ปฏิทินกิจกรรม

คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ

เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน 
คาร์ล โปลานยี
http://www.sameskybooks.net/books/thegreattransformation/

หัวข้อ
"ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม" 

วิทยากร 
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภัควดี วีระภาสพงษ์ 
ผู้แปล เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน 
ภาณุ ตรัยเวช 
ผู้เขียน ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ดำเนินรายการโดย 
ชัยธวัช ตุลาธน
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์