ปฏิทินกิจกรรม

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ขอเชิญสื่อมวลชน และผู้สนใจ ร่วมงานแถลงข่าว 99 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมฟังปาฐกถา “เทคโนแครต กับ เศรษฐกิจไทย” จันทร์ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 41 "เมื่อคนจน ถูกบังคับให้ยอมรับการพัฒนา" โดย สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ 22 ก.พ.58 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์