฐเช่นโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ตโดยไม่ต้องประมูล ไม่ต้องไปให้ผลประโยชน์แก่รัฐ ไม่ต้องไปซื้อที่ดินที่หาได้ยากยิ่งในภูเก็ต แต่ใช้วิธีอ้างชื่อว่าเป็นองค์กรของรัฐ มีสิทธิพิเศษมาใช้ที่ดินในอ่าวภูเก็ตบริเวณสะพานหินได้เลย


 


ขอให้พวกเราจับตาโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ตนี้!


 


เพราะผมสังเกตเห็นอะไรที่พิกลๆ อยู่ อาจมีการแอบทำการพิเศษเพื่อล็อกสเปค เพื่อเอาที่ดินไปให้พรรคพวกได้ หรืออาจจะเป็นการจ่ายผลประโยชน์ใต้โต๊ะกันได้ง่ายขึ้น จึงอยากขอให้ช่วยจับตาโครงการนี้ไว้อย่างใกล้ชิด


 


ในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการนี้ ผมได้เสนอว่าต้องมีการทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้เสียก่อนที่จะมีการจัดรูปที่ดิน  นั่นหมายถึงทุกคนที่มีส่วนได้เสียจะได้เห็นโครงการ เห็นผลดีผลเสียอย่างละเอียดก่อนที่โครงการอภิมหาโปรเจกจะดำเนินการ


 


นอกจากนี้ ในร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอาจจะมีผู้นำมาใช้ในโครงการนี้ ก็ได้มีการทักท้วงจาก กรรมาธิการเศรษฐกิจ วุฒิสภาว่าจะต้องมีการแก้ไข เพราะอาจจะมีการใช้อำนาจรัฐพิเศษไปหาผลประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง เพราะเขตเศรษฐกิจพิเศษให้อำนาจรัฐในการพัฒนาที่ดินโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน สามารถดำเนินการทำการขายที่ดิน พัฒนาที่ดินโดยไม่ต้องพิจารณาจากหน่วยงานอื่นๆ นอกจากกรรมการซึ่งตั้งขึ้นพิเศษจากรัฐบาล


ให้อำนาจรัฐอย่างมากมาย จนกระทั่งมีผู้ทักท้วงก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.เศรษฐกิจพิเศษจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดนถอนไปแก้ไขอย่างเสียกระบวนท่า


 


ขอให้ช่วยกันติดตามร่าง พ.ร.บ.แบบทำนองนี้ที่จะต้องมีมาอีก ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล หรือพรรคไหนมาเป็นผู้บริหาร! เพราะบรรดานายทุนพรรค บรรดาผู้สนับสนุนอาจจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแบบไม่ต้องออกแรง


 


โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาที่ดินของหลวงไปทำประโยชน์โดยไม่ต้องประมูลแข่งกับใครนั้นมันดีเสียเหลือเกิน ถอนทุนแบบง่ายๆ โดยเอาที่หลวงมาพัฒนาโดยไม่มีต้นทุนแบบนี้ ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง


 


ระวังสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ใช้บารมีราชสีห์หาผลประโยชน์


ซึ่งนับวันมีมากขึ้น ในสังคมปัจจุบัน