ปฏิทินกิจกรรม

ร้านหนังสือ Don Quixote books & coffee shop บางแสน ชลบุรี จัดเสวนา “ว่าด้วยนม” 30 สิงหาคม เวลา 13:00 - 15:30 น.

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการเสวนาเนื่องในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 66 ปี หัวข้อ “Is Political Science Still Relevant?” รัฐศาสตร์ไทยไม่ไร้น้ำยา ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เกษม อุทยานิน (อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ โทร. 02-218-7256