ปฏิทินกิจกรรม

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

9.30 – 10.00 ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 บ่องตง 6 ประเด็น รัฐธรรมนูญ 

คอรัปชั่น..... 
ดร.มานะ นิมิตรมงคล องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ACT)

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ.......
ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
อัมรินทร์ สายจันทร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค………..
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
สารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 
การศึกษา........
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 
พริษฐ์ ชิวารักษ์ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

สิทธิและเสรีภาพ........
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
ปกรณ์ อารีกุล ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM)

คำถามพ่วงประชามติ....
ปรเมศวร์ มินศิริ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

14.30 – 15.00 จำลองการลงประชามติ

สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ citizenforum26@gmail.com

 

https://www.facebook.com/events/169255370154296/