ปฏิทินกิจกรรม

นำเสนอ Root Talk & Music ครั้งที่ 9
ตอน 'ตุลา(ไม่)คม'
"อาหาร คนกรุง ความรักและนักศึกษา"
.
กับ ธเนศ วงศ์ยานนาวา และเชฟหมี คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
.
ตั้งวงข้าวพร้อมวงคุยเรื่องราว "จากตุลานั้นถึงตุลานี้" 
บางสิ่งเปลี่ยน... บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยน 
.
เตรียมท้องให้ว่าง 
อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่ Root Garden
เสวนาเริ่ม 13.00 น.
เช็คอินเดิน Root market ได้ตั้งแต่ 11.00 น.
เสิร์ฟไมค์และชวนสงสัยโดย แมน ปกรณ์

การสัมมนากรณีงบอุดหนุนรายหัวของเด็กไม่มีเอกสารในโรงเรียนเอกชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีเอกสารในสถานศึกษา วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ 

09.00 – 11.30     แนวทางการอุดหนุนรายหัวของเด็กไม่มีเอกสารในโรงเรียนเอกชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีเอกสารในสถานศึกษา

-  แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร 

นำเสนอโดย คุณรจนา สินที สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ผลกระทบและข้อกังวลต่อกรณีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายหัว พ.ศ. 2558 ที่มีผลกระทบต่อเด็กนักเรียนที่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือไม่มีเลขประจำตัวประชาชน” 

นำเสนอโดย ตัวแทนโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์

- แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสถานศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบาย : บทเรียนดำเนินการในระดับท้องถิ่น 

นำเสนอโดย  ตัวแทนคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในโรงเรียนเอกชนพื้นที่อำเภอแม่สอด คุณสุรพงษ์ กองจันทึก 

11.30 -12.00    ซักถามแลกเปลี่ยน 

กลุ่มเสรีนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ เชิญร่วมงานเสวนา มีเงินเรียก 'น้อง' มี (เหมือง)ทอง เรียก 'หายนะ'
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 
คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์