ปฏิทินกิจกรรม

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
6 ต.ค. 2559 เวลา 16.40-18.15 น.

เสวนา "เสียงจากความเงียบ" เสวนาที่ว่าด้วยกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของ ญาติผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ที่ไม่ใช้แต่เพียง 6 ตุลา เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีเหตุการณ์อื่นๆ ด้วย

ร่วมพูดคุยโดย

ซิมเกียง จุลละครินทร์ ญาติผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ 6 ต.ค. 2519

ละเมียด บุญมาก ญาติผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516

เมธา มาสขาว เลขาธิการ คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 2535

พะเยาว์ อัคฮาด ญาติผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ พ.ค.53

รอมือละห์ แซเยะ ภรรยา มูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ อดีตคนทำงาน
สื่อทางเลือกในพื้นที่ชายแดนใต้

พูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ดำเนินรายการโดย

ผศ.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการ

เวทีเสวนาสตรีศึกษา

ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ต่อสิทธิผู้หญิง
12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00

ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสตรีศึกษา 
ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมเสวนา

ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ (FTAs) และผลกระทบต่อผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก 
ดิยานา ยาฮะยา, สมาคมผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก

ISDS (การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน) เครื่องมือยุคใหม่ของบรรษัทข้ามชาติ 
วาร์ดา ริน่า, สมาคมผู้หญิง กฏหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก 

ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) 
และผลกระทบต่อผู้หญิงและชุมชนพื้นเมืองในประเทศไทย
หน่อแอ่ริ ทุ่งเมืองทอง, เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย

ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่และสิทธิการเข้าถึงยาของผู้หญิง
อ.ดร.ภญ.อุษาวดี สุตะภักดิ์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

*มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทยตลอดงาน*

จัดโดย
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ
สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)

ดูเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/events/1804997639779402/