การปฏิรูปที่ดิน

จากกรณีกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฎิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) เข้ายื่นหนังสือปัญหาความเดือดร้อนนานข้ามปี ใน 3 ประเด็นปัญหาใหญ่ ๆ คือ 1.ปัญหาที่ดิน 2.ผลกระทบด้านทรัพยากร 3.คนไร้สัญชาติ กระทั่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณี คปสม.โดยเฉพาะ และมอบหมายให้นายสาทิตย์ วงค์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ล่าสุดได้มีการเรียกประชุมกรณี คปสม.ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 53 พบข้อมูลการทุจริตในการออกโฉนดทับที่ดินทำกินและที่สาธารณะประโยชน์ การฟ้องร้องดำเนินคดีชาวบ้าน ทั้งนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากในหลายจังหวัด ได้ตั้งเป้าส่งทีมลงพิสูจน์ความจริงว่าเป็นตามที่ร้องเรียนหรือไม่ โดยเริ่มที่จ.อุบลฯ ก่อน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภูเบศร์ จันทนิมิ ที่ปรึกษานายสาทิตย์ ได้เรียกประชุมข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและเตรียม ข้อมูลในการประชุมร่วมในขณะที่ รมต.สาทิตย์ ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองในราวกลางเดือน ก.พ.นี้ ในวันเดียวกันนายภูเบศร์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหานายทุนออกโฉนดทับที่ทำกินเช่น ต.บุ่งหวาย ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ พบว่ามีการทุจริตในการออกโฉนดให้นายทุนที่เป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังเมื่อ ราว 40 ปีก่อน ร่วมหมื่นไร่ มีชาวบ้านเดือดร้อนในการถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินมรดกที่ครอบครองต่อจาก ปู่ ย่า ตา ยายราว 300 คน ในขณะนี้ถูกตัดสินจำคุกแล้วคือนายวิทยา แก้วบัวขาว และยังพบข้อมูลการทุจริตในการออกโฉนดทับที่สาธารณะประโยชน์หาดเว บ้านคูสว่างโดยใช้การแอบอ้างสิทธิครอบครองจากที่ดินคนละแปลงหรือ สค.บินและ สค.บวม เป็นต้น