ศอ.บต.

ญาติผู้สูญเสียจากเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะชุมนุมคัดค้านหลัง ศอ.บต. มีมติจ่ายเยียวยา 4 ล้าน รองเลขาฯ ศอ.บต.เผยทางศอ.บต.จะตั้งกรรมการพิเศษพิจารณาใหม่