ปฏิทินกิจกรรม

SIU เชิญร่วมงานเสวนา “ออกแบบโลกที่เป็นไปได้” หรือ Create (the) commons
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2558  เวลา 14.00 น.- 17.00 ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน ซอยเกษมสันต์ 2 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน เชิญชวนองค์กร สภาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 12.30 น.-17.00 น. ณ ห้องไลบราลี่ ชั้นใต้ดิน โรงแรมเอทัส โฮเตล แอนท์ เรสซิเดนท์ ซ.ร่วมฤดี (BTS เพลินจิต) เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับรายงานประเมินผลกระทบและข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง รวมถึงระดมความคิดเห็นจากองค์กร สภาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องกรอบระยะเวลาและกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองของสื่อใหม่ในยุคหลอมรวม

สถาบันปรีดี พนมยงค์ มีความยินดีขอเชิญร่วมงาน
การแสดงปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๘
ครบรอบ ๘๓ ปี การอภิวัฒน์สยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ครบรอบ ๒๐ ปี สถาบันปรีดี พนมยงค์
ครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย (สิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ ๒)
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์
สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Chulalongkorn University คณะนิติศาสตร์ ฉลองครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะ จัดงาน "ปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ 7" เรื่อง "รู้ลึก รู้ชัด กับอนาคตรัฐธรรมนูญ" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ