ปฏิทินกิจกรรม

 

วันที่ 10 พฤษภาคม2559 เวลา 13.00 -17.00 น.

ณ. ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00– 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00– 13.30 น. เสียงจากพื้นที่: จากบิลลี่ ถึง เด่น คำแหล่ ผู้ซึ่งอาจถูกบังคับสูญหายรายล่าสุด
โดย คุณพิณภา พฤกษาพรรณ** และตัวแทนจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน

13.30 – 15.30 น. ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การบังคับสูญหายและการเข้าถึงความยุติธรรมของเหยื่อ
นำการแลกเปลี่ยนโดย
-อุ้มคนโดยพลการ อุ้มหายสิทธิเสรีภาพ โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
-อุ้มหายบิลลี่ อุ้มหายความยุติธรรม โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
- อุ้มหายกฎหมาย อุ้มหายความรับผิดชอบ โดย คุณไพโรจน์ พลเพชร 
และร่วมแลกเปลี่ยนโดยองค์กรต่างๆและผู้เข้าร่วม

15.30 – 16.30 น. ออกจากวังวนการอุ้มหาย : ว่าด้วยเสนอแนะต่อการป้องกันการบังคับสูญหายและการเข้าถึงความยุติธรรมของเหยื่อ
นำการแลกเปลี่ยนโดย คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอโดยผู้เข้าร่วม

16.30 – 17.00 น. แถลงการณ์ข้อเรียกร้องขององค์ภาคประชาสังคมต่อกรณีบิลลี่และคนอื่นๆ และต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย พ.ศ. ...

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
**รอการยืนยัน