ไทยขื่นขัน อันหาที่สิ้นสุดมิได้ "เรารู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลัง"

ไทยขื่นขัน อันหาที่สิ้นสุดมิได้ "เรารู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลัง"

Comments

บ้านเราเกิดการปรองดองแล้ว...

บ้านเราเกิดการปรองดองแล้ว...

'รัฐบาลประชาธิปไตย'

ได้ปรองดองกับ

'ท่านอดีตประธาน คมช.' แล้ว

นปช. กับ คมช เราเข้าใจกัน

ต่อแต่นี้ไป บ้านเมืองจะสงบสุข ร่มเย็น

'ไอ้พวก ปชป.' กะ 'ไอ้พวกเสื้อหลากสี' อย่าเสือกมายุ่ง..

Post new comment

ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยทั่วไป

การ์ตูนประชาไท