ปฏิทินกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักพิมพ์ openworlds จัดงาน งานเสวนา "อ่านมาร์กซ อ่านเศรษฐกิจการเมืองไทย" พร้อมเปิดตัวหนังสือ "มาร์กซ: ความรู้ฉบับพกพา" (Marx: A very short introduction) ของ ปีเตอร์ ซิงเกอร์ แปลโดย เกษียร เตชะพีระ
 
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "วรรณศิลป์เสวนา" ในหัวข้อ "ความอับจนของวรรณกรรมไทย : พัฒนาการ เพื่อชีวิต แนวทดลอง" 

นวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย