ปฏิทินกิจกรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ แนวทางและความท้าทาย” 
ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
เวลา 13:30 – 16:00 น. 
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วิทยากร 1. คุณบรรยง พงษ์พานิช (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร)
2. ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
3. ดร. วิรไท สันติประภพ (ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI))
4. อาจารย์วิโรจน์ อาลี (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น – 12.30 น ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวงเสวนาในหัวข้อ “สื่อและการป้องกันการทรมาน” พร้อมทั้งเปิดตัวหนังสั้น อินโฟกราฟฟิค และวารสารฉบับพิเศษ ในหัวข้อ “การทรมาน” เพื่อใช้สื่อดังกล่าวในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในสังคมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทรมาน โดยสื่อทั้งหมดจัดทำโดยนักศึกษาที่ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Canada Fund