สื่อมวลชน

2 ธ.ค.2556 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  แถลงผลการประชุม ตอนหนึ่ง ระบุว่า ที่ประชุม กสท. เห็นชอบให้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จาก กสทช. ทุกราย โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ฟรีทีวี) ทุกช่อง โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี รวมถึงสถานีวิทยุทุกสถานี ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร จึงขอให้ผู้อำนวยการสถานีใช้ดุลยพินิจในการนำเสนอข่าวสารอย่างเป็นกลาง โดยจะเร่งส่งหนังสือให้เร็วที่สุด