ปฏิทินกิจกรรม


ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖: "เธอจะต้องมีชีวิตอยู่"
 
พบกับการเสวนา "บนถนนของคนหนังสือ" กับคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เจ้าของสมญานาม "สิงห์สนามหลวง" อดีตบรรณาธิการนิตยสาร "สังคมศาสตร์ปริทัศน์" และ "โลกหนังสือ" ที่ล้วนต่างก็เป็นนิตยสารที่ลือชื่อและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการหนังสือไทย นอกจากนี้ยังมีการอ่านบทกวีเสริมกำลังใจสะท้อนแนวคิด "เธอจะต้องมีชีวิตอยู่" และการมอบรางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์ประจำปี ๒๕๕๖ รางวัลเกียรติยศ คุณอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และอดีตประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ
 
พบกับวันพุธที่ ๑๙ มีนาคมนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชั้น ๔ อาคารจามจุรีสแควร์ (ลงรถไฟใต้ดินสถานีสามย่าน ทางออกที่ ๒)